Drept Civil și Drept Penal

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 147 în total
Cuvinte : 43316
Mărime: 340.54KB (arhivat)
Publicat de: Codrin Bota
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Notiuni generale privind contenciosul administrativ

In sens juridic-cuvintul contencios are doua acceptiuni-a) activitate menita sa solutioneze un conflict de interese(un conflict juridic), b) organ competent sa solutioneze asemenea conflicte judiciare.

Din punct de vedere al litigiilor ce formeaza obiectul judecatii ei:

-contenciosul de drept comun-alcatuit din totalitatea litigiilor de competenta organelor judecatoresti propriu-zise de natura civila,comerciala si penala

-contenciosul administrativ-totalitatea litigiilor de natura administrativa de competenta fie a tribunalelor de drept comun,fie a curtilor de apel.

Organe de contencios judiciar,competente sa solutioneze potrivit legii,toate conflictele juridice existente in legi si organe de contencios administrativ,competente sa judece, potrivit legii,conflictele juridice in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica.

a) Notiunea organica si formala a contenciosului administrativ

Contenciosul adm este considerat ca fiind constituit din totalitatea litigiilor de competenta tribunalelor sau justitiei administrative

b) Notiunea materala a contenciosului

Apartin cont adm toate litigiile nascute intre reclamanti si autoritati publice si in care aceasta din urma figureaza ca parte,deoarece sunt opuse pretentiilor emise de reclamanti.

a) Notiunea contenciosului administrativ-,,activitatea de solutionare de catre instantele de cont adm competente potrivit legii,a litigiilor in care cel putin una dintre parti este o autoritate publica,iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau nesolutionarea in termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Trasaturile notiunii de cont. adm.

-este o activitate desfasurata de catre o instanta de contencios adm.

,,Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal al ICCJ,sectiile de cont.adm. fiscal al curtilor de apel si tribunalele administrativ fiscale.

Obiectul litigiului:

-vatamarea unui drept-caruia I se adduce atingere printr-un act administrativ

-vatamarea unui interes privat

-vatamarea unui interes legitim public

-vatamarea unui interes public-interesul care vizeaza ordinea de drept si democratia constitutionala,garantarea drepturilor,libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor,satisfacerea nevoilor comunitare,realizarea competentei autoritatilor publ.

Act de autoritate-acel act emis de o autoritate publica,in vederea executarii ori a organizarii executarii legii,dind nastere,modificind sau stingind raporturi juridice.

Actele adm de autoritate supuse contenciosului :

-cu caracter individual

-cu caracter normativ

Aceste acte pot avea ca obiect:

-punerea in valoare a bunurilor proprietatii publice

-executarea lucrarilor de interes public

-prestarea serviciilor publice

-achizitiile publice

Actele administrativ-jurisdictionale-cele emise de o autoritate administrativa,cu atributii jurisdictionale in solutionarea unui conflict,dupa o procedura bazata pe contradictorialitate si cu asigurarea dreptului la aparare.

Formeaza obictul unui litigiu in contencios administrativ si nesolutionarea in termenul legal a unei cereri-fapta de a nu raspunde solicitantului in termen de 30 zile de la inregistrarea cererii,daca pt rezolvare nu s-a prevazut alt termen

Partile litigiului de cont. adm.

-paratul-o autoritate publica,,orice organ de stat sau al unitatilor adm-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pt satisfacerea unui interes public;sunt asimilate autoritatilor publice persoanele juridice de dret privat,care potrivit legii,au obtinut statut de utilitate publica,sau sunt autorizate sa presteze un serviciu public”

-reclamantul-orice persoana fizica sau juridica ori grup de persoane,titulare ale unor drepturi subiective sau interese legitime private vatamate prin acte administrative.

Regulile,principiile si situatiile juridice aplicabile litigiului de cont.adm.

-sarcina probei este rasturnata,apartinind paratului

-competenta este atrasa de domiciliul sau resedinta reclamantului

-cheltuielile de judecata modice

-procedurile simplificate(fond si recurs)

-se aplica principiul celeritatii

b) Categoriile de cont.adm.

Actul jurisdictional cuprinde doua parti principale:

-o constatare,prin care judecatorul transeaza o chestiune juridica

-o decizie,prin care ordona masurile necesare decurgind din constatarea facuta

Contenciosul obiectiv-se cere judecatorului:

-sa se constate,cu forta de adevar legal,care este starea de legalitate,asa cum rezulta din legi si regulamente

-sa se constate ca aceasta stare de legalitate este vatamata de un act sau o decizie a unei autoritati publice,iar judecatorul,prin actul lui,constata aceasta violare a dreptului obiectiv savirsita printr-un act al autoritatii publice,fara ca sa se preocupe,propriu-zis,de situatia juridical a reclamantului.

Contenciosul subiectiv-atunci cind actiunea intentata pune in cauza existenta si intinderea unor drepturi subiective,sau interese legitime,a, caror titular este reclamantul,contestatia juridical fiind provocata,ca atare,de o chestiune de drept subiectiv.

Din punctual de vedere al deciziei:

Contenciosul in anulare-acel contencios in care instanta de cont.adm. este competenta sa anuleze sau sa modifice un act administrativ de autoritate adoptat sau emis cu nerespectarea legii sau sa oblige autoritatea publica respectiva sa rezolve o cerere referitoare la un drept recunoscut de lege.

Preview document

Drept Civil și Drept Penal - Pagina 1
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 2
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 3
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 4
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 5
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 6
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 7
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 8
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 9
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 10
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 11
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 12
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 13
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 14
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 15
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 16
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 17
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 18
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 19
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 20
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 21
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 22
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 23
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 24
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 25
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 26
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 27
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 28
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 29
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 30
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 31
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 32
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 33
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 34
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 35
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 36
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 37
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 38
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 39
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 40
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 41
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 42
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 43
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 44
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 45
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 46
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 47
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 48
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 49
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 50
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 51
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 52
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 53
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 54
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 55
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 56
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 57
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 58
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 59
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 60
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 61
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 62
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 63
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 64
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 65
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 66
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 67
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 68
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 69
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 70
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 71
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 72
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 73
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 74
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 75
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 76
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 77
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 78
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 79
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 80
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 81
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 82
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 83
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 84
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 85
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 86
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 87
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 88
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 89
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 90
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 91
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 92
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 93
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 94
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 95
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 96
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 97
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 98
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 99
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 100
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 101
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 102
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 103
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 104
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 105
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 106
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 107
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 108
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 109
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 110
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 111
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 112
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 113
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 114
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 115
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 116
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 117
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 118
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 119
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 120
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 121
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 122
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 123
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 124
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 125
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 126
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 127
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 128
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 129
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 130
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 131
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 132
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 133
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 134
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 135
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 136
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 137
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 138
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 139
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 140
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 141
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 142
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 143
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 144
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 145
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 146
Drept Civil și Drept Penal - Pagina 147

Conținut arhivă zip

 • Drept Civil si Drept Penal
  • CIVIL II.doc
  • CONTENCIOS ADMINISTRATIV.doc
  • DREPT CIVIL I.doc
  • elemente de drept penal.doc
  • INSTITUTII DE DREPT SUCCESORAL.doc

Alții au mai descărcat și

Jurisprudența CEDO

Introducere CEDO între istorie şi actualitate Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost precedată de Declaraţia Universală a Drepturilor...

Protectia Juridică a Drepturilor Omului

Pornind de la constatarea, foarte exactă, de altfel, că drepturile omului au fost ridicate, în ultimele două decenii, la rangul de problemă...

Drept Internațional

1. NOŢIUNEA Şl TRASATURILE CARACTERISTICE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL Dreptul internaţional reprezintă o emanaţie a statelor societăţii...

Finanțe Publice

Secţiunea 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE ÎN TEORIA FINANŢELOR PUBLICE Apariţia statului pe fondul descompunerii formaţiunilor gentilice primitive a...

Construcție Europeană

Configuraţia instituţiilor reflectă originile funcţionale ale Comunităţii şi modul în care au evoluat puterile în condiţiile în care nu s-a ajuns...

Metodologia identificării criminalistice - tehnică criminalistică

Partea I Tehnica criminalistică CAPITOLUL II METODOLOGIA IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE Secţiunea I Obiectul şi principiile identificării...

Drept Penal General

1. RĂSPUNDEREA PENALĂ – ASPECTE GENERALE. ÎNLĂTURAREA RĂSPUNDERII PENALE OBIECTIVE: - Fixarea răspunderii penale ca instituŃie fundamentală a...

Drept Administrativ

I. Functia Publica 1.Clasificarea functiilor publice din administratia publica 2.Recrutarea si incadrarea functionarilor administratiei publice...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Acțiunea Civilă în Procesul Penal

CAPITOLUL 1 ACTIUNEA ÎN JUSTITIE SECTIUNEA I: Notiune. Dreptul la actiune si cererea în justitie. Factorii actiunii în justitie. 1. Notiunea de...

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Protecția juridică a fondului forestier în contextul dezvoltării durabile

1. Observații introductive 1.1 Argument Subiectul protecției fondului forestier în contextul dezvoltării durabile este unul de actualitate, în...

Criminalitatea în Familie

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI ŞI A MEMBRILOR ACESTEIA I.1 NOŢIUNEA DE FAMILIE Familia – ca fenomen social este...

Convenția Accesorie de Arvună

SECŢIUNEA 1: NOŢIUNE I.1.1. SEDIUL MATERIEI 1. Reglementarea instituţiei arvunei o face Codul Civil Român în art.1297-1298, în cuprinsul titlului...

Reglementarea și Clasificarea Garanțiilor în Drept Civil

Introducere Actualitatea temei. Garanţiile obligaţiilor civile au o importanţă enormă în dezvoltarea şi asigurarea raporturilor juridice...

Istoria statului și dreptului românesc în timpul lui Alexandru Ioan Cuza

Capitolul I - Epoca lui Cuza şi aşezarea bazelor dreptului românesc modern 1.1 Situaţia europeană Înfrângerea Rusiei în Războiul Crimei va oferi...

Ai nevoie de altceva?