Sensuri în Definirea Conceptelor de Politici Contabile

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 19 în total
Mărime: 13.55KB (arhivat)
Publicat de: Gicu Sima
Puncte necesare: 0
SENSURI ÎN DEFINIREA CONCEPTELOR DE POLITICI CONTABILE TEHNICI DE ESTIMARE ŞI OPŢIUNI CONTABILE

Extras din curs

Definitii

Definirea conceptului de politici contabile este legat de realizarea unei contabilităţi sincere (unei imagini fidele).

Christopher Nobes[1]: „Politicile contabile sunt metode detaliate de evaluare, măsurare şi recunoaştere pe care o întreprindere le-a ales dintre cele general acceptate de lege, standarde contabile sau practici comerciale. Aceste politici trebuie să fie utilizate în mod permanent şi trebuie să fie publicate. Raportul anual al unei întreprinderi va include o anexă privind politicile contabile care au fost aplicate în situaţiile financiare.

[1] C. Nobes – “Pocket Accounting”, The Economist Books, 1999.

Marea Britanie - FRS 18 „Politicile contabile” aspecte esentiale

să se distingă intre schimbare de politici contabile de o schimbare de estimare,

să se expună în mod clar cerinţa conform căreia o entitate ar trebui să adopte acele politici contabile care, din punctul de vedere al conducerii sale, sunt cele mai adecvate circumstanţelor sale particulare, în vederea realizării obiectivului privind obţinerea unei imagini fidele a poziţiei financiare şi a operaţiilor sale;

să se expună obiectivele şi restricţiile avute în vedere de către conducere atunci când selectează şi schimbă politicile contabile;

să se expună circumstanţele în care o entitate ar trebui să publice detalii referitoare la tehnicile de estimare utilizate în aplicarea politicilor sale contabile.

Obiectivele politicilor contabile in FRS 18

• o entitate adoptă politicile contabile cele mai adecvate circumstanţelor sale particulare în scopul furnizării unei imagini fidele;

• politicile contabile adoptate sunt revizuite în mod regulat, pentru a se asigura că ele sunt cele adecvate, şi sunt schimbate atunci când o nouă politică devine mai adecvată circumstanţelor particulare ale entităţii;

• în situaţiile financiare sunt publicate informaţii suficiente pentru a permite utilizatorilor să înţeleagă sensul politicilor contabile adoptate şi modul în care acestea trebuie să fie aplicate.

Definitia Politicilor ctb in FRS 18

politicile contabile ca fiind principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate, în scopul de a reflecta efectele tranzacţiilor şi altor evenimente prin recunoaşterea, selectarea bazelor de măsurare şi prezentarea activelor, datoriilor, câştigurilor, pierderilor şi evoluţia fondurilor proprietarilor.

Tehnici de estimare in FRS 18

Definitie: metode şi estimări adoptate de o entitate pentru a determina valorile monetare ce corespund bazelor de măsurare selectate pentru active, datorii, câştiguri, pierderi şi evoluţia fondurilor proprietarilor.

Exemple:

- metodele de amortizare: metoda lineară şi metoda degresivă,

- metodele utilizate pentru estimarea valorii actuale (engl. present value) a unui provizion, precum valoarea dată de fluxurile de trezorerie viitoare actualizate;

- estimările măsurii în care creanţele comerciale nu vor fi recuperate

Conținut arhivă zip

  • Sensuri in Definirea Conceptelor de Politici Contabile.ppt

Alții au mai descărcat și

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Suport curs contabilitate și gestiune fiscală

1 Notiuni introductive 1.1 Abordari conceptuale privind Contabilitatea si Gestiunea fiscala A gestiona eficient resursele economice şi...

IFRS - standarde de raportare contabilă

INTRODUCERE Motive pentru emiterea IFRS IN1 IFRS înlocuieste SIC-8 Aplicarea pentru prima data a IAS ca baza principala a contabilitatii....

Bazele contabilității semestrul 1

Capitolul I. NATURA SI SCOPUL CONTABILITATII CUPRINS: 1.1. Definitia contabilitatii 1.2. Obiectul contabilitatii si sfera sa de actiune...

Contabilitate aprofundată

Tehnica de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economica nu prezinta dificultati datorita diversitatii conturilor utilizate. Aceasta...

Reglementări Contabile Conforme cu Directivele Europene Referitoare la Elaborarea Situațiilor Financiare

A. CADRUL GENERAL DE ÎNTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE Situatiile financiare ale unei companii reprezinta cel mai important...

Politici și opțiuni contabile

3.2. Politici de evaluare a activelor Pentru activele menţionate (imobilizări necorporale, imobilizări corporale, investiții imobiliare, active...

Natura și Obiectul Contabilității Financiare

I. Natura şi obiectul contabilităţii financiare • Normalizarea contabilităţii Procesul de normalizare contabilă se derulează la nivel...

Te-ar putea interesa și

Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Impozitul pe profit și imaginea fidelă

Capitolul 1 Studiu privind relatia contabilitate-fiscalitate în contextul unor sisteme contabile reprezentative 1.1 Fiscalitatea-factor de...

Evaluarea proiectelor de investiții conform VAN și RIR

CAPITOLUL 1 Conceptul de investiţii şi clasificarea acestora În orice economie, noţiunea de investiţie reprezintă un fenomen aparte, o categorie...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I ELEMENTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII LA S.C. TRANSFER 5 S.A. 1.1. Influenţe ale obiectului de...

Politici și Opțiuni Contabile Privind Imobilizările Corporale

Introducere Lucrarea „Politici şi opţiuni contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele...

Armonizare, Convergenta, Conformitate și Dezvoltare în Contabilitate

ARMONIZARE, CONVERGENTA, CONFORMITATE $I DEZVOLTARE ÎN CONTABILITATE 1. Contabilitatea, componenta a acquis-ului comunitar in domeniul dreptului...

Politică și administrație publică

Suport de curs la disciplina POLITICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA Modulul 1 – Curs introductiv. Continutul si obiectivele cursului. Clarificari...

Monedă

Capitolul 1 NATURA MONEDEI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ Conceptul de monedă este unul dintre cele mai controversate. În zilele noastre, când Europa...

Ai nevoie de altceva?