Legislație și accesul la informația publică

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 25364
Mărime: 98.62KB (arhivat)
Publicat de: Ioana B.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

LEGISLAŢIE PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIA PUBLICĂ ÎN ROMÂNIA

1. Legea arhivelor: Legea ne. 16/1996-Legea Arhivelor Naţionale publicată în Monitorul Oficial nr. 71 din 9 aprilie 1996; republicată în Monitorul Oficial nr. 293 din 22 aprilie 2014.

2. Legea asupra arhivelor fostelor servicii secrete: Legea privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securitatii ca poliţie politică, adoptată la 20.10.1999, intrată în vigoare la 07.12.1999.

3. Legii privind libertatea de informare: Legea nr. 544/2001-Legea privind liberul acces la informaţii de interes public, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, adoptată la 18/09/2001, intrată în vigoare la 12/10/2001. Modificată prin

oLegea nr.371/2006 pentru modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

oLegea nr.380/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

oLegea nr.188/2007 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

oHotărâre nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

o Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

oHotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr. 5/2006 completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr. 4/2003 pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

4. Legea informaţiilor clasificate: Legea privind protecţia informaţiilor clasificate, adoptată la 18/09/2001, intrată în vigoare la 12/10/2001; Legea nr. 182/2002 privind privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în M. Of., Partea I nr. 248 din 12.04.2002; HG nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu, publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 575, din 5 august 2002;

5. Legea protecţiei datelor personale: Lege nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, intrată în vigoare la 12.12.2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001.

6. Legea dreptului de autor: Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe nr. 8/1996,, adoptată la 20.02.1996, intrată în vigoare la 14/06/1996; modificată şi completată prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 şi Ordonanţa de Urgenţă 123 din 1 Septembrie 2005).

RECOMANDAREA NR. R(2000)13

A COMITETULUI DE MINIŞTRI CĂTRE STATELE MEMBRE

PRIVIND O POLITICĂ EUROPEANĂ ASUPRA ACCESULUI LA ARHIVE

(Adoptată de Comitetul de Miniştri în 13 iulie 2000

la a DCCXVII-a întâlnire a reprezentanţilor miniştrilor)

Recomandarea Nr. R(2000)13

Arhivele reprezintă un element cultural esenţial şi de neînlocuit, ele asigură perenitatea memoriei umanităţii. Interesul crescând al publicului pentru istorie, de reformele instituţionale care se produc în noile democraţii şi mploarea excepţională a schimbărilor care au loc în crearea de documente demonstrează că o ţară nu este în întregime democratică decât atunci când fiecare dintre locuitorii ei are posibilitatea unei cunoaşteri de o manieră obiectivă a elementelor istoriei sale.

Există o complexitate a problemelor privind accesul la arhive, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, datorită varietăţii cadrului constituţional şi juridic, cerinţelor contradictorii de transparenţă şi secretizare, de protejare a vieţii private şi de accesul la informaţiile istorice, toate fiind percepute diferit de opinia publică în fiecare ţară. Recunoscând dorinţa istoricilor de a studia şi dorinţa societăţii civile de a înţelege mai bine complexitatea procesului istoric, în general, şi a istoriei secolului al XX-lea, în special, o înţelegere mai bună a istoriei europene recente poate contribui la prevenirea conflictelor. Din perspectiva complexităţii problemelor aflate în legătură cu deschiderea arhivelor, este nevoie de adoptarea unei politici europene asupra accesului la arhive, bazată pe principii comune, compatibile cu valorile democratice.

Uniunea Europeană recomandă ca guvernele Statelor membre să ia toate măsurile şi să facă paşii necesari către:

- adoptarea legislaţiei privind accesul la arhive, inspirată de principiile schiţate în această Recomandare sau aducerea legislaţiei existente la nivelul acestor principii;

- difuzarea cât mai largă cu putinţă a Recomandării, către toate organismele şi persoanele interesate.

Prezenta Recomandare subliniază necesitatea:

- de a se asigura coerenţa la diferite niveluri, în ierarhia normelor juridice, între regulile privind accesul la arhive şi toate celelalte măsuri referitoare la accesul la informaţii;

- de a se baza cu tărie pe principiul proporţionalităţii şi al echilibrului, cu scopul de a respecta diversele interese, implicate în problema accesului;

- de a se crea suficiente garanţii procedurale care să salvgardeze interesele tuturor indivizilor şi organismelor interesate.

Prin urmare, Recomandarea se referă la principiile şi procedurile legate direct de accesul la arhive.

Sunt excluse următoarele aspecte: analiza aspectelor înrudite, cum este dreptul indivizilor de a cere corectarea documentelor oficiale şi efectele economice colaterale, care ar rezulta dintr-o posibilă deschidere către public a arhivelor; alte aspecte de natură tehnică, ca genurile cele mai potrivite de instrumente de cercetare, care să faciliteze activitatea utilizatorilor; administrarea programelor de microfilmare şi digitalizare; caracteristicile specifice ale prelucrării documentelor şi folosirea arhivelor electronice şi, desigur, restricţiile de acces datorate stării fizice a documentelor.

Preview document

Legislație și accesul la informația publică - Pagina 1
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 2
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 3
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 4
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 5
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 6
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 7
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 8
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 9
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 10
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 11
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 12
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 13
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 14
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 15
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 16
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 17
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 18
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 19
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 20
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 21
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 22
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 23
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 24
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 25
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 26
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 27
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 28
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 29
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 30
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 31
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 32
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 33
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 34
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 35
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 36
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 37
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 38
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 39
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 40
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 41
Legislație și accesul la informația publică - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Legislatie si accesul la informatia publica.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte teoretice și practice referitoare la infracțiunea de spionaj

Argumentum Lucrarea de faţă tratează infracţiunea de spionaj în dreptul penal român, plecând de la convingerea că această faptă reprezintă o mare...

Mijloace de protecție a informațiilor

Informaţia este un produs care, ca şi alte importante produse rezultate din activitatea umană, are valoare pentru o organizaţie şi în consecinţă,...

Principiile fundamentale ale Dreptului Uniunii Europene

1. PRINCIPIUL ATRIBUIRII (PRINCIPIUL IMPUTERNICIRII SPECIALE LIMITATE) Competențele comunitare au la bază restrângerea competențelor statelor...

Administrația Publică Locală

În esenţă, în afara competenţelor exclusive ale Uniunii, principiul subsidiarităţii prevăzut de alineatul (3) al noului articol 5 TUE, presupune că...

Introducere în Drept European

În conformitate cu art. 7 din Tratatul CE, sarcinile încredintate Comunitatii sunt realizate de: - un Parlament european - un Consiliu - o...

Drept Administrativ European 2008

Capitolul 1 Uniunea Europeană şi dreptul administrativ Cuprins: - Obiectiv general - Obiective operaţionale - Conceptul de administraţie şi de...

Protecția Internațională a Drepturilor Omului

Organizaţia Naţiunilor Unite are un rol deosebit de important în ceea ce priveşte promovarea internaţională a drepturilor pe de parte prin...

Protecția internațională a drepturilor omului

Unitatea de învățare I. Drepturile omului în sistemul Organizației Națiunilor Unite Titlul unității Cuprinsul unității Obiectivele învățării...

Te-ar putea interesa și

Practică Ministerul Mediului

Prezentarea institutiei publice 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Ministerul Mediului se organizează şi...

Competenta administrației publice

INTRODUCERE Actualitatea temei. Eficienţa oricărei administraţii publice aflate în slujba cetăţenilor, este determinată de calitatea profesională...

Jurnalismul de Investigație

Introducere Actualitatea temei. În prezent tot mai des în presă, pe ecranele televizoarelor şi la radio apar subiecte la rubrica „jurnalism de...

Practică în Ministerul Muncii, familiei și egalității de șanse

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se organizează şi functionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în...

Legislație sol

Componenta de mediu SOL Solul este sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru...

Drepturile de consumator

În literatura de specialitate, utilizarea conceptului de consumator este disputată între nord-americani şi europeni. Autori europeni cred că...

Metode de îmbunătățire a relațiilor dintre cetățeni și administrația publică

1. INTRODUCERE Odată cu creşterea cererii din partea cetăţenilor, reprezentanţilor mass-media, sectorului privat, politicienilor şi organizaţiilor...

Garda Națională de Mediu

Partea I -prezentare- Garda Nationala de Mediu 1.Introducere In domeniul protecţiei mediului, prioritatea actuala in Romania o constituie, pe...

Ai nevoie de altceva?