Organele de procedură penală

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 31897
Mărime: 181.14KB (arhivat)
Publicat de: Avram Florescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Hariton Burghilă

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL I. ROLUL ORGANELOR JUDICIARE LA DESFĂŞURAREA PROCESULUI PENAL 6
 3. §1.Principiul rolului activ a organului de urmărire penală 7
 4. §2. Organele de urmărire păenală, şi rolul lor 10
 5. CAPITOLUL II. ORGANELE JUDICIARE ABILITATE CU DESFASURAREA PROCESULUI PENAL 12
 6. §1. Organele de urmărire penală 13
 7. §2. Procuratura 19
 8. §3. Atribuţiile judecătorului de instrucţie la efectuarea unor acţiuni de urmărire penală 30
 9. CAPITOLUL III. ROLUL ACTIV AL ORGANULUI DE URMARIRE PENALA 55
 10. §1 Cerinţele principale ale rolului activ în explicarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor participante la proces 46
 11. §2 Cerinţele rolului activ la acumularea şi administrarea probelor în procesul penal 81
 12. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 92
 13. BIBLIOGRAFIE 95

Extras din curs

INTRODUCERE

Actualitatea şi importanţa temei investigate. Apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, constituie o preocupare constantă şi comună a tuturor sistemelor de drept circumscrise Uniunii Europene. În orice orînduire socială, viaţa omului a fost ocrotită de lege, nu numai ca fenomen biologic, ci şi mai presus de toate ca fenomen social, ca valoare primară şi absolută a oricărei sociatăţi, ca o condiţie indispensabilă a însăşi existenţa societăţii.

O dată cu formarea unui stat democratic, independent şi de drept cum este şi Republica Moldova, un rol de bază a avut-o perfecţionarea legislaţiei, încercînd de a o aduce astfel la standartele timpului. Analizînd situaţia la momentul de faţă în ceea ce priveşte înfăptuirea justiţiei în Republica Moldova, modul, problemele cu care se confruntă la ziua de azi, în contextul încadrării în Uniunea Europeană, şi nu în ultimul rînd respectarea drepturilor omului pe tot parcursul urmăririi penale şi judecării cauzei, am ajuns la concluzia că, tratarea unei teme ca, "Rolul activ al organului de urmărire penală" ar fi foarte actuală, ceea ce ne-ar permite a observa lucruri abia vizibile dar importante reeşind din cele menţionate mai sus. Astfel se face vizibil aportul organului de urmărire penală nemijlocit în înfăptuirea justiţiei, baza întregului proces penal, dependenţa directă a sentinţei de acţiunile de urmărire penală efectuate la timp, calitativ, sub toate aspectele, pe cauza aflată în gestiune, nu în ultimul rînd se simte şi profesionalismul ofiţerului de urmărire penală, indiferent de subdiviziunea din care face parte. „Rolul activ al organului de urmărire penală” nu este doar o activitate desfăşurată la acumularea probelor sau la explicarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor ci mult mai largă precum ar fi de la bun început, care constă în activitatea desfăşurată de organele de urmărire penală în limitile căruia sînt administrate şi verificate probele necesare privind existenţa infracţiuni şi identificarea făptuitorilor.

Scopul şi obiectivele lucrării sunt de a releva importanţa organului de urmărire penală în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, aportul acestuia referitor la luarea de mai departe a hotărîrii pe cauza ce se află în gestiune, acumularea materialului probant, efectuarea acţiunilor premergătoare cît şi a acţiunilor procesuale, importanţa respectării cerinţelor legale la efectuarea tuturor acţiunilor de urmărire penală, constituţionalitatea actelor întocmite şi a acţiunilor efectuate. Subordonarea celorlalte servicii precum ar fi serviciile operative care în mod direct depind de organul de urmărire penală şi în activitatea sa, de cele de menţinere a ordinii publice şi îndeplinirea la timp, conştiincios a obligaţiilor sale este o garanţie a îndeplinirii pe depline a cerinţelor „Rolului activ al organului de urmărire penală” şi acestea luate împreună contribuie la stabilirea adevărului şi descoperirea infracţiunii.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării. La baza studiului efectuat au fost utilizate un şir de metode cum ar fi: metoda logică, metoda istorică, metoda comparativă şi sociologică.

Suportul teoretico-ştiinţific al lucrării date îl constituie concluziile şi propunerile savanţilor în domeniul dreptului procesual penal.

La studierea temei au fost utilizate un şir de lucrări naţionale dar şi internaţionale în acest domeniu, cum ar fi: Drept procesual penal – Igor Dolea, Dumitru Roman, Iurie Sedleţchi, Tatiana Vizdoagă, Vasile Rotaru, Andrian Cerbu, Sergiu Ursu; Procedură Penală - Tudor Osoianu, Victor Orîndaş; Urmărirea Penală - Tudor Osoianu, Anatol Andronache, Victor Orîndaş; Drept Procesual Penal - Antoniu Gheorghe, Volonciu Nicolae, Zaharia Gheorghe; Уголовный процесс - В.М.Тертышник, etc.

Structura şi volumul lucrării. Lucrarea de mai departe am structurat-o în trei capitole: primul capitol este „Rolul organelor judiciare la desfăşurarea procesului penal”, unde a fost expusă ierarhia instanţelor ce înfăptuiesc justiţia în Republica Moldova. Rolul fiecărui organ în acumularea probelor şi stabilirea adevărului, atragerea la răspundere a persoanei vinovate de săvîrşirea infracţiunii, fie prin acţiuni concrete ale acesteia, fie prin inacţiunilele ei, aportul cît a organului de urmărire penală atît şi a procuraturii, instanţei de judecată şi aici nermijlocit judecătorul de instrucţie în procesul înfăptuirii justiţiei.

În ceea ce priveşte al doilea capitol „Organele judiciare abilitate cu desfăşurarea procesului penal” aici sunt enumerate şi detaliat descrise competenţele în anumite cauze, drepturile şi obligaţiile acordate prin lege fiecărui organ mai sus enumerat, (a judecătorului de instrucţie, a procuraturilor de sector, generală, a organelor de urmărire penală ale dideritor servicii) în fazele desfăşurării procesului penal.

Preview document

Organele de procedură penală - Pagina 1
Organele de procedură penală - Pagina 2
Organele de procedură penală - Pagina 3
Organele de procedură penală - Pagina 4
Organele de procedură penală - Pagina 5
Organele de procedură penală - Pagina 6
Organele de procedură penală - Pagina 7
Organele de procedură penală - Pagina 8
Organele de procedură penală - Pagina 9
Organele de procedură penală - Pagina 10
Organele de procedură penală - Pagina 11
Organele de procedură penală - Pagina 12
Organele de procedură penală - Pagina 13
Organele de procedură penală - Pagina 14
Organele de procedură penală - Pagina 15
Organele de procedură penală - Pagina 16
Organele de procedură penală - Pagina 17
Organele de procedură penală - Pagina 18
Organele de procedură penală - Pagina 19
Organele de procedură penală - Pagina 20
Organele de procedură penală - Pagina 21
Organele de procedură penală - Pagina 22
Organele de procedură penală - Pagina 23
Organele de procedură penală - Pagina 24
Organele de procedură penală - Pagina 25
Organele de procedură penală - Pagina 26
Organele de procedură penală - Pagina 27
Organele de procedură penală - Pagina 28
Organele de procedură penală - Pagina 29
Organele de procedură penală - Pagina 30
Organele de procedură penală - Pagina 31
Organele de procedură penală - Pagina 32
Organele de procedură penală - Pagina 33
Organele de procedură penală - Pagina 34
Organele de procedură penală - Pagina 35
Organele de procedură penală - Pagina 36
Organele de procedură penală - Pagina 37
Organele de procedură penală - Pagina 38
Organele de procedură penală - Pagina 39
Organele de procedură penală - Pagina 40
Organele de procedură penală - Pagina 41
Organele de procedură penală - Pagina 42
Organele de procedură penală - Pagina 43
Organele de procedură penală - Pagina 44
Organele de procedură penală - Pagina 45
Organele de procedură penală - Pagina 46
Organele de procedură penală - Pagina 47
Organele de procedură penală - Pagina 48
Organele de procedură penală - Pagina 49
Organele de procedură penală - Pagina 50
Organele de procedură penală - Pagina 51
Organele de procedură penală - Pagina 52
Organele de procedură penală - Pagina 53
Organele de procedură penală - Pagina 54
Organele de procedură penală - Pagina 55
Organele de procedură penală - Pagina 56
Organele de procedură penală - Pagina 57
Organele de procedură penală - Pagina 58
Organele de procedură penală - Pagina 59
Organele de procedură penală - Pagina 60
Organele de procedură penală - Pagina 61
Organele de procedură penală - Pagina 62
Organele de procedură penală - Pagina 63
Organele de procedură penală - Pagina 64
Organele de procedură penală - Pagina 65
Organele de procedură penală - Pagina 66
Organele de procedură penală - Pagina 67
Organele de procedură penală - Pagina 68
Organele de procedură penală - Pagina 69
Organele de procedură penală - Pagina 70
Organele de procedură penală - Pagina 71
Organele de procedură penală - Pagina 72
Organele de procedură penală - Pagina 73
Organele de procedură penală - Pagina 74
Organele de procedură penală - Pagina 75
Organele de procedură penală - Pagina 76
Organele de procedură penală - Pagina 77
Organele de procedură penală - Pagina 78
Organele de procedură penală - Pagina 79
Organele de procedură penală - Pagina 80
Organele de procedură penală - Pagina 81
Organele de procedură penală - Pagina 82
Organele de procedură penală - Pagina 83
Organele de procedură penală - Pagina 84
Organele de procedură penală - Pagina 85
Organele de procedură penală - Pagina 86
Organele de procedură penală - Pagina 87
Organele de procedură penală - Pagina 88
Organele de procedură penală - Pagina 89
Organele de procedură penală - Pagina 90
Organele de procedură penală - Pagina 91
Organele de procedură penală - Pagina 92
Organele de procedură penală - Pagina 93
Organele de procedură penală - Pagina 94
Organele de procedură penală - Pagina 95
Organele de procedură penală - Pagina 96
Organele de procedură penală - Pagina 97
Organele de procedură penală - Pagina 98
Organele de procedură penală - Pagina 99
Organele de procedură penală - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Organele de Procedura Penala.doc

Alții au mai descărcat și

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Participarea Procurorului la Judecarea Cauzelor Penale

1. Introducere Ministerul Public îndeplineşte un rol social în societăţile contemporane, cu deosebite semnificaţii în apărarea şi consolidarea...

Retrimiterea - Instituție a Dreptului Internațional Privat

Retrimiterea este o institutie de drept international privat. Retrimiterea ofera posibilitatea legii straine declarate competente sa faca o...

Actul Juridic de Drept Internațional Privat

Actul juridic de drept internaţional privat 1.Norma conflictuală privind actul juridic 1.1. Generalităţi Prin condiţii de fond ale actului...

Protecția Penală a Drepturilor Omului

CAPITOLUL I. Protecţia penală a drepturilor omului 1.1 Noţiunea şi scopul pedepsei penale Pedeapsa reprezină un mijloc de constrîngere satatală,...

Clinici Juridice - Participanții în cadrul procesului penal

Participanții În privința participanților la procesul penal ,noul cod aduce câteva modificări substanțiale în raport de actuala reglementare....

Noțiunea de acte premergătoare și efectele pe care le produc

Conceptul de acte premergătoare În practica judiciara sunt situaţii în care, pentru a se putea începe urmărirea penală, organul de urmărire...

Te-ar putea interesa și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Rolul procurorului la exercitarea următorul penale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Realizarea justiţiei penale în cazul săvîrşirii unor fapte penale este posibilă în urma înfăptuirii unei...

Concedierea pentru motive ce țin și ce nu țin de persoana salariatului

CAPITOLUL 1 CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND NOŢIUNEA ŞI CAZURILE ÎNCETĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Noţiunea încetării...

Darea în Urmărire

CAPITOLUL I Aspecte generale privind darea în urmărire,cadru normativ Orice infractor ,după săvârşirea unei infracţiuni încearcă prin metodele pe...

Înregistrările și interceptările audio-video în accepțiunea codului de procedură penală

Conditiile de efectuare ale interceptarilor si inregistrarilor audio sau video.27 Inregistrarile si interceptarile audio-video in acceptiunea...

Procedura penală în cauzele cu infractori minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Actele Premergătoare în Procesul Penal

Acte premergătoare sau acte de constatare? Aşa cum se prevede în art.224 alin.l C.pr.pen., în vederea începerii urmăririi penale se pot efectua...

Înregistrări și Interceptări ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Înregistrări şi interceptări ca mijloace de probă în procesul penal 1.1. Noţiune şi cadrul legal Ca urmare a inviolabilităţii corespondenţei...

Ai nevoie de altceva?