Dreptul familiei cu întrebări de evaluare

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 138 în total
Cuvinte : 61372
Mărime: 187.42KB (arhivat)
Publicat de: Martin Bejan
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: George Antoniu

Extras din curs

NOŢIUNI GENERALE DESPRE FAMILIE

1.1. Noţiunea de familie

Familia reprezintă o realitate sociologică datorită comunităţii de viaţă dintre membrii ei uniţi prin raporturi de căsătorie, rudenie şi adopţie, o realitate biologică prin uniunea dintre bărbat şi femeie şi prin procreare şi o realitate juridică datorită reglementării de către legiuitor a relaţiilor care se stabilesc între membrii unei familii.

Cuvântul familie provine din latinescul familia, -ae care reprezenta în dreptul roman grupul de persoane libere şi de sclavi supuşi lui pater familias locuind în acelaşi domus.

În sens larg, familia reprezintă ansamblul persoanelor unite prin căsătorie, filiaţie, adopţie şi rudenie rezultată dintr-o descendenţă cu un autor comun (familia patriarhală).

În sens restrâns, familia este formată din soţi şi copiii lor minori (familia conjugală sau nucleară).

Din perspectivă sociologică, s-a observat în timp o evoluţie a familiei de la cea patriarhală la cea nucleară – în secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea, la cea monoparentală (formată dintr-unul sau mai mulţi copii şi un singur părinte divorţat, separat în fapt, văduv sau necăsătorit) – la sfârşitul secolului XX şi chiar la menajul unei singure persoane (ca rezultat al unei opţiuni personale sau ca urmare a divorţului sau decesului unuia dintre soţi). Aşadar, “legea restrângerii continue a familiei” a lui E. Durkheim trebuie combinată cu “principiul pluralităţii tipurilor de familie” al juristului francez M.J. Carbonnier, având în vedere că în acelaşi stat pot exista în acelaşi timp mai multe tipuri de familie numite modele alternative de viaţă.

În sens juridic, familia reprezintă grupul de persoane între care există drepturi şi obligaţii care izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopţie şi alte raporturi asimilate relaţiilor de familie.

Legiuitorul nu oferă o definiţie unică şi constantă a familiei, aceasta având un grad de cuprindere diferit în actele normative, în funcţie de interesul care se urmăreşte a fi protejat.

Astfel, există două noţiuni de familie, cea de drept comun, în sensul Codului familiei, formată din soţi şi copii lor minori, şi cea specială, în sensul altor acte normative, de exemplu, în Legea locuinţei nr. 114/1996, familia este formată din soţi, copii şi părinţii soţilor care gospodăresc şi locuiesc împreună.

1.2. Funcţiile familiei

Funcţiile familiei sunt următoarele:

1. funcţia de perpetuare a speciei umane, datorită uniunii dintre bărbat şi femeie şi procreării;

2. funcţia economică, concretizată prin ducerea în comun a gospodăriei casnice şi prin comunitatea de bunuri a soţilor;

3. funcţia educativă, exprimată prin îndatorirea părinţilor de a creşte copilul, de a se îngriji de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia;

4. funcţia de solidaritate socială, membrii unei familii fiind datori să-şi acorde sprijin material şi moral reciproc.

Bibliografie:

1. Bacaci Al., Hageanu C., Dumitrache V., Dreptul familiei, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005;

2. Cocoş Şt., Dreptul familiei, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003;

3. Filipescu I. P., Tratat de dreptul familiei, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000;

4. Lupşan G., Dreptul familiei, Ed. Junimea, Iaşi, 2001;

5. Banciu M., Dreptul familiei, Ed. Argonaut, Cluj Napoca, 1998;

6. Florian E., Dreptul familiei, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997;

7. Albu I., Dreptul familiei, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975;

8. Popescu T. R., Tratat de dreptul familiei, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1965;

9. Codul familiei.

Întrebări de evaluare:

1. Ce categorii de persoane sunt incluse în noţiunea de familie, potrivit Codului familiei?

2. Care sunt funcţiile familiei?

SECŢIUNEA II

NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL FAMILIEI

2.1. Definiţia dreptului familiei

Dreptul familiei reprezintă acea ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează raporturile personale şi patrimoniale care izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopţie şi raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie, în scopul ocrotirii şi întăririi familiei.

2.2. Obiectul de reglementare a dreptului familiei

Dreptul familiei reglementează raporturi de familie, împărţite în:

- raporturi de căsătorie;

- raporturi de filiaţie;

- raporturi de adopţie;

- raporturi privind pcrotirea părintească;

- unele raporturi asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie (ex.: obligaţia de întreţinere dintre foştii soţi, relaţii privind tutela, curatela şi interdicţia judecătorească, măsuri de protecţie specială a copiluilui).

Dreptul familiei nu reglementează concubinajul, logodna şi raporturile succesorale.

2.3. Locul dreptului familiei în sistemul de drept

În legătură cu poziţia dreptului familiei în sistemul de drept au existat două opinii:

a) potrivit unei opinii, existentă înainte de intrarea în vigoare a Codului familiei (când relaţiile dintre membrii unei familii erau reglementate în Codul civil din 1865, cartea I – “Despre persoane”, în prezent abrogată), dreptul familiei reprezenta o instituţie a dreptului civil şi nu o ramură de sine stătătoare.

b) potrivit altei opinii, apărută o dată cu intrarea în vigoare a Codului familiei la 1954, dreptul familiei este o ramură distinctă de drept. Argumentele aduse în sprijinul acestei opinii au fost următoarele: - dreptul familiei are un obiect propriu de reglementare – raporturile de familie; - dreptul familiei are o metodă proprie de reglementare: metoda egalităţii între soţi, metoda subordonării dintre părinţi şi copii, metoda reglementării unui statut legal pentru instituţia căsătoriei; - calitatea subiectelor este una specială: părinte-copil, soţ-soţie, adoptat-adoptator, rudă sau afin; - drepturile sunt predominant nepatrimoniale, - normele juridice sunt predominant imperative.

Preview document

Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 1
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 2
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 3
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 4
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 5
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 6
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 7
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 8
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 9
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 10
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 11
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 12
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 13
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 14
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 15
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 16
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 17
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 18
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 19
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 20
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 21
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 22
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 23
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 24
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 25
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 26
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 27
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 28
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 29
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 30
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 31
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 32
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 33
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 34
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 35
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 36
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 37
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 38
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 39
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 40
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 41
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 42
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 43
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 44
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 45
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 46
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 47
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 48
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 49
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 50
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 51
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 52
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 53
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 54
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 55
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 56
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 57
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 58
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 59
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 60
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 61
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 62
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 63
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 64
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 65
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 66
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 67
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 68
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 69
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 70
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 71
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 72
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 73
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 74
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 75
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 76
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 77
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 78
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 79
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 80
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 81
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 82
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 83
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 84
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 85
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 86
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 87
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 88
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 89
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 90
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 91
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 92
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 93
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 94
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 95
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 96
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 97
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 98
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 99
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 100
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 101
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 102
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 103
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 104
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 105
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 106
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 107
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 108
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 109
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 110
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 111
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 112
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 113
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 114
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 115
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 116
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 117
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 118
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 119
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 120
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 121
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 122
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 123
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 124
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 125
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 126
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 127
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 128
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 129
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 130
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 131
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 132
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 133
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 134
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 135
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 136
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 137
Dreptul familiei cu întrebări de evaluare - Pagina 138

Conținut arhivă zip

  • CUPRINS.doc
  • NOTIUNI GENERALE DESPRE FAMILIE curs dreptul familiei.doc

Alții au mai descărcat și

Condiții de Fond la Căsătorie

CONSIDERAŢII GENERALE Căsătoria reprezintă unul dintre pilonii centrali ai societăţii moderne, piatra de temelie în fundamentarea unei familii,...

Contractul de vânzare

Introducere Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția...

Exercitarea drepturilor și îndatoririle părintești

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare...

Obligația legală de întreținere

Introducere Obligaţia de întreţinere reprezintă îndatorirea unei persoane de a acorda altei persoane cele necesare traiului, în condiţiile în care...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Ocrotirea Persoanei Fizice

Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând...

Răspunderea părinților pentru modul de exercitare a autorității părintești

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ 1.1. Noţiunea de autoritate părintească În limbaj curent, termenul...

Tutela minorului

II. INTRODUCERE Promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor inerente fiinţei umane, în mod special ale copilului, reprezintă elementul...

Te-ar putea interesa și

Cauze și consecințe ale insuccesului școlar în ciclul primar

CAPITOLUL I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1.1 IMPORTANȚA TEMEI Generații după generații de învățători și de elevi s-au format și au format pe cele care...

Imaginea de sine la adolescentul cu handicap motor

ARGUMENT Adolescenţa este etapa cea mai dificilă a dezvoltării umane care excelează prin multitudinea, diversitatea şi complexitatea modificărilor...

Succesul școlar al adolescenților din familii monoparentale

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Educaţia în familie este un mijloc eficient de inoculare a sistemului de valori...

Familia monoparentală - cercetare sociologică

1. Documentarea teoretică INTRODUCERE Lucrarea de faţã este structuratã în douã pãrţi: una teoreticã şi altă practicã. În primele douã capitole...

Euthanasia

PREAMBUL În luna iunie a anului 1990, Janet Adkins împreuna cu sotul sau Ron si cu cei trei copii ai sai, îsi paraseste locuinta sa din Oregon si...

Agresivitatea în mediul familial

Actualitatea și importanța problemei abordate. Fenomenul agresivităţii nu e unul nou. El a existat dintotdeauna şi continuă să se manifeste în cele...

Parteneriatul școală-familie

ARGUMENT De peste zece ani, societatea românească face eforturi semnificative de realizare a unei reale reforme în toate structurile ei...

Europenizarea dreptului internațional privat - tendințe de liberalizare a dreptului internațional al familiei

1.Un nou participant : Uniunea Europeană interferenţe noi dintr-un unghi neaşteptat În mod neaşteptat un nou participant a intrat în domeniul de...

Ai nevoie de altceva?