Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 150 în total
Cuvinte : 44698
Mărime: 254.44KB (arhivat)
Publicat de: Victor Dascalu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional

Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea), într-o ordine şi pe baza unor principii stabilite a fenomenelor şi proceselor din natură şi societate, care se desfăşoară într-un anumit loc şi timp, cu scopul de a servi necesităţilor impuse de activitatea practică.

Evidenţa economică constituie un sistem unitar de înregistrare, urmărire şi control, documentat, cronologic şi sistematic, în etalon cantitativ şi valoric, pe baza unor principii bine stabilite, a fenomenelor şi proceselor economice, în scopul cunoaşterii activităţilor desfăşurate. Fiind legată de activitatea economică, ea a existat în toate formaţiunile social-economice, ca urmare a existenţei permanente a producţiei materiale, a necesităţii reflectării fenomenelor şi proceselor economice, a caracterizării modului de utilizare a resurselor şi de determinare a rezultatelor obţinute.

După natura, modul de obţinere, prelucrare şi prezentare a informaţiilor pe care le furnizează, evidenţa economică îmbracă trei forme: evidenţa operativă, contabilitatea (evidenţa contabilă) şi statistica. Aceste forme sunt legate între ele prin unitatea obiectivelor de îndeplinit, completându-se reciproc şi alcătuind împreună sistemul unitar de evidenţă economică.

Evidenţa operativă înregistrează, urmăreşte şi controlează acele laturi ale activităţii a căror cunoaştere prezintă o importanţă imediată. Se numeşte operativă, deoarece obţinerea şi folosirea informaţiilor cu ajutorul ei se efectuează, de regulă, în momentul şi la locul producerii fenomenelor şi proceselor economice. Domeniile în care se foloseşte evidenţa operativă sunt: consumul de materiale, prezenţa la lucru a salariaţilor, folosirea timpului de lucru etc. Datele informaţionale furnizate de evidenţa operativă sunt, de regulă, preluate şi prelucrate de contabilitate şi statistică.

Statistica înregistrează, prelucrează şi furnizează informaţii privitoare la fenomene social-economice de masă. Statistica are o sferă de cuprindere mult mai largă decât celelalte forme ale evidenţei economice, ea studiază fenomenele naturale, demografice, culturale, sportive, etc. Statistica foloseşte fie etaloane cantitative, fie etalonul bănesc separat, paralel sau simultan, după necesităţi. Statistica se realizează în principal pe două căi: (1) o cale proprie, concretizată în culegerea, înregistrarea, prelucrarea şi analiza informaţiilor social-economice prin mijloace specifice (anchete, recensăminte, monografii etc.) pe care le grupează şi centralizează în scopul obţinerii de indicatori care să caracterizeze în ansamblu fenomenele respective; (2) folosirea informaţiilor furnizate de evidenţa operativă şi de contabilitate, informaţii pe care le prelucrează prin metode statistice.

Ca formă principală a evidenţei economice, contabilitatea înregistrează, urmăreşte şi controlează numai acele laturi ale activităţii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului bănesc. Indiferent de forma sau obiectul de activitate al întreprinderii, contabilitatea este principalul sistem de informaţii al acesteia. Ea culege informaţiile primare (intrările), le prelucrează şi produce informaţii elaborate (ieşirile). Deci, contabilitatea reprezintă un sistem informaţional care cuantifică, prelucrează şi comunică (transmite) informaţii financiare despre o întreprindere identificabilă. Ea este un limbaj cu ajutorul căruia informaţia este transmisă către utilizatorii ei. Informaţia contabilă este o informaţie economică specifică, rezultată din prelucrarea prin metode, procedee şi instrumente proprii a datelor din contabilitate. Ea este reală, precisă, completă, operativă reprezentând tabloul de bord, suportul deciziilor economice, financiare şi gestionare ce se iau de managerii întreprinderilor.

1.2 Obiectivele şi funcţii contabilităţii. Utilizatorii informaţiilor contabile.

Contabilitatea este un mijloc de culegere, sintetizare şi prezentare a informaţiei privind activitatea întreprinderii şi rezultatele sale financiare.

Obiectivele contabilităţii sunt:

1) să furnizeze informaţii necesare elaborării planurilor şi programelor de activitate economică;

2) să asigure urmărirea şi controlul valoric al activităţilor desfăşurate, prin înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiilor economice şi financiare, prelucrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului, informaţii necesare atât pentru nevoile proprii ale întreprinderii, cât şi în relaţiile cu acţionarii şi asociaţii, clienţii, furnizorii, băncile, cu organele fiscale şi alte persoane fizice şi juridice;

3) să asigure controlul integrităţii patrimoniului prin înregistrarea existenţelor şi mişcărilor elementelor patrimoniale, pe categorii, pe locuri de depozitare sau păstrare, persoanele în responsabilitatea cărora se află, etc.;

4) să furnizeze informaţiile necesare întocmirii rapoartelor financiare care reflectă imaginea fidelă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute, astfel încât aceste informaţii să poată fi utilizate de toţi utilizatorii la luarea deciziilor economice.

Pentru realizarea obiectivelor sale, contabilitatea îndeplineşte următoarele funcţii:

1) Funcţia de înregistrare şi prelucrare a datelor constă în consemnarea, potrivit unor principii şi reguli proprii, a proceselor şi fenomenelor economice ce apar în cadrul întreprinderilor şi se pot exprima valoric.

Preview document

Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 1
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 2
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 3
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 4
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 5
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 6
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 7
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 8
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 9
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 10
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 11
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 12
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 13
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 14
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 15
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 16
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 17
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 18
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 19
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 20
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 21
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 22
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 23
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 24
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 25
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 26
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 27
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 28
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 29
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 30
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 31
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 32
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 33
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 34
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 35
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 36
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 37
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 38
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 39
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 40
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 41
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 42
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 43
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 44
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 45
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 46
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 47
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 48
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 49
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 50
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 51
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 52
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 53
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 54
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 55
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 56
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 57
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 58
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 59
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 60
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 61
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 62
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 63
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 64
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 65
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 66
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 67
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 68
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 69
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 70
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 71
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 72
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 73
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 74
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 75
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 76
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 77
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 78
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 79
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 80
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 81
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 82
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 83
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 84
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 85
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 86
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 87
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 88
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 89
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 90
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 91
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 92
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 93
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 94
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 95
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 96
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 97
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 98
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 99
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 100
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 101
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 102
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 103
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 104
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 105
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 106
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 107
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 108
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 109
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 110
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 111
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 112
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 113
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 114
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 115
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 116
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 117
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 118
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 119
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 120
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 121
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 122
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 123
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 124
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 125
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 126
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 127
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 128
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 129
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 130
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 131
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 132
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 133
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 134
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 135
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 136
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 137
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 138
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 139
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 140
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 141
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 142
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 143
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 144
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 145
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 146
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 147
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 148
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 149
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 150
Noțiuni privind contabilitatea, funcțiile și principiile de bază ale acesteia - Pagina 151

Conținut arhivă zip

 • Notiuni Privind Contabilitatea, Functiile si Principiile de Baza ale Acesteia
  • BalVer.doc
  • ConspBC1-2.doc
  • ConspBC10.doc
  • ConspBC11.doc
  • ConspBC3.doc
  • ConspBC4.doc
  • ConspBC5.doc
  • ConspBC6.doc
  • ConspBC7.doc
  • ConspBC8.doc
  • ConspBC9.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Contabilitate de Gestiune

Notiunea, continutul si clasificarea costurilor Delimitare intre cheltuieli si costuri O activitate economica se realizeaza prin utilizarea ,...

Elemente Introductive privind Controlul de Gestiune

Capitolul 1 Elemente introductive privind controlul de gestiune Altfel spus, sub aspect practic, controlul de gestiune oferă un instrumentar...

Piețe de capital

. Actiuni la purtator sunt actiunile a caror circulatie este absolut libera, posesorul lor beneficiind de toate drept. si obligat care decurg din...

Contabilitate managerială

l.l. Obiectul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor Costul este expresia unui raport între forma bănească a cheltuielilor pe care...

Investiții incerte

Decizia de investiţii în mediu aleator se fundamentează, de asemenea, pe criteriul VAN, dar care ia în calcul variabilitatea (riscul)...

Contabilitatea Imobilizărilor

Valoarea de intrare sau contabilă poate fi: - costul de achiziţie, pentru imobilizările procurate cu titlu oneros - costul de producţie, pentru...

Analiza economico-financiară - elemente teoretice și aplicații practice

Capitolul I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE Obiective: - cunoasterea obiectului, tipologiei analizei...

Te-ar putea interesa și

Patromoniul societăților comerciale

INTRODUCERE Premisa constituirii şi funcţionării unei societăţi comerciale o reprezintă patrimoniul său. Sub acest aspect, patrimoniul constituie...

Contractul de franciză - studiu de caz

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra importanţei contractului de franciză într-o reţea care leagă titularul afacerii...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Studiu privind contabilitatea operațiunilor din activitatea turismului intern

INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico– social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat de...

Studiu privind organizarea contabilității decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Sistemul contabil actual reprezintă o realizare remarcabilă în ceea ce priveşte asigurarea informaţiilor necesare în procesul...

Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici

INTRODUCERE Într-o lume fiscala de o amploare fara precedent, valorificarea informatiei economice se poate asigura numai în cadrul unor sisteme...

Adaptarea Soluțiilor Informaționale Financiar Contabile la Mediul Internet

CAPITOLUL I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA AGENŢILOR ECONOMICI Prima definiţie dată contabilităţii aparţine lui Luca Paciolo, fiind...

Contabilitatea și gestiunea amortizării imobilizărilor corporale la SC Diana Forest SA

CAPITOLUL 1. Aspecte generale privind S.C. Diana Forest S.A. 1.1. Constituirea societăţii şi etapele constituirii S.C. “Diana Forest “ S.A....

Ai nevoie de altceva?