Contabilitate financiară conform IFRS

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 40822
Mărime: 2.12MB (arhivat)
Publicat de: Maria E.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. dr. Ion Ionașcu

Extras din curs

Partea a I-a

Tema 1. Aspecte privind internaționalizarea și standardizarea contabilității firmelor la nivel mondial

1. Internaționalizarea piețelor financiare și nevoia unui referențial contabil unic: armonizare, normalizare și convergență contabilă globală

Internaționalizarea piețelor de capitaluri a impus ca pricipalii actori ai acestei piețe globale (societățile cotate, analiștii financiari și investitorii, organismele de reglementare etc. ) să fie interesați de existența unui referențial contabil unic, reprezentat de norme contabile de bună calitate, care să permită comunicarea financiară între operatorii de pe piețele financiare internaționale.

Existența unor firme care operează la nivel global determină anumite mutații în funcționarea economiilor locale și în comunicarea financiară pentru operatorii de pe piețele internaționale: datorită legăturilor financiare dintre companii dispersate pe mari spații geografice, fenomenele economice locale sunt influențate de evenimente care au loc la mari distanțe și, în plus, apare nevoia unei informații financiare comparabile, dar obținute în contexte locale diferite.

Societățile care operează pe piețele financiare internaționale au scopuri multiple, de la investiții în titluri străine și până la emisiunea de acțiuni și obligațiuni. La nivelul capitalurilor proprii, internaționalizarea îmbracă forma unei emisiuni de acțiuni sau unei cotații la o bursă străină. O cotație internațională poate avea ca avantaj obținerea de finanțări la costuri mai reduse decât cele de pe piața națională și atragerea unor investitori pentru care o investiție în altă țară este dificil de realizat din cauza costurilor unei asemenea tranzacții (este cazul acționarilor individuali și al micilor investitori instituționali). Mai mult, o cotație în străinătate permite atragerea investitorilor obligați prin lege să opereze doar pe piața locală și oferă investitorilor locali posibilitatea să urmărească evoluția cursului titlurilor în moneda lor națională. Însă accesul unei întreprinderi pe piața financiară internațională are și „prețul“ lui, deoarece o astfel de întreprindere devine mai vulnerabilă la turbulențele unei piețe locale din cauza efectului de propagare a acestor disfuncții în sistemul financiar devenit global. Pentru a opera pe piețele internaționale de capitaluri, investitorii trebuie să dețină informații suficiente și comparabile privind diferitele oportunități de investire.

După cum se știe, cea mai mare parte a informațiilor care stau la baza deciziei de investire la nivelul firmei sunt furnizate de contabilitate. De aceea, contabilitatea a devenit astăzi „limbajul afacerilor“. În general, se consideră că diferitele piețe naționale de capitaluri sunt foarte asemănătoare, cu excepția obligațiilor de publicare a informației financiare și regulilor contabile (principiile contabile reținute, bazele de evaluare, tehnicile de contabilizare). Această situație a făcut ca, sub presiunea internaționalizării piețelor de capitaluri, să asistăm la un fenomen de armonizare și normalizare a contabilității firmelor la nivel mondial.

Se cunoaște că, datorită creșterii rolului social al informației contabile, producerea și difuzarea de informații contabile sunt reglementate, adică supuse unui proces de normalizare sau

2

codificare contabilă. La început, procesul de normalizare a contabilității firmelor a cunoscut doar o dimensiune națională, însă creșterea fluxurilor internaționale de mărfuri și capitaluri a indus și o dimensiune internațională normalizării contabile.

De regulă, se face distincție între normalizare (sau standardizare) și armonizare contabilă internațională.

Procesul de armonizare contabilă are ca scop armonizarea normelor și practicilor contabile naționale pentru a facilita compararea situațiilor financiare întocmite și publicate de întreprinderi provenind din țări diferite, armonizarea fiind o formă atenuată de normalizare și o primă etapă către aceasta. Prin situații financiare se înțelege ansamblul documentelor contabile de sinteză care sunt publicate în scopul asigurării informării financiare a terților interesați de poziția financiară și performanțele întreprinderii. Pe lângă asigurarea comparabilității informației financiare la nivel internațional, armonizarea contabilă internațională are și avantajul că aduce o economie de timp și resurse financiare care s-ar cheltui de către societățile transnaționale pentru consolidarea unei informații contabile provenite din contexte contabile naționale diferite sau chiar foarte divergente.

În schimb, normalizarea sau standarizarea contabilității firmelor are drept obiect aplicarea de norme contabile identice în același spațiu geopolitic și urmărește crearea de practici contabile uniforme. În general, standardizarea contabilă înseamnă impunerea unui set de reguli contabile limitate sau chiar a unui singur standard, care se aplică în toate situațiile. Dacă armonizarea contabilă este un proces flexibil și deschis, prin care se urmărește atenuarea diferențelor majore dintre reglementările și practicile contabile din diferite țări, normalizarea (standardizarea) contabilității nu se acomodează diferențelor naționale, și de aceea se consideră că este mai dificil de aplicat la nivel internațional.

De asemenea, trebuie arătat că doar marile firme cu vocație internațională sau care recurg la finanțarea de pe piețele financiare internaționale sunt direct interesate de armonizarea și standardizarea contabilă la nivel mondial. Procesul de normalizare contabilă internațională poate să se desfășoare la nivel regional, adică să vizeze normele contabile aplicabile firmelor din cadrul unui grup de țări, sau poate fi unul mondial, care să se refere la norme contabile aplicabile întreprinderilor din toate țările.

Deși la realizarea armonizării contabile pe plan internațional contribuie mai multe organizații interguvernamentale și organizații ale profesiei contabile, procesul de normalizare contabilă este marcat de lucrările a două organisme: Comitetul pentru Standardele Contabile Internaționale (International Accounting Standards Board - IASB1) și Uniunea Europeană (UE).

Astăzi, rolul de referențial contabil mondial este îndeplinit de normele internaționale de raportare financiară (International Financial Reporting Standards: IFRS, engl.), emise de Comitetul pentru Standardele Contabile Internaționale (International Accounting Standards Board: IASB, engl.).

Preview document

Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 1
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 2
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 3
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 4
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 5
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 6
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 7
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 8
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 9
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 10
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 11
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 12
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 13
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 14
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 15
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 16
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 17
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 18
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 19
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 20
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 21
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 22
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 23
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 24
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 25
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 26
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 27
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 28
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 29
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 30
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 31
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 32
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 33
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 34
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 35
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 36
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 37
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 38
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 39
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 40
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 41
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 42
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 43
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 44
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 45
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 46
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 47
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 48
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 49
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 50
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 51
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 52
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 53
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 54
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 55
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 56
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 57
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 58
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 59
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 60
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 61
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 62
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 63
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 64
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 65
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 66
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 67
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 68
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 69
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 70
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 71
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 72
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 73
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 74
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 75
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 76
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 77
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 78
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 79
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 80
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 81
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 82
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 83
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 84
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 85
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 86
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 87
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 88
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 89
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 90
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 91
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 92
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 93
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 94
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 95
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 96
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 97
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 98
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 99
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 100
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 101
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 102
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 103
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 104
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 105
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 106
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 107
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 108
Contabilitate financiară conform IFRS - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate financiara conform IFRS.pdf

Alții au mai descărcat și

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA

Introducere Criza economică actuală și problemele sociale și de mediu determină creșterea rolului de informare financiară și economică în luarea...

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17...

Diagnosticul financiar pe bază contului de profit și pierdere

CAPITOLUL I : Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil 1.1. Definirea şi formele rezultatului contabil Poziţionarea conceptului de...

Evaluarea Stocurilor

INTRODUCERE Norma internaţională IAS 2 - Stocuri prezintă aspecte cu privire la evaluarea stocurilor, modalităţile de determinare a bazelor de...

Măsurarea performanțelor financiare cu ajutorul contului de profit și pierdere la SC Dual Con SRL

INTRODUCERE Lucrarea “ MASURAREA PERFORMANTELOR FINANCIARE LA SC DUAL CON SRL ” imbina abordarea teoretica cu un studiu de caz ilustrativ pentru...

Analiza comparativă a contractului de leasing IAS 17 - US GAAP - referențialul contabil român

Introducere Cuvantul leasing provine din limba latina (laxus=deschis), fiind prima data folosit undeva in anii 1560. Pana in secolul al 19-lea...

Schimbările survenite adoptării IFRS în contextul contabilității din România

1. Motivatia temei alese: Am ales ca tama a proiectului “Schimbarile survenite adoptarii IFRS in contextual contabilitatii din Romania” deoarece...

Te-ar putea interesa și

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Bilanțul și poziția financiară a întreprinderii - abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanț

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe...

Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie

Introducere Spre deosebire de multe alte profesii moderne, contabilitatea are o istorie care este, de obicei, discutată în termenii unui eveniment...

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17...

Contabilitate anglo-saxonă

INTRODUCERE Pentru a investi in afara, intreprinzatorii trebuie sa aiba la dispozitie informatii privind situatia si performanta financiara a...

Adoptarea, adaptarea, convergența

Ce sunt Standardele Internaționale de Raportare Financiară(IFRS)? Standardele Internaționale de Raportare Financiară sunt un fel de standarde...

Aplicarea pentru Prima Dată a IFRS

INTRODUCERE La ora actuală România se află în faţa unor procese economice, politice, sociale, culturale ireversibile şi de mare interes pentru...

Ai nevoie de altceva?