Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 32145
Mărime: 223.73KB (arhivat)
Publicat de: Alina V.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Necesitatea societăţilor pe acţiuni în economie şi etapele dezvoltării acestora

2. Definirea şi caracterele societăţii pe acţiuni. Clasificarea societăţilor pe acţiuni

3. Avantajele şi dezavantajele societăţilor pe acţiuni. Delimitări ale societăţilor pe acţiuni de alte societăţi comerciale asemănătoare

4. Dezvoltarea societăţilor pe acţiuni în Republica Moldova

Născută din ideea cooperării între mai mulţi întreprinzători animaţi de intenţia de a realiza împreună activităţi economice de amploare, societatea comercială pe acţiuni, îşi datorează apariţia unor cauze economice şi sociale.

Din momentul apariţiei şi până la momentul de faţă, SA au devenit nişte entităţi economice, care au determinat mari influenţe asupra societăţii, asupra politicilor promovate la nivel de stat, dar şi la nivel mondial. Puterea SA este comparată de unii autori cu puterea feudalilor din perioada medievală. Odată cu statornicirea relaţiilor de piaţă rolul SA devine unul semnificativ, spre exemplu, în ţările avansate volumul producţiei fabricate de SA constituie circa 90% din totalul producţiei pe economie. SA constituie pârgia dezvoltării accelerate a economiei moderne şi poate fi considerată drept un început al epocii capitaliste.

Actualmente SA este considerată forma de bază a activităţii comerciale din următoarele motive:

- prezintă o organizaţie antrenată în producerea, repartizarea şi consumul produsului naţional brut;

- concentrează în activitatea sa cele mai semnificative capitaluri materiale şi financiare;

- asigură angajarea majorităţii forţei de muncă;

- contribuie semnificativ la asigurarea progresului tehnic în toate ramurile economiei;

- determină creşterea producerii şi bunăstarea societăţii;

- spre deosebire de alte forme de organizaţii comerciale, participă activ la viaţa politică a ţării.

Drept imbold pentru crearea SA a servit apariţia coloniilor, dezvoltarea comerţului internaţional, acumularea capitalului şi necesitatea centralizării acestuia.

Cele mai timpurii structuri asemănătoare SA au apărut în Roma Antică şi Italia Medievală. De asemenea, caracteristici ce pot fi atribuite SA sunt asociate unităţilor ce au existat în Olanda, la sf. sec. XV- înc. sec. XVI.

Astfel, primele entităţi societare ce exprimă asocierea a două sau mai multe persoane fizice, prin afectarea comună a unor resurse, în vederea desfăşurării unor activităţi economice şi împărţirii rezultatelor economice obţinute, sunt cunoscute încă din antichitate. Se evidenţiază în această epocă societăţile constituite conform dreptului roman, cum sunt: societăţile de zarafi – societas argintariorum; societăţile tuturor bunurilor prezente şi viitoare ale asociaţilor – societas omnium bonorum; - societatea avînd ca obiect un singur lucru – societas unius rei; societatea pentru venituri viitoare – societas quaestus, lucri, compendi; societăţile de arendă pentru încasarea impozitelor – societas publicanorum. Astfel de societăţi s-au constituit prin încheierea unui contract între asociaţi iar bunurile care formau patrimoniul social rămîneau, în continuare, în proprietatea asociaţilor. Societatea presupunea existenţa a trei elemente: un aport comun, un interes comun şi intenţia de a încheia un asemenea contract (affectio societatis).

Ca prima formă de organizare apropiată SA au fost societates vectigalium publicorum din Roma Antică, care se formau prin cedarea în gestiune a veniturilor statale, pe termen de 3, 5 sau chiar 100 ani. Entităţile menţionate purtau răspundere patrimonială nelimitată faţă de stat pentru drepturile oferite, iar responsabilitatea membrilor acestora nu depăşea limita sumelor depuse.

În sec. XIII-XIV au căpătat avânt aşa-numitele communitates, societates sau colonnae, în baza formării unui fond comun (columna comunius) prin cedarea, de către posesori, a sumelor de bani sau mărfurilor, căpitanului unui vas maritim, care pleca în navigaţie. Fiecare cotă-parte îşi avea preţul său de piaţă iar responsabilităţile patrimoniale ale membrilor fondului puteau depăşi mărimea depunerii efectuate.

Banca din Genoa, fondată în 1345, este considerată drept prima SA, capitalul statutar al căreia a fost divizat în 20400 cote-părţi egale, cu dreptul de cedare, organele de conducere fiind adunarea generală şi consiliul de conducere. După modelul acestei bănci, în 1694, în Marea Britanie a fost fondată Banca Patterson.

În secolul al XVIII-lea apar primele societăţi pe acţiuni. Înfiinţarea acestor societăţi este legată de expansiunile coloniale ale unor ţări maritime, ca Olanda, Anglia şi Franţa. Au luat fiinţă Compania Olandeza a Indiilor Orientale (1602), Compania Olandeză a Indiilor Occidentale (1621), Compania Insulelor Americii (1626) pentru colonizarea insulelor Martinica şi Guadelup, Compania Noii Franţe (1628) pentru colonizarea Canadei etc. Aceste companii erau constituite pe baza unor patente regale sau concesiuni, cu participarea unui mare număr de posesori de fonduri (regele, curtenii, negustorii etc.). Contribuţiile asociaţilor formau un patrimoniu distinct de cel al asociaţilor care aveau ca titular compania, în calitate de persoană juridică. Pentru prima oară, contribuţiile la formarea patrimoniului, au primit numele de “acţiuni”. În ceea ce priveşte riscurile asociaţilor, acestea erau limitate la contribuţiile lor la formarea patrimoniului companiei.

Preview document

Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 1
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 2
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 3
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 4
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 5
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 6
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 7
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 8
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 9
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 10
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 11
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 12
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 13
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 14
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 15
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 16
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 17
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 18
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 19
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 20
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 21
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 22
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 23
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 24
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 25
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 26
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 27
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 28
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 29
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 30
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 31
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 32
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 33
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 34
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 35
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 36
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 37
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 38
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 39
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 40
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 41
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 42
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 43
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 44
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 45
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 46
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 47
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 48
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 49
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 50
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 51
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 52
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 53
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 54
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 55
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 56
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 57
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 58
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 59
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 60
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 61
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 62
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 63
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 64
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 65
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 66
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 67
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 68
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 69
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 70
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 71
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 72
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 73
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 74
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 75
Activitatea Investițională a Societăților pe Acțiuni - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Activitatea Investitionala a Societatilor pe Actiuni.docx

Alții au mai descărcat și

Economie mondială

Obiectivele cursului Intelegerea fenomenelor si proceselor economice ce se deruleaza la nivel mondial Analiza complexitatii fenomenelor si...

Servicii Publice la Nivel European

1. NOTIUNI GENERALE DESPRE SERVICIILE PUBLICE 1. 1 Funcţiile statului în cadrul serviciilor oferite - Funcţia de furnizor de servicii colective...

Economie europeană

Introducere Cursul « Economie Europeană » se adresează studenţilor din ciclul de licenţă, înscrişi la programele de studiu ZI si ID, organizat de...

Dobânda, operațiuni de scont, plăți esalonate, rambursarea unui împrumut

1. DOBÂNDA §1. Consideraţii generale. Să presupunem că o persoană A are nevoie de o sumă de bani pe care o vom nota şi o vom numi sumă iniţială,...

Societățile pe acțiuni - conceptul, rolul și necesitatea funcționării acestora în economia de piață

Din momentul apariţiei şi până la momentul de faţă, SA au devenit nişte entităţi economice, care au determinat mari influenţe asupra societăţii,...

Societatea pe Acțiuni ca Obiect al Investiției

Capitalul – este orice activ de piaţă care generează venit (profit) deţinătorului său. Capitalul unei SA poate apărea sub diferite forme: capital...

Economia - Știință Teoretică și Fundamentală

1.1. ECONOMIA – ŞTIINŢĂ TEORETICĂ ŞI FUNDAMENTALĂ Ştiinţa economică constă din ansamblul coerent de noţiuni, idei, teorii şi doctrine prin care...

Economia Serviciilor

UI 1.1 Introducere Acest capitol îsi propune sã facã o introducere în domeniul economiei serviciilor, punând accent, în principal, pe definirea...

Te-ar putea interesa și

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile,...

Analiza Rentabilității Societăților Comerciale

Introducere În acest secol al informaţiei şi al informatizării, procesul de conducere nu se mai poate baza doar pe intuiţie şi pe rutină, ci pe o...

Investiția - condiția esențială a succesului în afaceri

Argumentare Am ales aceasta tema in speranta descoperirii unor noi metode de a patrunde in lumea intransigenta a afacerilor. Conditia esentiala a...

Ghidul învestitorului

Cap. I. Notiuni generale Economiile si investitiile joaca un rol deosebit de important atat la nivel macroeconomic, cat si la nivelul fiecarei...

Evaluarea Întreprinderilor

Noţiuni introductive privind evaluarea întreprinderilor 1.1. Importanţa şi necesitatea evaluării întreprinderii Evaluarea întreprinderii poate...

Evoluția asigurărilor pe plan internațional

Istoria asigurarilor arata ca la inceput omul a suportat singur pagubele.Oamenii au constientizat pericolele la care erau expusi si au incercat sa...

Poziția Județului Dâmbovița în cadrul regiunii Sud-Muntenia

INTRODUCERE Dezvoltarea economica si sociala a judetului Dambovita,in scopul cresterii conditiilor si nivelului de trai al intregii populatii a...

Poziția Județului Dâmbovița în cadrul regiunii Sud-Muntenia

INTRODUCERE Dezvoltarea economica si sociala a judetului Dambovita,in scopul cresterii conditiilor si nivelului de trai al intregii populatii a...

Ai nevoie de altceva?