Achiziții publice

Curs
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 15113
Mărime: 54.87KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Păduraru
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Cadrul legislativ

Cadrul legal national general al materiei este dat de prevederile Ordonantei de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

Principalele actele normative de modificare si completare a O.U.G. nr. 34/2006 sunt:

1. O.U.G. nr. 72/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice,

2. O.U.G. nr. 19/2009 privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare la achizitiile publice,

3. O.U.G. nr. 228 din 30 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative,

4. OUG 143/2008 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006,

5. OUG 94/2007 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006,

6. Legea 128/2007 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006,

7. Legea 337/2006 pentru aprobarea OUG 34/2006 .

Legislatia europeană în materia achizitiilor publice:

- Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene,

- CPV - Regulamentele (CE) privind Vocabularul comun al achizitiilor publice,

- Formulare standard - Regulamentul (CE) NR. 1564/2005 al Comisiei din 7 septembrie 2005,

- Directiva 92/13/CEE a Consiliului Comunitatilor Europene,

- Directiva 89/665/CEE a Consiliului Comunitatilor Europene,

- Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene,

- Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europen.

Principiile contractului de achizitie publică

Principiile generale ce guvernează domeniului achizitiilor publice sunt:

1) principiul promovării concurentei între operatorii economici;

2) principiul garantării tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici;

3) principiul asigurării transparentei si integritătii procesului de achizitie publică;

4) principiul asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritătile contractante.

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publică sunt:

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal;

c) recunoasterea reciprocă;

d) transparenta;

e) proportionalitatea;

f) eficienta utilizării fondurilor publice;

g) asumarea răspunderii.

Notiuni

Definitia. Contractul de achizitie publică este un contract cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităti contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de altă parte, având ca obiect executia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

Contractul de achizitie publică include si categoria contractului sectorial. Prin contract sectorial se întelege contractul de achizitie publică care se atribuie în scopul efectuării unei activităti relevante în sectoarele de utilitate publică:

a) apă;

b) energie;

c) transport;

d) postă.

Preview document

Achiziții publice - Pagina 1
Achiziții publice - Pagina 2
Achiziții publice - Pagina 3
Achiziții publice - Pagina 4
Achiziții publice - Pagina 5
Achiziții publice - Pagina 6
Achiziții publice - Pagina 7
Achiziții publice - Pagina 8
Achiziții publice - Pagina 9
Achiziții publice - Pagina 10
Achiziții publice - Pagina 11
Achiziții publice - Pagina 12
Achiziții publice - Pagina 13
Achiziții publice - Pagina 14
Achiziții publice - Pagina 15
Achiziții publice - Pagina 16
Achiziții publice - Pagina 17
Achiziții publice - Pagina 18
Achiziții publice - Pagina 19
Achiziții publice - Pagina 20
Achiziții publice - Pagina 21
Achiziții publice - Pagina 22
Achiziții publice - Pagina 23
Achiziții publice - Pagina 24
Achiziții publice - Pagina 25
Achiziții publice - Pagina 26
Achiziții publice - Pagina 27
Achiziții publice - Pagina 28
Achiziții publice - Pagina 29
Achiziții publice - Pagina 30
Achiziții publice - Pagina 31
Achiziții publice - Pagina 32
Achiziții publice - Pagina 33
Achiziții publice - Pagina 34
Achiziții publice - Pagina 35
Achiziții publice - Pagina 36
Achiziții publice - Pagina 37
Achiziții publice - Pagina 38
Achiziții publice - Pagina 39
Achiziții publice - Pagina 40
Achiziții publice - Pagina 41
Achiziții publice - Pagina 42
Achiziții publice - Pagina 43
Achiziții publice - Pagina 44
Achiziții publice - Pagina 45
Achiziții publice - Pagina 46
Achiziții publice - Pagina 47
Achiziții publice - Pagina 48
Achiziții publice - Pagina 49
Achiziții publice - Pagina 50
Achiziții publice - Pagina 51
Achiziții publice - Pagina 52
Achiziții publice - Pagina 53
Achiziții publice - Pagina 54
Achiziții publice - Pagina 55
Achiziții publice - Pagina 56
Achiziții publice - Pagina 57
Achiziții publice - Pagina 58
Achiziții publice - Pagina 59
Achiziții publice - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Achizitii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Antecontractul de vânzare - cumpărare imobiliară

Capitolul 1 Noţiune Secţiunea I Definiţie şi esenţă Antecontractul de vânzare-cumpărare este un acord de voinţe contractual prin care părţile...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general 1.1. Preliminarii. Primul capitol al titlului VI din Codul penal român consacrat...

Efectele Contractului de Donație

Consideraţii generale privind contractul de donaţie CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE Secţiunea I: Noţiune....

Răspunderea Patrimonială a Salariatului

Introducere în dreptul muncii §1. Dreptul muncii – noţiune, obiect, metoda de reglementare. Semnificaţia termenului „muncă” : Termenul (provenit...

Principiile Comunitare care Stau la Baza Achizițiilor Publice

Contractul de achiziţie publică este un contract cu titlu oneros, încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante, pe de o parte,...

Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie

Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie. Organizarea unor proceduri de achiziții transparente,...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Achiziții Publice de Lucrări

Introducere În literatura de specialitate franceză, se arată că a administra înseamnă a emite acte juridice care stabilesc drepturile şi...

Sistemul de Achiziții Publice din România

CAPITOLUL 1. Sistemul şi tipurile de autoritate care analizează achiziţiile publice Introducere Procedurile de analizare a achiziţiilor publice...

Importanța contractului de achiziții publice în administrația publică

CAPITOLUL I SISTEMUL ACHIZITIILOR PUBLICE CONSIDERATII GENERALE 1.1 PRINCIPII IN ACHIZITIILE PUBLICE Sistemul achizitillor publice reprezinta o...

Procedura încheierii contractului de achiziții publice

Cap. 1. Aspecte generale privind contractul de achizitii publice Contractul de achizitii publice reprezinta un act juridic cu titlu oneros,...

Parteneriatul Public - Privat în Leasing - Dezvoltare - Operare

Capitolul I CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI CADRUL LEGISLATIV CE REGLEMENTEAZĂ ACHIZIŢIILE PUBLICE Achiziţiile publice sunt de o importanţă economică...

Documentarea-cercetarea contabilă pentru activitățile de achiziții publice

REZUMAT ACHIZIȚIILE PUBLICE Achizițiile publice fac parte din activitatea desfășurată de o instituție publică. Deoarece activitatea unei...

Managementul Achizițiilor Publice

CAP.I NOŢIUNI GENERALE Administraţia publică are ca fundament de existenţă, aşa cum subliniază Liviu Giurgiu “organizarea aplicării şi executarea...

Expert achiziții publice - Procedura simplificată

SISTEMUL DE ACHIZIȚII - GENERALITĂȚI Sistemul achizițiilor publice reprezintă o parte a realității juridico-economico-tehnică a societății...

Ai nevoie de altceva?