Conservarea Diversității Biologice

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 12293
Mărime: 73.95KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Introducere

Mediul ne priveşte pe toţi, deoarece se leagă de fiecare aspect al lumii pe care o împărţim şi de care depindem pentru supravieţuire.

În ultimele decade a devenit evident că mediul nostru global este ameninţat serios, ca rezultat al activităţilor umane:

- Natura şi diversitatea sunt ameninţate iar viaţa sălbatică este în declin.

- În Europa, o jumătate dintre mamiferele indigene şi o treime dintre speciile de reptile, păsări şi peşti sunt în pericol.

- Agricultura, industria şi turismul distrug viaţa sălbatică şi habitatele naturale.

- Multe zone umede şi ecosisteme lotice s-au pierdut, ca şi 75% din dune în Franţa, Italia şi Spania.

- Stepele şi mlaştinile Europei s-au redus cu până la 90% în ultimul secol.

În următorul secol, populaţia lumii va creşte cu 50%, de la 6,1 miliarde la 9,3 miliarde. Populaţia celor mai sărace 49 de naţiuni ale lumii se va tripla.

Impactul asupra lumii şi a resurselor naturale va fi devastator, dacă umanitatea nu găseşte cheia spre o dezvoltare durabilă.

Definiţii

- Conservarea diversităţii biologice urmăreşte protejarea şi administrarea lumii naturale.

- Conservarea biodiversităţii studiază mecanismele care alterează sau menţin diversitatea biologică şi utilizează rezultatele cercetărilor fundamentale şi aplicative care urmăresc prevenirea pierderilor în lumea vie: extincţia speciilor, pierderea variabilităţii genetice şi distrugerea comunităţilor biologice.

- Biodiversitatea este abundenţa de entităţi vii pe Pământ, reprezentată de milioane de plante, animale şi microorganisme, genele pe care acestea le conţin, complexitatea ecosistemelor pe care le formează (World Wildlife Fund, 1989).

- Biodiversitatea este definită ca indice structural complex al ecosistemului şi atribut al biocenozei care, ca parte vie a ecosistemului, este constituită din numărul de specii, efectivele acestora şi grupările ecologice formate în interiorul biotopului pe care îl populează.

- Diversitatea specifică/biologică include tot spectrul organismelor de pe Terra, procariote şi eucariote, indiferent de regnul căruia îi aparţin. Diversitatea speciilor reprezintă nu numai răspunsul adaptărilor ecologice şi filogenetice ale populaţiilor la particularităţile mediului, ci şi baza resurselor primare şi alternative pentru om (hrană, adăpost, materie primă, produse pentru tratarea unor boli etc.).

- Diversitatea genetică constă în variaţiile genetice ale indivizilor, populaţiilor şi speciilor de pe Terra. Ea constituie suportul pentru menţinerea capacităţii reproductive a speciilor, pentru asigurarea rezistenţei la boli şi intemperii, pentru capacitatea de adaptare la condiţiile de mediu şi de supravieţuire în cazul unor dezastre. Prezintă o importanţă deosebită pentru agricultură şi zootehnie.

- Diversitatea ecosistemică reuneşte variaţiile comunităţilor ce formează biocenozele, variaţiile interacţiunilor dintre aceste comunităţi şi cele ale ecosistemelor de pe Terra. Diversitatea ecosistemică reprezintă răspunsul colectiv al speciilor ce formează comunităţile biologice, la diferite condiţii de mediu.

- Biodiversitatea ecosistemelor a fost şi este influenţată permanent, în sens pozitiv sau negativ, de o multitudine de factori. În prezent, activitatea antropică, prin toate formele de manifestare, are influenţe foarte puternice, şi de cele mai multe ori, nefaste asupra biodiversităţii, atât la nivel regional, cât şi global.

N. Eldredge (1992) defineşte mai multe categorii ale biodiversităţii:

- Diversitatea ecologică care este dată de numărul diferitelor forme de organizare prezente într-un sistem local şi care participă la schimburile de materie şi energie.

Diversitatea ecologică include organismele (nivelul individual), populaţiile locale (reprezentând nivelul populaţional) şi biocenoza (autorul vizează ecosistemele locale şi regionale).

- Diversitatea genealogică se referă la numărul taxonilor dintr-un ram monofiletic.

Punctul de plecare al autorului este genomul, ca şi când reproducerea şi înmulţirea ar reprezenta funcţii ale cromozomilor şi nu ale celulei. În viziunea lui Eldredge, diversitatea genealogică include genomul, organismul, populaţia locală, specia şi taxonii monofiletici.

- Diversitatea fenotipică reprezintă suma variaţiilor sau a deosebirilor din interiorul şi dintre populaţiile unei specii (sau taxon de rang superior speciei).

- Studiul biodiversităţii a luat avânt la nivel regional, în anii 1980, o dată cu înţelegerea rolului economic al diversităţii plantelor, animalelor şi microorganismelor.

- La nivel global, momentul decisiv l-a constituit Conferinţa de la Rio de Janeiro (1992) a şefilor de state şi de guverne, care au semnat Convenţia asupra Biodiversităţii.

- Diversitatea biologică ocupă o poziţie critică între necesităţile umane directe şi menţinerea calităţii vieţii umane.

- Reprezintă sursa principală de bunuri şi servicii utilizabile şi joacă un rol esenţial în procesele ecologice locale, regionale şi globale.

- Biodiversitatea reprezintă sursa principală de hrană, are rol în menţinerea sănătăţii populaţiei umane şi oferă oportunităţi recreaţionale.

Preview document

Conservarea Diversității Biologice - Pagina 1
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 2
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 3
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 4
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 5
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 6
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 7
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 8
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 9
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 10
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 11
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 12
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 13
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 14
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 15
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 16
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 17
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 18
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 19
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 20
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 21
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 22
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 23
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 24
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 25
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 26
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 27
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 28
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 29
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 30
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 31
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 32
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 33
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 34
Conservarea Diversității Biologice - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Conservarea Diversitatii Biologice.doc

Alții au mai descărcat și

Metode pentru Conservarea Biodiversității

ARGUMENT Conservarea biodiversităţii a devenit sau ar trebui să devină, una din cele mai urgente şi importante probleme ale omenirii. Este...

Rolul Modelelor în Ecologia Populațiilor

Introducere Definiţia ecosistemului: Unitatea ecologică funcţională elementară a biosferei, alcătuită din biotop (partea nevie),ocupat de...

Silvicultură - stratul arborilor

STRATUL ARBORILOR Silvicultura este o stiinta complexa ce are ca obiect de studiu padurea si consta în ansamblul de preocupari privind cunoasterea...

Ecologie Juridică

1.2. GENEZA ECOLOGIEI CA STIINTA Prima definitie a ecologiei a fost data de profesorul german EFNST HAKEL, unul din marii evolutionisti ai...

Sisteme Ecotehnologice

Prin definitie, ecologia este o disciplina care studiaza interactiunile reciproce dintre mediul ambiant si organismele vii. Organismele de pe...

Globalizare și Regionalizare

Capitolul 1 GLOBALIZAREA – CONTINUT SI SEMNIFICATII Intensificarea globalizarii constituie trasatura fundamentala a economiei mondiale la...

Elemente de Ecologie

1. Definirea si evolutia ecologiei 1.1.Definirea ecologiei Biologul german Ernst Haeckel publica în anul 1866 volumul „Generelle Morphologie der...

Evaluarea Impactului Ecologic

1. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE: NOTIUNI GENERALE 1.1. Introducere Omenirea a avut multe probleme de rezolvat pe parcursul istoriei sale de...

Te-ar putea interesa și

Conservarea biodiversității în condițiile crizei economico-financiare actuale

Introducere Biodiversitatea şi ecosistemele oferă servicii nepreţuite pentru societate. Acestea includ alimente, apă curată, resurse genetice,...

Poluarea Mediului și Conservarea Naturii

INTRODUCERE Poluarea nu este un fenomen recent şi nici accidental. Începuturile civilizaţiei umane sunt legate de apariţia primelor surse de...

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Tehnici de Protecție a Mediului

CAPITOLUL I PROTECŢIA JURIDICĂ A SOLULUI 1.1. Protecţia juridică a solului Acţiunea comunitara de protecţie a solului s-a desfăşurat, în mod...

Răspunderea pentru daunele ecologice în dreptul comunitar

INTRODUCERE Protectia mediului este una din marile provocari actuale ale Europei, data fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de catre...

Reconstrucția ecologică a ariei naturale protejate Balta Comana

INTRODUCERE Dintre componentele esențiale ce alcătuiesc mediul ambiant, un loc aparte îl ocupă diversitatea biologică. Prin aderarea României,...

Schimbările climatice, factor de risc pentru ecosistemele râurilor montane din Județul Argeș

Introducere Schimbările rapide din mediul înconjurător sunt cauzate de creșterea populației globului, de creșterea ratei de consum a resurselor de...

Diversitatea biologică și poluarea - lista roșie a specilor

Introducere Diversitatea biologică sau biodiversitatea este unul dintre termeni cheie în domeniul conservării incluzănd bogăţia vieţii şi...

Ai nevoie de altceva?