Drept Comercial

Curs
6/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 31570
Mărime: 387.37KB (arhivat)
Publicat de: Augustin Marian
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. dr. Mihaela Tofan

Cuprins

 1. Capitolul I: Noþiuni generale despre Dreptul comercial
 2. I.1 Locul legislaþiei afacerilor in sistemul de drept român
 3. I.2 Izvoarele Dreptului comercial
 4. I.2.1 Izvoare propriu-zise (legislative)
 5. I.2.2 Rolul obiceiului juridic în raporturile de Drept comercial
 6. Capitolul II: Raportului juridic de Drept comercial
 7. II.1 Subiectele raportului juridic de Drept comercial
 8. II.1.1 Categorii de comercianþi în dreptul român
 9. II.1.2 Dobândirea calitãtii de comerciant
 10. II.1.3 Dovada calitãtii de comerciant
 11. II.1.4 Încetarea calitãtii de comerciant
 12. II.2 Obiectul raportului juridic de Drept comercial
 13. II.2.1 Fapte de comert obiective
 14. II.2.2 Fapte de comert subiective
 15. II.2.3 Fapte de comert mixte (unilaterale)
 16. II.3 Continutul raportului juridic de Drept comercial
 17. II.3.1 Principiul libertãtii comertului
 18. II.3.2 Obligatiile specifice comerciantilor
 19. II.3.3 Fondul de comert
 20. Capitolul III Societãtile comerciale
 21. III.1 Notiune: aparitie, evolutie, clasificare
 22. III.2 Înfiintarea societãtilor comerciale
 23. III.3 Functionarea societãtilor comerciale
 24. III.4 Modificarea societãtilor comerciale
 25. Capitolul IV: Procedura reoganizãrii ºi lichidãrii societãtilor comerciale
 26. IV.1 Notiunea de insolventã
 27. Tofan Mihaela – Drept comercial
 28. IV.2 Conditiile declansãrii procedurii reorganizãrii si lichidãrii judiciare
 29. IV.3 Efectele declansãrii procedurii reorganizãrii si lichidãrii judiciare
 30. Capitolul V: Contracte comerciale speciale
 31. V.1 Contractele de intermediere
 32. V.2 Contractele de transfer de tehnologie
 33. V.3 Contractele de concesiune
 34. V.4 Contractele de finantare a operatiunilor comerciale
 35. Bibliografie selectivã

Extras din curs

Tofan Mihaela – Drept comercial

Capitolul I: Notiuni generale despre Dreptul comercial

I.1 Locul legislatiei afacerilor în sistemul de drept român

Activitatea comerciantilor se desfãsoarã în principal pe baza liberei initiative, într-un

mediu concurential si cu respectarea principiului libertãtii comertului. Rapiditatea tranzactiilor în

laturã comercialã, nevoia unor reglementãri specifice si a unor instante judecãtoresti specializate

care sã solutioneze litigiile dintre comercianti au impus desprinderea dreptului comercial de dreptul

civil (prima ramurã a dreptului privat) încã din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Avântul

dobândit de legislatia comertului în tara noastrã a fost frânat pe parcursul secolului urmãtor, în

conditiile specifice ale economiei planificate de la centru, care a înlãturat libera initiativã si

întreprinderile private.

Legislatia comercialã s-a dezvoltat cu mai mare fortã în anii 90 ai sec. al XX-lea.

Trecerea la economia de piatã si dezvoltarea sectorului privat al comerciantilor a determinat

impulsionarea legislatiei comerciale, cãzutã în desuetudine în perioada comunistã. Reglementãrile

noi au cãutat sã acopere lacunele legislatiei de pânã atunci, remarcându-se o avalansã de

reglementãri, oportune pentru revigorarea legislatiei mai vechi în domeniu. În multe cazuri însã,

reglementãri adoptate sau dovedit a fi contradictorii si confuze, iar aplicarea lor în practicã s-a

dovedit a fi greoaie.

Sistemul de drept român grupeazã douã categorii de ramuri juridice: ramuri ale dreptului

public si ale dreptului privat. Dreptul public reglementeazã raporturi juridice la care participã

obligatoriu statul sau un reprezentat al sãu (institutie publicã, autoritate publicã locale sau centrale

etc.) care se aflã pe pozitie de supraordonare fatã de cetãtean, iar dreptul privat reglementeazã

relatii între persoane fizice si/sau juridice de pe pozitii de egalitate.

Dreptul comercial este ramurã autonomã a dreptului privat român, desprinsã din

dreptul civil. Dreptul comercial cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeazã

activitãtile pe care legea le considerã a fi comerciale dar si activitãtile desfãsurate de persoanele

fizice si juridice care au calitatea de comerciant.

Normele dreptului comercial sunt adoptate de legiuitor în baza egalitãtii juridice ce

trebuie asiguratã pentru participantii la aceste raporturi, cu respectarea principiilor de functionare a

economiei de piatã, liberei initiative, a libertãtii comertului si a concurentei loiale.

Tofan Mihaela – Drept comercial

Dezvoltarea comertului privat si amplificarea tranzactiilor internationale în materie

comercialã au fãcut ca denumirea de drept comercial sã fie înlocuitã treptat cu denumirea de drept

al afacerilor, traducere a denumirii folosite în strãinãtate (business law). Cele douã sintagme au însã

o sferã de reglementare diferitã. Astfel, dacã dreptul comercial este ramurã a dreptului privat si

cuprinde doar norme juridice adoptate în baza egalitãtii juridice a participantilor la raporturile

juridice comerciale, dreptul afacerilor cuprinde, pe lângã norme de drept comercial, si toate

celelalte norme juridice de interes pentru activitatea comerciantilor, adicã norme de drept fiscal si

financiar, norme de drept bancar si valutar, norme de drept administrativ, norme de drept contabil

etc. Toate aceste ramuri de drept apartin dreptului public si au la bazã subordonarea individului fatã

de stat sau fatã de reprezentantii sãi.

În concluzie, putem afirma cã normele dreptului afacerilor includ toatã sfera de

reglementare a dreptului comercial (ramurã a dreptului privat) dar se completeazã cu norme din

sfera dreptului public care intereseazã activitatea întreprinzãtorilor.

I.2 Izvoarele Dreptului comercial

În înteles juridic, termenul izvor de drept desemneazã fie realitãtile sociale de

reglementat, fie forma de exprimare a normelor juridice.

În primul sens (sens material), izvoare ale Dreptului comercial sunt toate situatiile cu

care se confruntã comerciantii, care necesitã reguli juridice pentru a putea fi rezolvate. În cel de-al

doilea sens (sens formal sau sens juridic), izvoarele dreptului afacerilor sunt fie legislative (adicã

acte normative care cuprind norme din sfera de reglementare a dreptului afacerilor) fie

interpretative (incluzând literatura de specialitate si practica judiciarã).

Izvorul material este cel care determinã aparitia izvorului formal, adicã impulsioneazã

adoptarea sau emiterea actului normativ care sã reglementeze cât mai oportun situatia practicã

respectivã.

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4
Drept Comercial - Pagina 5
Drept Comercial - Pagina 6
Drept Comercial - Pagina 7
Drept Comercial - Pagina 8
Drept Comercial - Pagina 9
Drept Comercial - Pagina 10
Drept Comercial - Pagina 11
Drept Comercial - Pagina 12
Drept Comercial - Pagina 13
Drept Comercial - Pagina 14
Drept Comercial - Pagina 15
Drept Comercial - Pagina 16
Drept Comercial - Pagina 17
Drept Comercial - Pagina 18
Drept Comercial - Pagina 19
Drept Comercial - Pagina 20
Drept Comercial - Pagina 21
Drept Comercial - Pagina 22
Drept Comercial - Pagina 23
Drept Comercial - Pagina 24
Drept Comercial - Pagina 25
Drept Comercial - Pagina 26
Drept Comercial - Pagina 27
Drept Comercial - Pagina 28
Drept Comercial - Pagina 29
Drept Comercial - Pagina 30
Drept Comercial - Pagina 31
Drept Comercial - Pagina 32
Drept Comercial - Pagina 33
Drept Comercial - Pagina 34
Drept Comercial - Pagina 35
Drept Comercial - Pagina 36
Drept Comercial - Pagina 37
Drept Comercial - Pagina 38
Drept Comercial - Pagina 39
Drept Comercial - Pagina 40
Drept Comercial - Pagina 41
Drept Comercial - Pagina 42
Drept Comercial - Pagina 43
Drept Comercial - Pagina 44
Drept Comercial - Pagina 45
Drept Comercial - Pagina 46
Drept Comercial - Pagina 47
Drept Comercial - Pagina 48
Drept Comercial - Pagina 49
Drept Comercial - Pagina 50
Drept Comercial - Pagina 51
Drept Comercial - Pagina 52
Drept Comercial - Pagina 53
Drept Comercial - Pagina 54
Drept Comercial - Pagina 55
Drept Comercial - Pagina 56
Drept Comercial - Pagina 57
Drept Comercial - Pagina 58
Drept Comercial - Pagina 59
Drept Comercial - Pagina 60
Drept Comercial - Pagina 61
Drept Comercial - Pagina 62
Drept Comercial - Pagina 63
Drept Comercial - Pagina 64
Drept Comercial - Pagina 65
Drept Comercial - Pagina 66
Drept Comercial - Pagina 67
Drept Comercial - Pagina 68
Drept Comercial - Pagina 69
Drept Comercial - Pagina 70
Drept Comercial - Pagina 71
Drept Comercial - Pagina 72
Drept Comercial - Pagina 73
Drept Comercial - Pagina 74
Drept Comercial - Pagina 75
Drept Comercial - Pagina 76
Drept Comercial - Pagina 77
Drept Comercial - Pagina 78
Drept Comercial - Pagina 79
Drept Comercial - Pagina 80
Drept Comercial - Pagina 81
Drept Comercial - Pagina 82
Drept Comercial - Pagina 83
Drept Comercial - Pagina 84
Drept Comercial - Pagina 85
Drept Comercial - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Drept Comercial.pdf

Alții au mai descărcat și

Procedura Insolvenței

Consideraţii introductive Precizări prealabile. Scopul procedurii insolvenţei este acoperirea pasivului debitorului aflat in insolvenţa,prin plata...

Trăsăturile societăților cu răspundere limitată

Motivul pentru care am ales aceasta tema, si anume "Trasaturile societatilor cu raspundere limitata", este multitudinea de avantaje pe care le...

Insolvența societăților comerciale

Principalele repere ale recentei reforme legislative Abundenţa actelor normative având ca obiectiv simplificarea procedrilor de acces la statutul...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial

NOTIUNEA dreptului comercial poate si trebuie privita atât în sens larg cât si în sens restrâns, astfel în sens larg dreptul comercial poate fi...

Drept Comercial - Contracte

SCURTA PREZENTARE DREPTUL COMERCIAL. NOŢIUNE, OBIECT, EVOLUŢIE, IZVOARE II.1. Noţiunea, obiectul şi evoluţia dreptului comercial Noţiune. În...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?