Contabilitate Financiară

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 43834
Mărime: 156.27KB (arhivat)
Publicat de: Angelica Șerban
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Monea Alin
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL I ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN ROMÂNIA
 2. CAPITOLUL II CONTABILITATEA CAPITALURILOR
 3. CAPITOLUL III CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE
 4. CAPITOLUL IV CONTABILITATEA STOCURILOR ŞI A PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
 5. CAPITOLUL V CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU TERŢII
 6. CAPITOLUL VI CONTABILITATEA TREZORERIEI
 7. CAPITOLUL VII CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR
 8. CAPITOLUL VIII CONTABILITATEA CONTURILOR SPECIALE
 9. CAPITOLUL IX ÎNTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE
 10. Bibliografie
 11. Planul de conturi general

Extras din curs

CAPITOLUL I

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN ROMÂNIA

1.1. Contabilitatea sursă informaţională a proceselor economice

Contabilitatea zilelor noastre este rezultatul muncii multor generaţii de specialişti şi profesionişti contabili dar şi din alte domenii conexe. Tendinţa clară a zilelor noastre, la nivel mondial este de a sintetiza informaţia contabilă şi de a o aduce „la un numitor comun” astfel încât să fie utilă oricărui utilizator, interesat.

Contabilitatea este ştiinţa care transpune informaţia brută dată de documentele contabile, prin prelucrarea de către specialistul contabil într-un puternic instrument de decizie la îndemâna managementului entităţilor.

Curentele contabile contemporane conturează două concepte de organizare a contabilităţii , şi anume:

- conceptul monist, într-un singur circuit contabil care cuprinde atât latura internă cât şi latura externă a activităţii entităţii;

- conceptul dualist, cu două circuite contabile distincte unul pentru componenta internă, managerială numit contabilitate de gestiune şi unul pentru componenta externă, generală numit contabilitate financiară.

Contabilitatea în România a parcurs un proces ireversibil la trecerea de la sistemul monist, centralizat la sistemul dualist utilizat în ţările dezvoltate, cu o economie de piaţă funcţională.

La ora actuală contabilitatea trece în România printr-un proces de armonizare cu normele de contabilitate internaţionale având drept scop uniformizarea informaţiei contabile, pentru a obţine rezultate care să permită utilizatorilor acestor informaţii o mai bună înţelegere a lor.

Contabilitatea în România este una de angajamente şi se ţine conform legislaţiei în vigoare, în limba română şi în moneda naţională. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine atât în moneda naţională, cât şi în valută.

Au obligativitatea de a organiza contabilitate următoarele entităţi:

a) societăţile comerciale:

- societăţile în nume colectiv;

- societăţile în comandită simplă;

- societăţile pe acţiuni;

- societăţile în comandită pe acţiuni;

- societăţile cu răspundere limitată.

b) societăţile/companiile naţionale;

c) regiile autonome;

d) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;

e) societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale;

f) subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin entităţilor cu sediul sau domiciliul în România, precum şi sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

1.2. Constituirea societăţilor comerciale

In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societati comerciale.

Societatile comerciale se vor constitui in una dintre urmatoarele forme :

a) societate in nume colectiv;

b) societate in comandita simpla;

c) societate pe actiuni;

d) societate in comandita pe actiuni

e) societate cu raspundere limitata.

Societatea in nume colectiv (SNC) se constituie prin contract de societate. Acest tip de societate se constituie prin actul de voinţă al asociaţilor, care răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile sociale ale societăţii. Nu există limită legală privind mărimea capitalului. Capitalul se împarte în părţi sociale.

Societatea în comandită simplă (SCS) se constituie prin contract de societate. Acest tip de societate reuneşte două categorii de asociaţi: asociaţi comanditaţi cu răspundere solidară şi nelimitată şi asociaţi comanditari responsabili în limita aportului la capitalul social.

Asociaţii comanditaţi sunt cei care paticipă activ la conducerea întreprinderii iar asociaţii comanditari sunt cei care nu participă la conducerea societăţii. Capitalul se împarte în părţi sociale.

Societatea pe acţiuni (SA) se constituie prin contract de societate si statut. Capitalul social al societatii pe actiuni nu poate fi mai mic de 25.000 Euro, valoarea nominală minimă a unei acţiuni nu poate fi mai mică de 0,1 lei iar numărul minim de acţionari nu poate fi mai mic de 5. Asociaţii sunt obligaţi numai la varsarea aportului la capital (materializat în acţiuni), obligaţiile sociale fiind garantate cu patrimonial societăţii. Capitalul se împarte în acţiuni.

Societatea în comandită pe acţiuni (SCA) se constituie prin contract de societate si statut. Capitalul social al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de 2.500 lei, valoarea nominală minimă a unei acţiuni nu poate fi mai mică de 0,1 lei iar numărul de acţionari nu poate fi mai mic de 5. Şi acest tip de societate la fel ca şi societatea în comandită simplă reuneşte două tipuri de asociaţi: asociaţi comanditaţi şi asociaţi comanditari. Comanditaţii răspund solidar şi nelimitat iar comanditarii sunt obligaţi numai la plata acţiunilor lor. Capitalul se împarte în acţiuni.

Societatea cu răspundere limitată (SRL) se constituie prin contract de societate si statut. În cazul în care societatea cu răspundere limitată are asociat unic la constituirea capitalului se va întocmi numai statutul. Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei. In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50. Capitalul se împarte în părţi sociale.

Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de subscriptie publica, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand:

- printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;

- se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;

- societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.

Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la oficiul registrului comertului. Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.

Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate. Aporturile in natura sunt admise la toate formele de societate. Aceste aporturi se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare. Prestatiile in munca nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.

Preview document

Contabilitate Financiară - Pagina 1
Contabilitate Financiară - Pagina 2
Contabilitate Financiară - Pagina 3
Contabilitate Financiară - Pagina 4
Contabilitate Financiară - Pagina 5
Contabilitate Financiară - Pagina 6
Contabilitate Financiară - Pagina 7
Contabilitate Financiară - Pagina 8
Contabilitate Financiară - Pagina 9
Contabilitate Financiară - Pagina 10
Contabilitate Financiară - Pagina 11
Contabilitate Financiară - Pagina 12
Contabilitate Financiară - Pagina 13
Contabilitate Financiară - Pagina 14
Contabilitate Financiară - Pagina 15
Contabilitate Financiară - Pagina 16
Contabilitate Financiară - Pagina 17
Contabilitate Financiară - Pagina 18
Contabilitate Financiară - Pagina 19
Contabilitate Financiară - Pagina 20
Contabilitate Financiară - Pagina 21
Contabilitate Financiară - Pagina 22
Contabilitate Financiară - Pagina 23
Contabilitate Financiară - Pagina 24
Contabilitate Financiară - Pagina 25
Contabilitate Financiară - Pagina 26
Contabilitate Financiară - Pagina 27
Contabilitate Financiară - Pagina 28
Contabilitate Financiară - Pagina 29
Contabilitate Financiară - Pagina 30
Contabilitate Financiară - Pagina 31
Contabilitate Financiară - Pagina 32
Contabilitate Financiară - Pagina 33
Contabilitate Financiară - Pagina 34
Contabilitate Financiară - Pagina 35
Contabilitate Financiară - Pagina 36
Contabilitate Financiară - Pagina 37
Contabilitate Financiară - Pagina 38
Contabilitate Financiară - Pagina 39
Contabilitate Financiară - Pagina 40
Contabilitate Financiară - Pagina 41
Contabilitate Financiară - Pagina 42
Contabilitate Financiară - Pagina 43
Contabilitate Financiară - Pagina 44
Contabilitate Financiară - Pagina 45
Contabilitate Financiară - Pagina 46
Contabilitate Financiară - Pagina 47
Contabilitate Financiară - Pagina 48
Contabilitate Financiară - Pagina 49
Contabilitate Financiară - Pagina 50
Contabilitate Financiară - Pagina 51
Contabilitate Financiară - Pagina 52
Contabilitate Financiară - Pagina 53
Contabilitate Financiară - Pagina 54
Contabilitate Financiară - Pagina 55
Contabilitate Financiară - Pagina 56
Contabilitate Financiară - Pagina 57
Contabilitate Financiară - Pagina 58
Contabilitate Financiară - Pagina 59
Contabilitate Financiară - Pagina 60
Contabilitate Financiară - Pagina 61
Contabilitate Financiară - Pagina 62
Contabilitate Financiară - Pagina 63
Contabilitate Financiară - Pagina 64
Contabilitate Financiară - Pagina 65
Contabilitate Financiară - Pagina 66
Contabilitate Financiară - Pagina 67
Contabilitate Financiară - Pagina 68
Contabilitate Financiară - Pagina 69
Contabilitate Financiară - Pagina 70
Contabilitate Financiară - Pagina 71
Contabilitate Financiară - Pagina 72
Contabilitate Financiară - Pagina 73
Contabilitate Financiară - Pagina 74
Contabilitate Financiară - Pagina 75
Contabilitate Financiară - Pagina 76
Contabilitate Financiară - Pagina 77
Contabilitate Financiară - Pagina 78
Contabilitate Financiară - Pagina 79
Contabilitate Financiară - Pagina 80
Contabilitate Financiară - Pagina 81
Contabilitate Financiară - Pagina 82
Contabilitate Financiară - Pagina 83
Contabilitate Financiară - Pagina 84
Contabilitate Financiară - Pagina 85
Contabilitate Financiară - Pagina 86
Contabilitate Financiară - Pagina 87
Contabilitate Financiară - Pagina 88
Contabilitate Financiară - Pagina 89
Contabilitate Financiară - Pagina 90
Contabilitate Financiară - Pagina 91
Contabilitate Financiară - Pagina 92
Contabilitate Financiară - Pagina 93
Contabilitate Financiară - Pagina 94
Contabilitate Financiară - Pagina 95
Contabilitate Financiară - Pagina 96
Contabilitate Financiară - Pagina 97
Contabilitate Financiară - Pagina 98
Contabilitate Financiară - Pagina 99
Contabilitate Financiară - Pagina 100
Contabilitate Financiară - Pagina 101

Conținut arhivă zip

 • Contabilitate Financiara.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Contabilitatea construcțiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Proiectarea unui flux informațional privind contabilitatea stocurilor de produse și mărfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Organizarea și conducerea contabilității stocurilor de materii prime materiale și mărfuri - SC Conex SA

INTRODUCERE : Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Organizarea și conducerea imobilizărilor corporale - calitatea și structura sortimentală la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Ai nevoie de altceva?