Cooperare juridică

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 263 în total
Cuvinte : 121212
Mărime: 370.63KB (arhivat)
Publicat de: Alis Bogdan
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Noţiunea de cooperare internaţională

Conceptul de cooperare internaţională este indisolubil legat de cel al relaţiilor internaţionale, ca acte ce presupun cel puţin un element de extraneitate. Această extraneitate se referă la existenţa, într-un raport juridic, a altui stat sau a unei organizaţii internaţionale. Putem spune astfel, că cele două noţiuni se completează reciproc dând naştere unor consecinţe juridice deosebite.

Primele reguli de conduită cu caracter internaţional1 au apărut din timpuri străvechi, pornind de la elemente disparate şi de natură bilaterală. Pe măsura evoţuţiei istorice, relaţiile internaţionale, la început rudimentare şi limitate ca obiect, s-au dezvoltat şi diversificat, rolul principal în acest proces complex revenind statelor.

În timp, aceste relaţii internaţionale s-au extins, acaparând toate domeniile vieţii sociale în care statele îşi manifestă reciproc un deosebit interes.

În prezent, relaţiile dintre state au caracter politic, economic, cultural, militar, ori privesc comunicaţiile, protecţia drepturilor omului, transporturile, mediul înconjurător şi nu în ultimul rând domeniul juridic.

Cooperarea internaţională, având la bază relaţiile internaţionale, a dat naştere unei comunităţii internaţionale ce respectă însă principiul independenţei şi suveranităţii statelor implicate. Nu se poate nega astfel rolul deosebit pe care aceasta şi-l asumă în dezvolatrea armonioasă a societăţii internaţionale.

Atitudinea statelor de a coopera se manifestă prin încheierea unor convenţii, tratate, acorduri, pacte bilaterale sau multilaterale. Ele pot avea un caracter zonal, regional sau universal în funcţie de relaţia ce formează obiectul cooperării.

Primele manifestări de acest gen au avut loc încă din Antichitate şi s-au dezvoltat până în zilele noastre, devenind un mod de manifestare a statelor în acţiunea de relaţionare dintre ele. La baza unor astfel de relaţii interstatale pot sta motive pozitive sau negative. Numim pozitive acele relaţii ce nu au la bază existenţa unei fapte ilicite, cauzatoare de consecinţe periculoase şi negative acele relaţii care se fundamentează pe existenţa unei fapte ilicite care a periclitat ordinea socială.

Dezvoltarea cooperării între state nu poate face decât prin menţinerea încrederii pe care statele şi-o acordă reciproc în procesul de relaţionare dintre ele. Un pas important în acest proces îl constituie încheierea de tratate şi convenţii pe termen determinat sau nedeterminat ce au ca obiect întrajutorarea mutuală a statelor semnatare. Astfel, este imperios necesar respectarea deplină a înţelegerii cu privire la care statele au convenit. Obiectul tratatelor şi convenţiilor subliniază preocupările pe care statele le au la un momentdat şi arată structura valorilor sociale pe care o societate se fundamentează.

Această formă de manifestare a statelor pe plan extern a constituit o modalitate de apărare împotriva unor factori nagativi, venind ca o soluţie în faţa unei mari probleme1. La ora actuală, dezvoltarea şi evoluţia cooperătii internaţioanle se bazează pe existenţa relaţiilor creeate între state de-a lungul istoriei, şi a numărului mare de state şi organizaţii internaţionale2.

Apariţia şi dezvoltarea cooperării internaţioanale a fost impusă atât de evenimente pozitive cât şi de evenimente negative, încercând în acest mod să se găsească soluţii de rezolvare a unor probleme ce depăşeau puterea de reacţie a unui stat luat izolat.

În actuala etapă de dezvoltare a societăţii contemporane colaborarea internaţională între state suverane şi egale în drepturi devine aşadar, o realitate incontestabilă, impusă de necesităţi obiective3.

Principiul cooperării este astăzi unanim admis în raporturile internaţionale dintre state, contribuind la cunoaşterea reciprocă între naţiuni. Premisa fundamentală în dezvoltarea relaţiilor internaţioanle trebuie să o constituie întotdeauna principiul respectării independenţei şi suveranităţii naţionale4.

Cooperarea internaţională reprezintă astfel, o modalitate de manifestare a statelor în baza existenţei unor relaţii internaţionale, cu respectarea principiilor independenţei şi suveranităţii naţionale, realizată pe baza acordului liber consimţit şi acordării încrederii reciproce, în vederea promovării sau protejării unor interese comune.

2. Justificarea şi necesitatea existenţei unei cooperări judiciare internaţionale între state

Multitudinea de relaţii ce pot interveni între state, au dat naştere la diverse tipuri de colaborare, de la cea economică la cea politică, militară şi juridică. Conlucrarea statelor în domeniul juridic a fost determinată de amploarea fenomenului infracţional şi de evoluţia acestuia în sensul internaţionalăzării sale.

Procesul de democratizare şi progresul tehnico-ştiinţific au avut consecinţe benefice, facilitând mişcarea persoanelor şi a mărfurilor, dar şi un impact negativ, deschizând noi posibilităţi pentru infractori. Aceştia profitând de situaţia economică tot mai dificilă a unor state s-au organizat în grupări cu mult mai bine dotate decât instituţiile de ordine publică1.

Transformările ce s-au produs în lume de-a lungul ultimului secol au condus la creearea unei noi ordini de drept şi la apariţia unor noi forme de manifestare, pe fondul intensificării dialogului politic pentru menţinerea păcii, promovarea drepturilor omului, democraţiei şi statului de drept.

În lupta împotriva criminalităţii interne şi internaţionale, rezultatele cele mai bune nu pot fi obţinute fără o cooperare deosebită între state. Dezvoltarea relaţiilor internaţionale pe multiple planuri, în special după primul război mondial, a fost însoţită între altele de o creştere fără precedent a criminalităţii internaţionale2.

Criminalitatea internaţională reprezintă, în lumina Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York, la 15 noiembrie 2000, activităţile transnaţionale desfăsurate de „un grup structurat alcătuit din trei sau mai multe persoane, care există de o anumită perioadă şi acţionează în înţelegere, în scopul savârşirii uneia sau mai multor infracţiuni prevăzute de prezenta convenţie, pentru a obţine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau un alt avantaj material” (art. 2, lit. a ).

Preview document

Cooperare juridică - Pagina 1
Cooperare juridică - Pagina 2
Cooperare juridică - Pagina 3
Cooperare juridică - Pagina 4
Cooperare juridică - Pagina 5
Cooperare juridică - Pagina 6
Cooperare juridică - Pagina 7
Cooperare juridică - Pagina 8
Cooperare juridică - Pagina 9
Cooperare juridică - Pagina 10
Cooperare juridică - Pagina 11
Cooperare juridică - Pagina 12
Cooperare juridică - Pagina 13
Cooperare juridică - Pagina 14
Cooperare juridică - Pagina 15
Cooperare juridică - Pagina 16
Cooperare juridică - Pagina 17
Cooperare juridică - Pagina 18
Cooperare juridică - Pagina 19
Cooperare juridică - Pagina 20
Cooperare juridică - Pagina 21
Cooperare juridică - Pagina 22
Cooperare juridică - Pagina 23
Cooperare juridică - Pagina 24
Cooperare juridică - Pagina 25
Cooperare juridică - Pagina 26
Cooperare juridică - Pagina 27
Cooperare juridică - Pagina 28
Cooperare juridică - Pagina 29
Cooperare juridică - Pagina 30
Cooperare juridică - Pagina 31
Cooperare juridică - Pagina 32
Cooperare juridică - Pagina 33
Cooperare juridică - Pagina 34
Cooperare juridică - Pagina 35
Cooperare juridică - Pagina 36
Cooperare juridică - Pagina 37
Cooperare juridică - Pagina 38
Cooperare juridică - Pagina 39
Cooperare juridică - Pagina 40
Cooperare juridică - Pagina 41
Cooperare juridică - Pagina 42
Cooperare juridică - Pagina 43
Cooperare juridică - Pagina 44
Cooperare juridică - Pagina 45
Cooperare juridică - Pagina 46
Cooperare juridică - Pagina 47
Cooperare juridică - Pagina 48
Cooperare juridică - Pagina 49
Cooperare juridică - Pagina 50
Cooperare juridică - Pagina 51
Cooperare juridică - Pagina 52
Cooperare juridică - Pagina 53
Cooperare juridică - Pagina 54
Cooperare juridică - Pagina 55
Cooperare juridică - Pagina 56
Cooperare juridică - Pagina 57
Cooperare juridică - Pagina 58
Cooperare juridică - Pagina 59
Cooperare juridică - Pagina 60
Cooperare juridică - Pagina 61
Cooperare juridică - Pagina 62
Cooperare juridică - Pagina 63
Cooperare juridică - Pagina 64
Cooperare juridică - Pagina 65
Cooperare juridică - Pagina 66
Cooperare juridică - Pagina 67
Cooperare juridică - Pagina 68
Cooperare juridică - Pagina 69
Cooperare juridică - Pagina 70
Cooperare juridică - Pagina 71
Cooperare juridică - Pagina 72
Cooperare juridică - Pagina 73
Cooperare juridică - Pagina 74
Cooperare juridică - Pagina 75
Cooperare juridică - Pagina 76
Cooperare juridică - Pagina 77
Cooperare juridică - Pagina 78
Cooperare juridică - Pagina 79
Cooperare juridică - Pagina 80
Cooperare juridică - Pagina 81
Cooperare juridică - Pagina 82
Cooperare juridică - Pagina 83
Cooperare juridică - Pagina 84
Cooperare juridică - Pagina 85
Cooperare juridică - Pagina 86
Cooperare juridică - Pagina 87
Cooperare juridică - Pagina 88
Cooperare juridică - Pagina 89
Cooperare juridică - Pagina 90
Cooperare juridică - Pagina 91
Cooperare juridică - Pagina 92
Cooperare juridică - Pagina 93
Cooperare juridică - Pagina 94
Cooperare juridică - Pagina 95
Cooperare juridică - Pagina 96
Cooperare juridică - Pagina 97
Cooperare juridică - Pagina 98
Cooperare juridică - Pagina 99
Cooperare juridică - Pagina 100
Cooperare juridică - Pagina 101
Cooperare juridică - Pagina 102
Cooperare juridică - Pagina 103
Cooperare juridică - Pagina 104
Cooperare juridică - Pagina 105
Cooperare juridică - Pagina 106
Cooperare juridică - Pagina 107
Cooperare juridică - Pagina 108
Cooperare juridică - Pagina 109
Cooperare juridică - Pagina 110
Cooperare juridică - Pagina 111
Cooperare juridică - Pagina 112
Cooperare juridică - Pagina 113
Cooperare juridică - Pagina 114
Cooperare juridică - Pagina 115
Cooperare juridică - Pagina 116
Cooperare juridică - Pagina 117
Cooperare juridică - Pagina 118
Cooperare juridică - Pagina 119
Cooperare juridică - Pagina 120
Cooperare juridică - Pagina 121
Cooperare juridică - Pagina 122
Cooperare juridică - Pagina 123
Cooperare juridică - Pagina 124
Cooperare juridică - Pagina 125
Cooperare juridică - Pagina 126
Cooperare juridică - Pagina 127
Cooperare juridică - Pagina 128
Cooperare juridică - Pagina 129
Cooperare juridică - Pagina 130
Cooperare juridică - Pagina 131
Cooperare juridică - Pagina 132
Cooperare juridică - Pagina 133
Cooperare juridică - Pagina 134
Cooperare juridică - Pagina 135
Cooperare juridică - Pagina 136
Cooperare juridică - Pagina 137
Cooperare juridică - Pagina 138
Cooperare juridică - Pagina 139
Cooperare juridică - Pagina 140
Cooperare juridică - Pagina 141
Cooperare juridică - Pagina 142
Cooperare juridică - Pagina 143
Cooperare juridică - Pagina 144
Cooperare juridică - Pagina 145
Cooperare juridică - Pagina 146
Cooperare juridică - Pagina 147
Cooperare juridică - Pagina 148
Cooperare juridică - Pagina 149
Cooperare juridică - Pagina 150
Cooperare juridică - Pagina 151
Cooperare juridică - Pagina 152
Cooperare juridică - Pagina 153
Cooperare juridică - Pagina 154
Cooperare juridică - Pagina 155
Cooperare juridică - Pagina 156
Cooperare juridică - Pagina 157
Cooperare juridică - Pagina 158
Cooperare juridică - Pagina 159
Cooperare juridică - Pagina 160
Cooperare juridică - Pagina 161
Cooperare juridică - Pagina 162
Cooperare juridică - Pagina 163
Cooperare juridică - Pagina 164
Cooperare juridică - Pagina 165
Cooperare juridică - Pagina 166
Cooperare juridică - Pagina 167
Cooperare juridică - Pagina 168
Cooperare juridică - Pagina 169
Cooperare juridică - Pagina 170
Cooperare juridică - Pagina 171
Cooperare juridică - Pagina 172
Cooperare juridică - Pagina 173
Cooperare juridică - Pagina 174
Cooperare juridică - Pagina 175
Cooperare juridică - Pagina 176
Cooperare juridică - Pagina 177
Cooperare juridică - Pagina 178
Cooperare juridică - Pagina 179
Cooperare juridică - Pagina 180
Cooperare juridică - Pagina 181
Cooperare juridică - Pagina 182
Cooperare juridică - Pagina 183
Cooperare juridică - Pagina 184
Cooperare juridică - Pagina 185
Cooperare juridică - Pagina 186
Cooperare juridică - Pagina 187
Cooperare juridică - Pagina 188
Cooperare juridică - Pagina 189
Cooperare juridică - Pagina 190
Cooperare juridică - Pagina 191
Cooperare juridică - Pagina 192
Cooperare juridică - Pagina 193
Cooperare juridică - Pagina 194
Cooperare juridică - Pagina 195
Cooperare juridică - Pagina 196
Cooperare juridică - Pagina 197
Cooperare juridică - Pagina 198
Cooperare juridică - Pagina 199
Cooperare juridică - Pagina 200
Cooperare juridică - Pagina 201
Cooperare juridică - Pagina 202
Cooperare juridică - Pagina 203
Cooperare juridică - Pagina 204
Cooperare juridică - Pagina 205
Cooperare juridică - Pagina 206
Cooperare juridică - Pagina 207
Cooperare juridică - Pagina 208
Cooperare juridică - Pagina 209
Cooperare juridică - Pagina 210
Cooperare juridică - Pagina 211
Cooperare juridică - Pagina 212
Cooperare juridică - Pagina 213
Cooperare juridică - Pagina 214
Cooperare juridică - Pagina 215
Cooperare juridică - Pagina 216
Cooperare juridică - Pagina 217
Cooperare juridică - Pagina 218
Cooperare juridică - Pagina 219
Cooperare juridică - Pagina 220
Cooperare juridică - Pagina 221
Cooperare juridică - Pagina 222
Cooperare juridică - Pagina 223
Cooperare juridică - Pagina 224
Cooperare juridică - Pagina 225
Cooperare juridică - Pagina 226
Cooperare juridică - Pagina 227
Cooperare juridică - Pagina 228
Cooperare juridică - Pagina 229
Cooperare juridică - Pagina 230
Cooperare juridică - Pagina 231
Cooperare juridică - Pagina 232
Cooperare juridică - Pagina 233
Cooperare juridică - Pagina 234
Cooperare juridică - Pagina 235
Cooperare juridică - Pagina 236
Cooperare juridică - Pagina 237
Cooperare juridică - Pagina 238
Cooperare juridică - Pagina 239
Cooperare juridică - Pagina 240
Cooperare juridică - Pagina 241
Cooperare juridică - Pagina 242
Cooperare juridică - Pagina 243
Cooperare juridică - Pagina 244
Cooperare juridică - Pagina 245
Cooperare juridică - Pagina 246
Cooperare juridică - Pagina 247
Cooperare juridică - Pagina 248
Cooperare juridică - Pagina 249
Cooperare juridică - Pagina 250
Cooperare juridică - Pagina 251
Cooperare juridică - Pagina 252
Cooperare juridică - Pagina 253
Cooperare juridică - Pagina 254
Cooperare juridică - Pagina 255
Cooperare juridică - Pagina 256
Cooperare juridică - Pagina 257
Cooperare juridică - Pagina 258
Cooperare juridică - Pagina 259
Cooperare juridică - Pagina 260
Cooperare juridică - Pagina 261
Cooperare juridică - Pagina 262
Cooperare juridică - Pagina 263

Conținut arhivă zip

  • Cooperare Juridica.doc

Alții au mai descărcat și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Organizarea și funcționarea direcției de invesrigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism

Violența, teroarea și frica sunt tot mai des și mai profund desiminate în conștientul oamenilor. În prezent, societatea în care trăim deși se...

Curtea Penala Internatională

Capitolul 1 NECESITATEA UNEI JURISDICŢII PENALE INTERNAŢIONALE Progresele notabile pe care dreptul internațional penal le-a realizat în ultimul...

Cooperare Polițienească Europeană

INTRODUCERE Mediul de securitate este influenţat de schimbările şi transformările continue generatoare de noi riscuri şi ameninţări. Aceste...

Tentativa - Formă a Infracțiunii Intenționate

SECTIUNEA I - CONCEPT SI TRASATURI FUNDAMENTALE ALE TENTATIVEI. În evolutia progresiva a procesului infractional, tentativa se încadreaza între...

Extrădarea

I. SCURT ISTORIC PRIVIND EXTRADAREA Din punct de vedere istoric, institutia extradarii a cunoscut o continua evolutie, de la extradarea ca act...

Jurisdicția penală internațională

1. Necesitatea unei jurisdicţii penale internaţionale Progresele notabile pe care dreptul internaţional penal le-a realizat în ultimul secol în...

Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război

Capitolul I. Noțiuni introductive privind protecția juridică internațională pe timp de război în lumea contemporană 1.1 Definiția dreptului...

Te-ar putea interesa și

Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră

Omenirea este într-un punct în care, reprezentând împlinirea a doua milenii de la începutul erei noastre, îsi face un bilant al drumului parcurs de...

Aspecte ale Mecanismelor de Contractare și Executare a Obligațiilor Părților la Contractul Comercial Internațional

CAPITOLUL I ASPECTE ALE RAPORTURILOR DE DETERMINARE INTRE COMERTUL INTERNATIONAL SI DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL I.1 Noţiunea de Drept al...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

Capitolul I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE ÎN COMERȚUL INTERNAȚIONAL ȘI DREPTUL COMERȚULUI INTERNAȚIONAL. Secțiunea I. Noțiunea și importanța comerțului...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI I.1.Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor...

Consiliul Europei

INTRODUCERE Scânteia care a aprins torţa unităţii europene a fost emisă de Winston Churchill, într-un discurs pronunţat la Zürich, în 1946. El a...

Forme comunitare de organizare a activităților economice

Capitolul I – Aspecte generale 1. Notiuni introductive 1.1. Notiunea de societate comerciala din punct de vedere comunitar In conceptia...

Cooperarea statelor în cadrul organizațiilor regionale europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Optimizarea acordării creditelor persoanlor

CAPITOLUL I ORGANIZAREA COOPERATIVELOR DE CREDIT 1 Scurt istoric Înfrăţirea Cooperativa de Credit Jimbolia, cu sediul în oraşul Jimbolia, str....

Ai nevoie de altceva?