Contabilitate în turism

Curs
6/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1915
Mărime: 15.28KB (arhivat)
Publicat de: Lorin Mirea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sonea Maria

Extras din curs

Contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problematica gestiunii mişcărilor de valori economice autonomizate pe persoane fizice sau juridice. Structurile calitative folosite pentru a personifica această separare au fost, după caz, cele de avere, fonduri, patrimoniu şi mai recent cele de resurse economice controlate de întreprindere.

Concepţia juridică

Pentru ca un patrimoniu să existe sunt necesare două elemente interdependente:

o persoană fizică sau juridică ca subiect de drepturi şi obligaţii;

bunurile economice, ca obiecte de drepturi şi obligaţii.

În plan contabil, patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică, aparţinând unei persoane fizice sau juridice, precum şi bunurile la care se referă.

Bunurile economice în calitatea lor de obiecte de drepturi şi obligaţii formează substanţa materială a patrimoniului. Ele se identifică cu mijloacele de acţiune ale unei entităţi şi se prezintă sub formă de terenuri, clădiri, construcţii, maşini, utilaje şi instalaţii, mijloace de transport, mobilier, stocuri de materii prime şi materiale consumabile, stocuri de mărfuri, ambalaje, disponibilităţi, creanţe etc.

Cea de a doua componentă a patrimoniului, drepturile şi obligaţiile cu valoare economică exprimă raporturile de proprietate în cadrul cărora se procură şi gestionează bunurile. Ele capătă forma de drepturi în situaţia în care titularul de patrimoniu are calitatea de proprietar şi, ca urmare, nu trebuie să acorde nici un echivalent pentru bunurile aflate în posesiunea şi folosinţa sa.

Raporturile de proprietate iau forma de obligaţii atunci când pentru bunurile care formează obiectul patrimoniului titularul trebuie să dea un echivalent valoric sau să îndeplinească o anumită prestaţie.

La nivelul obiectului contabilităţii bunurile economice sunt delimitate prin structura de active patrimoniale iar drepturile şi obligaţiile prin cea de pasive patrimoniale.

Ecuaţia de echilibru a patrimoniului se prezintă astfel:

BUNURI ECONOMICE = DATORII FAŢĂ DE PROPRIETARI + DATORII FAŢĂ DE TERŢI

sau

Drepturi de proprietate (bunuri tangibile, intangibile) + Drepturi de creanţă (creanţe) = Datorii faţă de proprietari (capitaluri proprii) + Datorii faţă de terţi

Concepţia economică susţine că obiectul de studiu al contabilităţii îl constituie circuitul capitalului privit sub dublu aspect: sub aspectul destinaţiei lui (capital fix şi capital circulant) şi sub aspectul modului de procurare sau de dobândire (capital propriu şi capital străin).

Din punctul de vedere al modului în care bunurile economice se investesc, se întrebuinţează, se consumă şi se înlocuiesc, se împart în capital fix sau active imobilizate şi capital circulant sau active circulante.

Ecuaţia de echilibru a capitalului se prezintă astfel:

Capital fix (Active imobilizate) + Capital circulant (Active circulante) = Capitaluri proprii + Capitaluri străine

Concepţia financiară

Potrivit acestei concepţii obiectul de studiu al contabilităţii îl constituie elaborarea şi aplicarea procedeelor de evidenţă, calcul, analiză şi control în expresie valorică a existenţei şi stării precum şi a mişcării şi transformării resurselor economice.

Resurse economice = Utilizări durabile (active imobilizate) + Utilizări ciclice sau temporare (active circulante)

Resurse economice = Resurse permanente + Resurse temporare

Conţinutul obiectului contabilităţii îl constituie:

1. Mărimea şi starea elementelor patrimoniale. Contabilitatea eviden¬ţiază, calculează, analizează, controlează existenţa elementelor patrimoniale pe categorii, pe sectoare de activitate, pe faze ale circuitului economic (apro¬vizionare, producţie, desfacere).

2. Mişcarea şi transformarea elementelor patrimoniale este studiată de către contabilitate sub aspectul modificărilor cantitative şi calitative care au loc în volumul şi structura activelor, capitalurilor proprii şi datoriilor faţă de terţi. Aceste mişcări pot fi simple şi complexe.

Mişcările simple se compun din operaţiunile de intrare şi ieşire a elementelor patrimoniale, ce pot avea loc în interiorul unităţilor sau pot lua naştere în urma relaţiilor cu terţii.

Mişcările simple pentru fiecare element patrimonial pot fi prezentate astfel:

EXISTENŢELE INIŢIALE + INTRĂRILE = IEŞIRILE + EXISTENŢELE FINALE

Mişcările complexe sunt consecinţa faptului că majoritatea activităţilor desfăşurate sunt consumatoare de bunuri economice care determină o cheltuială şi producătoare de venituri.

3. Contabilitatea evidenţiază performanţele activităţii desfăşurate înregistrând cheltuielile şi veniturile unităţilor patrimoniale. Cheltuielile măsoară eforturile făcute de întreprindere pentru realizarea obiectului ei de activitate, iar veniturile măsoară efectul obţinut ca urmare a efortului făcut Rezultatul final poate fi pozitiv, de îmbogăţire (profit) sau negativ, de sărăcire (pierdere).

Preview document

Contabilitate în turism - Pagina 1
Contabilitate în turism - Pagina 2
Contabilitate în turism - Pagina 3
Contabilitate în turism - Pagina 4
Contabilitate în turism - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Curs 2 - Obiectul Contabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitate de Gestiune

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Contabilitate în Comerț și Turism

CAPITOLUL I ORGANIZAREA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII ÎN COMERŢ ŞI TURISM 1.1. TRĂSĂTURILE ECONOMICO-FINANCIARE ALE ACTIVITĂŢII DE COMERŢ INTERIOR...

Organizarea generală a contabilității societăților comerciale

Contabilitatea Romaniei a parcurs o serie de etape pt racordarea ei la sist utilizate pe scara internationala iar incepand cu 1 ian 2006 in Ro...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico– social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat de...

Organizarea evidenței și contabilității salariilor la SC Turism Banatul SA

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilităţii 82/1991 obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii revine: regiilor autonome,...

Tehnica operațiunilor de turism la SC Happy Travel SRL

I. PREZENTAREA SOCIETATII SC HAPPY TRAVEL SRL AMPLASAREA AGENTIEI DE TURISM SC Happy Travel SRL Agentia de turism SC Happy Travel SRL este o...

Contabilitatea de Gestiune

INTRODUCERE Contabiliatea, ca sistem, este rezultatul unui lung proces istoric în decursul căruia s-a transformat dintr-o simplă tehnica de...

Tratamentul Contabil al Cheltuielilor la Nivelul unei Entități cu Activitate de Comerț și Turism

Introducere Factorii economici exteriori au făcut ca în ultimii cincisprezece ani piaţa timişoareană a turismului să se caracterizeze printr-o...

Contabilitatea activității de turism

I. CONTABILITATEA ACTIVITĂŢII DE TURISM 1.1. Conţinutul şi trăsăturile activităţii de turism Turismul, considerat o formă complexă a comerţului...

Evaluarea unei societați comerciale cu activitate de turism

1.1)Metode patrimoniale de evaluare Evaluarea întreprinderii este un inepuizabil subiect de reflexie și constituie o problemă fundamentală a...

Ai nevoie de altceva?