Drept Comercial

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1513
Mărime: 8.11KB (arhivat)
Publicat de: Horea Ivan
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Contractul de mandate inceteaza in cazurile prevazute de art 1552 C civil prin:

- Revocarea mandatarului de catre mandant,

- renuntarea mandatarului la mandat

- Moartea

- Interdictia

- Insolvabilitatea

- Falimentul mandatarului sau chiar a mandantului

Revocarea cazurilor prevazute de lege in cazul mandatului comercial are loc in conditiile dreptului comun.

Contractul de agentie

Precizari prealabile:

Prin legea 209/2002 s-a reglementat statutul juridic al ag comerciali permaneni, care rep o categorie speciala de intermediari.

Instrumentul juridic prin care acesti ag isi desfasoaa activitatea se realizeaza prin contractul de agentie. Regimul juridic al contractului de agentie este reglementat de catre legea 509/2002 care rep trenspunerea in legislatia romana a unei directive a uniuni europene.

Legea 509/2002se completeaza cu prevederile codului commercial roman cu privire la contractul de mandat. Reglementarea aplicabila contractului de agentie nu se aplica persoanelor care actioneaza ca intermediari in cadrul burselor de valori si valori mobiliare si nic persoanelor care detin calitatea de broker de asigurari si reasigurari.

Notiunea caracteristicile si natura juridical a contractului de agentie. O definitie ase poate da pe baza dispozitiilor art1 dim legea 509/2002. Contractul de agentie este : contractul prin care o parte denumita comitent (principal) imputerniceste in mod statornic cealalta parte numita agent sa negocieze , sau sa negocieze sis a incheie afaceri comerciale in numele sip e seama comitentuluiin schimbul unei remuneratii.

Caracterele juridice ale contractului de agentie areurmatoarele caracteristici rezultate din def.:

a. Contractul este bilateral (sinalagmatic) ; da nastere la obligati in sarcina ambelor parti.

b. Contractul este cu titlu oneros; ambele parti contractante urmaresc obtinerea unui folos patrimonial

c. Contractul este comutativ ; existenta si intinderea obligatiilor sunt certe, fiind determinate din chiar momentul incheieri contractului.

d. Contractul este cu executare susccesiva . Indeplinirea obligatiilor partilor se face esalonat pe durata detreminata sau nedeterminata a contractului.

e. Contractul este consensual. Incheierea lui valabila se face prin simplul accord de vointa al partilor

Natura juridical.

Potrivit legi agentul este imputernicit sa negocieze sau sa negocieze sis a inchieie afaceri in numele si pe seama principalului. In cazul imputerniciri de a negocia agentulu I se confera de catre comitent (principal ) un mandate fara reprezentare. Ag negociaza conditiile (clauzele) unor viitoare contracte , urmand ca respectivele contracte sa se incheie in mod direct de catre comitent (principal) si terti.

In concluzie agentul procura comenzi principalului (oferte) in cazul imputerniciri de a negocia si incheia afaceri in numele principalului agentului I se confera de catre comitent un mandat cu reprezentare. agentului I se confera de catre comitent dreptul de a negocia si incheia in numele sip e seama principalului anumite afaceri in limitele imputerniciri.

Cuprinsul si forma contractului de agentie.

A. Cuprinsul : Contractul de agentie cuprinde clauzele propri oricarui contract commercial, dar are si clause specifice, impus de reglementarea specifica prevazuta in legea 509/2002. In contract trebuiesc prevazute partile contractante, comitentul (principalul ) si agentul. Calitatea de comitent o poate avea orice comerciant interesat sa apeleze la seviciile unui profesionist pt. vanzarea de marfuri, sau prestarea de servicii.

Calitatea de ag o poate avea un comerciant pf sau pj care in mod independent , permanent si profesional desfasoara o activitate de intermediere in favoarea comerciantilor. Administratorul judiciar sau lichidatorul in procedura insolventei precum si pers care indeplineste calitatea de tutore, curator, custode sau sechestru in raport cu comitentul nu constituie agent. Imputernicirea in contractul de agentie tre sa se prevada clause referitoare la obiectul imputerniciri. In contract se poate stabili zona geografica de exercitare a imputerniciri.

Clauza de neconcurenta In contractul de agentie se pot stipula si clause de neconcurenta . Prin clauza de neconcurenta se intelege acea clauza contracuala al carei efect consta in restrangerea activitati profesionale a ag. Pe durata desfasurari si/sau dupa terminarea contractului de agentie. Aceasta dura nu poate depasi insa 2 ani.

Remineratia agentului . In contract terbuie sa se prevada clause privind remuneratia la care are dreptul agentul pentru prestatiile executate pentru comitent. Potrivit legii remuneratia poate fi fixa , fie intr-un commission fie intr-o combinatie fixa si comision .

Durata contractului. Contractul se incheie potrivit art 18 din Lege pe o durata determinate sau nedeterminata potrivit vointei partilor contractante. In interesul partilor legea prevede ca un contract inchiat pe o perioada determinate , care continua sa fie executat de catre parti dupa expirarea termenului, se considera transformat automat (exlege) intr-un contract pe o durata nedeterminata

B. Forma contractului de agentie. Potrivit art 18 din Lege, contractul de agentie incheiat pe o perioada determinate sau nedeterminata, inclusive modificarile si adaugirile ulterioare poate fi aprobat numai prin inscris indifferent de valoarea acertora , atat in raporturile dintre parti , cat si fata de terti. In concluzie contractul se inchee in forma scrisa.

Preview document

Drept Comercial - Pagina 1
Drept Comercial - Pagina 2
Drept Comercial - Pagina 3
Drept Comercial - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Drept Comercial.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrine și Instituții Politice

OBIECTIVE Noţiunile şi cunoştinţele pe care le conferă cursul se înscriu atât în sfera de preocupări educaţionale, cât şi în orizontul creării...

Drept Financiar

1. CONCEPTE PRIVIND FINANŢELE PUBLICE Finanţele publice sunt recunoscute cu această denumire din prima parte a perioadei istorice contemporane...

Drept Administrativ

1. Activitatea autoritaţilor administraţiei publice 1.Teoria generală a actlui adminstrativ Activitatea autorităţilor administraţiei publice se...

Dreptul Comunitar al Afacerilor

I. PRELIMINARII După cel de-al doilea război mondial, 6 state europene s-au grupat în 3 comunităţi: prima comunitate instituită a fost CECO,...

Drept Administrativ

1.1. Noţiunea şi obiectul Dreptului administrativ Dreptul administrativ este o ramură a sistemului unitar al dreptului român. Dreptul român se...

Protecția drepturilor fundamentale ale omului

1. Dezvoltarea sistemului protectiei dreptului omului. Notiuni generale. Istoria omenirii poate fi considerate ca fiind istoria drepturilor omului...

Drept Penal

1. Dreptul penal - ca ramura de drept Termenul de "drept penal" cunoaste doua acceptiuni : - ramura a sistemului de drept ce cuprinde o...

Drept civil - drepturi reale și obligații

OBIECTIV DIDACTIC - Cunoasterea si însusirea reglementarilor legale, a teoriei si practicii judiciare referitoare la drepturile si la...

Te-ar putea interesa și

Patrimoniul societății comerciale - organizarea fondului de comerț

Capitolul I. Noţiunea şi Definiţia Societăţii Comerciale. Secţiunea 1. Noţiunea de societate comercială. § 1- Societatea civilă şi societatea...

Drept Comercial

DREPT COMERCIAL Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial Dreptul comercial şi dreptul civil sunt cele două ramuri distincte care...

Dreptul Comercial - Aspecte Generale

CONCEPTE PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 1.1. Definiţia noţiunii de drept comercial Dreptul comercial este acea ramură a dreptului privat care cuprinde...

Originalitatea Dreptului Comercial

DREPTUL COMERCIAL CA DISCIPLINĂ COMPLEXĂ Cu privire la dreptul comercial există nişte întrebări, cum ar fi: Ce este dreptul comercial?, Cum şi,...

Izvoarele Dreptului Comercial - Drept Comercial

Dreptul comercial, ca ramură a dreptului privat, este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice aplicate în raporturile juridice, în care cel...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI  Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Dreptul Comercial

Scopul cursului este acela de a avea un corp de economisti bine pregatiti din punct de vedere juridic – comercial care sa poata raspunde cu...

Drept Comercial Român

Titlul I INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI COMERCIAL Capitolul I. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL Secţiunea I Definiţia şi obiectul dreptului...

Ai nevoie de altceva?