Drept Fiscal

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4790
Mărime: 32.47KB (arhivat)
Publicat de: Magdalena Voinea
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Casian Ion

Extras din curs

§1.1. Conceptul de dublă impunere internațională

Dezvoltarea continuă pe care o înregistrează societatea contemporană determinată de perfecționarea mijloacelor de producție, tehnologiilor, amploarea pe care o ia schimburile de mărfuri, lărgirea pieții peste hotarele unui stat, extinderea și diversificarea relațiilor economice externe, a determinat apariția tot mai frecventă a cazurilor în care același individ se află în legătură politică, economică sau socială față de două sau mai multe state. Acest fapt generează uneori supunerea unei persoane la o dublă impunere pentru același obiect impozabil în două sau mai multe state.

Astfel, impunerea aceluiași venit sau bun de două sau de mai multe ori în cadrul aceluiași exercițiu financiar, este denumită dublă impunere. La originea fenomenului de dublă impunere se află acțiunea a două sau mai multe suveranități fiscale sau concurența între două sau mai multe competențe fiscale.

Analiza noastră se axează numai pe dubla impozitare internațională, care comportă un element de extranietate. Pe plan național (intern), un fenomen asemănător se poate produce între două sau mai multe autorități fiscale din același stat, caz în care este vorba despre un fenomen de dublă impunere internă.

Conform opiniei academicianului român, Condor I.: „În condițiile economiei contemporane, circulația liberă a capitalurilor este o realitate, iar numeroase persoane fizice și juridice desfășoară activități diverse, din care obțin venituri sau dețin averi în mai multe țări. Datorită acestei realități, a devenit o necesitate, pentru amplificarea cooperării economice și financiare internaționale, stabilirea autorității publice competente să procedeze la impunerea veniturilor realizate și a averilor deținute de persoane fizice și juridice în alte țări, decât cea căreia îi aparțin, astfel încît să se evite dubla impunere fiscală.”

Considerăm că, dubla impunere juridică internațională poate deveni, la un moment dat, un obstacol în fructificarea relațiilor economice, financiare, comerciale, etc. dintre diferite țări.

Luînd în considerație multiplele sale consecințe, atît în ceia ce privește subiecții impozabili persoane fizice, cît și subiecții impozabili persoane juridice, literatura de specialitate identifică pentru dubla impunere două forme: dublă impunere economică și dublă impunere juridică.

Dubla impunere juridică este forma clasică a dublei impuneri și poate fi sintetizată printr-o definiție general acceptată la nivel internațional: „dubla impunere reprezintă impunerea la două (sau mai multe impozite), care sunt similare asupra aceluiași subiect al impunerii, pentru același obiect impozabil și cu privire la aceeași perioadă de timp”.

Următoarea definiție are la bază un exemplu asemănător celui menționat mai sus, dar cu un caracter mai general, „subiectul impunerii fiind rezident într-un stat, dar avînd sursă de venit situată în alt stat; astfel el suferă o dublă impunere pentru același venit (cea a statului de „rezidență” și cea a statului „de sursă”)”.

Fenomenul de dublă impunere internațională poate fi caracterizat, în general, ca reprezentînd impunerea la impozite comparabile, în două sau mai multe state, a venitului sau elementelor de avere ale aceluiași contribuabil, pentru o perioadă de timp identică.

Din analiza doctrinei de drept fiscal internațională observăm că s-au formulat definiții diferite privind dubla impunere internațională. Totuşi, este necesar de subliniat faptul că majoritatea savanţilor în domeniu, reacţionînd la necesităţile doctrinei şi practicii, au o părere unanimă în ceia ce privește necesitatea și importanța definirii dublei impuneri internaționale.

Astfel, spre exemplu, B.Spitz consideră că „dubla (sau multipla) impunere internațională se produce atunci cînd autoritățile fiscale a două sau mai multe state încasează concomitent impozite avînd aceeași bază sau aceeași incidență, în asemenea mod încît o persoană suportă o obligație fiscală mai grea decît ar fi fost supusă unei singure autorități fiscale”.

Academicianul Iulian Văcărel definește dubla impunere juridică ca fiind „supunerea unei anumite materii impozabile de către două state diferite, la același tip de impozit pe același exercițiu financiar”.

Cu un conținut apropiat, profesorul Gheorghe D. Bistriceanu arată: „Cînd veniturile și bunurile sunt impuse de către două state la același tip de impozit și în același exercițiu financiar, are loc o dublă impunere juridică internațională”.

Concludent e faptul că Codul Fiscal al Republicii Moldova nu conține o definiție a dublei impuneri internaționale, astfel propunem introducerea noțiunii de dublă impunere internațională în Codul Fiscal al Republicii Moldova, ce ar cuprinde definirea situației de dublă impunere internațională. Considerăm că, legiuitorul trebuie să ia în considerație o astfel de posibilă includere, prin prisma faptului ca dubla impunere comportă o conotație din ce în ce mai vastă și din păcate, din ce în ce mai des ne confruntăm cu situația cînd o persoană e supusă unei duble impozitări în diferite state.

Preview document

Drept Fiscal - Pagina 1
Drept Fiscal - Pagina 2
Drept Fiscal - Pagina 3
Drept Fiscal - Pagina 4
Drept Fiscal - Pagina 5
Drept Fiscal - Pagina 6
Drept Fiscal - Pagina 7
Drept Fiscal - Pagina 8
Drept Fiscal - Pagina 9
Drept Fiscal - Pagina 10
Drept Fiscal - Pagina 11
Drept Fiscal - Pagina 12
Drept Fiscal - Pagina 13
Drept Fiscal - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Drept Fiscal.docx

Alții au mai descărcat și

Venitul

1. Venitul:istoric,definitie,trasaturi. Notiunea de venit,in sens larg,include mai multe aprecieri: - Cistig - Beneficiu - Efect - Rezultat...

Actorii vieții politice - statul

Noţiunea de Stat s-a format din verbul latin “statuo”, care înseamnă “a pune, a aşeza, a întemeia”. Realitatea desigur cea mai puternică şi cea...

Teoria generală a dreptului

- Dreptul = ansamblul reglementarilor cu caracter obligatoriu recunoscute de stat, a caror finalitate reprezinta ordonarea relatiilor sociale, care...

Drept

Contractul colectiv de muncă 1. Părţile. Specific societăţii contemporane întemeiată pe economia de piaţă este dialogul social dintre...

Curriculum Dezmembramintele Dreptului de Proprietate

I. PRELIMINARII Cursul opţional “Dezmembrămintele dreptului de proprietate”/„Mijloacele de garantare a executării obligaţiilor” reprezintă un...

Drept Financiar și Fiscal

CURSUL 1 Relaţiile financiare. Sistemul financiar. Dreptul financiar-ramură a sistemului de drept. Relaţiile financiare se definesc ca ansamblu...

Drept administrativ - varianta intermediară

Contribuţia dreptului la consolidarea şi perfecţionarea relaţiilor sociale este amplificată mai ales de contribuţia deosebită a normelor de drept...

Procedura de Soluționare a Litigiilor Maritime

Sechestrul asigurator – noţiune şi reglementare Sechestrul asigurator reprezintă o măsură destinată să indisponibilizeze bunurile mobile sau...

Te-ar putea interesa și

Dreptul fiscal și amendă fiscală

Importanța şi actualitatea temei cercetate. Actualitatea temei de cercetare constă în elaborarea și fundamentarea teoretică a conceptului de...

Cheltuielile bugetare

Introducere Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin...

Dreptul fiscal internațional

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Dreptul fiscal internațional în ultimii ani a devenit un domeniu cu impact important pe plan...

Dreptul de Impunere și Principiile Dreptului Fiscal

Capitolul 1. Sistemul fiscal 1.1 Notiunea de sistem fiscal, trasaturi Putem defini sistemul fiscal ca reprezentând „totalitatea impozitelor şi...

Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal

1.Introducere Constituția Republicii Moldova statuează că „cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile...

Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale

1. Introducere În Codul de procedură fiscală se prezintă sfera inspecţiei fiscale precum şi modul de realizare a acesteia. Inspecţia fiscală poate...

Drept bugetar și drept fiscal

Introducere Prezenta lucrare prezintă aspecte teoretice și legislative privind dreptul bugetar și dreptul fiscal. Din punct de vedere structural...

Drept Fiscal

1 Dreptul fiscal. Definitie. Principii. Izvoaree. Norme. Definiţia Dreptului fiscal Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, reglementează...

Ai nevoie de altceva?