Metodologia Auditului Financiar

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2243
Mărime: 14.92KB (arhivat)
Publicat de: Evelina Călin
Puncte necesare: 0

Extras din curs

3.1 Obiective şi responsabilităţi

3.1.1 Obiectivele auditului financiar

Auditorul are, în cadrul auditului financiar, ca obiectiv principal de a exprima o opinie motivată asupra

regularităţii, sincerităţi şi a imaginii fidele a conturilor anuale care îi sunt supuse atenţiei sale.

Cine sunt cei interesaţi de situaţia conturilor unei întreprinderi-

Angajaţii sau investitorii (shareholders) sunt interesaţi de bogăţia întreprinderii = dividende =

= valoarea de piaţă a acţiunilor.

Angajaţii sunt interesaţi de continuitatea activităţii întreprinderii.

Statul este interesat de plata taxelor şi a impozitelor.

Cine pregăteşte conturile anuale?

Gestionarii întreprinderii (managers) sunt responsabili de pregătirea şi prezentarea conturilor annuale

acţionarilor(şi altor părţi interesate)

Cum se pot asigura acţionarii că informaţia prezentată de către gestionari în cadrul conturilor este:

corectă, exhaustivă şi vizează perioada în care este prezentată?

Auditorii sunt cei care exprimă o opinie referitoare la sinceritatea şi imaginea fidelă a informaţiei

prezentată în conturi.

Controlul realizat de către auditor nu poate fi exhaustiv (auditorul nu poate controla 100% informaţia

prezentă în conturi.Controlul conturilor este realizat prin sondaj în funcţie de riscuri, mijloace şi de costuri

angajate.

Ei trebuie să furnizeze elemente probante necesare pentru a demonstra că datele furnizate de către

întreprindere sunt regulate şi sincere.

3.1.2 Responsabilitatea auditorului (sinteză)

Responsabilitatea auditorului constă în a exprima o opinie asupra conturilor anuale şi a o exprima în

cadrul unui raport.

Responsabilitatea de a stabili conturile anuale este a conducătorilor entităţii.Aceştia din urmă sunt

responsabili de înregistrările contabile şi de funcţionarea controalelor interne, de alegerea metodelor

contabile şi de aplicarea lor, de protecţia patrimoniului entităţii.

Prin urmare auditul conturilor anuale nu degajă conducătorii de responsabilităţile lor.

3.1.3 Condiţii de certificare a oparaţiilor transpuse în conturi (Audit evidence )

Pentru ca operaţiile transpuse în conturile anuale (bilanţ, cont de rezultate şi anexe răspund

obiectivelor de regularitate şi de sinceritate), ele trebuie să aibă caracteristicile următoare:

1. Să fie reale (EXISTENCE): ele nu trebuie să fie operaţii fictive, proiectate, nedefinite sau încă

nerealizate.

Exemplu: O datorie sau un activ există în realitate (un utilaj al societăţii există în patrimoniu şi în

conturile societăţii în momentul închiderii bilanţului).

2. Să vizeze întreprinderea (OWNERSHIP or RIGHTS & OBLIGATIONS): adică, ele să nu fie

relative nici la alte întreprinderi ale grupului, nici la conducători.

Exemplu: O datorie sau un activ este deţinut de către societate la închiderea conturilor.

3. Să fie contabilizate (COMPLETENESS):toate operaţiile realizate de către întreprindere şi faptele

economice (pierdere de valoare, litigii ) care ating activitatea sa sunt contabilizate.

Exemplu: Toate datoriile societăţii sunt înregistrate integral în momentul închiderii bilanţului.

4. Să fie contabilizate fără dublă utilizare (VALUATION):operaţiile nu sunt contabilizate decât o

singură dată şi la valoarea lor reală.

Exemplu: Clienţii şi conturile ataşate societăţii sunt înregistrate la valoarea reală după deducerea

clienţilor litigioşi (sume care vor fi recuperate integral de către întreprindere.

5. Să fie contabilizate la suma corespunzătoare (MEASUREMENT): operaţiile şi faptele sunt corect

evaluate în funcţie de principiile contabile aplicabile)

6. Să fie înregistrate în contul corespunzător (DISCLOSURE): operaţiile sunt imputate în conturile

corespunzătoare auxiliare şi generale şi corect prezentate în conturile anuale.

Exemplu: Maşinile care aparţin societăţii sunt prezentate în conturi ale societăţii ca active corporale.

7. Să fie luate în consideraţie în perioada corespunzătoare (OCCURRENCE & CUT-OFF):

operaţiile sunt contabilizate respectând principiul separării exerciţiilor (paralelism între achiziţii /

vânzări / stocuri, asociere a cheltuielilor şi a veniturilor, asociere a mişcărilor de bunuri şi de

creanţe )

3.2 Norme generale de audit

3.2.1 Demersul general de audit (sinteză)

Norma care acoperă demersul general de audit vizează:

Acceptarea şi menţinerea misiunilor în scopul verificării faptului că, cabinetul:

- dispune de mijloace intelectuale şi materiale necesare executării misiunii (dispune de echipe

calificate pentru a lucra ca auditori)

- respectă principiile de obiectivitate şi de independenţă

Regulile

Cabinetele trebuie să se asigure de independenţa cabinetului şi a angajaţilor săi înainte de a accepta

misiunea de audit, respectiv:

- misiunile de audit nu aduc mai mult de 10 – 15 % din veniturile totale obţinute de către cabinet;

- nu există împrumuturi acordate de către client;

- nu există relaţii familiale sau personale între membrii echipelor de audit şi client.

- asociaţii cabinetului nu sunt acţionari ai clientului;

- membrii echipei nu acceptă bunuri sau servicii din partea clientului;

- membrii echipei nu îndeplinesc funcţii de management în cadrul întreprinderii;

- celelalte servicii care sunt acceptate ,consultanţă, contabilitate etc sunt încredinţate altor

departamente.

Preview document

Metodologia Auditului Financiar - Pagina 1
Metodologia Auditului Financiar - Pagina 2
Metodologia Auditului Financiar - Pagina 3
Metodologia Auditului Financiar - Pagina 4
Metodologia Auditului Financiar - Pagina 5
Metodologia Auditului Financiar - Pagina 6
Metodologia Auditului Financiar - Pagina 7
Metodologia Auditului Financiar - Pagina 8
Metodologia Auditului Financiar - Pagina 9
Metodologia Auditului Financiar - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Metodologia Auditului Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Contul și Dubla Înregistrare

1. Notiunea de cont. Structura si forma contului. Pentru a descrie situatia si miscarea fiecarui element patrimonial luat în parte, precum si a...

Impozitul pe Profit

I. IMPOZITELE NOTIUNI GENERALE 1.1 Continutul si rolul impozitelor 1.2 Principiile de impozitare 1.3 Clasificarea impozitelor 1.1 Continutul...

Contabilitatea și Fiscalitatea privind TVA

Principii generale Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) este un impozit indirect bazat pe criteriul deductibilitatii. Din punct de vedere economic...

Standardele internaționale de reglementare contabile

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul...

Introducere în Bazele Contabilității

LECTIA 1 INTRODUCERE ÎN BAZELE CONTABILITATII - Reliefarea faptului ca contabilitatea este o stiinta, cu principii riguros stabilite, cu o...

Contabilitate managerială

Prin productia de baza a unei întreprinderi cu caracter productiv se subîntelege productia care formeaza obiectul activitatii principale a...

Finanțele Întreprinderii

Situatia neta Pornind de la abordarea juridica a bilantului, exista diferite opinii 1.2.3potrivit carora conceptul de situatia netÎ este mai...

Contabilitatea Capitalurilor

Capitalurile sunt denumite in literatura de specialitate si capitaluri permanente. Ele reprezinta totalitatea surselor de finante de care dispune...

Te-ar putea interesa și

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Impactul mecanismelor de guvernanță corporativă asupra performanțelor financiare ale instituțiilor financiare și de credit din Europa

Rezumat Scopul acestei lucrări este de a explora și compara impactul mecanismelor de guvernanță corporativă asupra performanțelor financiare ale...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu

REZUMAT Lucrarea de faţă se intitulează “Organizarea şi exercitarea controlului financiar propriu în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea...

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Audit finaciar la o firmă din domeniul prestărilor de servicii

1. Auditul financiar 1.1 Audit financiar - noțiuni generale La origine, cuvântul „audit” provine de la latinescul „audire”, care înseamnă „a...

Auditul Financiar la o Societate Comercială

Capitolul 1. Cadrul conceptual al controlului contabil Abordarea sistematică a cercetării conceptuale şi metodologice a controlului contabil are...

Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană

INTRODUCERE Lucrarea prezintă în paginile următoare un studiu asupra posibilităţilor de absorţie a fondurilor europene necesare pentru dezvoltarea...

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Ai nevoie de altceva?