Drept Financiar

Curs
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 24838
Mărime: 95.65KB (arhivat)
Publicat de: Zenobia Oltean
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector univ. drd. MELINDA SZASZ

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 4
 2. Introducere în studiul dreptului 4
 3. 1.1 Organizarea ştiinţelor juridice in sistemul ştiinţelor 4
 4. 1.2 Ştiinţele juridice istorice 5
 5. 1.3 Ştiinţele juridice de ramură 6
 6. 1.4 Ştiinţele juridice ajutătoare (auxiliare) 7
 7. 1.5 Teoria generală a dreptului (Enciclopedia dreptului) 7
 8. 1.6 Originea, definirea şi accepţiunile noţiunii de drept 7
 9. CAPITOLUL 2 10
 10. Introducere in studiul dreptului financiar 10
 11. 2.1 Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului financiar 10
 12. 2.2 Izvoarele dreptului financiar 12
 13. 2.3 Delimitarea dreptului financiar în raport cu alte ramuri ale sistemului de drept 14
 14. CAPITOLUL 3 19
 15. Raportul juridic de drept financiar 19
 16. 3.1 Raportul juridic de drept financiar 19
 17. 3.3 Studiu comparativ între raportul juridic de drept financiar şi alte tipuri de raporturi juridice 22
 18. CAPITOLUL 4 28
 19. Bugetul public naţional 28
 20. 4.1 Istoric, noţiune, importanţă 28
 21. 4.2 Funcţiile bugetului public naţional 30
 22. 4.3 Procedura bugetară 31
 23. 4.4 Elaborarea bugetului de stat 32
 24. 4.5 Aprobarea şi adoptarea bugetului 33
 25. 4.6 Execuţia bugetară 34
 26. 4.7 Răspunderea juridică în cadrul desfăşurării procedurii bugetare 36
 27. CAPITOLUL 5 39
 28. Sistemul veniturilor şi cheltuielilor bugetare 42
 29. 5.1 Veniturile bugetare 42
 30. 5.2 Cheltuielile bugetare 43
 31. 5.3 Dubla impunere – fenomen internaţional 45
 32. 5.4 Paradisurile fiscale 47
 33. CAPITOLUL 6 48
 34. Procedura fiscală - impozitele şi taxele 48
 35. 6.1 Fiscalitatea 48
 36. 6.2 Impozitul 49
 37. 6.3 Clasificarea impozitelor 50
 38. 6.4 Taxele 52
 39. 6.5 Funcţiile taxelor şi impozitelor 53
 40. CAPITOLUL 7 55
 41. Bugetele locale 55
 42. 7.1 Noţiuni introductive 55
 43. 7.2 Elaborarea şi adoptarea bugetelor locale 55
 44. 7.3 Execuţia şi încheierea exerciţiului bugetelor locale 57
 45. CAPITOLUL 8 59
 46. Bugetul asigurărilor sociale de stat 59
 47. 8.1 Noţiuni generale despre bugetul asigurărilor sociale de stat 59
 48. 8.2 Elaborarea, adoptarea şi execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat 60
 49. CAPITOLUL 9 65
 50. Controlul financiar 65
 51. CAPITOLUL 10 69
 52. Evaziunea fiscală 69
 53. 10.1 Consideraţii generale privind fenomenul de evaziune fiscală 69
 54. 10.2 Efectele fenomenului de evaziune fiscală 72
 55. 10.2.1 Efectele economice ale fenomenului de evaziune fiscală 72
 56. 10.2.2 Efectele sociale ale fenomenului de evaziune fiscală 73
 57. 10.2.3 Efectele politice ale fenomenului de evaziune fiscală 74
 58. 10.2.4 Efectele fenomenului de evaziune fiscală asupra formării veniturilor statului 74
 59. CAPITOLUL 11 77
 60. Răspunderea juridică în sfera dreptului financiar 77
 61. 11.1 Consideraţii generale privind răspunderea juridică 77
 62. 11.2 Răspunderea penală 78
 63. 11.3 Răspunderea contravenţională 80
 64. BIBLIOGRAFIE 83

Extras din curs

CAPITOLUL 1

Introducere în studiul dreptului

1.1 Organizarea ştiinţelor juridice in sistemul ştiinţelor

Relaţiile în care intră oamenii sunt constituite în sistem şi anume, in ceea ce literatura filosofică denumeşte ca fiind sistemul social – global.

Existenţa materială şi spirituală a omului, viaţa socială însăşi nu pot fi concepute decât în contextul unui şir infinit şi neîntrerupt de relaţii de natură variată, în funcţie de planurile şi laturile vieţii în care se înscriu.

Privite în unitatea şi în diversitatea lor, relaţiile în care intră oamenii asigură atât conţinutul cât şi legăturile între structurile (componentele) unui întreg cu fizionomie proprie – sistemul unitar al vieţii sociale al unei etape istorice - sistem care se alcătuieşte din subsisteme precum: relaţiile dintre om şi natură, relaţiile de producţie, relaţiile bazate pe raporturile de familie, de comunitate, de categorie socio-profesională etc, sau in legătură cu aceste raporturi şi, in sfârşit sistemul instituţional .

La rândul lor, aceste subsisteme, potrivit teoriei sistemice, sunt considerate sisteme în raport cu propriile lor componente.

Cadrul relaţional se înfăptuieşte pe diferite planuri. Relaţiile în care intră oamenii intervin şi se pot desfăşura potrivit unor reguli cu conţinut corespunzător. Cele mai importante reguli din aceste domenii sunt în concordanţă cu interesele generale şi fundamentale ale statului, motiv pentru care sunt preluate de drept, şi bineînţeles, analizate de ştiinţa dreptului şi sunt transformate în norme juridice prin adăugarea elementului punitiv. Acest element constituie trăsătura definitorie şi distinctivă prin care regulile de drept se deosebesc şi individualizează faţă de regulile din celelalte domenii.

Ca şi dreptul, ştiinţa în general extrage din toate componentele sistemului social – global, pentru o mai profundă analiză, spre a ajunge la anumite concluzii, idei, concepte, categorii, principii.

Astfel considerată, ştiinţa este un sistem cu subsistemele precizate şi anume: subsistemul ştiinţelor naturii, subsistemul ştiinţelor despre societate şi subsistemul ştiinţelor despre gândire.

Fiecare din aceste subsisteme pot fi considerate ca sistem în raport de propriile lor componente.

Astfel, subsistemul ştiinţelor sociale poate fi considerat sistem în raport cu componentele sale: ştiinţele de tip nomotetic, ştiinţele istorice, ştiinţele juridice împreună cu cele ce se referă la aspectele normative ale acţiunii umane şi cercetarea epistemologică a ştiinţei.

Ştiinţele juridice, subsisteme al ştiinţelor sociale, pot fi considerate sistem în raport cu componentele sale: ştiinţele juridice istorice, ştiinţele de ramură, ştiinţele ajutătoare şi teoria generală a dreptului.

Organizarea ştiinţelor juridice într-un sistem clădit pe componentele precizate mai sus este susţinut de următoarele argumente:

- dreptul însuşi este un sistem complex alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice care intervin în toate domeniile vieţii economico – sociale, politice şi de altă natură;

- ştiinţa dreptului analizează normele juridice din aceste diverse domenii în strânsă legătură cu relaţiile sociale care le guvernează;

- complexitatea fenomenului social – juridic obligă la cercetări în domenii multiple şi variate, dar şi cu privire la punerea în valoare a laturilor corelate ale acestui fenomen;

- organizarea în sistem a ştiinţelor juridice se impune şi datorită nevoii studierii dreptului din perspectivă istorică, precum şi pentru necesitatea clarificării perspectivei reglementărilor juridice .

1.2 Ştiinţele juridice istorice

Ştiinţele juridice istorice abordează fenomenul juridic din două perspective:

- studierea istoriei dreptului dintr-o anumită ţară (ex. istoria dreptului românesc);

- cercetarea dezvoltării în plan general a fenomenului juridic de care se ocupă istoria generală a dreptului;

În acelaşi timp prin intermediul ştiinţelor juridice istorice poate fi observată apariţia, devenirea şi dispariţia unor forme de drept.

1.3 Ştiinţele juridice de ramură

Obiectul acestor ştiinţe îl constituie studierea fenomenelor sociale particulare guvernate de reguli juridice aparţinând diverselor ramuri de drept.

Ramurile dreptului se alcătuiesc potrivit criteriului fundamental (obiectiv),constând în domeniul social ce cad sub incidenţa de reglementare .

Acest criteriu este însoţit de altele auxiliare, precum: metoda de reglementare, calitatea subiectelor, caracterul normelor, natura sancţiunilor şi principiile specifice fiecărei ramuri de drept.

Preview document

Drept Financiar - Pagina 1
Drept Financiar - Pagina 2
Drept Financiar - Pagina 3
Drept Financiar - Pagina 4
Drept Financiar - Pagina 5
Drept Financiar - Pagina 6
Drept Financiar - Pagina 7
Drept Financiar - Pagina 8
Drept Financiar - Pagina 9
Drept Financiar - Pagina 10
Drept Financiar - Pagina 11
Drept Financiar - Pagina 12
Drept Financiar - Pagina 13
Drept Financiar - Pagina 14
Drept Financiar - Pagina 15
Drept Financiar - Pagina 16
Drept Financiar - Pagina 17
Drept Financiar - Pagina 18
Drept Financiar - Pagina 19
Drept Financiar - Pagina 20
Drept Financiar - Pagina 21
Drept Financiar - Pagina 22
Drept Financiar - Pagina 23
Drept Financiar - Pagina 24
Drept Financiar - Pagina 25
Drept Financiar - Pagina 26
Drept Financiar - Pagina 27
Drept Financiar - Pagina 28
Drept Financiar - Pagina 29
Drept Financiar - Pagina 30
Drept Financiar - Pagina 31
Drept Financiar - Pagina 32
Drept Financiar - Pagina 33
Drept Financiar - Pagina 34
Drept Financiar - Pagina 35
Drept Financiar - Pagina 36
Drept Financiar - Pagina 37
Drept Financiar - Pagina 38
Drept Financiar - Pagina 39
Drept Financiar - Pagina 40
Drept Financiar - Pagina 41
Drept Financiar - Pagina 42
Drept Financiar - Pagina 43
Drept Financiar - Pagina 44
Drept Financiar - Pagina 45
Drept Financiar - Pagina 46
Drept Financiar - Pagina 47
Drept Financiar - Pagina 48
Drept Financiar - Pagina 49
Drept Financiar - Pagina 50
Drept Financiar - Pagina 51
Drept Financiar - Pagina 52
Drept Financiar - Pagina 53
Drept Financiar - Pagina 54
Drept Financiar - Pagina 55
Drept Financiar - Pagina 56
Drept Financiar - Pagina 57
Drept Financiar - Pagina 58
Drept Financiar - Pagina 59
Drept Financiar - Pagina 60
Drept Financiar - Pagina 61
Drept Financiar - Pagina 62
Drept Financiar - Pagina 63
Drept Financiar - Pagina 64
Drept Financiar - Pagina 65
Drept Financiar - Pagina 66
Drept Financiar - Pagina 67
Drept Financiar - Pagina 68
Drept Financiar - Pagina 69
Drept Financiar - Pagina 70
Drept Financiar - Pagina 71
Drept Financiar - Pagina 72
Drept Financiar - Pagina 73
Drept Financiar - Pagina 74
Drept Financiar - Pagina 75
Drept Financiar - Pagina 76
Drept Financiar - Pagina 77
Drept Financiar - Pagina 78
Drept Financiar - Pagina 79
Drept Financiar - Pagina 80
Drept Financiar - Pagina 81
Drept Financiar - Pagina 82
Drept Financiar - Pagina 83
Drept Financiar - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Drept Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Măsuri Educative

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ 1. Noţiunea răpunderii penale Viaţa oamenilor şi a colectivităţilor umane nu poate...

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Ordinea de preferință în procedura executării creanțelor bugetare

1.1. Noțiuni generale despre creanțe În sens general creanța reprezintă obligația asumată de o persoană fizică sau juridică (debitor) față de o...

Considerații teoretice și practice privind procedurile notariale

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIALĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL NOTARIATELOR Istoria notariatului şi apariţia notarului...

Curtea de Conturi

CAPITOLUL I. Dezvoltarea istorică a Curţii de Conturi în România Statul, indiferent de forma de organizare a acestuia, şi-a creat, din cele mai...

Contractele

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA OBLIGAŢIILE CIVILE SECŢIUNEA I NOŢIUNI INTRODUCTIVE. SCURT ISTORIC Teoria generală a...

Execuția bugetului de stat

1.Noțiuni introductive Locul cel mai important în cadrul actualului sistem bugetar al României îl deține bugetul de stat sau bugetul...

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Delimitarea dreptului financiar și fiscal de celelalte ramuri de drept

Capitolul 1 Noţiuni introductive Statul şi dreptul sunt produse ale evoluţiei istorice a omenirii care s-au cristalizat ca valori fundamentale...

Executarea silită

Executarea silita Dispozitii comune In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile bugetare datorate, organelle de executare...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Raporturi Juridice Financiare

Raporturile Juridice Financiare 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Întrucât normele juridice au un caracter abstract ele se realizează în viaţă prin...

Cheltuielile bugetare

Introducere Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin...

Bugetul public național și sistemul bugetar al României

Aparitia bugetelor nationale, ca mijloace de determinare a cheltuielilor de facut si veniturilor de realizat, este legata de lupta dintre Coroana,...

Ai nevoie de altceva?