Dreptul proprietăților curs 3

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 630
Mărime: 7.72KB (arhivat)
Publicat de: Monalisa Vlad
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Drepturile reale principale  proprietate

a) publica;

b) privata

PATRIMONIUL

Continutul RCS (format din drepturi si obligatii) poate fi privit si din prisma persoanei de a fi titular de patrimoniu (adica drepturi si obligatii)  latura activa si latura pasiva:

Definitii

Caracteristici

Functie

Nu gasim intr-o lege notiunea de “patrimoniu” desi legea face referire la patrimoniu.

Din pct de vedere al dreptului civil, art. 1718 defineste:

Oricine este obligat, personal, este tinut de a indeplini indatoririle sale cu toate bunurile sale mobile si immobile, prezente si viitoare.

Patrimoniul reprezinta drepturile si obligatiile, si bunuri (din punct de vedere economic).

Referire la patrimoniu face si Legea 31 / 90, art. 146, art 163, art. 210, art. 233, art 240, art 235 etc – despre partimoniul societatilor comerciale.

Activul patrimonial cuprinde toate drepturile subiective cu valoare economica:

- Dreptul de proprietate asupra anumitor bunuri

- Dreptul de superficie

- Dreptul de uzufruct

Acestea sunt drepturi reale. Drepturile cu privire la bunuri – drepturi reale (“res” = bun).

- Dreptul de a restitui suma imprumutata

- Dreptul de a utiliza energia electrica in urma incheierii unui contract.

Activul dpdv economic este impartit in:

-capital

-economic.

Capital = expresia valorica a unor bunuri ce fac parte din patrimonial unei persoane. El poate fi:

- Productiv – produce venituri (un imobil produce chirii, un nr de actiuni ce produce dividende)

- Neproductiv – biblioteca de carti, un imobil locuit de proprietari

Veniturile reprezinta sursele periodice realizate de o anumita persoana, care fac sa intre in patrimoniul acesteia valori apreciabile in bani - originea veniturilor, exploatarea unui bun, dividende, dobanzi, dar pot avea sursa intr-un teritoriu arendat.

Pasivul patrimonial cuprinde datoriile (obligatiile) evaluabile in bani ale unei persoane.

Indatorirea dpdv al clasificarii si formelor de exprimare:

- A da in drept = a transmite un drept real (a constitui un drept) = a vinde

- A face = a preda un bun in materialitatea lui (“am dat creionul” e diferit de “a vinde”)

- A nu face ceva = a nu face ca obligatie opozabila unui drept absolut = conbentii.

CARACTERELE JURIDICE ALE PATRIMONIULUI

1. Patrimoniul este universalitate juridica = drepturile si obligatiile sunt legate formand un tot unitar.

Patrimoniul este independent de vointa titularului. A se face distinctie intre universalitatea de drept (are la baza legea) si de fapt (are ca izvor vointa persoanei; fondul de comert se naste ca urmare a vointei comerciantului de a afecta o parte din bunurile sale pentru desfasurarea activitatii comerciale).

Independent de aceasta universalitate exista patrimoniul persoanei.

2. Orice persoana are un patrimoniu = oricat de lipsita ar fi o persoana de drepturi sau obligatii, aceasta are un patrimoniu format din acestea (posibilitati prezente si viitoare)

3. Patrimoniul este unic = fiecare subiect de drept are un singur patrimoniu (SRL-ul cu unic asociat pers juridical are propriul patrimoniu)

4. Divizibilitatea patrimoniului = chiar daca patrimoniul e unic, se poate divide in grupe de drepturi si obligatii cu regim juridic distinct: mobile, imobile, fonduri banesti  sunt guvernate de legi diferite.

Atunci cand se vinde un bun, se obtin bani (ex. Bunuri proprii si bunuri commune).

Patrimoniul unei societati = gajul general al creditorilor sociali ai societatii.

Patromoniul este variabil, spre deosebire de capitalul fix. Daca patrimoniul scade sub capitalul fix, atunci dispare.

Preview document

Dreptul proprietăților curs 3 - Pagina 1
Dreptul proprietăților curs 3 - Pagina 2
Dreptul proprietăților curs 3 - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Dreptul Proprietatilor Curs 3.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrine și Instituții Politice

OBIECTIVE Noţiunile şi cunoştinţele pe care le conferă cursul se înscriu atât în sfera de preocupări educaţionale, cât şi în orizontul creării...

Drept Financiar

1. CONCEPTE PRIVIND FINANŢELE PUBLICE Finanţele publice sunt recunoscute cu această denumire din prima parte a perioadei istorice contemporane...

Drept Administrativ

1. Activitatea autoritaţilor administraţiei publice 1.Teoria generală a actlui adminstrativ Activitatea autorităţilor administraţiei publice se...

Drept Comercial

Contractul de mandate inceteaza in cazurile prevazute de art 1552 C civil prin: - Revocarea mandatarului de catre mandant, - renuntarea...

Dreptul Comunitar al Afacerilor

I. PRELIMINARII După cel de-al doilea război mondial, 6 state europene s-au grupat în 3 comunităţi: prima comunitate instituită a fost CECO,...

Drept Administrativ

1.1. Noţiunea şi obiectul Dreptului administrativ Dreptul administrativ este o ramură a sistemului unitar al dreptului român. Dreptul român se...

Protecția drepturilor fundamentale ale omului

1. Dezvoltarea sistemului protectiei dreptului omului. Notiuni generale. Istoria omenirii poate fi considerate ca fiind istoria drepturilor omului...

Drept Penal

1. Dreptul penal - ca ramura de drept Termenul de "drept penal" cunoaste doua acceptiuni : - ramura a sistemului de drept ce cuprinde o...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți

ÎNTRODUCERE Teza dată denotă un şir de fenomene în domeniul evaluării bunurilor imobile în scop de ipotecă. În cuprinsul ei vom găsi un şir de...

Apărarea dreptului de proprietate prin acțiunea de revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Proprietatea intelectuală pe plan național și internațional - probleme și realizări

I n t r o d u c e r e. Existenţa unei structuri bine organizate şi funcţionale a sistemului de protecţie a proprietăţii intelectuale constituie...

Dreptul de proprietate - limite și restricții

INTRODUCERE Dreptul de proprietate, fiind cel mai important drept patrimonial, se bucură de o protecţie juridică aparte, menită să îi asigure...

Regimul juridic al proprietății

Introducere Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe...

Uzucapiunea - mod de dobândire a drepturilor reale

Introducere Uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietăţii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru, prin posedarea neîntreruptă a...

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe...

Regimul Juridic al Terenurilor

Introducere Punctul de plecare al lucrării de faţă îl constituie momentul în care am realizat că foarte multe persoane din rândul celor mai bogaţi...

Ai nevoie de altceva?