Întocmirea și raportarea situațiilor financiare anuale de către societățile comerciale britanice

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 46 în total
Mărime: 27.30KB (arhivat)
Publicat de: Cosmina Ivașcu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corneliu Burada
CIG ANUL 3, UPG PLOIESTI

Extras din curs

Societăţile comerciale britanice sunt obligate să întocmească şi să publice conturi anuale( situaţii financiare anuale).

Responsabiltatea întocmirii şi prezentării acestora revine administratorilor.

Temeiul legal privind întocmirea şi publicarea conturilor anuale îl reprezintă Legea societăţilor comerciale, CA 85 ( Companies Act), care prevede că un set complet de conturi anuale trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele situaţii financiare:

- bilanţul;

- contul de profit şi pierdere;

- anexa.

Norma de comunicare financiară FRS 1 ( Financial Reporting Standard) impune publicarea unui tablou al fluxurilor de trezorerie, care să fie asociat conturilor anuale, pentru ca acestea să asigure obiectivul imaginii fidele.

De asemenea norma FRS 3 impune societăţilor comerciale britanice să publice şi un tablou al tuturor câştigurilor şi pierderilor contabilizate direct în capitalurile proprii, fără a mai trece prin contul de profit şi pierdere. Acesta pune în evidenţă următoarele informaţii:

- rezultatul net înaintea dividendului exerciţiului;

- operaţiile de reevaluare a activelor ce afectează rezerva din reevaluare;

- impactul variaţiilor cursurilor monedelor asupra investiţiei nete în străinătae.

Prezentarea acestor informaţii au fost impuse de faptul că în Regatul Unit apar permanaent derogări importante de la costurile istorice.

Modelele de bilanţ, cont de profit şi pierdere şi anexa au fost reglementate prin CA 85, prin care au fost asimilate prevederile Directivei a-IV-a a C.E.E.

Forma şi conţinutul tabloului fluxurulor de trezorerie sunt reglementate de FRS 1.

1. Structura bilanţului

CA 85 prevede pentru bulanţul contabil două modele

- prezentare în format listă( vertical);

- prezentare în cont( orizontal).

Atât într-un format cât şi în celălalt, clasificarea elementelor este realizată utilizându-se următoarele criterii:

- abordarea funcţională pentru posturile de activ;

- gradul de exigibilitate pentru posturile de pasiv.

Activele figurează în bilanţ la valoarea netă, analiza valorilor brute, a amortizărilor şi a deprecierilor de valoare regăsindu-se în anexă.

Societăţile comerciale britanice au optat în prezentarea conturilor anuale la forma listă.

Conținut arhivă zip

  • Intocmirea si Raportarea Situatiilor Financiare Anuale de Catre Societatile Comerciale Britanice.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitate de Gestiune

Pe baza calculatiei cheltuielilor de regie, se intocmeste bugetul cheltuielilor de regie: SC…. valabil 1999 Sectia: tratament termic - mii lei –...

Contabilitate de Gestiune

Pentru calculul costului produselor, lucrărilor sau serviciilor, este necesară parcurgerea unor etape, dar şi utilizarea unor procedee de lucru...

Contabilitatea terților

COMPETENTE - cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii - identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu...

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Elemente de Contabilitate

Datoriile pe termen lung sunt asimilate capitalurilor datorită faptului că ele asigură finanţarea pe termen mai mare de un an. În această...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Natura și obiectul contabilității financiare - aplicații

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare I.2. Principii şi convenţii contabile I.2.1. Principiul prudenţei: Evaluarea trebuie făcută pe...

Auditarea agenților economici

Capitolul 1. CONCEPTUL GENERAL ŞI CATEGORIILE DE AUDIT 1.1. Conceptul general de audit Prin audit se înţelege: a Examinarea/cercetarea,...

Te-ar putea interesa și

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

Introducere: În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa...

Impozitul pe profit și imaginea fidelă

Capitolul 1 Studiu privind relatia contabilitate-fiscalitate în contextul unor sisteme contabile reprezentative 1.1 Fiscalitatea-factor de...

Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale

Introducere Lucrarea „Politici şi opţiuni contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele...

Dezvoltarea economică a Marii Britanii

Introducere - Suprafata (impreuna cu Irlanda de Nord)este de 244046 km. - Asezarea geografica: - Intre latitudine nordica 49 10-60 51 si...

Armonizare, Convergenta, Conformitate și Dezvoltare în Contabilitate

ARMONIZARE, CONVERGENTA, CONFORMITATE $I DEZVOLTARE ÎN CONTABILITATE 1. Contabilitatea, componenta a acquis-ului comunitar in domeniul dreptului...

Sisteme Contabile Contemporane

TEMA I. CONCEPTUL DE SISTEM CONTABIL CONŢINUT: 1.1. Conceptul de sistem şi clasificarea sistemelor 1.2. Conceptul de sistem economic 1.3....

Sistemul Contabil Britanic

1. Consideraţii generale asupra contabilităţii britanice A. Trăsăturile contabilităţii britanice: - simplitate – motiv pentru care ne-am putea...

Ai nevoie de altceva?