Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3126
Mărime: 27.08KB (arhivat)
Publicat de: Dacian Niculescu
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie. Organizarea unor proceduri de achiziții transparente, nediscriminatorii, competitive și deschise este o condiție indispensabilă pentru servicii și investiții publice de calitate, mediu de afaceri sănătos, competitiv și dezvoltare economică durabilă. Pe lângă faptul că asigură entitățile publice cu bunuri, servicii și lucrări, achizițiile publice trebuie privite ca fiind o pârghie importantă în evaluarea calității guvernării unei țări.

Prin semnarea, în 2014, a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător UE-Moldova, R. Moldova și-a asumat o serie de angajamente ce vizează inclusiv și reformarea sistemului național de achiziții publice.

În acest context, statul și-a asumat obligația de a depune eforturi susținute pe trei direcții:

1. armonizare treptată a legislației în domeniul achizițiilor publice cu aquis-ul comunitar;

2. reforma instituțională în domeniul achizițiilor publice;

3. crearea unui sistem eficace a căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice.

Începând cu anul 2015, a demarat un proces de revizuire și ajustare a cadrului legal primar și secundar cu standardele, principiile și practicile europene. Iar în 2016, Ministerul Finanțelor împreună cu AAP au inițiat o reformă amplă a sistemului de achiziții publice, cu setarea unor obiective foarte ambițioase:

a) procese de achiziție transparente;

b) achiziții publice fără corupție;

c) utilizarea optimă a bugetului în interesul publicului;

d) implementarea ”economiei de scară” și evaluarea ”costurilor pe durata de viață”;

e) promovarea responsabilității instituționale și a răspunderii personale;

f) stimularea unui mediu de afaceri sănătos și competitiv.

Procesul de armonizare a legislației naționale în domeniul achizițiilor publice a demarat în 2014 prin elaborarea unui proiect de modificare a legislației privind achizițiile publice, în scopul transpunerii directivelor europene în materie de achiziții publice, și anume:

- Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie

2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii.

- Directiva 89/665 a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac fata de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări.

Ambele directive europene au fost abrogate în anul 2014. Noul pachet legislativ de modernizare a normelor europene privind achizițiile publice a fost publicat in Jurnalul Oficial al UE nr. L94 din 28 martie 2014. Pachetul este compus din 3 directive, aprobate de Parlamentul European si Consiliu la 26 februarie 2014:

- Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune.

- Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice si de abrogare a Directivei 2004/18/CE.

- Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor poștale si de abrogare a Directivei 2004/17/CE.

În Republica Moldova, nouă lege privind achizițiile publice a fost aprobată la data de 3 iulie 2015 și a intrat în vigoare la 1 mai 2016 - Legea nr. 131 privind achizițiile publice.

Preview document

Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie - Pagina 1
Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie - Pagina 2
Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie - Pagina 3
Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie - Pagina 4
Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie - Pagina 5
Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie - Pagina 6
Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie - Pagina 7
Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie - Pagina 8
Achizițiile publice în Republica Moldova joacă un rol tot mai important în economie - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Achizitiile publice in Republica Moldova joaca un rol tot mai important in economie.docx

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Achiziții publice

Cadrul legislativ Cadrul legal national general al materiei este dat de prevederile Ordonantei de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Strategii manageriale utilizate în cadrul corporațiilor naționale, Republica Moldova

Introducere În contextul actual, succesul unei companii se construieşte pe principii moderne de management şi marketing. Numai astfel, o companie...

Ai nevoie de altceva?