Contencios Fiscal

Curs
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 19698
Mărime: 69.99KB (arhivat)
Publicat de: Timotei Ungureanu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CURSUL NR. 1

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL

FISCAL

Obiective: informarea studenţilor despre conceptul şi structura sistemului fiscal, trăsăturile şi funcţiile sale specific.Cuvinte cheie: sistem fiscal, fiscalitate, fisc

Conţinut: pp. 4-7 Întrebări: 1-10

Test: Care sunt categorii de norme juridice care au ca obiect dreptul fiscal?

1.1. Noţiunea de sistem fiscal şi sfera sa de cuprindere Instituţiile şi organele statului pentru realizarea funcţiilor şi atribuţiilor specifice au nevoie de fonduri financiare. Procurarea acestora reclamă existenţaunui sistem fiscal bine consolidat, capabil să pună în aplicare tehnicile fiscale şi mijloacele juridice stipulate în Codul fiscal, Codul de procedură penală, normele metodologice de aplicare etc. Pentru ca sistemul fiscal să-şi realizeze scopul este necesar un aparat fiscal care să perceapă de la contribuabili impozite, taxe şi alte venituri ce se cuvin statului.

DEX-ul 1defineşte „fiscalitatea” ca fiind „sistemul de percepere a impozitelor şi taxelor prin fisc; totalitatea obligaţiilor fiscale ale cuiva”.

„Fisc-ul” 2 este definit ca „instituţie de stat care stabileşte şi încasează contribuţiile către stat, urmăreşte pe cei care nu şi-au plătit în termen aceste contribuţii etc.”

Noţiunea de sistem fiscal cunoaşte în literatura de specialitate multiple

abordări, astfel:

3defineşte sistemul fiscal ca fiind „totalitatea impozitelor şi taxelor provenite de la persoanele fizice şi

juridice care alimentează bugetele publice”. Comentând această abordare, unii autori

4apreciază concizia şi expresivitatea sa care permite o analiză mai uşoară şi mai eficientă a modului în care este constituit şi funcţionează un sistem fiscal, ce surprinde elementul său central.

Alţi autori5consideră că sistemul fiscal este „un ansamblu de concepte, principii, metode, procese cu privire la o mulţime de elemente (baza impozabilă, cote, subiecţi fiscali) între care se manifestă relaţii ce apar ca urmare a proiectării, legiferării, aşezării şi perceperii impozitelor în scopul realizării

obiectivului sistemului”. La această tratare aderă şi alţi autori6care consideră că la definirea

sistemului fiscal să fie luate în considerare: - sistemul de impozite şi taxe, directe şi indirecte, instituit conform legislaţiei în domeniu;

- metodele, tehnicile şi procedeele destinate stabilirii, urmăririi şi încasării veniturilor cuvenite statului, ce configurează mecanismul fiscal;

- aparatul fiscal care pune în mişcare cele două elemente de mai sus asigurând funcţionalitatea mecanismului fiscal şi realizarea creanţelor fiscale;

Trăsaturile sistemului fiscal:

a. suveranitate fiscală, impusă de organele proprii care aplică legislaţia în domeniu pe teritoriu de competenţă. Aderarea la U.E. a ţării noastreimpune apropierea politicii fiscale şi armonizarea sistemului fiscal în detrimentul acestei trăsături;

b. autonomie tehnică, datorată modalităţilor de stabilire, stingere şi percepere a impozitelor necesare punerii sale în aplicare;c. exclusivitatea aplicării, ce rezultă din aplicarea sa într-un areal geografic

determinat, ca singurul perceptor al resurselor financiar-fiscale pentru bugetul centralizat al statului sau alte sisteme bugetare.

Din definiţia sistemului fiscal se desprind principalele sale funcţii:

a. mobilizarea resurselor financiare necesare îndeplinirii funcţiilor statului;

b. funcţia socială a sistemului fiscal. Sumele percepute în bună măsură sunt destinate şî asigurării protecţiei sociale a unor categorii defavorizate şi stimularea utilizării forţei de muncă din rândul tinerilor absolvenţi, şomerilor etc. de către agenţii economici;

c. funcţia încurajatoare a sistemului fiscal în relaţia cu investitorii autohtoni şi străini detrminată de facilităţile oferite acestora în scopul stimulării activităţilor de import-export, investiţiilor, creării de noi locuri de muncă etc.;

d. funcţia de control a sistemului fiscal. Aceasta se realizează prin aparatul său specializat să efectueze controale în limite legale asupra agenţilor economici cu privire la modul se achită de obligaţiile fiscale.

Pentru realizarea obiectivelor sistemului fiscal este necesar un mecanism propriu care să îndeplinească funcţiile şi obiectivele acestuia.

Renumitul academician prof. dr. Iulian Văcărel şi colaboratorii săi consideră că „mecasnismul de funcţionare a economiei naţionale cuprinde o 7serie de componente de natură financiară care împreună alcătuiesc sistemul financiar”

7 Mecanismul financiar are o structură complexă care cuprinde:

a. sistemul financiar;

b. pârghiile financiare utilizate de stat pentru influenţarea activităţii economice;

c. metodele administrative de conducere folosite în domeniul finanţelor

d. cadrul instituţional alcătuit din instituţii şi organe cu atribuţii în domeniul finanţelor;

e. cadrul juridic, format din legi, hotărâri, ordonanţe şi alte reglementări cu caracter normativ în domeniul finanţelor.

CURSUL NR. 2

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL FISCAL

Obiective: informarea studenţilor despre conceptul şi structura sistemului fiscal

Cuvinte cheie: sistem fiscal, fiscalitate, fisc

Conţinut: pp. 7-12Întrebări: 1-10

Test:

Armonizarea impozitelor şi taxelor din fiecare ţară membră a U.E. urmăreşte să orienteze diferitele sisteme fiscale în concordanţă cu politica economică, socială, financiară şi fiscală europeană?

2. Armonizarea sistemului fiscal din România cu legisilaţia U.E.Armonizarea impozitelor şi taxelor din fiecare ţară membră a U.E. urmăreşte să orienteze diferitele sisteme fiscale în concordanţă cu politica

economică, socială, financiară şi fiscală europeană.

8Armonizarea fiscală are ca obiectiv crearea condiţiilor optime pentru integrare şi creştere economică.

Statele independente îşi coordonează propriile sisteme fiscale în scopul combaterii şi prevenirii evaziunii fiscale şi pentru evitarea dublei impuneri.

Pentru orice stat care are ca obiectiv integrarea politică şi economică este strict necesară şi o rmonizare treptată a impozitelor şi taxelor.

Statele member ale U.E. au adoptat un sistem fiscal de integrare care se poate realiza printr-o acţiune de coordonare centrală a acestor state.

Diferenţele existente între sistemele fiscale ale diferitelor ţări pot afecta fluxurile comerciale, de servicii, mişcările de capital, migrarea fori de muncă, deciziile societăţilor comerciale de stabilire a rezidenţei fiscale etc.Este necesar ca derularea afacerilor interstatale să se bazeze pe o

neutralitate fiscală.

Preview document

Contencios Fiscal - Pagina 1
Contencios Fiscal - Pagina 2
Contencios Fiscal - Pagina 3
Contencios Fiscal - Pagina 4
Contencios Fiscal - Pagina 5
Contencios Fiscal - Pagina 6
Contencios Fiscal - Pagina 7
Contencios Fiscal - Pagina 8
Contencios Fiscal - Pagina 9
Contencios Fiscal - Pagina 10
Contencios Fiscal - Pagina 11
Contencios Fiscal - Pagina 12
Contencios Fiscal - Pagina 13
Contencios Fiscal - Pagina 14
Contencios Fiscal - Pagina 15
Contencios Fiscal - Pagina 16
Contencios Fiscal - Pagina 17
Contencios Fiscal - Pagina 18
Contencios Fiscal - Pagina 19
Contencios Fiscal - Pagina 20
Contencios Fiscal - Pagina 21
Contencios Fiscal - Pagina 22
Contencios Fiscal - Pagina 23
Contencios Fiscal - Pagina 24
Contencios Fiscal - Pagina 25
Contencios Fiscal - Pagina 26
Contencios Fiscal - Pagina 27
Contencios Fiscal - Pagina 28
Contencios Fiscal - Pagina 29
Contencios Fiscal - Pagina 30
Contencios Fiscal - Pagina 31
Contencios Fiscal - Pagina 32
Contencios Fiscal - Pagina 33
Contencios Fiscal - Pagina 34
Contencios Fiscal - Pagina 35
Contencios Fiscal - Pagina 36
Contencios Fiscal - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Contencios Fiscal.docx

Alții au mai descărcat și

Noul Cod de Procedură Civilă

INTRODUCERE O societate ideala ar fi cea în care membrii ei ar respecta legile si regulile datorita propriilor principii morale si nefiind...

Executarea silită a creanțelor fiscale

I CONSIDERAŢII GENERALE Executarea silită reprezinta procedura prin mijlocirea căreia cre¬ditorul, titular al dreptului recunoscut printr o...

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Raporturile Juridice Bugetare

Cuprind-RELATII SOCIALE -RELATII FINANCIARE,ce iau nastere in procesul repartizarii unei parti din venitul national si in redistribuirea de...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Drept Financiar

I.NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.Conceptul de finanţe Sunt rezultatul unui proces istoric complex, îndelungat, determinat de evoluţia vieţii sociale,...

Dreptul Finanțelor Publice

PARTEA I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL FINANTELOR PUBLICE CAPITOLUL I Notiuni generale privind dreptul finantelor publice. I.1....

Drept Fiscal

CAPITOLUL VII TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR (DREPTUL FISCAL) 7.1. Scurt istoric privind apariţia impozitelor şi a impunerii. Evoluţia...

Te-ar putea interesa și

Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală

Introducere În lucrarea de licență ”Aspecte de procedură fiscală. Creanțe și obligații fiscale. Inspecția fiscală” mi-am propus să analizez unul...

Studiu privind Urmărirea și Controlul Impozitelor și Taxelor la Nivelul Județului Mureș

MOTIVAŢIA ALEGERII LUCRĂRII Având în vedere rolul important al impozitelor în economia de piaţă, am considerat că îmi va fi folositor acest studiu...

Fiscalitatea operațiunilor comerciale

I. Repere genearle cu privire la comercianţi 1. Noţiunea de comerţ În sens economic, comerţul reprezintă activitatea realizată cu scopul de...

Controlul Instanțelor de Contencios Administrativ asupra Actelor Administrative pe Calea Excepției de Nelegalitate

C A P I T O L U L I NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV 1.1 Noţiunea de contencios administrativ Etimologic, cuvântul...

Controlul în administrația publică

Introducere Controlul asupra administraţiei publice este o necesitate veche de când există lumea; scrierile anticilor relevau lupta împotriva...

Contenciosul Administrativ Român - Aspecte de Ordin Procesual

Obiectul acţiunii judiciare Conceptul de obiect al acţiunii judiciare se raportează la pretenţia afirmată în justiţie, adică la ceea ce pretinde...

Evoluția reglementărilor în materia contenciosului administrativ - caracterizarea actualului contencios administrativ

EVOLUTIA REGLEMENTARILOR IN MATERIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV. CARACTERIZAREA ACTUALULUI CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Administratia publica este o...

Drept Contencios

PRELIMINARII Conform principiului separării puterilor în stat iniţiat de Montesquieu (1689-1755) în Franţa ,la nivelul unui stat de drept există...

Ai nevoie de altceva?