Drept Penal

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 30398
Mărime: 561.34KB (arhivat)
Publicat de: Denisa Negru
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Tudorel TOADER
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea Administraţie Publică Învăţământ la distanţă

Extras din curs

1. Noţiuni introductive.

Dreptul penal, ca ramură a sistemului de drept, este format din două părţi – partea generală şi partea specială. Partea generală a dreptului penal cuprinde totalitatea normelor penale generale, referitoare la: scopul legii penale, aplicarea acesteia în timp şi spaţiu, infracţiune, răspunderea penală, pedepsele aplicabile, limitele acestora şi condiţiile de aplicare. În principal, aceste norme se regăsesc în partea generală a Codului penal, art. 1-154. Dispoziţiile din Codul penal sunt completate prin numeroase prevederi din legile speciale.

2. Scopul legii penale. Scopul legii penale este consacrat, în mod explicit, prin prevederile art. 1 din Codul penal, potrivit cărora legea penală apără, împotriva infracţiunilor, România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept. Ca ramură a sistemului de drept, dreptul penal aparţine dreptului public, deoarece, pe de o parte, reglementează relaţii de apărare socială, iar pe de altă parte, reglementează relaţii sociale de putere sau de autoritate, în care una dintre părţi este statul, reprezentat prin autorităţile abilitate cu activitatea de înfăptuire a justiţiei.

3. Aplicarea legii penale în spaţiu. Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite pe teritoriul României. Potrivit prevederilor art. 142 Cod penal prin teritoriu se înţelege întinderea de pământ şi apele cuprinse între frontiere, cu subsolul şi spaţiul aerian precum şi marea teritorială cu solul, subsolul şi spaţiul aerian ale acesteia. Legea penală se aplică şi infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării, dacă făptuitorul este cetăţean român sau dacă, neavând nici o cetăţenie, are domiciliul în ţară.

4. Aplicarea legii penale în timp. Principiul activităţii legii penale ste consacrat prin prevederile art. 10 Cod penal, potrivit cărora legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se afla în vigoare. În baza acestui principiu, rezultă că pentru determinarea legii penale aplicabile într-un caz concret, este necesar să se stabilească legea penală în vigoare la momentul săvârşirii faptei, prin verificarea momentului intrării respectiv ieşirii acesteia din vigoare. De regulă legile intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial, cu excepţia cazurilor în care se prevede o dată ulterioară pentru intrarea în vigoare. Neretroactivitatea legii penale consacră regula potrivit căreia legea penală nu se aplică faptelor care, la data când au fost săvârşite, nu erau prevăzute ca infrcaţiuni. Retroactivitatea legii penale consacră regula potrivit căreia legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz executarea pedepselor, a măsurilor de siguranţă şi a măsurilor

3

educative, pronunţate în baza legii vechi, precum şi toate consecinţele penale ale hotărârilor judecătoreşti privitoare la aceste fapte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi.

5. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii. Potrivit alin. 1 art. 17 Cod penal infracţiunea este fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală. Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale.

a) – Faptă prevăzută de legea penală. Fapta poate fi prevăzută fie în partea specială a Codului penal fie într-o lege specială. Cerinţa prevederii faptei în legea penală este expresia principiului legalităţii.

b) – Faptă care prezintă pericol social. În înţelesul legii penale, fapta care prezintă pericol social este orice acţiune sau inacţiune prin care se aduce atingere uneia dintre valorile arătate în art. 1 şi pentru sancţionarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse. Pericolul social există atunci când fapta săvârşită aduce o vătămare efectivă valorilor sociale protejate prin norma de incriminare dar şi atunci când se produce o stare de pericol pentru respectivele valori, după cum este vorba despre infracţiuni de rezultat sau de pericol. Pericolul social abstract este apreciat de către legiuitor atunci când incriminează o faptă socialmente periculoasă şi se reflectă în limitele de pedeapsă pentru respectiva infracţiune. Pericolul social concret este pericolul pe care îl prezintă o anumită faptă comisă, se apreciază de către organele judiciare competente, pe baza criteriilor de individualizare şi se reflectă în pedeapsa aplicată autorului faptei, atât sub aspectul cuantumului cât şi a modalităţii de executare. Nu constituie infracţiune fapta prevazută de legea penală, dacă prin atingerea minimă adusă uneia din valorile apărate de lege şi prin conţinutul ei concret, fiind lipsită în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. La stabilirea în concret a gradului de pericol social se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului. În cazul faptelor care nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni, procurorul sau instanţa aplică una din sancţiunile cu caracter administrativ.

c) – Faptă săvârşită cu vinovăţie. Potrivit art. 19 Cod penal vinovăţie există când fapta care prezintă pericol social este săvârşită cu intenţie sau din culpă.

Intenţia există atunci când infractorul:

a) prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin săvârşirea acelei fapte.

Preview document

Drept Penal - Pagina 1
Drept Penal - Pagina 2
Drept Penal - Pagina 3
Drept Penal - Pagina 4
Drept Penal - Pagina 5
Drept Penal - Pagina 6
Drept Penal - Pagina 7
Drept Penal - Pagina 8
Drept Penal - Pagina 9
Drept Penal - Pagina 10
Drept Penal - Pagina 11
Drept Penal - Pagina 12
Drept Penal - Pagina 13
Drept Penal - Pagina 14
Drept Penal - Pagina 15
Drept Penal - Pagina 16
Drept Penal - Pagina 17
Drept Penal - Pagina 18
Drept Penal - Pagina 19
Drept Penal - Pagina 20
Drept Penal - Pagina 21
Drept Penal - Pagina 22
Drept Penal - Pagina 23
Drept Penal - Pagina 24
Drept Penal - Pagina 25
Drept Penal - Pagina 26
Drept Penal - Pagina 27
Drept Penal - Pagina 28
Drept Penal - Pagina 29
Drept Penal - Pagina 30
Drept Penal - Pagina 31
Drept Penal - Pagina 32
Drept Penal - Pagina 33
Drept Penal - Pagina 34
Drept Penal - Pagina 35
Drept Penal - Pagina 36
Drept Penal - Pagina 37
Drept Penal - Pagina 38
Drept Penal - Pagina 39
Drept Penal - Pagina 40
Drept Penal - Pagina 41
Drept Penal - Pagina 42
Drept Penal - Pagina 43
Drept Penal - Pagina 44
Drept Penal - Pagina 45
Drept Penal - Pagina 46
Drept Penal - Pagina 47
Drept Penal - Pagina 48
Drept Penal - Pagina 49
Drept Penal - Pagina 50
Drept Penal - Pagina 51
Drept Penal - Pagina 52
Drept Penal - Pagina 53
Drept Penal - Pagina 54
Drept Penal - Pagina 55
Drept Penal - Pagina 56
Drept Penal - Pagina 57
Drept Penal - Pagina 58
Drept Penal - Pagina 59
Drept Penal - Pagina 60
Drept Penal - Pagina 61
Drept Penal - Pagina 62
Drept Penal - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Drept Penal.pdf

Alții au mai descărcat și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Cauzele care Înlătură Caracterul Penal al Faptei

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND CAUZELE CARE ÎNLĂTURĂ CARACTERUL PENAL AL FAPTEI 1.1. Caracterul penal al faptei Caracterul penal sau...

Măsuri Educative

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ 1. Noţiunea răpunderii penale Viaţa oamenilor şi a colectivităţilor umane nu poate...

Principiile Aplicării Legii Penale

Introducere Tema tezei ,,Princiipile aplicării legii penale" este un subiect important în analiza principiilor ce stau la baza aplicării legii...

Protecția Penală a Minorului

PRELIMINARII Minoritatea, perioadă ce cuprinde atât copilăria cât și adolescența, este, în primul rând o perioadă în care ființa umană, încă în...

Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general 1.1. Preliminarii. Primul capitol al titlului VI din Codul penal român consacrat...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Abuzul în Serviciu

INTRODUCERE Faptul că fenomenul abuzul a existat din cele mai vechi timpuri, constituind până în prezent unul dintre cele mai grave şi mai...

Te-ar putea interesa și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Noțiuni generale de drept penal. instituția infracțiunii

I. NOŢIUNI GENERALE DE DREPT PENAL. INSTITUŢIA INFRACŢIUNII 1.1. Definirea conceptului de drept penal Termenul „drept penal” este folosit pentru...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Legitima Apărare

INTRODUCERE Consideraţii generale privind cauzele care înlătură caracterul penal al faptei Caracterul infracţional al unei fapte este în...

Evoluția dreptului penal

INTRODUCERE Profundele transformari social-economice pe care societatea le-a cunoscut in evolutia sa au marcat, cum era si firesc, in mod direct...

Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.DREPTUL PENAL- RAMURĂ A DREPTULUI ROMÂNESC 1.1 Referinţe În decursul timpului, dreptul penal a fost...

Infracțiuni contra Familiei

Capitolul I. Aspecte comune 1. Aspecte generale Relaţiile de familie constituie un aspect deosebit de important al convieţuirii sociale. Familia...

Ai nevoie de altceva?