Dreptul Afacerilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 25119
Mărime: 150.96KB (arhivat)
Publicat de: Georgian Adam
Puncte necesare: 0
ECTS, an 2

Extras din curs

Definiţia dreptului afacerilor. Delimitări

Dreptul afacerilor

- este o ştiinţă interdisciplinară ce cuprinde ansamblul de norme juridice ce reglementează relaţiile sociale ale întreprinderii din momentul înfinţării ei, până în momentul lichidării ei, respectiv

- relaţiile ce se stabilesc între stat pe de o parte şi comerciant pe de altă parte (dr. administrativ, fiscal, penal)

- relaţiile de drept privat, ceea ce înseamnă aplicarea unor dispoziţii de drept civil (contractul de muncă, răspunderea disciplinară, materială, jurisdicţia muncii)

- relaţii de drept comercial (comercianţii, faptele de comerţ, fondul de comerţ, contractele comerciale)

Dreptul comercial

- reglementează relaţiile sociale patrimoniale şi personal nepatrimoniale din sfera activităţii de

comerţ, relaţii care se nasc de regulă între persoane care au calitatea de comerciant şi care se află în poziţie de egalitate juridică

Dreptul comerţului internaţional

- reglementează raporturile patrimoniale şi personal nepatrimoniale dintre persoanele fizice şi

persoanele juridice din state diferite aflate în situaţie de egalitate juridică, raporturi ce se nasc în cadrul colaborării economice internaţionale

Elemente de drept civil absolut necesare

pentru studierea dreptului afacerilor

Dreptul civil

- este acea ramură care reglementează raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice aflate pe poziţie de egalitate juridică => conţinutul dreptului civil

obiectul dreptului civil

subiectele raportului de dr. civil

Terminologie:

Expresia „drept civil” are 3 înţelesuri:

- dr. obiectiv sau pozitiv fiind totalitatea normelor juridice în vigoare la un moment dat

- cel de element al conţinutului raportului juridic civil exprimându-se în formula completă drept

subiectiv civil, adică o posibilitate recunoscută de legea civilă, subiectului activ – titularul dreptului subiectiv civil în virtutea căreia acesta poate avea o anumită conduită corespunzătoare dreptului său de la subiectul pasiv iar în caz de nevoie, poate face apel la forţa coercitivă a statului pentru protecţia dreptului său

- ramură a ştiinţei juridice care are ca obiect de cercetare dreptul civil ca ramură de drept

Rolul dreptului civil

- rol de “drept comun”, adică atunci când o ramură de drept nu conţine norme proprii care să reglementeze un anumit aspect al unui raport juridic, se apelează la norme corespunzătoare din dreptul civil

- rol de ocrotire a valorilor patrimoniale şi nepatrimoniale ale omului

- este o garanţie a formării conştiinţei juridice corecte

- asigură aplicarea corectă a legii

Diviziunea generala a dreptului: drept public şi drept privat

Dr. public - reglementează raporturile juridice de subordonare, in care persoana fizică/ juridică se subordonează statului

Dr. privat - vizează relaţiile dintre indivizi, ca membrii ai societăţii, relaţii încheiate pe poziţie de egalitate juridică

Norma juridică: noţiune, caractere, structura, clasificare

Noţiune: este regula de conduită cu caracter general, impersonal şi obligatoriu aplicablilă oamenilor în raporturile dintre ei sau în raport cu societatea. În cazul nerespectării normei juridice se recurge la forţa coercitivă a statului.

- generală: impune o conduită tipică adresându-se tuturor persoanelor

- impersonală: nu se adresează direct unei persoane individualizate, ci vizează un număr nedeterminat de persoane; oricine săvârşeşte o acţiune sau se face vinovat de o inacţiune ce cade sub incidenţa normei juridice suportă consecinţele legii

- obligatorie: dacă nu este îndeplinită de bunăvoie, se apelează la forţa de constrîngere a statului

Structura normei juridice: ipoteză, dispoziţie, sancţiune

Art. 998 C. Civ. (răspunderea pentru fapta proprie):

“Orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu (ipoteză)/ obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat (dispoziţia)/ a-l repara(sancţiunea)”

Ipoteza

- determinată ex: art. 1002 C. Civ. “Proprietarul unui edificiu este responsabil pentru prejudiciul creat prin ruina edificiului, când ruina este urmarea lipsei de întreţinere sau a unui viciu de construcţie”

- nedeterminată ex: art.999 C. Civ.“Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau imprudenţa sa”

Dispoziţia e determinată când conduita e prevăzută

- categoric: bunurile din timpul casătoriei sunt comune

- mai puţin categoric: soţii se pot învoi asupra numelui ce-l vor purta in timpul căsătoriei

Sancţiunea

- absolut determinată: nulitatea absolută a unui contract ilicit

- relativ determinată

- alternativă: amendă sau închisoare

Clasificare:

a) După caracterul conduitei pe care o prescriu normele juridice sunt:

- Imperative - onerative ex. art.12 C. fam.: cei ce se căsătoresc trebuie să facă personal declaraţia de căsătorie la serviciul de stare civilă

- prohibitive ex: art. 6 C. fam. interzice căsătoria între rudele în linie

dreaptă (ascendenţi, descendenţi) precum şi între cele în linie colaterală până la gradul IV inclusiv

- Dispozitive - permisive - ex:art. 4 C.fam. “Vârsta minimă de căsătorie este 18 ani” =>tănărul de la această vârstă se poate căsători dar rămâne o opţiune personală

- Supletive ex: art. 1317 C. civ. precizează că în lipsa unei stipulaţii contrare, cheltuielile predării cad în sarcina vânzătorului, iar cele ale ridicării în sarcina cumpărătorului

Preview document

Dreptul Afacerilor - Pagina 1
Dreptul Afacerilor - Pagina 2
Dreptul Afacerilor - Pagina 3
Dreptul Afacerilor - Pagina 4
Dreptul Afacerilor - Pagina 5
Dreptul Afacerilor - Pagina 6
Dreptul Afacerilor - Pagina 7
Dreptul Afacerilor - Pagina 8
Dreptul Afacerilor - Pagina 9
Dreptul Afacerilor - Pagina 10
Dreptul Afacerilor - Pagina 11
Dreptul Afacerilor - Pagina 12
Dreptul Afacerilor - Pagina 13
Dreptul Afacerilor - Pagina 14
Dreptul Afacerilor - Pagina 15
Dreptul Afacerilor - Pagina 16
Dreptul Afacerilor - Pagina 17
Dreptul Afacerilor - Pagina 18
Dreptul Afacerilor - Pagina 19
Dreptul Afacerilor - Pagina 20
Dreptul Afacerilor - Pagina 21
Dreptul Afacerilor - Pagina 22
Dreptul Afacerilor - Pagina 23
Dreptul Afacerilor - Pagina 24
Dreptul Afacerilor - Pagina 25
Dreptul Afacerilor - Pagina 26
Dreptul Afacerilor - Pagina 27
Dreptul Afacerilor - Pagina 28
Dreptul Afacerilor - Pagina 29
Dreptul Afacerilor - Pagina 30
Dreptul Afacerilor - Pagina 31
Dreptul Afacerilor - Pagina 32
Dreptul Afacerilor - Pagina 33
Dreptul Afacerilor - Pagina 34
Dreptul Afacerilor - Pagina 35
Dreptul Afacerilor - Pagina 36
Dreptul Afacerilor - Pagina 37
Dreptul Afacerilor - Pagina 38
Dreptul Afacerilor - Pagina 39
Dreptul Afacerilor - Pagina 40
Dreptul Afacerilor - Pagina 41
Dreptul Afacerilor - Pagina 42
Dreptul Afacerilor - Pagina 43
Dreptul Afacerilor - Pagina 44
Dreptul Afacerilor - Pagina 45
Dreptul Afacerilor - Pagina 46
Dreptul Afacerilor - Pagina 47
Dreptul Afacerilor - Pagina 48
Dreptul Afacerilor - Pagina 49
Dreptul Afacerilor - Pagina 50
Dreptul Afacerilor - Pagina 51
Dreptul Afacerilor - Pagina 52
Dreptul Afacerilor - Pagina 53
Dreptul Afacerilor - Pagina 54
Dreptul Afacerilor - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Afacerilor
  • c1.doc
  • c10.doc
  • c11.doc
  • c2.doc
  • c3.doc
  • c4+5+6.doc
  • c7.doc
  • c9.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Constituțional și Instituții Politice

De-a lungul timpului, dreptul a avut mai multe semnificaţii şi anume: Drept natural Drept obiectiv Drept pozitiv Drept subiectiv Potrivit...

Cambia

CAPITOLUL I ISTORIC Nu există o părere generală acceptată cu privire la originea cambiei şi la epoca în care se situează apariţia acestei...

Drepturile Copilului

EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR 1924 – Sub influenţa mişcării iniţiate de Eglantyne Jeb s-a adoptat prima DECLARAŢIE A DREPTURILOR COPILULUI (sub egida...

Drept Penal

1. Noţiuni introductive. Dreptul penal, ca ramură a sistemului de drept, este format din două părţi – partea generală şi partea specială. Partea...

Raportul Juridic Civil

CAPITOLUL I. RAPORTUL JURIDIC CIVIL Secţiunea 1. Noțiune şi caractere juridice Raportul juridic este o relaţie socială în care conduita...

Societatea pe Acțiuni

Definiţie Societatea pe acţiuni poate fi definită ca fiind societatea constituită prin asocierea mai multor persoane, ( minim doi ) care...

Dreptul Comercial

I.1. GENERALITĂłI TERMINOLOGIE Faptele juridice, ca izvoare de obligatii, se împart în acte juridice si fapte juridice (stricto sensu). Actele...

Drept internațional privat

1.Notiunea dreptului international privat 1.1.Raporturile cu element de extraneitate Relatiile internationale contribuie la realizarea unui...

Te-ar putea interesa și

Teoria distinctă a dreptului

INTRODUCERE Studierea dreptului afacerilor este important pentru însuşirea elementelor esenţiale ale dreptului afacerilor ca disciplină distinctă...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

I.Cutuma ca izvor de drept Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării...

Principiile dreptului afacerilor

1. Dispoziții generale despre Dreptul afacerilor Putem defini Dreptul afacerilor, în sens larg, ca fiind totalitatea activităților...

Dreptul Afacerilor

LECłIA 1. Consideratii generale Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor Pasul 1. Definitii Dreptul afacerilor desemnează activităti...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Dreptul Afacerilor

1.1. Noţiunea şi obiectul dreptului afacerilor Dreptul afacerilor este o ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce...

Dreptul Afacerii

Cap.I. NOȚIUNI DE DREPTUL AFACERILOR 1.1. ASPECTE GENERALE Dreptul afacerilor este teoretizat într-o variantǎ nuanțatǎ a dreptului comercial,...

Elemente de Drept al Afacerilor

PARTEA I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI AFACERILOR; CONCURENŢA COMERCIALĂ ŞI FONDUL DE COMERŢ CAPITOLUL I. OBIECTUL ŞI SUBIECŢII DREPTULUI...

Ai nevoie de altceva?