Drept civil - parte generală

Curs
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 21806
Mărime: 93.32KB (arhivat)
Publicat de: Andrian Rus
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prf. dr. Liliana Mihut, Ionel Reghini
Acest curs cuprinde toata materia din anul I predata la Univ. Babes-Bolyai Cluj Napoca, Facultatea de Drept. Cursul este complex, cuprinde toate notiunile din materia de drept civil parte generala

Extras din curs

CURS 1 4 octombrie 2007

1. DEFINIŢII.

Dreptul = totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile dintre oameni cu privire la viaţa socială; totalitatea regulilor de conduită destinate a reglementa viaţa socială şi activitatea oamenilor într-o societate dată. Ele sunt respectate de bunăvoie, fără constrângere, însă poate interveni şi forţa coercitivă a Statului.

Dreptul obiectiv se deosebeşte de cel subiectiv, deoarece acesta are în vedere prerogativele sau drepturile pe care le au persoanele unele faţă de altele, inclusiv faţă de stat, în temeiul normelor juridice.

Drepturile subiective aparţin persoanelor ca subiecte de drept determinante, care sunt titulare ale drepturilor ce le aparţin.

Drepturile subiective sunt:

- dreptul la viaţă

- dreptul la integritate fizică şi morală

- dreptul la proprietate

- dreptul la nume

2. DISTINCŢII.

Normele dreptului sunt de drept public şi de drept privat.

a) Dreptul public = cuprinde acele norme juridice prin care Statul reglementează relaţiile sociale ce exprimă interes public, stabilind ordinea de drept a libertăţii statale.

Caracteristica principală a dreptului public este că prin el se manifestă voinţa publică, drepturile subiective în interesul statului şi de aceea exercitarea lor este o îndatorire publică. Normele dreptului public sunt imperative, participanţii la aceste raporturi juridice neputând deroga de la ele.

Subdiviziunile dreptului public sunt:

- dreptul administrativ

- dreptul constituţional

- dreptul penal

b) Dreptul privat = cuprinde norme juridice care reglementează relaţiile dintre persoane particulare în care acestea apar pe poziţie de egalitate juridică şi urmăresc satisfacerea intereselor lor individuale. Obiectul dreptului privat în constituie relaţiile sociale personale şi economice ale participanţilor la astfel de raporturi juridice.

Categorii de relaţii sociale:

- drepturi personale

- drepturi familiale

- drepturi patrimoniale

Subdiviziuni ale dreptului privat:

- drept civil

- drept comercial

- dreptul comerţului internaţional

- dreptul muncii

- dreptul familiei

- drept procesual civil

3. DEFINIŢII ŞI CARACTERISTICI.

Dreptul civil = acea ramură de drept care cuprinde normele juridice care reglementează relaţii patrimoniale şi nepatrimoniale în care părţile sunt pe poziţie de egalitate juridică şi reglementează statutul legal al persoanei.

Caracteristici:

I. constituie o ramură de drept distinctă faţă de altă ramură de drept

II. obiectul de reglementare este alcătuit din două categorii de raporturi sociale: raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale

III. subiectele raportului de drept civil sunt întotdeauna persoane fizice şi juridice, fără a fi nevoie să aibă o calitate specială

IV. subiectele raportului de drept civil se află pe o poziţie de egalitate juridică

4. CRITERII DE DELIMITARE.

Principalul criteriu de delimitare este obiectul de reglementare.

Obiectul de reglementare a dreptului civil este alcătuit din relaţiile sociale patrimoniale şi nepatrimoniale în care părţile se găsesc pe poziţie de egalitate juridică. Această egalitate nu trebuie confundată cu principiul constituţională – art. 16. Poziţia de egalitate juridică nu înseamnă că ele sunt egale patrimonial sau că ar avea aceleaşi drepturi şi obligaţii. Egalitatea părţilor trebuie înţeleasă în sensul că nici una dintre ele nu are la dispoziţie mijloace proprii de constrângere pentru obligarea celeilalte părţi să aibă o anumită conduită. Situaţia este identică şi în cazul în care una dintre părţi este Statul sau o unitate administrativ-teritorială ori un organ de stat în calitate de persoană juridică.

Singura posibilitate a titularului a dreptului este recurgerea la mijlocul legal de acţiune în justiţie şi solicitarea obligării celeilalte părţi de către instanţa judecătorească la executarea obligaţiei sale.

Se susţine că principalele criterii de delimitare sunt:

A. Obiectul de reglementare – prin care se înţelege caracterul relaţiilor sociale pe care ramura de drept respectivă le reglementează

B. Metoda de reglementare – desemnează mijloacele folosite de către Stat pentru a reglementa o anumită categorie de relaţii sociale. Metoda de reglementare este determinată de caracterul normelor juridice adoptate de către organele de stat.

Categorii:

a) Metoda autoritară

b) Autonomismul sau metoda autorizării părţilor

C. Calitatea subiectelor – subiectele unui raport juridic pot avea anumite calităţi speciale care le deosebesc de persoanele fizice şi juridice, în general.

5. CLASIFICARE.

A. Relaţii patrimoniale: sunt acele relaţii care au un conţinut economic, o anumită valoare economică, putând fi exprimate în bani.

a) Relaţii reale. Relaţiile sociale născute în legătură cu drepturile reale au în conţinutul lor dreptul la proprietate, dreptul de folosinţă, dreptul de uzufruct, dreptul de servitute.

b) Relaţii obligaţionale. Relaţiile sociale obligaţionale sau de obligaţii se nasc în legătură cu drepturile de creanţă. În cadrul acestor relaţii, o parte, numită creditor, are dreptul să ceară celeilalte părţi, numită debitor, o anumită prestaţie pe care aceasta este îndatorată a o îndeplini.

B. Relaţii nepatrimoniale: Sunt acele relaţii care nu au un conţinut economic şi nu pot fi exprimate în bani. acestea sunt:

a) relaţii legate de existenţa şi integritatea fizică şi morală a persoanei: dreptul la onoare, la reputaţie, la viaţă, la sănătate.

b) relaţii care privesc elementele de identificare a persoanei: dreptul la nume, la domiciliu, denumire, sediu (pentru persoanele juridice)

c) relaţii care privesc creaţia intelectuală, latura lor nepatrimonială: dreptul de autor, inventator.

Relaţiile nepatrimoniale sunt puţin numeroase.

Preview document

Drept civil - parte generală - Pagina 1
Drept civil - parte generală - Pagina 2
Drept civil - parte generală - Pagina 3
Drept civil - parte generală - Pagina 4
Drept civil - parte generală - Pagina 5
Drept civil - parte generală - Pagina 6
Drept civil - parte generală - Pagina 7
Drept civil - parte generală - Pagina 8
Drept civil - parte generală - Pagina 9
Drept civil - parte generală - Pagina 10
Drept civil - parte generală - Pagina 11
Drept civil - parte generală - Pagina 12
Drept civil - parte generală - Pagina 13
Drept civil - parte generală - Pagina 14
Drept civil - parte generală - Pagina 15
Drept civil - parte generală - Pagina 16
Drept civil - parte generală - Pagina 17
Drept civil - parte generală - Pagina 18
Drept civil - parte generală - Pagina 19
Drept civil - parte generală - Pagina 20
Drept civil - parte generală - Pagina 21
Drept civil - parte generală - Pagina 22
Drept civil - parte generală - Pagina 23
Drept civil - parte generală - Pagina 24
Drept civil - parte generală - Pagina 25
Drept civil - parte generală - Pagina 26
Drept civil - parte generală - Pagina 27
Drept civil - parte generală - Pagina 28
Drept civil - parte generală - Pagina 29
Drept civil - parte generală - Pagina 30
Drept civil - parte generală - Pagina 31
Drept civil - parte generală - Pagina 32
Drept civil - parte generală - Pagina 33
Drept civil - parte generală - Pagina 34
Drept civil - parte generală - Pagina 35
Drept civil - parte generală - Pagina 36
Drept civil - parte generală - Pagina 37
Drept civil - parte generală - Pagina 38
Drept civil - parte generală - Pagina 39
Drept civil - parte generală - Pagina 40
Drept civil - parte generală - Pagina 41
Drept civil - parte generală - Pagina 42
Drept civil - parte generală - Pagina 43
Drept civil - parte generală - Pagina 44
Drept civil - parte generală - Pagina 45
Drept civil - parte generală - Pagina 46
Drept civil - parte generală - Pagina 47
Drept civil - parte generală - Pagina 48
Drept civil - parte generală - Pagina 49
Drept civil - parte generală - Pagina 50
Drept civil - parte generală - Pagina 51
Drept civil - parte generală - Pagina 52
Drept civil - parte generală - Pagina 53
Drept civil - parte generală - Pagina 54
Drept civil - parte generală - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil - Parte Generala.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice cu privire la termenele, cauzele și efectele suspendării, întreruperii și repunerii în termenul de prescripție extinctivă

Prescriptia extinctiva este cunoscuta în toate ramurile de drept, de aceea, aceasta institutie juridica este susceptibila de analiza temeinica atât...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Prescripția extinctivă

CAPITOLUL 1. CONCEPTUL DE PRESCRIPTIE EXTINCTIVA. 1.1. Notiunea prescriptiei extinctive. Prescriptia extinctiva nu este definita in legea civila...

Aspecte din Practica Judiciară în Materia Probelor în Dreptul Civil Român

CAPITOLUL I. PROBAŢIUNEA JUDICIARĂ A DREPTURILOR SUBIECTIVE CIVILE SECŢIUNEA I . IMPORTANŢA CUNOAŞTERII PROBLEMEI PROBAŢIUNII JUDICIARE A...

Principiile Efectelor Nulității Actelor Juridice Civile

1.1 Definitia actului juridic civil Prin act juridic civil se întelege manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte judiciare,...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Moduri de stingere a obligațiilor civile

1. Notiunea de obligatie civila “Obligatia civila constituie raportul juridic dintre doua sau mai multe persoane fizice sau persoane juridice, ori...

Răspunderea civilă delictuală, formă a răspunderii juridice - conexiunile răspunderii civile delictuale cu alte forme de răspundere juridică

NOŢIUNI GENERALE Noţiunea de răspundere nu este specifică în exclusivitate dreptului, ea fiind folosită în toate domeniile vieţii sociale. Astfel,...

Te-ar putea interesa și

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Drept civil parte generală

1) În delimitarea dreptului familiei fatã de dreptul civil sunt de mentionat urmãtoarele deosebiri: c. în dreptul familiei se cere o calitate...

Drept civil - parte generală

1) Care este definitia corecta a dreptului civil: 1 acea ramura care reglementeaza relatiile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite între...

Drept civil - partea generală - noțiuni esențiale

Definitia dreptului civil: acea ramura care reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si juridice...

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Drept Civil - Partea Generală

1.1. Notiunea dreptului civil român A. Notiunea de drept în general Dreptul apare odata cu statul, ca produs al aceleasi dezvoltari sociale....

Drept civil - partea generală - persoană fizică, persoană juridică

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL SECŢIUNEA I NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL 1.1. Definiţia dreptului civil Dreptul civil este...

Ai nevoie de altceva?