Protecția Minorului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 35238
Mărime: 157.51KB (arhivat)
Publicat de: Petrina Fodor
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. CUPRINS 1
 2. I. Conceptul de minor în legea penală 3
 3. II. Cadrul legislativ privind protecția minorului 13
 4. II.1. Constituția 13
 5. II.2. Codul penal actual 14
 6. II.3. Noul Cod penal 16
 7. II.4. Codul Penal actual și Noul Cod Penal- scurtă analiză comparativă privind infracțiunile cu subiect pasiv minorul 24
 8. II.4.1. Analiză comparativă a infracțiunilor contra vieții în Vechiul Cod Penal și Noul Cod Penal 24
 9. II.4.2. Agresiunile asupra fătului în vechiul Cod penal şi noul Cod penal 27
 10. II.4.3. Infracţiunile referitoare la viaţa sexuală reglementate în Noul Cod Penal 28
 11. II.5. Legi speciale 29
 12. II.6. Conventia ONU cu privire la drepturile copilului 33
 13. III. Minorul – victimă a infracțiunii 36
 14. III.1. Psihologia minorului parte vătămată 36
 15. III.2. Protecția minorului victimă în cursul procesului penal 39
 16. III.3. Minorul – subiect pasiv al infracțiunilor prevăzute de Codul penal 43
 17. III.4. Ocrotirea minorului prin legile speciale 64
 18. III.4.1. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 65
 19. III.4.2. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane 71
 20. III.4.3. Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor 74
 21. III.4.4. Hotărârea Guvernului nr.299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane 76
 22. III.4.5. Hotărârea Guvernului nr. 1295/2004 privind aprobarea Planului naţional, de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii 77
 23. III.4.6. Hotărârea Guvernului nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi aflaţi pe teritoriul altui stat şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora 78
 24. IV. Protecția drepturilor minorului aflat în conflict cu legea penală 82
 25. IV.1. Delicvența juvenilă 82
 26. IV.2. Regimul procesual al infractorilor minori 82
 27. IV.3. Răspunderea penală a infractorilor minori 82
 28. V. Instituții cu atribuții în protecția minorului 82
 29. V.1. Autorități ale administrației publice central 82
 30. V.2. Autorități ale administrației publice locale 82
 31. V.3. Organisme private autorizate 82
 32. V.4. Autoritatea judecătorească 82
 33. Concluzii 82
 34. Bibliografie 82

Extras din curs

I. Conceptul de minor în legea penală

Minorii beneficiază de o ocrotire deosebită, atât în domeniul dreptului procesual penal cât şi în domeniul dreptului penal, prin instituirea unor norme speciale; astfel, când persoana vătămată este un minor, Codul de procedură penală prevede dispoziţii speciale privind pornirea şi exercitarea acţiunii civile din oficiu, susţinerea acţiunii civile de către procuror, luarea în mod obligatoriu a măsurilor asigurătorii în vederea reparării pagubei, etc; în dreptul penal se acordă o deosebită atenţie reglementării minorităţii în sensul că se menţionează în mod expres că minorii sub 14 ani nu au format discernământul faptelor şi consecinţelor lor şi, ca atare, nu răspund penal , iar minorii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani răspund penal doar în măsura în care se dovedeşte (printr-o expertiză medico-legală psihiatrică) că aveau format, în momentul comiterii infracţiunii, discernământul faptelor şi consecinţelor lor .

Minoritatea este starea în care se găsește făptuirorul minor, care în momentul săvârșirii faptei prevăzute de legea penală nu împlinise vârsta răspunderii penale.

Pentru cazul când făptuitorul este un minor între 14 şi 18 ani s-a instituit o procedură specială de urmărire şi judecată, care se justifică prin faptul că minorul nu are maturitatea psihică, dezvoltarea intelectuală şi experienţa necesară pentru folosirea eficientă a drepturilor procesuale acordate de lege .

Având în vedere particularitățile dezvoltării biopsihice a persoanei, în dreptul penal, s-a impus cu necesitate stabilirea unei limite de vârstă sub care să fie exclusă răspunderea penală a minorului. Până la o anumită vârstă minorul este deci prezumat ca fiind lipsit de capacitate penală deoarece nu are reprezentarea semnificației sociale a acțiunilor sau inacțiunilor lui.

Cât priveşte tratamentul copilului în societatea contemporană, în literatura socio-juridică se confruntă două tendinţe majore: una „paternalistă", considerând că societatea şi familia ca grup social sunt datoare să asigure copilului un mediu protectiv, cu elemente clare de distincţie între ceea ce este bine şi ceea ce nu este bine pentru el, şi o a doua tendinţă, de „autodeterminare" a copilului, pledând în favoarea posibilităţii juridiceşte recunoscută copilului de a exercita, în anumite limite, un control asupra ambientului său social imediat, inclusiv prin decizii luate în nume propriu.

Dincolo de controverse, se admite unanim că înţelegerea copilului şi a copilăriei, sau cel puţin disponibilitatea de a înţelege, nu poate fi detaşată de contextul concret al unei societăţi date, de practicile şi tradiţia creşterii copilului, de normele şi valorile ataşate acestui proces, de politicile sociale, de cadrul normativ şi instituţional al protecţiei drepturilor copilului.

Ţara noastră a ratificat Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului prin Legea nr. 18/19902 şi astfel, în baza art. 20 din Constituţie, legile interne urmau a fi interpretate în concordanţă cu prevederile Convenţiei. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu dispoziţii pliate pe cele ale Convenţiei, stabileşte cadrul legal privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului, precum şi obligaţia autorităţilor publice, a organismelor private autorizate, precum şi a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice responsabile de protecţia copilului de a respecta, promova şi garanta drepturile copilului (art. 1 din Legea nr. 272/2004).

Actele normative aflate în vigoare în materie de protecţie a copilului, inclusiv cadrul organizatoric existent, până 1a adoptarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, nu permiteau punerea în practică a noii strategii centrată pe copil şi familie şi pe crearea serviciilor locale destinatemenţinerii stabilităţii familiei şi prevenirii separării copilului de părinţi . Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului reprezintă baza unui sistem modern, european de protecţie a drepturilor tuturor copiilor, pe deplin armonizat cu tratatele internaţionale ia care România este parte, în mod deosebit cu Convenţia europeană privind drepturile omului şi, respectiv, Convenţia ONU cu privire 1a drepturile copilului. Este un sistem care îşi propune înainte de toate să aibă grijă de toţi copiii României, trecând de la o focalizare pe copilul aflat în dificultate la abordarea copilului în contextul tuturor drepturilor sale, ceea ce înseamnă în primul rând în contextul familiei sale .

Legea nr.272/2004 stabileşte cadrul legal privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului, precum şi obligaţia autorităţilor publice, a organismelor private autorizate, precum şi a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice responsabile de protecţia copilului de a respecta, promova şi garanta, drepturile copilului .

În cuprinsul art. 6 lit. a)-l) din Legea nr. 272/2004 sunt enumerate acele reguli fundamentale care asigură respectarea şi garantarea drepturilor copilului în fiecare din ipostazele sale - fie că aceste drepturi sunt obiectul unor reglementări, acte juridice emise ori încheiate, fie că drepturile copilului sunt evocate în contextul drepturilor şi îndatoririlor ce revin părinţilor sau altor reprezentanţi legali ai săi, fie că referitor la copil sunt de efectuat demersuri ori sunt de luat decizii de către autorităţile publice, organismele private autorizate ori de către instanţele judecătoreşti - şi în fiecare dintre domeniile de manifestare a drepturilor copilului - al drepturilor şi libertăţilor civile, al dreptului la mediu familial şi îngrijire alternativă, al dreptului la sănătate şi bunăstare, al dreptului la educaţie, activităţi recreative şi culturale.

Preview document

Protecția Minorului - Pagina 1
Protecția Minorului - Pagina 2
Protecția Minorului - Pagina 3
Protecția Minorului - Pagina 4
Protecția Minorului - Pagina 5
Protecția Minorului - Pagina 6
Protecția Minorului - Pagina 7
Protecția Minorului - Pagina 8
Protecția Minorului - Pagina 9
Protecția Minorului - Pagina 10
Protecția Minorului - Pagina 11
Protecția Minorului - Pagina 12
Protecția Minorului - Pagina 13
Protecția Minorului - Pagina 14
Protecția Minorului - Pagina 15
Protecția Minorului - Pagina 16
Protecția Minorului - Pagina 17
Protecția Minorului - Pagina 18
Protecția Minorului - Pagina 19
Protecția Minorului - Pagina 20
Protecția Minorului - Pagina 21
Protecția Minorului - Pagina 22
Protecția Minorului - Pagina 23
Protecția Minorului - Pagina 24
Protecția Minorului - Pagina 25
Protecția Minorului - Pagina 26
Protecția Minorului - Pagina 27
Protecția Minorului - Pagina 28
Protecția Minorului - Pagina 29
Protecția Minorului - Pagina 30
Protecția Minorului - Pagina 31
Protecția Minorului - Pagina 32
Protecția Minorului - Pagina 33
Protecția Minorului - Pagina 34
Protecția Minorului - Pagina 35
Protecția Minorului - Pagina 36
Protecția Minorului - Pagina 37
Protecția Minorului - Pagina 38
Protecția Minorului - Pagina 39
Protecția Minorului - Pagina 40
Protecția Minorului - Pagina 41
Protecția Minorului - Pagina 42
Protecția Minorului - Pagina 43
Protecția Minorului - Pagina 44
Protecția Minorului - Pagina 45
Protecția Minorului - Pagina 46
Protecția Minorului - Pagina 47
Protecția Minorului - Pagina 48
Protecția Minorului - Pagina 49
Protecția Minorului - Pagina 50
Protecția Minorului - Pagina 51
Protecția Minorului - Pagina 52
Protecția Minorului - Pagina 53
Protecția Minorului - Pagina 54
Protecția Minorului - Pagina 55
Protecția Minorului - Pagina 56
Protecția Minorului - Pagina 57
Protecția Minorului - Pagina 58
Protecția Minorului - Pagina 59
Protecția Minorului - Pagina 60
Protecția Minorului - Pagina 61
Protecția Minorului - Pagina 62
Protecția Minorului - Pagina 63
Protecția Minorului - Pagina 64
Protecția Minorului - Pagina 65
Protecția Minorului - Pagina 66
Protecția Minorului - Pagina 67
Protecția Minorului - Pagina 68
Protecția Minorului - Pagina 69
Protecția Minorului - Pagina 70
Protecția Minorului - Pagina 71
Protecția Minorului - Pagina 72
Protecția Minorului - Pagina 73
Protecția Minorului - Pagina 74
Protecția Minorului - Pagina 75
Protecția Minorului - Pagina 76
Protecția Minorului - Pagina 77
Protecția Minorului - Pagina 78
Protecția Minorului - Pagina 79
Protecția Minorului - Pagina 80
Protecția Minorului - Pagina 81
Protecția Minorului - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Protectia Minorului.docx

Alții au mai descărcat și

Măsurile Educative și Evoluția lor în Dreptul Penal Românesc

Capitolul I Consideraţii introductive privind reflectarea stării de minoritate pe planul legislaţiei penale Problema răspunderii penale a...

Răspunderea Minorilor pentru Săvârșirea Contravențiilor Administrative

martorii creşterii vertiginoase a contravenţiilor săvârşite de minori. Fenomen explicabil prin transformările politice, sociale şi economice ce se...

Ocrotirea minorului - protecția copilului aflat în dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Urmărirea penală a minorilor

INTRODUCERE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Contestația la Executare

Natura juridică a contestaţiei la executare. In Codul de procedură penală din 1936 „contestaţia la executarea hotărârilor de condamnare" era...

Măsurile educative din cod penal și din noul cod penal

1. Introducere Combaterea criminalitatii în rândul minorilor a ridicat, în cadrul legislatiei penale, unele probleme speciale, cu totul deosebite...

Răspunderea Penală a Minorilor

Capitolul I. Sancționarea minorilor – aspecte generale 1.1. Prevenirea și sancționarea infracțiunilor săvârșite de minori Problema folosirii...

Te-ar putea interesa și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Armonizare a relațiilor inter - etnice - sfidări și oportunități

I. INTRODUCERE Recentele evenimentele politice din Republica Moldova au readus în prim plan problemele referitoare la relatiile inter-etnice,...

Protecția Minorităților în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Pentru o mai bună inţelegere a acestui concept, este necesară mai întâi cunoasterea semnificaţiei filozofice. După cum preciza...

Tutela minorului - studiu comparativ între dispozițiile codului familiei și reglementările codului civil

INTRODUCERE “Copilul este ca o oglinda care te ameteste putin.Sau ca o fereastra.Totdeauna copilul te in-timideaza ca si cand stie el ce stie.Nu...

Comunitatea Evreilor din România

INTRODUCERE Aspecte ale cultului mozaic Ignorat multã vreme de istoriografie, rolul evreilor în procesul de modernizare al societãţii româneşti...

Statutul Juridic al Minorităților Naționale din Ucraina

REZUMAT ŞI CUVINTE CHEIE Cuvinte cheie: resortisanţi, minorităţi, străini, apatrizi, ICNUR, drept de veto, relaţii interetnice. Rezumat: Lucrarea...

Ai nevoie de altceva?