Drept

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 20544
Mărime: 68.20KB (arhivat)
Publicat de: Ion Crăciun
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefanescu Ion

Extras din curs

Contractul colectiv de muncă

1. Părţile. Specific societăţii contemporane întemeiată pe economia de piaţă este dialogul social dintre organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale şi dintre aceste organizaţii şi factorii guvernamentali. Axa centrală a dialogului social este reprezentată de dialogul dintre partenerii sociali fiind consideraţi, ca atare, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale .

Art. 214 din Codul muncii dispune: „pentru asigurarea climatului de stabilitate şi pace socială, prin lege sunt reglementate modalităţile de consultări şi dialog permanent între partenerii sociali”. În acest fel, şi-a găsit consacrare juridică obligaţia de pace socială ca obiectiv al dialogului social.

Dialogul social cunoaşte două modalităţi fundamentale de exprimare:

-bipartitismul ca relaţie între partenerii sociali (sindicate – patronat);

-tripartitismul ca relaţie sindicate-patronate-Guvern (preluat la origine din sistemul de reprezentare din cadrul OIM).

Dialogul social este prezent şi la nivelul Uniunii Europene între confederaţiile sindicale şi confederaţiile patronale de la nivel european.

1. Sindicatele

a) Principiul de bază în orice stat de drept – consacrat şi de art. 40 alin. 1 din Constituţia României – este acela potrivit căruia „cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere”.

Sindicatele sunt reglementate de art. 214-220 din Codul muncii şi de Legea nr. 62/2011 a dialogului social . Ele sunt constituite „în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă, precum şi în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor săi” (art. 1 lit. u din Legea nr. 62/2011).

Sindicatele sunt organizaţii profesionale fără caracter politic.

Atât salariaţii, cât şi funcţionarii publici, inclusiv poliţiştii, pot să constituie organizaţii sindicale. Într-adevăr, potrivit art. 3 alin. 1 din Legea nr. 62/2011 „persoanele încadrate cu contract individual de muncă, funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special în condiţiile legii, membrii cooperatori şi agricultorii încadraţi în muncă au dreptul, fără nicio îngrădire sau autorizare prealabilă să constituie şi/sau să adere la un sindicat”.

Potrivit principiului libertăţii sindicale, salariaţii şi funcţionarii publici sunt liberi să adere sau nu la un sindicat, să se retragă când doresc, fără niciun fel de ingerinţă.

Libertatea de asociere în sindicate este, ca regulă, recunoscută în cadrul tuturor angajatorilor (inclusiv autorităţi/instituţii publice). În aceeaşi unitate se pot constitui mai multe sindicate (dacă fiecare dintre ele, are minim 15 salariaţi/funcţionari publici), mai multe federaţii sindicale şi mai multe confederaţii sindicale la nivel de sector de activitate. Federaţiile sau confederaţiile sindicale pot constitui uniuni sindicale teritoriale.

Personalitatea juridică a sindicatului se dobândeşte prin hotărâre judecătorească dată de către instanţa competentă în a cărei rază teritorială îşi are sediul sindicatul respectiv.

Nu se pot constitui în sindicate, potrivit art. 4 din Legea nr. 62/2011, persoanele care deţin funcţii de demnitate publică; magistraţii (judecătorii şi procurorii); personalul militar (din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, SRI,SPP, SIE şi STS şi din unităţile şi subunităţile din subordine ori coordonarea acestora).

Preview document

Drept - Pagina 1
Drept - Pagina 2
Drept - Pagina 3
Drept - Pagina 4
Drept - Pagina 5
Drept - Pagina 6
Drept - Pagina 7
Drept - Pagina 8
Drept - Pagina 9
Drept - Pagina 10
Drept - Pagina 11
Drept - Pagina 12
Drept - Pagina 13
Drept - Pagina 14
Drept - Pagina 15
Drept - Pagina 16
Drept - Pagina 17
Drept - Pagina 18
Drept - Pagina 19
Drept - Pagina 20
Drept - Pagina 21
Drept - Pagina 22
Drept - Pagina 23
Drept - Pagina 24
Drept - Pagina 25
Drept - Pagina 26
Drept - Pagina 27
Drept - Pagina 28
Drept - Pagina 29
Drept - Pagina 30
Drept - Pagina 31
Drept - Pagina 32
Drept - Pagina 33
Drept - Pagina 34
Drept - Pagina 35
Drept - Pagina 36
Drept - Pagina 37
Drept - Pagina 38
Drept - Pagina 39
Drept - Pagina 40
Drept - Pagina 41
Drept - Pagina 42
Drept - Pagina 43
Drept - Pagina 44
Drept - Pagina 45
Drept - Pagina 46
Drept - Pagina 47
Drept - Pagina 48
Drept - Pagina 49
Drept - Pagina 50
Drept - Pagina 51
Drept - Pagina 52
Drept - Pagina 53
Drept - Pagina 54
Drept - Pagina 55
Drept - Pagina 56
Drept - Pagina 57
Drept - Pagina 58
Drept - Pagina 59
Drept - Pagina 60
Drept - Pagina 61
Drept - Pagina 62
Drept - Pagina 63
Drept - Pagina 64
Drept - Pagina 65
Drept - Pagina 66
Drept - Pagina 67
Drept - Pagina 68
Drept - Pagina 69
Drept - Pagina 70
Drept - Pagina 71
Drept - Pagina 72
Drept - Pagina 73
Drept - Pagina 74
Drept - Pagina 75
Drept - Pagina 76

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Drept Administrativ Comparat

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în...

Sisteme Societare. Uniunile de Persoane Juridice, Concernele, Grupurile Financiar-Industriale

7.1. Dispozitii generale Concentrarea capitalului si expansiunea activitatii de intreprinzator pe teritoriul intregului stat si chiar peste hotare...

Sisteme Administrative Europene

Capitolul I. Consideraţii introductive § 1. Conceptul de administraţie publică Abordarea completă şi complexă a diferitelor sisteme de...

Contractul de Credit Bancar

Secţiunea I Sediul materiei Principala reglementare a contractelor de credite o constituie O U G nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi...

Psihologie Juridică

Cursul 1 CULTURA SI DREPTUL 1.1 NORMELE SOCIALE SI NORMA JURIDICA. 1.2 VALORILE. Sociologia acorda o importanta aparte normelor , adica...

Precizări preliminare. poziția procesuală a părților

Partile Precizari preliminare. Pozitia procesuala a partilor Actiunea, pe de o parte, si fiecare mijloc procesual ce intra in componenta...

Puterea de Lucru de Judecat

Prezentare Una dintre cele mai importante exceptii de procedura este aceea a puterii lucrului judecat^1 . Elementele lucrului judecat sunt acelea...

Cererea reconvențională

Cererea reconventionala In procesul civil, paratul nu adopta intotdeauna o pozitie defensiva, de aparare, ci poate avea si o atitudine agresiva,...

Te-ar putea interesa și

Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Capitolul I Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale Problema răspunderii penale a...

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

ARGUMENT Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă....

Dreptul la un proces echitabil, jurisprudența CEDO și jurisprudența împotriva României

INTRΟDUCЕRЕ Cοnvеnția pеntru apărarеa drеpturilοr οmului și libеrtățilοr fundamеntalе, еlabοrată în cadrul Cοnsiliului Еurοpеi, dеschisă pеntru...

Istoria statului și dreptului românesc în timpul lui Alexandru Ioan Cuza

Capitolul I - Epoca lui Cuza şi aşezarea bazelor dreptului românesc modern 1.1 Situaţia europeană Înfrângerea Rusiei în Războiul Crimei va oferi...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Ai nevoie de altceva?