Drept Financiar

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 14 fișiere: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 25062
Mărime: 188.65KB (arhivat)
Publicat de: Aristide Balint
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nita Nelu

Extras din curs

1.CONCEPTE PRIVIND FINANTELE PUBLICE SI RELATIILE FINANCIARE

Istoric, conceptual despre finante contine sensuri izvorate din necesitatea privind procurarea necesarului de bani de catre stat si celelalte colectivitati publice.

Literatura de specialitate porneste de la ideea ca statul si celelalte organizatii publice desfasoara o activitate de procurare si intrebuintare a fondurilor banesti pentru acoperirea cheltuielilor coletive. In fapt, aceasta activitate formeaza continutul conceptului de economie financiara care cuprinde bugetul, taxele si impozitele, imprumutul de stat si cheltuielile.

Finanţele publice constituie o componentă importantă a vieţii social-economice a fiecărei ţări, iar impactul lor asupra economiei naţionale are conotaţii atât în proporţiile (dimensiunile) şi distribuirile Produsului Intern Brut (P.I.B.), cât şi în modul concret de realizare a acestui proces.

Existenţa finanţelor publice este indisolubil legată de existenţa statului care are de îndeplinit funcţii şi sarcini importante în ce priveşte organizarea şi conducerea activităţii economico-sociale naţionale, apărarea independenţei şi suveranitatea ţării.

În procesul procurării şi repartizării resurselor financiare necesare statului pentru a-şi îndeplinii funcţiile şi sarcinile sale, se formează anumite relaţii sociale, de natură economică, şi exprimă modul de repartizare a unei părţi din P.I.B. între diverse categorii sociale.

Prin urmare, finanţele reprezintă relaţiile apărute în procesul de asigurare şi repartizare a fondurilor necesare statului exprimate în formă bănească (valorică). Aceste relaţii se concretizează în transferuri băneşti de la agenţi economici, instituţii şi persoane fizice la bugetul statului, de la bugetul de stat către agenţii economici, între instituţii şi chiar în interiorul unor structuri economice, cu prilejul formarii sau utilizării diferitelor fonduri. De aceea, există o deosebire clară între finanţele publice şi cele particulare, astfel:

• finanţele publice sunt asociate cu resursele, cheltuielile, împrumuturile, datoria statului, unităţile administrativ-teritoriale şi altor instituţii de drept public;

• finanţele private cuprind resursele, cheltuielile, împrumuturile, creanţele de încasat şi obligaţiile de plată ale agenţilor economici, băncilor, societăţilor de asigurare private.

In procesul procurarii si repartizarii resurselor de care are nevoie statul, pentru indeplinirea sarcinilor sale, se nasc anumite relatii, respective raporturi sociale. Aceste relatii sunt de natura economica si exprima repartizarea unei parti din produsul intern brut, prin intermediul statului intre diferite categorii sociale. Aceste relatii, care apar in procesul de mobilizare si repartizare a resurselor necesare statului, in forma baneasca, sunt relatii financiare, denumite in literatura de specialitate si finante publice.

Gradul de dezvoltare a relatiilor financiare este strans legat de nivelul si evolutia statului. Aparitia si evolutia finantelor publice este legata de existenta statului, de folosirea banilor si formelor valorice de realizare si repartitie a produsului social.

Finantele publice sunt formate din totalitatea relatiilor sociale de natura economica, ce apar in procesul realizarii si repartizarii, in forma baneasca, a resurselor necesare statului pentru indeplinirea functiilor si sarcinilor sale publice.

O trasatura caracteristica a finantelor publice consta in aceea ca resursele banesti mobilizate la fondurile publice, nu presupun din partea statului, acordarea unei contraprestatii directe, imediate sau individualizate, adica sumele platite sub forma de impozite nefiind rambursabile in mod direct.

In opinia specialistilor, finantele publice “au ca obiect regulile fundamentale, organele si procedurile care permit colectivitatilor publice indeplinirea tuturor atributiilor lor cu ajutorul mijloacelor financiare“, cu conditia esentiala ca aceste reguli si procedee sa se aplice intr-un regim de drept public. Aceasta conditie esentiala este subliniata cu scopul de a pune in evidenta faptul ca, in statele moderne exista si finante private. Se recunoaste faptul ca “motivele, mijloacele si efectele finantelor publice sunt cu totul diferite de cele ale finantelor private”.

2. CONTINUTUL ECONOMIC AL FINANTELOR PUBLICE

Relatiile banesti care se stabilesc intre stat, pe de o parte, si contribuabili, pe de alta parte, in care se constituie si utilizeaza fondurile banesti necesare satisfacerii intereselor generale ale societatii reprezinta continutul economic al finantelor publice.

Astfel, pentru satisfacerea nevoilor generale ale societatii, este necesara constituirea unor importante fonduri banesti la dispozitia autoritatilor publice. Aceste fonduri se formeaza pe baza produsului intern brut si sunt utilizate pentru finantarea nevoilor sociale, de interes national si de interes local.

Fondurile banesti se constituie prin transfer de valoare, de regula, fara contraprestatie directa, in sensul ca nimeni nu poate solicita statului rambursarea acesteia sau o prestatie de valoare egala.

De la fondurile bugetare se efectueaza plati cu titlu nerambursabil catre institutii publice care presteaza servicii pentru populatie, transferuri catre populatie sub forma de pensii, burse, alocatii de stat etc.

Intregul proces de constituire si repartizare a banului public este subordonat satisfacerii nevoilor generale ale societatii si se realizeaza cu instrumente diferite in functie de provenienta sau destinatia resurselor.

3. STRUCTURA RELATIILOR FINANCIARE

Analiza istorica a evolutiei conceptului relatiilor financiare releva faptul ca acestea s-au format in legatura cu aparitia, existenta si functionarea statului ca institutie politica de organizare si conducere a societatii, care indeplineste si rolul de a mobiliza resurse banesti la dispozitia sa, in vederea asigurarii intereselor publice.

In societatile moderne au fost promovate principii noi de organizare a vietii sociale, statului conferindu-i-se roluri diferite fata de cele recunoscute in mod traditional. Astfel, prin aplicarea descentralizarii administrative, statul a recunoscut dreptul autoritatilor locale de a se ocupa de satisfacerea unor nevoi publice locale si de a asigura prestarea de servicii publice in interesul comunitatii respective. Aceasta a dus la aparitia unor noi subiecte in raporturile de mobilizare a resurselor publice si la aparitia unei noi sfere a relatiilor financiare denumita finantele publice locale.

Finantele publice locale cunosc permanent o evolutie mai mult sau mai putin autonoma fata de cea a finantelor statului, si are o structura de venituri si cheltuieli coordonate prin bugetele locale, ale unitatilor administrativ-teritoriale.

In doctrina contemporana cei mai multi autori recunosc drept componente structurale ale relatiilor financiare ca fiind: bugetul public(de stat, asigurari sociale de stat si local), veniturile publice, cheltuielile publice, imprumutul de stat, finantele locale si controlul financiar. In acelasi timp, se considera ca nu fac parte din structura relatiilor financiare: circulatia baneasca-monetara, circulatia valutara, precum si relatiile banesti stabilite de agentii economici cu capital de stat in derularea obiectului lor de activitate.

O componenta structurala specifica a relatiilor financiare din tara noastra este reprezentata si de finantele institutiilor publice si ale fondurilor speciale.

4.FUNCTIILE FINANTELOR PUBLICE

Pentru statul modern, finantele publice nu mai sunt un simplu mijloc de asigurare a acoperirii cheltuielilor sale de administratie ci, in primul rand un mijloc de interventie in viata social-economica, de exercitare a unei influente pozitive pentru organizarea intregii societati.

Finantele publice exista pentru a servi la realizarea unor obiective precis determinate si pentru indeplinirea anumitor sarcini, care nu ar putea fi realizate pe alta cale sau cu alte mijloace. Ele isi indeplinesc misiunea lor sociala prin functiile pe care le exercita.

Preview document

Drept Financiar - Pagina 1
Drept Financiar - Pagina 2
Drept Financiar - Pagina 3
Drept Financiar - Pagina 4
Drept Financiar - Pagina 5
Drept Financiar - Pagina 6
Drept Financiar - Pagina 7
Drept Financiar - Pagina 8
Drept Financiar - Pagina 9
Drept Financiar - Pagina 10
Drept Financiar - Pagina 11
Drept Financiar - Pagina 12
Drept Financiar - Pagina 13
Drept Financiar - Pagina 14
Drept Financiar - Pagina 15
Drept Financiar - Pagina 16
Drept Financiar - Pagina 17
Drept Financiar - Pagina 18
Drept Financiar - Pagina 19
Drept Financiar - Pagina 20
Drept Financiar - Pagina 21
Drept Financiar - Pagina 22
Drept Financiar - Pagina 23
Drept Financiar - Pagina 24
Drept Financiar - Pagina 25
Drept Financiar - Pagina 26
Drept Financiar - Pagina 27
Drept Financiar - Pagina 28
Drept Financiar - Pagina 29
Drept Financiar - Pagina 30
Drept Financiar - Pagina 31
Drept Financiar - Pagina 32
Drept Financiar - Pagina 33
Drept Financiar - Pagina 34
Drept Financiar - Pagina 35
Drept Financiar - Pagina 36
Drept Financiar - Pagina 37
Drept Financiar - Pagina 38
Drept Financiar - Pagina 39
Drept Financiar - Pagina 40
Drept Financiar - Pagina 41
Drept Financiar - Pagina 42
Drept Financiar - Pagina 43
Drept Financiar - Pagina 44
Drept Financiar - Pagina 45
Drept Financiar - Pagina 46
Drept Financiar - Pagina 47
Drept Financiar - Pagina 48
Drept Financiar - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Curs 1 Notiunea de finante publice.doc
 • Curs 10 Sistemul veniturilor si cheltuielior publice.doc
 • Curs 11 Raspunderea juridica priv. exec. bugetara.doc
 • Curs 12 Sistem fiscal si politica fiscala.doc
 • Curs 13 Notiuni despre fiscalitate.doc
 • Curs 14 Sistemul fiscal din Romania.doc
 • Curs 2 Dr. financiar-ramura a sist. de drept.doc
 • Curs 3 Moneda si circulatia monetara.doc
 • Curs 4 Sistemul monetar international.doc
 • Curs 5 Creditul si rolul acestuia.doc
 • Curs 6 Bugetul public national.doc
 • Curs 7 Procedura executiei bugetului de stat.doc
 • Curs 8 Particularitati ale finantelor publ. locale.doc
 • Curs 9 Bugetarea institutiilor publice.doc

Alții au mai descărcat și

Elemente de Drept

CAPITOLUL I ELEMENTE DE TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Secţiunea 1: Originea dreptului Înaintea apariţiei societăţii organizate în structuri şi...

Raporturile Juridice Bugetare

Cuprind-RELATII SOCIALE -RELATII FINANCIARE,ce iau nastere in procesul repartizarii unei parti din venitul national si in redistribuirea de...

Drept Financiar

C3 Veniturile publice Pentru realizarea obiectivelor social-economice de interes naţional statul utilizează fonduri care alcătuiesc veniturile...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Finanțe Publice

Secţiunea 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE ÎN TEORIA FINANŢELOR PUBLICE Apariţia statului pe fondul descompunerii formaţiunilor gentilice primitive a...

Drept Financiar

I.NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.Conceptul de finanţe Sunt rezultatul unui proces istoric complex, îndelungat, determinat de evoluţia vieţii sociale,...

Dreptul Finanțelor Publice

PARTEA I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL FINANTELOR PUBLICE CAPITOLUL I Notiuni generale privind dreptul finantelor publice. I.1....

Drept Financiar Bancar

Introducere in Dreptul Bancar Definitie: este ramura de drept care contine norme ce reglementeaza raporturile juridice din domeniul bancar, adica...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept

Capitolul 1 Noţiuni introductive Statul şi dreptul sunt produse ale evoluţiei istorice a omenirii care s-au cristalizat ca valori fundamentale...

Executarea silită

Executarea silita Dispozitii comune In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile bugetare datorate, organelle de executare...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Raporturi Juridice Financiare

Raporturile Juridice Financiare 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Întrucât normele juridice au un caracter abstract ele se realizează în viaţă prin...

Cheltuielile bugetare

Introducere Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin...

Bugetul public național și sistemul bugetar al României

Aparitia bugetelor nationale, ca mijloace de determinare a cheltuielilor de facut si veniturilor de realizat, este legata de lupta dintre Coroana,...

Ai nevoie de altceva?