Procedură Civilă

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 168 în total
Cuvinte : 48473
Mărime: 517.21KB (arhivat)
Publicat de: Relu Maxim
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA Facultatea de Drept

Extras din curs

Precizare prealabilă

Expunerea de faţă se constituie într-o sinteză a principalelor

teme abordate în cadrul cursului dedicat disciplinei “Procedură

civilă”, fără a oferi o prezentare completă. Astfel fiind, pregătirea

pentru examen face necesară , cu privire la temele care se

regăsesc în prezentul suport de curs, asimilarea informaţiei

cuprinse în cel puţin una dintre lucrările indicate ca bibliografie.

3

DREPT PROCESUAL CIVIL

Titlul I

Categorii introductive

Dreptul procesual civil reprezintă totalitatea normelor juridice

care reglementează activitatea de judecată, de către instanţele

judecătoreşti, a pricinilor privitoare la drepturi subiective şi interese

legitime a căror protecţie sau valorificare se poate realiza numai pe

calea justiţiei, precum şi executarea silită a hotărârilor judecătoreşti

şi a altor titluri executorii.

Capitolul I

Normele de procedură civilă

Secţiunea 1-a

Clasificarea normelor de procedură civilă

A) După criteriul obiectului de reglementare, distingem:

a) norme de organizare judecătorească:

- reglementează şi determină activitatea instanţelor

judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea , compunerea

completelor de judecată şi incidentele privitoare la compunerea şi

constituirea instanţelor, statutul judecătorilor, activitatea

personalului auxiliar, economic, administrativ şi de serviciu,

vacanţa judecătorească;

- sunt, în general, norme imperative;

b) norme de competenţă;

- reglementează atribuţiile instanţelor judecătoreşti în raport

cu cele ale altor autorităţi publice, precum şi atribuţiile instanţelor

4

judecătoreşti între ele ;

- unele sunt imperative, altele dispozitive;

c) norme de procedură propriu-zisă:

- reglementează condiţiile de exercitare a acţiunii

civile,dezbaterile judiciare, forma hotărârii judecătoreşti, adoptarea

şi comunicarea ei, regimul căilor de atac;

- unele sunt imperative, altele dispozitive;

d) norme de executare silită:

- reglementează condiţiile şi formele în care titularul unui drept

subiectiv obţine realizarea lui efectivă, uzând de forţa de

constrângere a statului în cadrul executării silite;

- sunt, în principal, norme imperative;

B) După criteriul conduitei prescrise, distingem:

a) norme imperative - sunt cele care, prohibitiv sau onerativ,

impun o conduită determinată subiecţilor procesuali, orice abatere

de la ele atrăgând sancţiunea prevăzută de lege;

b) norme dispozitive- sunt cele care fie suplinesc voinţa

neexprimată a părţilor, fie le întregesc voinţa, fie protejează

interesele părţilor în proces;

Ø Interesul practic al acestei clasificări are în vedere

următoarele:

-încălcarea normelor imperative poate fi invocată de oricare

dintre părţi, de reprezentantul Ministerului Public când participă la

judecată ori de instanţă din oficiu; încălcarea normelor dispozitive

poate fi invocată doar de partea în favoarea căreia norma a fost

edictată;

-încălcarea normelor imperative poate fi invocată în orice

stare a pricinii, chiar pentru întâia oară în apel sau recurs;

încălcarea normelor dispozitive se poate face doar până la prima zi

de înfăţişare ce a urmat săvârşirii neregularităţii şi înainte de a

pune concluzii în fond;

-nerespectarea normelor imperative atrage sancţiuni mai

severe( nulitatea absolută, decăderea, perimarea, amenda

judiciară); încălcarea unei norme dispozitive atrage, de obicei,

nulitatea relativă;

-părţile nu pot conveni să deroge de la normele imperative ori

5

să confirme un act de procedură făcut cu încălcarea acestor

norme; dimpotrivă, încălcarea normelor dispozitive permite

confirmarea actului făcut cu nerespectarea lor, partea putând

renunţa la invocarea excepţiilor procesuale privitoare la încălcarea

normelor dispozitive.

C) După criteriul sferei de aplicare distingem:

a) norme generale, acestea fiind normele de drept comun,

aplicabile, în principiu, oricăror cauze şi în orice materie;

b) norme speciale, aplicabile într-un domeniu determinat

expres de lege;

Ø Interesul practic al acestei clasificări are în vedere

următoarele:

- normele speciale sunt de strictă interpretare, nefiind

deci susceptibile de extrapolare;

- legea specială are prioritate de aplicare în raport cu

cea generală;

- legea specială nouă abrogă, în limitele dispoziţiilor

ei, legea generală precedentă, reciproca nefiind

însă valabilă, în lipsă de dispoziţie expresă;

- norma specială se completează în măsura

necesară cu cea generală, reciproca nefiind

valabilă.

Secţiunea a 2-a

Aplicarea în timp a legilor (normelor) de procedură civilă

· Conform art.15 alin.2 din Constituţie, legea dispune numai

pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai

favorabile. Din acest principiu constituţional decurg

următoarele consecinţe: legea nouă are aplicaţie imediată; nu

este interzisă ultraactivitatea legii vechi, ci doar

retroactivitatea legii noi.

Preview document

Procedură Civilă - Pagina 1
Procedură Civilă - Pagina 2
Procedură Civilă - Pagina 3
Procedură Civilă - Pagina 4
Procedură Civilă - Pagina 5
Procedură Civilă - Pagina 6
Procedură Civilă - Pagina 7
Procedură Civilă - Pagina 8
Procedură Civilă - Pagina 9
Procedură Civilă - Pagina 10
Procedură Civilă - Pagina 11
Procedură Civilă - Pagina 12
Procedură Civilă - Pagina 13
Procedură Civilă - Pagina 14
Procedură Civilă - Pagina 15
Procedură Civilă - Pagina 16
Procedură Civilă - Pagina 17
Procedură Civilă - Pagina 18
Procedură Civilă - Pagina 19
Procedură Civilă - Pagina 20
Procedură Civilă - Pagina 21
Procedură Civilă - Pagina 22
Procedură Civilă - Pagina 23
Procedură Civilă - Pagina 24
Procedură Civilă - Pagina 25
Procedură Civilă - Pagina 26
Procedură Civilă - Pagina 27
Procedură Civilă - Pagina 28
Procedură Civilă - Pagina 29
Procedură Civilă - Pagina 30
Procedură Civilă - Pagina 31
Procedură Civilă - Pagina 32
Procedură Civilă - Pagina 33
Procedură Civilă - Pagina 34
Procedură Civilă - Pagina 35
Procedură Civilă - Pagina 36
Procedură Civilă - Pagina 37
Procedură Civilă - Pagina 38
Procedură Civilă - Pagina 39
Procedură Civilă - Pagina 40
Procedură Civilă - Pagina 41
Procedură Civilă - Pagina 42
Procedură Civilă - Pagina 43
Procedură Civilă - Pagina 44
Procedură Civilă - Pagina 45
Procedură Civilă - Pagina 46
Procedură Civilă - Pagina 47
Procedură Civilă - Pagina 48
Procedură Civilă - Pagina 49
Procedură Civilă - Pagina 50
Procedură Civilă - Pagina 51
Procedură Civilă - Pagina 52
Procedură Civilă - Pagina 53
Procedură Civilă - Pagina 54
Procedură Civilă - Pagina 55
Procedură Civilă - Pagina 56
Procedură Civilă - Pagina 57
Procedură Civilă - Pagina 58
Procedură Civilă - Pagina 59
Procedură Civilă - Pagina 60
Procedură Civilă - Pagina 61
Procedură Civilă - Pagina 62
Procedură Civilă - Pagina 63
Procedură Civilă - Pagina 64
Procedură Civilă - Pagina 65
Procedură Civilă - Pagina 66
Procedură Civilă - Pagina 67
Procedură Civilă - Pagina 68
Procedură Civilă - Pagina 69
Procedură Civilă - Pagina 70
Procedură Civilă - Pagina 71
Procedură Civilă - Pagina 72
Procedură Civilă - Pagina 73
Procedură Civilă - Pagina 74
Procedură Civilă - Pagina 75
Procedură Civilă - Pagina 76
Procedură Civilă - Pagina 77
Procedură Civilă - Pagina 78
Procedură Civilă - Pagina 79
Procedură Civilă - Pagina 80
Procedură Civilă - Pagina 81
Procedură Civilă - Pagina 82
Procedură Civilă - Pagina 83
Procedură Civilă - Pagina 84
Procedură Civilă - Pagina 85
Procedură Civilă - Pagina 86
Procedură Civilă - Pagina 87
Procedură Civilă - Pagina 88
Procedură Civilă - Pagina 89
Procedură Civilă - Pagina 90
Procedură Civilă - Pagina 91
Procedură Civilă - Pagina 92
Procedură Civilă - Pagina 93
Procedură Civilă - Pagina 94
Procedură Civilă - Pagina 95
Procedură Civilă - Pagina 96
Procedură Civilă - Pagina 97
Procedură Civilă - Pagina 98
Procedură Civilă - Pagina 99
Procedură Civilă - Pagina 100
Procedură Civilă - Pagina 101
Procedură Civilă - Pagina 102
Procedură Civilă - Pagina 103
Procedură Civilă - Pagina 104
Procedură Civilă - Pagina 105
Procedură Civilă - Pagina 106
Procedură Civilă - Pagina 107
Procedură Civilă - Pagina 108
Procedură Civilă - Pagina 109
Procedură Civilă - Pagina 110
Procedură Civilă - Pagina 111
Procedură Civilă - Pagina 112
Procedură Civilă - Pagina 113
Procedură Civilă - Pagina 114
Procedură Civilă - Pagina 115
Procedură Civilă - Pagina 116
Procedură Civilă - Pagina 117
Procedură Civilă - Pagina 118
Procedură Civilă - Pagina 119
Procedură Civilă - Pagina 120
Procedură Civilă - Pagina 121
Procedură Civilă - Pagina 122
Procedură Civilă - Pagina 123
Procedură Civilă - Pagina 124
Procedură Civilă - Pagina 125
Procedură Civilă - Pagina 126
Procedură Civilă - Pagina 127
Procedură Civilă - Pagina 128
Procedură Civilă - Pagina 129
Procedură Civilă - Pagina 130
Procedură Civilă - Pagina 131
Procedură Civilă - Pagina 132
Procedură Civilă - Pagina 133
Procedură Civilă - Pagina 134
Procedură Civilă - Pagina 135
Procedură Civilă - Pagina 136
Procedură Civilă - Pagina 137
Procedură Civilă - Pagina 138
Procedură Civilă - Pagina 139
Procedură Civilă - Pagina 140
Procedură Civilă - Pagina 141
Procedură Civilă - Pagina 142
Procedură Civilă - Pagina 143
Procedură Civilă - Pagina 144
Procedură Civilă - Pagina 145
Procedură Civilă - Pagina 146
Procedură Civilă - Pagina 147
Procedură Civilă - Pagina 148
Procedură Civilă - Pagina 149
Procedură Civilă - Pagina 150
Procedură Civilă - Pagina 151
Procedură Civilă - Pagina 152
Procedură Civilă - Pagina 153
Procedură Civilă - Pagina 154
Procedură Civilă - Pagina 155
Procedură Civilă - Pagina 156
Procedură Civilă - Pagina 157
Procedură Civilă - Pagina 158
Procedură Civilă - Pagina 159
Procedură Civilă - Pagina 160
Procedură Civilă - Pagina 161
Procedură Civilă - Pagina 162
Procedură Civilă - Pagina 163
Procedură Civilă - Pagina 164
Procedură Civilă - Pagina 165
Procedură Civilă - Pagina 166
Procedură Civilă - Pagina 167
Procedură Civilă - Pagina 168

Conținut arhivă zip

  • Procedura Civila.pdf

Alții au mai descărcat și

Actele de Procedură și Termenele Procedurale

CAPITOLUL I ACTELE DE PROCEDURA-CONSIDERAŢII PRELIMINARE Secţiunea I: Corelaţia dintre forma procedurală şi actul de procedură. Definirea actelor...

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Acțiunea Civila

Capitolul 1. Notiuni introductive privind actiunea civila Actiunea civila 1. Notiune si natura juridica In literatura de specialitate s-au dat...

Participanții la procedura de executare silită

1. Precizări prealabile Executarea silită, caracterizată ca fiind cea de-a doua fază a procesului civil, nu poate fi concepută fără participarea...

Rolul Activ al Judecătorului

Principiul rolului activ al judecătorului Rolul activ al judecătorului este, deopotrivă, un principiu fundamental în procesul civil în afară de...

RCA - despăgubirile în asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

I. Noţiuni introductive Asigurările s-au născut din nevoia imperiosă de protecţie a omului si a avutului său agonisit cu trudă împotriva forţelor...

Procedura Prealabilă Ședinței de Judecată

1. Depunerea şi primirea cererii de chemare în judecată Activitatea judiciară este declanşată de către cei interesaţi pentru apărarea drepturilor...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Ordonanța președințială

Conform unei teorii , originea ordonanței președințiale s-a afla în ius vocatio ab torto din Legea celor XII table (anul 449 î.e.n), ius vocatio...

Activitatea Reformatoare a lui Alexandru Ioan Cuza

CAPITOLUL I Secţiunea I Organizarea de stat a Ţarii Româneşti şi a Moldovei în perioada 1845-1856 După înfrângerea vremelnică a revoluţiei de...

Sancțiunile ce Intervin în Cazul Nerespectării Condițiilor Referitoare la Actele și Termenele Procesual Civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACTELE DE PROCEDURĂ CIVILĂ 1.1 Notiunea si importanta actului de procedură Codul de procedură civilă...

Noul Cod de Procedură Civilă

INTRODUCERE O societate ideala ar fi cea în care membrii ei ar respecta legile si regulile datorita propriilor principii morale si nefiind...

Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă

Notiunea de competenţă Compeţenţa reprezintă aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti sau unui alt organ cu activitate...

Recursul în Interesul Legii

INTRODUCERE Aşadar cum arată chiar denumirea acestuia şi astfel cum rezultă şi din dispoziţiile legale în materie (art. 329 C. pr. civ.), recursul...

Procedura divorțului în vechiul și noul cod de procedură civilă

Introducere Divorțul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor Prin divorț se întelege desfacera...

Ai nevoie de altceva?