Control și Audit Intern

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 21049
Mărime: 352.05KB (arhivat)
Publicat de: Mirabela Bogdan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: LECT. UNIV. DR. RADU FLOREA
Curs CIG III Zi si FR

Extras din curs

In epoca modernă controlul dobândeşte o însemnătate deosebită, fiind exercitat

în virtutea dreptului inalienabil al societăţii de a-şi apăra interesele sale generale,

fundamentale. Prin intermediul controlului societatea îşi manifestă exigenţele ei,

omologând numai acele activităţi şi practici economice sau de altă natură care sunt în

concordanţă cu normele generale de comportament social, cu obiectivele şi programele

sale prioritare şi numai acele rezultate care îndreptăţesc eforturile depuse.

Într-o manieră foarte simplă, controlul ar putea fi definit prin aprecierea

conformităţii cu o normă, un standard, un model.

Într-o accepţiune mult mai largă, controlul reprezintă o activitate specific

umană (ceea ce vrea să însemne că se desfăşoară în mod conştient şi urmăreşte

întotdeauna un scop), care constă în verificarea şi analiza permanentă, periodică sau

inopinată a unor procese, fenomene, operaţii, informaţii, rezultate dintr-un domeniu sau

sector oarecare, în scopul preîntâmpinării şi lichidării eventualelor neajunsuri.

Controlul asigură cunoaşterea temeinică şi detaliată a realităţilor economicosociale,

dar nu se poate limita la atât. El trebuie să facă judecăţi de valoare sau de

conformitate, interpretând stările de lucruri sau realităţile constatate printr-o raportare

continuă a acestora la obiectivele de atins, normele fixate anticipat sau regulile de

desfăşurare prestabilite. În felul acesta controlul face posibilă determinarea abaterilor

înregistrate, stabilind semnificaţia şi implicaţiile lor, cauzele care le-au generat şi

măsurile ce se impun pentru evitarea repetării lor în viitor.

Din cele de mai sus desprindem concluzia că activitatea de control presupune cel

puţin trei elemente esenţiale1: cunoaştere, constatare, comparare, respectiv cunoaşterea

stărilor de lucruri ideale, constatarea realităţilor practice şi compararea (confruntarea)

acestora. În unele situaţii pot interveni anumite toleranţe, care trebuie judecate în context,

iar concluziile (inerente oricărui raţionament logic) finalizează acţiunile de control. De

1 Pe care specialiştii le recunosc simbolic prin "cei 3 c" sau şi mai simplu prin "ccc".

altfel, literatura de specialitate defineşte această activitate printr-o suită de cinci

operaţiuni, etape sau faze, care dau modelul general al acţiunilor de control, model

aplicabil în toate ocaziile, indiferent de conţinutul sau natura verificării efectuate. În

sinteză, etapele ce compun modelul general al controlului se prezintă astfel:

a) Stabilirea situaţiei ideale (care ar trebui să existe sau "de dorit"), lucru care se

realizează pe baza programelor, planurilor, normelor sau normativelor, sarcinilor

concrete, devizelor, modelelor, organigramelor, liniilor directoare, criteriilor de rezolvare,

previziunilor etc.;

b) Precizarea toleranţelor admise, adică a devierilor sau abaterilor maxime de la

situaţia ideală, care sunt permise în desfăşurarea activităţii şi care trebuie cunoscute

anticipat;

c) Determinarea situaţiei reale, existentă la un moment dat sau rezultată după

executarea integrală a sarcinilor, constatată direct sau indirect de către organele de

control;

d) Confruntarea celor două situaţii (ideală şi reală) şi stabilirea abaterilor sau a

diferenţelor dintre ele; se vor avea în vedere aici şi eventualele toleranţe admise;

e) Formularea concluziilor ce se desprind din acţiunea de control; este vorba în primul

rând de interpretarea abaterilor şi de precizarea semnificaţiei lor, dar poate cuprinde şi

propunerea sau adoptarea schimbărilor (măsurilor) ce se impun; vezi reprezentarea

schematică din fig. nr.1.

Evident, finalizarea oricărui control se realizează prin stabilirea unor măsuri care

vizează înlăturarea stărilor de lucruri neconforme şi perfecţionarea activităţilor viitoare.

Dar, asemenea măsuri sunt adesea de competenţa altor organe, putând depăşi cadrul

propriu-zis al acţiunilor de control.

Preview document

Control și Audit Intern - Pagina 1
Control și Audit Intern - Pagina 2
Control și Audit Intern - Pagina 3
Control și Audit Intern - Pagina 4
Control și Audit Intern - Pagina 5
Control și Audit Intern - Pagina 6
Control și Audit Intern - Pagina 7
Control și Audit Intern - Pagina 8
Control și Audit Intern - Pagina 9
Control și Audit Intern - Pagina 10
Control și Audit Intern - Pagina 11
Control și Audit Intern - Pagina 12
Control și Audit Intern - Pagina 13
Control și Audit Intern - Pagina 14
Control și Audit Intern - Pagina 15
Control și Audit Intern - Pagina 16
Control și Audit Intern - Pagina 17
Control și Audit Intern - Pagina 18
Control și Audit Intern - Pagina 19
Control și Audit Intern - Pagina 20
Control și Audit Intern - Pagina 21
Control și Audit Intern - Pagina 22
Control și Audit Intern - Pagina 23
Control și Audit Intern - Pagina 24
Control și Audit Intern - Pagina 25
Control și Audit Intern - Pagina 26
Control și Audit Intern - Pagina 27
Control și Audit Intern - Pagina 28
Control și Audit Intern - Pagina 29
Control și Audit Intern - Pagina 30
Control și Audit Intern - Pagina 31
Control și Audit Intern - Pagina 32
Control și Audit Intern - Pagina 33
Control și Audit Intern - Pagina 34
Control și Audit Intern - Pagina 35
Control și Audit Intern - Pagina 36
Control și Audit Intern - Pagina 37
Control și Audit Intern - Pagina 38
Control și Audit Intern - Pagina 39
Control și Audit Intern - Pagina 40
Control și Audit Intern - Pagina 41
Control și Audit Intern - Pagina 42
Control și Audit Intern - Pagina 43
Control și Audit Intern - Pagina 44
Control și Audit Intern - Pagina 45
Control și Audit Intern - Pagina 46
Control și Audit Intern - Pagina 47
Control și Audit Intern - Pagina 48
Control și Audit Intern - Pagina 49
Control și Audit Intern - Pagina 50
Control și Audit Intern - Pagina 51
Control și Audit Intern - Pagina 52
Control și Audit Intern - Pagina 53
Control și Audit Intern - Pagina 54
Control și Audit Intern - Pagina 55
Control și Audit Intern - Pagina 56
Control și Audit Intern - Pagina 57
Control și Audit Intern - Pagina 58
Control și Audit Intern - Pagina 59
Control și Audit Intern - Pagina 60
Control și Audit Intern - Pagina 61
Control și Audit Intern - Pagina 62
Control și Audit Intern - Pagina 63
Control și Audit Intern - Pagina 64
Control și Audit Intern - Pagina 65
Control și Audit Intern - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Control si Audit Intern.pdf

Alții au mai descărcat și

Reglementări și Proceduri Actuale în România privind Auditul Public Intern

2.1. Reglementări internaţionale privind auditul şi auditul public intern 2.1.1. Conceptul de audit, audit public intern şi legăturile dintre ele...

Audit Intern

3.12.2011 AUDIT INTERN Curs 1 Auditul intern reprezinta o activitate independenta de evaluare a obiectivelor stabilite de entitatea respectiva,...

Audit Intern

Ce este auditul intern? Scopul auditului intern - de a concura la atingerea obiectivelor unei organizaţii (entităţi). Ce este riscul? Un set de...

Auditul

CAPITOLUL I 1. AUDITUL FINANCIAR CONTABIL – DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI SI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Intern

Tema nr. 1 CONTROLUL INTERN – OBIECTIVUL SAU PROVOCAREA AUDITULUI INTERN Unităţi de învăţare: - Structura controlului intern - elemente şi...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit

PREFATA În contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este...

Audit

RISCURI IN AUDIT: Tipuri de riscuri - realizarea obiectivului auditului pp. din partea auditorului obt. unui grad rezonabil de certitudine asupra...

Te-ar putea interesa și

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Guvernanța corporativă

În literatura de specialitate, guvernanța corporativă cuprinde ansamblul de reguli și principii după care funcționează o întreprindere, modul de...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Audit Intern și Frauda

INTRODUCERE In lumea afacerilor riscul de fraudă este din ce în ce mai des întalnit în cadrul firmelor. În același timp, multe firme care nu s-au...

Audit Intern vs Control Intern

1. Definitii control intern si audit intern Conceptele de control intern şi audit intern, deşi diferite, au o serie de elemente care le apropie şi...

Control și audit intern în instituțiile publice - audit intern la Primăria Nicolae Bălcescu

INTRODUCERE Într-o economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane,...

Ai nevoie de altceva?