Succesiunile

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 15099
Mărime: 55.40KB (arhivat)
Publicat de: George Andrei Sava
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vaduva Ana
sunt toate notiunile legate de dreptul succesoral...

Extras din curs

Capitolul I Noţiunea de succesiune

1. Ce este si în ce constă utilitatea succesiunilor?

În limbaj comun, cuvântul succesiune semnifică succedarea în timp si spatiu, unei persoane sau unui eveniment .

Mutatis mutandis, în drept, mostenitorii succed persoanei lui de cuius, cu privire la drepturile acestuia. Tehnic, succesiunea are semnificatia de mod de transmitere a drepturilor (mostenirii) lăsat de de cuius, succesorilor sau legatarilor. În acest sens succesiunea este un proces prin care este atribuit (devolutiune) ceea ce este lăsat, este transmis si lichidat, adică împărtit între succesori. În acest sens este utilizat termenul succesiune în Cartea a III din C. civ. intitulată, „diferite moduri de dobândire a proprietătii”, ordinea tratării lor fiind: succesiunile (titul I), donatiile si testamentele (titlul II), contracte si conventii (titlul III), vinderi (titlul V), schimbul (titlul VI), etc.

În afara acestei semnificatii, pe care o denumim activă, succesiunea, în sens pasiv, desemnează obiectul transmisiunii succesorale, adică: patrimoniu transmis, sau mostenirea transmisă, ca urmare a decesului (mortis causa) unei persoane. De exemplu, legiuitorul foloseste această semnificatie statuând că <<succesiunea se transmite prin lege sau prin vointa omului, prin testament>> (art. 650 C.civ.); sau <<succesiunea nereclamată este considerată vacantă>> (art.724 C. civ.), ori, potrivit art. 653 C. civ., „descendenţii şi ascendenţii au de drept posesiunea succesiunii...”.

În ambele sensuri, termenul de succesiune este corelativ celui de mostenire. Dacă în sens activ succesiunea semnifică modul de transmitere a proprietătii, corelativ, mostenirea semnifică modul de dobândire a proprietătii. La fel, dacă în sens pasiv succesiunea semnifică drepturile transmise, corelativ, mostenirea semnifică drepturile dobândite.

Utilitatea succesiunii, ca institutie de drept, rezidă în organizarea transferului patrimoniului persoanei după decesul acesteia. Dacă în timpul vietii, persoanele pot să-si transfere bunurile, prin contract în general, ce se întâmplă cu ele după deces ? Va putea el să dispună de bunuri pentru cazul survenirii decesului ? Dar dacă cineva a decedat fără să-si poată exprima vointa cu privire la bunurile sale, de exemplu, într-un accident, ce se va întâmpla cu bunurile sale ?

2.Reglementarea legală a succesiunii si modificările ei în timp. Codul civil reglementează succesiunea în Cartea a III, Titlul I, intitulat ”Despre succesiuni„ (art. 650-799), Totodată, într-un corp de reguli separat, Titlu II, din aceeasi carte a Codului civil, sunt reglementati satelitii succesiunii: testamentul si donatiile.

Codul civil a suferit în timp modificări punctuale, principiile generale ale succesiunii, reglementate în 1864 supravietuind timpului.

Legea nr. 319/1944, privind dreptul la mostenire al sotului supravietuitor, a modificat regulile Codului civil privind dreptul sotului supravietuitor. Legea impozitului progresiv pe succesiuni, din 28 iulie 1921 , care, prin art. 4, a modificat dispozitiile art. 676 C. civ., restrângând dreptul la succesiune al rudelor colaterale până la gradul IV inclusiv. Decretul nr. 32/1954 privind punerea în aplicare a Codului familiei si a decretului privind persoanele fizice si juridice, asa cum a fost modificat, a abrogat unele reguli ale Codului civil relativ la succesiune, în special cele privind conditia juridică a copilului natural (art.652), considerat de acum egal în drepturi cu copii legitimi (art. 63 C. fam.); acceptarea succesiunii în favoarea unui minor fiind considerată a fi făcută sub beneficiu de inventar; iar Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice si juridice completează regulile relative la capacitatea succesorală a copilului conceput (art. 7 si 21); Decretul nr. 73/1954 , privind modificarea art. 680 si art. 700 din Codul civil, a stabilit dreptul statului de a culege succesiunile fără mostenitori si a redus termenul de acceptare a succesiunii de la 30 de ani la 6 luni; Legea nr. 603/1943 privind simplificarea proceduri împărtelii judiciare a modificat regulile Codului civil relative la împărteala făcută în fata instantei. În fine, Codul familiei a modificat unele reguli ale Codului civil privind succesiunea, în special pe cele privind egalitatea copilului natural cu cel legitim, drepturile copilului adoptat, si protectia minorului si a interzisilor cu ocazia acceptării succesiunii si a efectuării partajului (art. 659, 678,.

Preview document

Succesiunile - Pagina 1
Succesiunile - Pagina 2
Succesiunile - Pagina 3
Succesiunile - Pagina 4
Succesiunile - Pagina 5
Succesiunile - Pagina 6
Succesiunile - Pagina 7
Succesiunile - Pagina 8
Succesiunile - Pagina 9
Succesiunile - Pagina 10
Succesiunile - Pagina 11
Succesiunile - Pagina 12
Succesiunile - Pagina 13
Succesiunile - Pagina 14
Succesiunile - Pagina 15
Succesiunile - Pagina 16
Succesiunile - Pagina 17
Succesiunile - Pagina 18
Succesiunile - Pagina 19
Succesiunile - Pagina 20
Succesiunile - Pagina 21
Succesiunile - Pagina 22
Succesiunile - Pagina 23
Succesiunile - Pagina 24
Succesiunile - Pagina 25
Succesiunile - Pagina 26
Succesiunile - Pagina 27
Succesiunile - Pagina 28
Succesiunile - Pagina 29
Succesiunile - Pagina 30
Succesiunile - Pagina 31
Succesiunile - Pagina 32
Succesiunile - Pagina 33
Succesiunile - Pagina 34
Succesiunile - Pagina 35
Succesiunile - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Succesiunile.doc

Alții au mai descărcat și

Clasele de Moștenitori

INTRODUCERE „Nu se cade să semeni numai pentru tine din grădina sădită de străbuni, roadele le-au strâns urmaşii. Dacă a fost ceva semănat pentru...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Teoria Generală a Obligațiilor

TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR CAPITOLUL 1 OBLIGAŢIA CIVILĂ 1.1. Noţiunea de obligaţie Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a...

Drept civil - teoria generală a obligațiilor

TITLUL I CONSIDERATII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGATIILE CIVILE CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE CIVILĂ. STRUCTURA OBLIGAŢIEI. CLASIFICAREA...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drepturi Reale Principale

PATRIMONIU - Art 1719 “oricine este obligat personal este tinut de a indeplini indatoririle sale - Art 781 C.civ : creditorii unei persoane care...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Succesiunea testamentară

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Succesiunea

Introducere Succesiunea se fundamentează pe o idee morală şi socială uşor de sesizat, aceea a solidarităţii între părinţi , copii şi alte rude,...

Legea aplicabilă succesiunilor internaționale

Introducere Relațiile internaționale ajută la realizarea unui mediu de înțelegere între persoanele fizice sau persoanele juridice din diferite...

Succesiuni clasele de moștenitori

Codul civil, în art. 644, enumera succesiunea printre modurile de dobândire si transmitere ale proprietatii. Termenul “succesiune” este folosit...

Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății

CAPITOLUL I Clasificare mod de dobandire a dreptului de proprietate 1. CLASIFICARE În dreptul roman cea mai cunoscută clasificare a modurilor de...

Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

INTRODUCERE Dreptul civil este una din ramurile principale ale sistemului unitar al dreptului din Romania, cuprinzand ansamblul normelor juridice...

Succesiunea statelor la tratatele internațional

1. Noțiuni generale În momentul în care în existența statelor intervin transformări constând în substituirea unei suveranități noi celei...

Succesiuni - Drept notarial

I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND MOȘTENIREA NOȚIUNE. FELURILE MOȘTENIRII. CARACTERE JURIDICE Noțiune. În conformitate cu dispozițiile art. 953...

Ai nevoie de altceva?