Civil obligații

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 4990
Mărime: 50.88KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valeriu Stoica

Extras din curs

Pt. a determina efectele contractului trebuie determinat conținutul contractului, referitor la care trebuie cunoscute și discutate principiile acestui conținut. Astfel, determinarea efectelor contractului este guvernată de două principii:

1) Principiul forței obligatorii a contractului

Poate fi definit spaţiul în care se produc efectele contractului ca fiind o sferă. Uneori această sferă se restrânge (ceea ce determină o îngustare a sferei principiului forţei obligatorii a contractelor), alte ori se lărgeşte (ceea ce determină o lărgire a acestei sfere).

2) Principiul relativității efectelor contractului

Acest principiu conturează chiar suprafaţa sferei (ca spaţiu în care contractul îşi produce efectele).

Sfera forței contractului cuprinzând deci elementele acestuia se lărgește în cazul existenței unor excepții autorizate de la adagiul musus consensus mutus disensus și se îngustează atunci când aceste contracte trebuie să respecte forma strictă prevăzută de lege.

Concluzie: Deci, dacă principiul forței obligatorii acționează în interiorul acestei sfere, relativitatea acestei sfere conturează suprafața ei.

Când se restrânge sfera obligațiilor a contractului e nevoie de prevederea legii. Când se lărgește această sferă este nevoie de prevederea legii sau a voinței părților.

Când se lărgește sfera forței obligatorii a contractelor este o excepție de la principiul relativității forței contractului.

Principiul forței obligatorii

Contractul este legea părților, care pe lângă normele juridice care conturează în egală măsură spațiul de libertate și limitele acestei libertăți asigură în același timp securitatea spațiului.

Există și alte reguli rezultând din voința părților, conduita lor e guvernată de normele juridice și de regulile convenite de ele în contract. Astfel, prin voința părților contractante, pe de o parte se restrânge spațiul lor de libertate, dar pe de altă parte se consolidează acest spațiu, pt. că regulile contractuale asigură fiecărei părți predictibilitatea comportamentului celeilalte.

Regula contractului este legea părților, art. 1270 (1) : contractul valabil încheiat are caracter de lege între părțile contractante. Odată realizat acest acord de voință, contractul are forță obligatorie, părțile sunt legate prin drepturile și obligațiile născute din contract, niciuna din ele nu mai poate schimba prin voința sa unilaterală aceste legământ. Tocmai această idee confirmă forța obligatorie a contractului. Orice modificare sau încetare a contractului ar fi posibilă numai prin acordul de voință al părților (ambelor părți ) ---> principiul simetriei: ceea ce părțile au făcut, numai părțile împreună pot desface, musus consensus mutus disensus.

Alin. 2, art.1270 pe lângă regula simetriei, se arată că sunt posibile excepții de la regula simetriei. Textul se modifică sau își încetează efectele numai prin acordul părților (ale ambelor părți), ori din cauze anume acceptate de lege.

Excepţii de la principiul forţei obligatorii

Modificarea sau încetarea contractului ca urmare a impreviziunii

Teoria impreviziunii: încheierea contractului asigură fiecărei părți o anumită predictibilitate a comportamentului celeilalte, sistemul de dr. în ansamblul său presupune stabilitatea și predictibilitatea normelor juridice. Distincția în raport cu normele juridice și dispozițiile contractuale pe de o parte și cu evenimentele care intervin în viața contractului după încheiere, pe parcursul executării contractului, pe de altă parte o constituie tocmai predictibilitate și stabilitatea. Imprevizibilul este mereu posibil, impredictibilul este uneori posibil. Oricât de impredictibile ar fi evenimentele, faptele trebuie să fie cârmuite de regulile pe care le cunoaștem, de aceea trebuie observate diferențele existente între predictibilitatea și stabilitatea sistemului de drept și impredictibilitatea și instabilitatea vieții. Sistemul de drept creează cadrul, dar nu asigură fericirea vieții, regulile de joc trebuie să fie predictibile și stabile, dar nu garantează victoria. Se poate imputa sistemului de drept arbitrariul regulilor sau arbitrilor, care influențează cadrul.

Elementele aleatorii, fortuite care intervin pe parcursul executării au mai multe semnificații:

-determină problema riscului contractului, determină imposibilitatea totală sau parțială, temporală sau definitivă de executare a contractului – dacă un astfel de rezultat se produce pune problema riscului contractului;

-altă consecință este aceea că schimbă echilibrul contractual, nu mai există același raport între prestațiile părților, din punct de vedere valoric, așa cum au fost stabilite de părți la încheiere (ex. inflația din perioada post decembristă).

Preview document

Civil obligații - Pagina 1
Civil obligații - Pagina 2
Civil obligații - Pagina 3
Civil obligații - Pagina 4
Civil obligații - Pagina 5
Civil obligații - Pagina 6
Civil obligații - Pagina 7
Civil obligații - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Civil. Obligatii.docx

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Cursuri Drept Civil

Curs 1 Suport de curs: “Contracte de succesiune”, Editura Hamangiu; “Manual de drept civil – parte speciala” Nicoleta Gheorghe si Camelia...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Sinteză a Jurisprudenței CEDO cu Privire la Dreptul la un Proces Echitabil

1 INTRODUCERE Notiunea de „proces echitabil” este una aproape imposibil de definit datorita conditiilor speciale în care a aparut între...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Plata nedatorată

INTRODUCERE Toate raporturile juridice stabilite între două sau mai multe persoane reprezintă o totalitate de drepturi personale, noțiunea...

Drept român

1.Cutuma ca izvor al dreptului roman In epoca veche cel mai important izvor al dreptului roman a fost cutuma sau obiceiul (este definita ca ecea...

Principiul forței obligatorii a actului juridic civil

INTRODUCERE Scopul pentru care se încheie un act juridic este, prin definiţie, tocmai producerea de efecte juridice. Care sunt aceste efecte, ce...

Contractele

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE CIVILE SECŢIUNEA I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. SCURT ISTORIC Teoria generală a...

Rezoluțiunea și rezilierea contractelor civile

1.REZOLUTIUNEA 1.1.Definitia rezolutiunii Termenul de rezolutiune este expres utilizat in dispozitiile art.1320,1365,1366 si 1368 C.civ.Deseori...

Ai nevoie de altceva?