Drept administrativ și știința administrației

Curs
8.1/10 (7 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 24541
Mărime: 428.19KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Catalin Balan
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IASI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. Prezentare preliminară 3
 2. Cap. I. Dreptul si administratia publică 6
 3. I.1. Notiunea de administratie publică 6
 4. I.2. Sistemul administratiei publice 7
 5. I.3. Dreptul administrativ ca ramură a sistemului de drept 8
 6. I.4. Dreptul administrativ si stiinta administratiei 9
 7. I.5. Raportul juridic de drept administrativ 9
 8. Cap. II. Administratia publică centrală 11
 9. II.1. Precizări prealabile 11
 10. II.2. Unitătile administrativ-teritoriale, cadru de realizare a administratiei publice
 11. centrale
 12. 11
 13. II.3. Guvernul 13
 14. II.3.1. Rolul Guvernului 13
 15. II.3.2. Modul de lucru al Guvernului 14
 16. II.3.3. Primul Ministru 15
 17. II.3.4. Secretariatul General al Guvernului 16
 18. II.3.5. Ministrii 16
 19. II.3.6. Actele juridice ale Guvernului 17
 20. II.3.7. Răspunderea politică a Guvernului 18
 21. II.3.8. Răspunderea penală a membrilor Guvernului 20
 22. II.4. Autorităti de specialitate ale administrasiei publice centrale 21
 23. II.5. Autorităti administrative autonome 23
 24. II.6. Actele autoritătilor administrative de specialitate 23
 25. Cap. III. Administratia publică locală 25
 26. III.1. Principiile administratiei publice locale 25
 27. III.1.1. Precizări prealabile 25
 28. III.1.2. Principiul autonomiei locale, principiul descentralizării, principiul
 29. desconcentrării serviciilor publice 25
 30. III.1.3. Principiul eligibilitătii 30
 31. III.1.4. Principiul legalitătii 31
 32. III.1.5. Principiul consultării cetătenilor în problemele locale de interes
 33. deosebit 32
 34. III.2. Autoritătile administratiei publice locale 33
 35. III.2.1. Autoritătile administratiei publice locale din comune si orase 33
 36. III.2.2. Autoritătile administratiei publice locale din judete 35
 37. 2
 38. III.2.3. Prefectul 36
 39. Cap. IV. Functia publică. Serviciul public 39
 40. IV.1. Functia publică 39
 41. IV.1.1. Precizări prealabile 39
 42. IV.1.2. Clasificarea functiilor publice 40
 43. IV.1.3. Conditiile de acces într-o functie publică 41
 44. IV.1.4. Drepturile si obligatiile functionarilor publici 42
 45. IV.1.5. Răspunderea functionarilor publici 47
 46. IV.2. Serviciul public 51
 47. Teste 55
 48. Bibliografie recomandată 61
 49. Răspunsuri Teste 61
 50. Resurse WEB

Extras din curs

PREZENTARE PRELIMINARĂ

Lucrarea de fată îsi propune să prezinte într-un mod sintetic cele mai

importante aspecte privind dreptul administrativ, principiile fundamentale ale

dreptului administrativ, principiile de functionare ale administratiei publice si ale

autoritătilor publice, modul în care aceste autorităti se organizează într-un sistem

organic, definind raporturile care se stabilesc între ele, alcătuirea, compunerea,

functionarea si controlul exercitat în forme specifice asupra lor.

Pornind de la notiunile dobândite anterior la alte discipline, cum ar fi teoria

generală a dreptului, drept constitutional, drept civil, studentii urmează să

dobândească o privire de ansamblu asupra locului si rolului dreptului

administrativ în sistemul de drept din tara noastră în general si în cadrul dreptului

public în particular, cu o privire comparativă asupra altor ramuri de drept.

Lucrarea pune accentul pe elementele care delimitează dreptul administrativ de

alte ramuri ale dreptului, pe caracterele juridice specifice ale dreptului

administrativ, ale raporturilor juridice de drept administrativ pentru a permite

recunoasterea în practică a situatiilor în care devin aplicabile normele de drept

administrativ.

În prima parte vom urmări dobândirea cunostintelor generale cu privire la

administratia publică, la autoritătile administrative, la caracterele juridice ale

acestor autorităti, modul de organizare într-un sistem articulat al acestora.

Studentii trebuie să cunoască atât sistemul administratiei publice centrale cât si

cel al administratiei publice locale, împreună cu raporturile care se stabilesc între

acestea. Cu privire la administratia publică centrală vor fi avute în vedere

principiile generale de organizare, raporturile dintre puterea legislativă, puterea

judecătorească si puterea executivă, compunerea, alcătuirea si functionarea

autoritătilor administratiei publice centrale, respectiv guvernul, primul-ministru,

ministerele, ministrii, autoritătile administrative centrale de specialitate,

autoritătile administrative autonome. Vor fi avute în vedere în mod special

conditiile de valabilitate, de formă si de fond, ale actelor emise de diversele

autorităti ale administratiei publice centrale urmărindu-se competenta, regulile de

procedură, începerea, întinderea si încetarea efectelor acestor acte. Studentii vor

identifica situatiile în care valabilitatea actelor emise de autoritătile centrale este

pusă sub semnul întrebării. Totodată vor recunoaste si vor defini notiunile de

răspundere juridică , politică sau penală, a membrilor guvernului, vor urmări

procedura de tragere la răspundre a membrilor guvernului si vor identifica acele

situatii în care membrii guvernului sunt trasi la răspundere potrivit legii speciale.

Pentru aceasta se va avea în vedere dezvoltarea aptitudinilor studentilor de a lucra

4

cu actele normative, de a interpreta si de a putea aplica în practică continutul

acestor acte. Studentii vor dobândi de asemenea o viziune de ansamblu asupra

administratiei publice locale, urmând să studieze sistemul autoritătilor

administratiei publice locale, principiile generale de functionare, raporturile dintre

administratia centrală si administratia locală. Vor fi aprofundate diferitele sisteme

de organizare si functionare a administratiei publice locale, fiind puse în discutia

studentilor avantajele si dezavantajele acestor sisteme. Se are în vedere

dobândirea de către studenti a cunostintelor necesare cu privire la autoritătile

administratiei publice locale, la modul de compunere, organizare, functionare si

de control al acestor autorităti. Studentii trebuie să recunoască diferentele dintre

autoritătile locale si autoritătile centrale, importanta autoritătilor locale în sistemul

autoritătilor statului, modul în care competentele acestor autorităti urmează a fi

exercitate, sub controlul autoritătii centrale, în folosul colectivitălor locale. Vor fi

avute din nou în vedere conditiile de fond si de formă care influentează

valabilitatea actelor autoritătilor locale.

Partea a doua a lucrării îti propune familiarizarea studentilor cu notiunile de

serviciu public, functie publică, functionar public. Studentii vor recunoaste

diferitele categorii de servicii publice, rolul acestora si principiile generale care

stau la baza functionării lor, vor defini notiunea de functie publică, vor cunoaste

teoriile referitoare la natura juridică a functiei publice precum si clasificarea

functiilor publice. Se va pune accentul pe modul de organizare a functiei publice

în tara noastră- conditii de acces, perioada de stagiu, evaluare functionarilor

publici, incompatibilitătile si conflictele de interese care pot apărea în legătură cu

functia publică, pe drepturile si obligatiile functionarilor publici, pe răspunderea

juridică a acestora – disciplinară, civilă, penală sau contraventională, pe

modalitătile de modificare si de încetare a raportului de serviciu.

Partea a treia prezintă proprietatea publică si regimul juridic aplicabil acesteia

din perspectiva dreptului administrativ, avându-se în vedere în principal

caracterele juridice ale proprietătii publice si modalitătile în care bunurile

proprietate publică pot fi puse în valoare, respectiv închirierea, darea în

administrare, darea în folosintă cu titlu gratuit si concesiunea. Studentii vor

îmbina cunostiintele teoretice cu cele practice pentru a recunoaste elementele

specifice ale contractelor administrative în general, ale contractului de concesiune

în particular.

Conținut arhivă zip

 • Drept Administrativ si Stiinta Administratiei.pdf

Alții au mai descărcat și

Administrația Publică și Serviciul Public

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Datorită faptului că administraţia publică – ca activitate – se realizează printr-o multitudine de forme care...

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Drept Constituțional

CAPITOLUL-1 Abordarea tradiţională a suveranităţii statului 1.1.Noţiunea de suveranitate 1.1.1 Statul şi suveranitatea statului Statul a fost,...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Concesionarea Serviciului Public

INTRODUCERE Administraţia publică reprezintă o “mare afacere publică “, în care suntem cu toţii implicaţi în calitatea noastră de cetăţeni şi, ca...

Consiliul Local, parte componentă a sistemului administrației publice

CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE I.1. – NOŢIUNEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Conform dicţionarului explicativ al limbii române, “a administra“,...

Proceduri Administrativ-Jurisdictionale și Recursurile Administrativ-Jurisdictionale

1.Natura juridică a procedurilor administrativ-jurisdicţionale Problematica procedurii administrativ-jurisdicţionale şi a modului de contestare a...

Izvoarele Scrise și Nescrise ale Dreptului Administrativ

1.Notiune de drept admnistrativ si izvor 1.1.Definitia dreptului administrative Dreptul admistrativ est acea ramura de drept care cuprinde...

Te-ar putea interesa și

Drepturile și obligațiile funționarilor publici

CAPITOLUL I EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII STATUTARE A FUNCŢIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA În ţara noastră, conceptul de statut este folosit pentru prima dată în...

Drept Administrativ - Actul Administrativ

ASPECTE INTRODUCTIVE REFERITOARE LA ACTUL ADMINISTRATIV Problema actelor juridice are multiple contingenţe cu toate ramurile dreptului. Este...

Aspecte Juridice Privind Cariera Funcționarului Public de Conducere

INTRODUCERE Rolul pe care îl au funcţionarii publici în administraţia publică este unul foarte important, prezenţa lor fiind pretutindeni în...

Managementul Activității Funcționarului Public în Administrația Locală din Primărie

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea managementului activităţii funcţionarilor publici оn...

Actele Administrative

Notiunea actului administrativ Actul juridic este o manifestare de vointa a unei persoane fizice sau juridice facuta in scopul de a produce...

Trăsăturile caracteristice ale dreptului administrativ și delimitarea acestuia de alte ramuri ale dreptului

Capitolul 1 Notiuni generale privind dreptul administrativ Modalitatile de abordare a dreptului administrativ nu au fost identice de-a lungul...

Noțiuni și concepte de bază privind știința administrației

Societatea cunoaste un proces continuu de diversificare si multiplicare a serviciilor administrative, care impune necontenite imbunatatiri si...

Drept Administrativ

Partea a I-a: Introducere în dreptul administrativ si în stiinta administratiei Capitolul I Aspecte generale REZUMAT: în acest prim capitol...

Ai nevoie de altceva?