Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 37441
Mărime: 524.08KB (arhivat)
Publicat de: Gabriel Toth
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof Florea Magureanu

Cuprins

  1. Tema 1. JUDECATA ÎN FAŢA INSTANŢEI DE FOND . 3
  2. Tema 2. PROCEDURI SPECIALE . 38
  3. Tema 3. CĂILE DE ATAAC . 45
  4. Tema 4. EXECUTAREA SILITĂ . 64
  5. BIBLIOGRAFIE . 90

Extras din curs

TEMA nr. 1

JUDECATA ÎN FAŢA INSTANŢEI DE FOND

I. OBIECTIVE

- Cunoaşterea şi însuşirea prevederilor legale privind

judecata în faţa instanţei de fond.

- Cunoaşterea şi aplicarea regulilor de urmat pe parcursul

soluţionării cererii de chemare în judecată.

- Cunoşterea modalităţilor privind administrarea probelor, de

deliberare şi pronunţarea hotărârii în primă instanţă.

II. CONŢINUTUL TEMEI

Soluţionarea litigiilor din domeniul dreptului privat reprezintă o

activitate procesuală complexă şi de multe ori îndelungată, care începe o

dată cu introducerea cererii de chemare în judecată, continuă cu

soluţionarea cererilor privind exercitarea căilor de atac şi se finalizează

prin executarea silită.

Activitatea de judecată realizată în comun de instanţa de judecată,

părţi, alte persoane şi organe, procesul civil se desfăşoară în mai multe

faze:

– faza judecăţii care cuprinde judecata în faţa instanţei de fond şi

judecata în faţa instanţelor care sunt competente să exercite controlul judiciar

(al căilor de atac);

– faza executării silite care permite creditorului să obţină prestaţia

stabilită în titlul executoriu, dacă debitorul nu execută de bună voie

prevederea din titlu, la care a fost obligat.

Etapa scrisă

Cererea de chemare în judecată

Condiţiile generale ale formei şi conţinutului cererii de chemare în

judecată

a) să fie făcută în scris. În cazul în care din orice motive, cererea

nu poate fi semnată, judecătorul va stabili mai întâi identitatea părţii şi îi va

citi acestuia conţinutul cererii şi va face menţiune pe cerere în legătură cu

această împrejurare;

b) cererea trebuie să cuprindă: arătarea instanţei, numele, domiciliul

sau reşedinţa părţilor ori după caz, denumirea şi sediul lor şi al

reprezentantului, obiectul cererii şi semnătura;

c) când cererea nu este introdusă de titularul dreptului, ci de un

reprezentant:

– mandatarul neavocat va alătura cererii procura în original sau

copie legalizată, care îi dă dreptul să reprezinte partea. Mandatarul avocat

certifică el însuşi copia de pe procura sa;

– avocatul va anexa la cerere delegaţia eliberată de biroul de

asistenţă juridică;

– consilierul juridic va anexa delegaţia eliberată de persoana

juridică reprezentată;

– tutorele sau curatorul va anexa decizia autorităţii tutelare prin

care au fost numiţi.

d) cererea de chemare în judecată trebuie să aibă o denumire

corectă. Articolul 84 C. proc. civ. dispune că cererea de chemare în

judecată sau cererea pentru exercitarea căii de atac este valabilă chiar

dacă poartă o denumire greşită. În baza rolului ei activ, instanţa trebuie să

aibă în vedere nu sensul literal al termenilor folosiţi, ci intenţia părţii,

sensul pe care reclamantul a înţeles să-l atribuie termenilor respectivi,

natura dreptului şi scopul urmărit de parte prin exercitarea acţiunii.

Elementele cererii de chemare în judecată

a) Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru

persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, numărul

de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul

persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar. Procesul civil presupune

un conflict de interese între cel puţin două persoane. Pentru ca acest

conflict să poată fi soluţionat, este necesar ca instanţa să cunoască cine

sunt acestea şi unde au domiciliul sau reşedinţa, pentru a stabili

competenţa şi pentru a putea fi citate. Deşi art. 112 nu face referire la

prenume, se înţelege că s-a avut în vedere numele în sens larg, care cuprinde

şi prenumele, atribute de identificare ale persoanei. În practică s-a

decis că, pentru prenume, este suficientă numai iniţiala acestuia.

Domiciliul indicat poate fi cel real sau cel ales de părţi pentru

comunicarea, de către instanţă, a actelor de procedură (art. 93 C. proc.

civ.).

Părţile din proces sau numai una dintre ele, îşi pot alege domiciliul

în străinătate, numai dacă îşi au reşedinţa sau domiciliul în străinătate.

Partea aflată în această situaţie, va putea însă să-şi aleagă domiciliul în

ţară la mandatarul ei sau la o terţă persoană.

Preview document

Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 1
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 2
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 3
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 4
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 5
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 6
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 7
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 8
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 9
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 10
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 11
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 12
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 13
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 14
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 15
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 16
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 17
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 18
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 19
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 20
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 21
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 22
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 23
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 24
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 25
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 26
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 27
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 28
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 29
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 30
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 31
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 32
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 33
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 34
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 35
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 36
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 37
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 38
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 39
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 40
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 41
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 42
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 43
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 44
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 45
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 46
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 47
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 48
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 49
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 50
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 51
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 52
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 53
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 54
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 55
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 56
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 57
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 58
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 59
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 60
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 61
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 62
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 63
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 64
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 65
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 66
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 67
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 68
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 69
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 70
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 71
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 72
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 73
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 74
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 75
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 76
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 77
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 78
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 79
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 80
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 81
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 82
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 83
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 84
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 85
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 86
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 87
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 88
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 89
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 90
Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Procesual Civil Partea a 2-a.pdf

Alții au mai descărcat și

Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL Probele, în cadrul unui proces civil, ca şi în general în viaţa juridică, au o importanţă...

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Înscrisurile ca mijloace de probă în deptul civil român

Înscrisurile - ca mijloace de probă în dreptul civil român Înscrisurile ca mijloace de probă sunt frecvent utilizate în practica judiciară pentru...

Judecata în prima instanță și în căile de atac. procedurile speciale. arbitrajul

Procesul civil parcurge, în principiu, două faze : faza judecăţii (cognitio) şi faza executării silite (executio). Faza judecăţii cuprinde, de...

Proceduri Civile Speciale

În urma transformărilor democratice şi a trecerii la economia de piaţă, relaţiile comerciale au cunoscut o dezvoltare tot mai accelerată, aceasta...

Contestația în anulare

Contestație în anulare Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac de retractare prin intermediul careia partile sau procurorul pot...

Dreptul Securității Sociale

Capitolul I: Introducere în dreptul securităţii sociale 1. Definiţia şi obiectul dreptului securităţii sociale 1.1. Conceptul de securitate...

Executarea silită

Executarea silita a creantelor fiscale poate avea obiect veniturile sau bunurile urmaribile apartinand debitorului. Executarea silita asupra...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Participanții în procesul penal. Succesorii, reprezentanții și substituiții procesuali

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PARTICIPANTII ÎN PROCESUL PENAL I.1. Delimitari conceptuale În urma savârsirii unei infractiuni ia...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Implicarea participanților în procesul civil

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 1.1. Noțiunea de proces civil Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Terții în dreptul civil

Capitolul I. Aspecte introductive “Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de...

Excepții de Procedură

Cuvânt înainte România zilelor noastre are statutul unei tãri candidate la integrarea în Uniunea Europeanã. Pentru a reâspecta termenulâ de 1...

Drept civil Republica Moldova

. Definiția DC. Delimitarea DC de alte ramuri de drept. Dreptul civil - este acea ramura a dreptului care reglementeaza raporturi patrimoniale si...

Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare

CAPITOLUL 1. Consideratii generale privind căile de atac. 1.1. Necesitatea şi clasificarea căilor de atac. 1.2. Istoricul căilor de atac. 1.3....

Ai nevoie de altceva?