Geopolitică

Curs
9.2/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 209 în total
Cuvinte : 122371
Mărime: 17.34MB (arhivat)
Publicat de: Sorin Iliescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Paul Dobrescu, Asistent Univ. Drd. Alina Bargaoanu

Cuprins

 1. Argument / 7
 2. Apariţia geopoliticii / 9
 3. Geopolitica germană / 25
 4. Geopolitica anglo-americană / 45
 5. România: poziţie geografică, poziţie geopolitică / 61
 6. Atuurile şi slăbiciunile geopolitice ale României /71
 7. Populaţia / 85
 8. Islamul - o lume în expansiune / 99
 9. Poligonul rusesc / 121
 10. Uniunea Europeană / 151
 11. Europa: extindere sau consolidare / 167
 12. NAFTA - modelul de integrare economică a continentului nord-american / 179
 13. Regiunea Asia Pacific / 193

Extras din curs

Argument

Cursul de faţă are o structură de natură să-l ajute pe student în însuşirea aparatului

noţional fundamental al acestei discipline, în cunoaşterea unor mari şcoli de gândire care au

înscris contribuţii esenţiale la configurarea corpusului noţional al geopoliticii. Primele cursuri

sunt consacrate unor clarificări conceptuale strict necesare, precum şi cunoaşterii principalelor

orientări din câmpul geopoliticii, cum ar fi şcoala germană, şcoala franceză, şcoala anglo

americană, şcoala românească.

Partea a doua a cursului este consacrată analizei unor “zone calde” sub raport geopolitic,

precum şi unor procese economice şi sociale care exprimă importante tendinţe geopolitice. Nu

putem dobândi o privire cât de cât reprezentativă asupra lumii de azi, dacă nu vom înţelege ce se

întâmplă în asemenea zone fierbinţi şi extrem de instructive din perspectiva disciplinei noastre,

cum ar fi Rusia şi, în general, spaţiul ex sovietic, lumea islamică, regiunea Europei centrale. Am

putea chiar numi aceste spaţii laboratoare, adevărate “poligoane de încercare” pentru propoziţiile

şi aserţiunile de bază ale geopoliticii. Cu deosebire în aceste zone putem urmări rolul pe care

urmează să-l joace în lumea de astăzi asemenea categorii cheie ale geopoliticii clasice, cum ar fi

spaţiul, întinderea şi poziţia, populaţia, controlul asupra unor importante resurse naturale şi

poziţii strategice.

Ultima parte a cursului se concentrează pe analiza unor procese definitorii ale lumii de

astăzi şi purtătoare de tendinţe geopolitice, anume formarea unor regiuni economice: Uniunea

Europeană, Asia Pacific şi NAFTA (North American Free Trade Agreement) etc. Existenţa

acestor regiuni aşază într-o ecuaţie nouă cursa geopolitica de azi, în care nu mai participă doar

state, ci blocuri economice, fiecare dintre acestea fiind condus de către un lider, de către o

adevărată locomotivă. Faptul că actorii internaţionali sunt reprezentaţi deopotrivă şi de grupuri

de state pune în termeni diferiţi raportul dintre regiunea economică şi statele naţionale care o

compun, lansează o foarte instructivă dezbatere privind modelele de integrare economică,

impactul proceselor de integrare, al tendinţelor de globalizare asupra economiei şi comerţului

mondial.

Geopolitica tradiţională pune accentul pe factori şi elemente preponderent naturale.

Evoluţia din ultima vreme a lumii a scos în evidenţă rolul mult mai important pe care îl joacă

economia, informaţia, cultura în modelarea proceselor contemporane. În mod firesc, astăzi se

vorbeşte din ce în ce mai mult de geoeconomie, geoinformaţie, geocultură. Nu vom putea

înţelege puterea şi sursele ei în afara ascensiunii acestor noi factori, care vor juca un rol din ce în

ce mai mare în modelarea existenţei noastre. De aceea, în cadrul cursului insistăm asupra acestor

reconfigurări extrem de importante, pentru a putea oferi o abordare actuală a puterii şi surselor

sale adevărate, un instrument adecvat de înţelegere a unor procese şi tendinţe contemporane.

Geopolitica Apariţia geopoliticii

Curs nr. 1

Apariţia geopoliticii

1.1. O disciplină este istoria acelei discipline

În acest curs introductiv ne propunem să clarificăm unele aspecte legate de înţelesul

termenului de geopolitică, de apariţia şi evoluţia acestei teorii. Neologism de o ambiguitate ce nu

este totdeauna percepută, geopolitica este greu de caracterizat în câteva cuvinte. Mai dificil şi,

după opinia noastră, mai riscant este să apelăm la definiţii. De aceea, ne vom limita la

prezentarea unor aprecieri şi consideraţii făcute de proeminenţi autori în domeniu, încercând,

totodată, şi o serie de clarificări şi delimitări conceptuale, necesare pentru înţelegerea

problematicii cursului. Cu menţiunea că acest curs introductiv nu îşi propune decât o

familiarizare cu unele accepţiuni şi înţelesuri ale geopoliticii. În fond, conţinutul termenului va

apărea mai limpede după ce vom analiza diverse variante ale geopoliticii, diferite procese,

tendinţe cu o evidentă conotaţie geopolitică. Cu alte cuvinte, istoria şi evoluţia disciplinei ne

vor ajuta să ne reprezentăm mai limpede şi conţinutul ei.

Geopolitica este o teorie, o orientare de cercetare care relevă legătura de substanţă între

poziţia geografică a unui stat şi politica sa. Însăşi etimologia termenului spune explicit acest

lucru, geo însemnând pământ, teritoriu. Geopolitica priveşte şi analizează politica din

perspectiva cadrului natural în care are loc, ea propunându-şi să explice măsurile şi orientările

politice pe baza datelor naturale ale unui stat: poziţia geografică, întindere, bogăţii naturale,

populaţie etc.

Fireşte că relaţia mediu geografic - politică s-a impus unor strategi sau oameni de

cultură înainte de apariţia teoriei propriu-zise. Herder spunea că “istoria este geografie în

mişcare”. Napoleon remarca, la rândul său, că “politica unui stat stă în geografia sa”. De

asemenea, doctrina Monroe - America americanilor - ori cea a “misiunii civilizatoare” a Franţei

în Africa sunt abordări care implică viziuni geografice şi abordări de factură geopolitică. Putem

noi considera asemenea poziţii ca exprimând aprecieri de natură geopolitică? Neîndoielnic, nu!

Ele sunt constatări sugestive care surprind o relaţie: în cazul nostru cea dintre geografie, pe de o

parte, şi politică, pe de alta. Geopolitica ia naştere în momentul în care apare intenţia de a explica

această relaţie, de a o întemeia din perspectivă teoretică. Caracterul doctrinar apare în momentul

în care noua teorie, surprinzând rolul real al mediului natural în configurarea politicii, transformă

acest element în factor explicativ principal, dacă nu exclusiv, neglijând alte determinaţii, uneori

cel puţin la fel de importante.

1.2. Rudolf Kjellen - întemeietorul de drept al geopoliticii

Întemeietorul de drept al geopoliticii este suedezul Rudolf Kjellen, profesor de ştiinţa

statului la Universitatea suedeză Upsala. El foloseşte termenul propriu-zis de geopolitică în 1899

într-o prelegere publică. Cuvântul apare, după aceea, într-un studiu scris, “Introducere la geografia

Suediei”, publicat la 1900. Consacrarea termenului are loc de abia în 1916, când Kjellen publică

lucrarea “Problemele ştiinţifice ale războiului mondial”, în care primul capitol se intitula “Probleme

geopolitice”. “De atunci”, mărturiseşte Kjellen,”denumirea se întâlneşte peste tot, cel puţin în

Apariţia geopolitici Geopolitica

literatura (ştiinţifică) de limbă germană şi scandinavă” (în I. Conea,“Geopolitica. O ştiinţă nouă”,

vol. Geopolitica, pag. 67).

Rudolf Kjellen a ajuns la geopolitică venind dinspre ştiinţele statului. Aflat sub

puternica influenţă a culturii germane, Kjellen concepea statul ca o formă de viaţă – o lucrare a

sa publicată în 1917, la Leipzig, se numea chiar astfel “Der Staat als Lebensform”, - iar ştiinţa

politică drept o ştiinţă a statului. Statul este studiat din mai multe perspective:

Preview document

Geopolitică - Pagina 1
Geopolitică - Pagina 2
Geopolitică - Pagina 3
Geopolitică - Pagina 4
Geopolitică - Pagina 5
Geopolitică - Pagina 6
Geopolitică - Pagina 7
Geopolitică - Pagina 8
Geopolitică - Pagina 9
Geopolitică - Pagina 10
Geopolitică - Pagina 11
Geopolitică - Pagina 12
Geopolitică - Pagina 13
Geopolitică - Pagina 14
Geopolitică - Pagina 15
Geopolitică - Pagina 16
Geopolitică - Pagina 17
Geopolitică - Pagina 18
Geopolitică - Pagina 19
Geopolitică - Pagina 20
Geopolitică - Pagina 21
Geopolitică - Pagina 22
Geopolitică - Pagina 23
Geopolitică - Pagina 24
Geopolitică - Pagina 25
Geopolitică - Pagina 26
Geopolitică - Pagina 27
Geopolitică - Pagina 28
Geopolitică - Pagina 29
Geopolitică - Pagina 30
Geopolitică - Pagina 31
Geopolitică - Pagina 32
Geopolitică - Pagina 33
Geopolitică - Pagina 34
Geopolitică - Pagina 35
Geopolitică - Pagina 36
Geopolitică - Pagina 37
Geopolitică - Pagina 38
Geopolitică - Pagina 39
Geopolitică - Pagina 40
Geopolitică - Pagina 41
Geopolitică - Pagina 42
Geopolitică - Pagina 43
Geopolitică - Pagina 44
Geopolitică - Pagina 45
Geopolitică - Pagina 46
Geopolitică - Pagina 47
Geopolitică - Pagina 48
Geopolitică - Pagina 49
Geopolitică - Pagina 50
Geopolitică - Pagina 51
Geopolitică - Pagina 52
Geopolitică - Pagina 53
Geopolitică - Pagina 54
Geopolitică - Pagina 55
Geopolitică - Pagina 56
Geopolitică - Pagina 57
Geopolitică - Pagina 58
Geopolitică - Pagina 59
Geopolitică - Pagina 60
Geopolitică - Pagina 61
Geopolitică - Pagina 62
Geopolitică - Pagina 63
Geopolitică - Pagina 64
Geopolitică - Pagina 65
Geopolitică - Pagina 66
Geopolitică - Pagina 67
Geopolitică - Pagina 68
Geopolitică - Pagina 69
Geopolitică - Pagina 70
Geopolitică - Pagina 71
Geopolitică - Pagina 72
Geopolitică - Pagina 73
Geopolitică - Pagina 74
Geopolitică - Pagina 75
Geopolitică - Pagina 76
Geopolitică - Pagina 77
Geopolitică - Pagina 78
Geopolitică - Pagina 79
Geopolitică - Pagina 80
Geopolitică - Pagina 81
Geopolitică - Pagina 82
Geopolitică - Pagina 83
Geopolitică - Pagina 84
Geopolitică - Pagina 85
Geopolitică - Pagina 86
Geopolitică - Pagina 87
Geopolitică - Pagina 88
Geopolitică - Pagina 89
Geopolitică - Pagina 90
Geopolitică - Pagina 91
Geopolitică - Pagina 92
Geopolitică - Pagina 93
Geopolitică - Pagina 94
Geopolitică - Pagina 95
Geopolitică - Pagina 96
Geopolitică - Pagina 97
Geopolitică - Pagina 98
Geopolitică - Pagina 99
Geopolitică - Pagina 100
Geopolitică - Pagina 101
Geopolitică - Pagina 102
Geopolitică - Pagina 103
Geopolitică - Pagina 104
Geopolitică - Pagina 105
Geopolitică - Pagina 106
Geopolitică - Pagina 107
Geopolitică - Pagina 108
Geopolitică - Pagina 109
Geopolitică - Pagina 110
Geopolitică - Pagina 111
Geopolitică - Pagina 112
Geopolitică - Pagina 113
Geopolitică - Pagina 114
Geopolitică - Pagina 115
Geopolitică - Pagina 116
Geopolitică - Pagina 117
Geopolitică - Pagina 118
Geopolitică - Pagina 119
Geopolitică - Pagina 120
Geopolitică - Pagina 121
Geopolitică - Pagina 122
Geopolitică - Pagina 123
Geopolitică - Pagina 124
Geopolitică - Pagina 125
Geopolitică - Pagina 126
Geopolitică - Pagina 127
Geopolitică - Pagina 128
Geopolitică - Pagina 129
Geopolitică - Pagina 130
Geopolitică - Pagina 131
Geopolitică - Pagina 132
Geopolitică - Pagina 133
Geopolitică - Pagina 134
Geopolitică - Pagina 135
Geopolitică - Pagina 136
Geopolitică - Pagina 137
Geopolitică - Pagina 138
Geopolitică - Pagina 139
Geopolitică - Pagina 140
Geopolitică - Pagina 141
Geopolitică - Pagina 142
Geopolitică - Pagina 143
Geopolitică - Pagina 144
Geopolitică - Pagina 145
Geopolitică - Pagina 146
Geopolitică - Pagina 147
Geopolitică - Pagina 148
Geopolitică - Pagina 149
Geopolitică - Pagina 150
Geopolitică - Pagina 151
Geopolitică - Pagina 152
Geopolitică - Pagina 153
Geopolitică - Pagina 154
Geopolitică - Pagina 155
Geopolitică - Pagina 156
Geopolitică - Pagina 157
Geopolitică - Pagina 158
Geopolitică - Pagina 159
Geopolitică - Pagina 160
Geopolitică - Pagina 161
Geopolitică - Pagina 162
Geopolitică - Pagina 163
Geopolitică - Pagina 164
Geopolitică - Pagina 165
Geopolitică - Pagina 166
Geopolitică - Pagina 167
Geopolitică - Pagina 168
Geopolitică - Pagina 169
Geopolitică - Pagina 170
Geopolitică - Pagina 171
Geopolitică - Pagina 172
Geopolitică - Pagina 173
Geopolitică - Pagina 174
Geopolitică - Pagina 175
Geopolitică - Pagina 176
Geopolitică - Pagina 177
Geopolitică - Pagina 178
Geopolitică - Pagina 179
Geopolitică - Pagina 180
Geopolitică - Pagina 181
Geopolitică - Pagina 182
Geopolitică - Pagina 183
Geopolitică - Pagina 184
Geopolitică - Pagina 185
Geopolitică - Pagina 186
Geopolitică - Pagina 187
Geopolitică - Pagina 188
Geopolitică - Pagina 189
Geopolitică - Pagina 190
Geopolitică - Pagina 191
Geopolitică - Pagina 192
Geopolitică - Pagina 193
Geopolitică - Pagina 194
Geopolitică - Pagina 195
Geopolitică - Pagina 196
Geopolitică - Pagina 197
Geopolitică - Pagina 198
Geopolitică - Pagina 199
Geopolitică - Pagina 200
Geopolitică - Pagina 201
Geopolitică - Pagina 202
Geopolitică - Pagina 203
Geopolitică - Pagina 204
Geopolitică - Pagina 205
Geopolitică - Pagina 206
Geopolitică - Pagina 207
Geopolitică - Pagina 208
Geopolitică - Pagina 209

Conținut arhivă zip

 • Geopolitica.pdf

Alții au mai descărcat și

Politicile Uniunii Europene

1. Aspecte generale Conform art. A(1) din Tratatul asupra Uniunii Europene, Inaltele Parti Contractante au instituit intre ele o Uniune Europeana...

Introducere în Drept European

În conformitate cu art. 7 din Tratatul CE, sarcinile încredintate Comunitatii sunt realizate de: - un Parlament european - un Consiliu - o...

Procedură civilă

Conditiile de exercitiu ale actiunii civile. Intrunite cumulativ in nr de 4 : -existenta unui drept -existenta unui interes -capacitate...

Criminologie

PRELEGEREA I – CERCETAREA CRIMINOLOGICA: Obiectul cercetarii criminologice; Modalitati de cunoastere, procedee, finalitate in cercetarea...

Istoria statului și dreptului românesc

I. Geto-dacii in faza democratiei militare 1. Organizarea sociala a Geto-dacilor in epoca prestatala si normele de conduita ale acestora GD fac...

Contractul de transport aerian

Înca de la descoperirea si lansarea în trafic a primelor aparate, transportul aerian a constituit un mijloc care a polarizat atentia comunitatii...

Dobândirea și pierderea cetățeniei române

Legea cetateniei romane reglementeaza modurile de dobandire cat si cele de pierdere a cetateniei, stabilind conditiile si procedura dupa care se...

Dreptul de retenție

Spre deosebire de celelalte garantii reale care au o reglementare distincta in Codul Civil sau in alte legi speciale,dreptul de retentie nu este...

Te-ar putea interesa și

Conflictul din Nagorno Karabakh și implicațiile sale geopolitice

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. În ultimii ani se poate observa la nivel regional un interes sporit pentru ţările din...

Geopolitica petrolului

INTRODUCERE Suveran între combustibili, materie primă râvnită şi răsfăţată pentru sectoare de vârf ale industriei moderne, omniprezent în viaţa de...

Religia ca factor geopolitic

INTRODUCERE Ultima parte a secolului XX a fost marcată de o puternică revenire a fenomenului religios, resimţită datorită diverselor motive,...

Zona geopolitică a Mării Negre și a balcanilor

Bazinul Marii Negre si regiunile de litoral au fost de-a lungul vremii un punct constant de interactiune intre diferite grupuri etnice, natiuni si...

Spațiul geoeconomic și geopolitic al lumii contemporane

Introducere Derivată din geografie, geopolitica s-a născut din necesități utilitare, extinzându-și treptat sfera de cunoaștere asupra întregului...

Zona geopolitică a Mării Negre

1. Introducere Geopolitica este o ştiinţă politică ce studiază impactul aşezării şi poziţionării geografice a unui stat asupra politicii sale...

Analiza Geopolitică a Republicii Franceze

1. Despre geopolitică din perspectivă franceză Definițiile geopoliticii sunt numeroase, existând mai mulți geografi și teoreticieni de-a lungul...

Geopolitica Germaniei

Geopolitica Geopolitica germană, stimulând reacţia, a generat o dezbatere vie pe continent în legătură cu noua disciplină şi, astfel, a...

Ai nevoie de altceva?