Economia Serviciilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 8 fișiere: ppt
Pagini : 142 în total
Mărime: 101.86KB (arhivat)
Publicat de: Nadia Ardeleanu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Delia Popescu

Extras din curs

1. CONŢINUTUL, CARACTERISTICILE ŞI TIPOLOGIA SERVICIILOR

Conceptele de serviciu şi sector terţiar

Caracteristicile serviciilor

Tipologia serviciilor

Evoluţiile din ultimele decenii îndreptăţesc caracterizarea economiilor ţărilor dezvoltate ca "economii ale serviciilor", determinând intensificarea preocupărilor specialiştilor de a depăşi relativa rămânere în urmă a teoriei faţă de practică. Aceste preocupări s-au concentrat în primul rând asupra definirii conceptului de serviciu, problemă dificilă datorită extremei eterogenităţi a serviciilor.

Cele mai multe definiţii enunţă una sau mai multe caracteristici ale serviciilor care le diferenţiază de produsele tangibile. Alte definiţii pun accentul pe utilităţile, avantajele sau satisfacţiile produse de activităţile de servicii sau pe schimbările determinate de acestea asupra bunurilor, persoanelor sau relaţiilor sociale. Există şi definiţii negative ale serviciilor, care le definesc prin ceea ce de fapt nu sunt (prin excludere).

Cu toate că nu există, până în prezent, o definiţie "perfectă" a serviciilor, definirea serviciilor ca reprezentând "o activitate umană cu un conţinut specializat, având ca rezultat efecte utile, imateriale şi intangibile destinate satisfacerii unei nevoi sociale" apare satisfăcătoare în încercarea de a delimita serviciile de bunurile materiale.

Serviciile sunt imateriale, intangibile, nestocabile (perisabile), nedurabile, inseparabile de persoana prestatorului şi a utilizatorului, eterogene (variabile), producţia şi consumul lor sunt simultane, iar preţul serviciului este un preţ al cererii. Aceste caracteristici îşi pun puternic amprenta asupra producţiei şi comercializării serviciilor.

Astfel, în sistemul procesului de producţie a serviciilor (denumit de unii specialişti "servucţie") clientul reprezintă unul dintre elementele fundamentale, participând de multe ori direct la prestarea serviciului. De asemenea, calitatea serviciului este determinată într-o măsură esenţială de calităţile prestatorului, existând din acest punct de vedere numeroase posibilităţi de diferenţiere a serviciilor.

Imaterialitatea şi intangibilitatea serviciilor fac evaluarea serviciilor mai dificilă şi obligă prestatorii să găsească soluţii pentru a le face "vizibile". Aceste caracteristici au de asemenea, importante implicaţii asupra modalităţilor de comercializare a serviciilor în străinătate. Nestocabilitatea (perisabilitatea) serviciilor creează probleme îndeosebi legate de posibilitatea apariţiei unor dezechilibre între cerere şi ofertă şi impune utilizarea unor strategii vizând atenuarea acestor dezechilibre.

Conținut arhivă zip

  • curs1ec.serv.ppt
  • curs2ec.serv..ppt
  • curs3ec.serv.ppt
  • Curs4EcServ.ppt
  • Curs5EcServ.ppt
  • Curs6Ec[1].S.ppt
  • Curs7EcS.ppt
  • Curs8Ec[1].S..ppt

Alții au mai descărcat și

Economie mondială

1.1. Economia mondiala : formare , dezvoltare, caracterizare Economia mondiala contemporana este rezultatul procesului indelungat al dezvoltarii...

Economie Mondială

Tendinte actuale în economia mondiala Capitolul I FUNDAMENTELE ECONOMIEI MONDIALE Introducere Acest capitol abordeaza aspectele conceptuale ale...

Economia mondială și integrarea economică

Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice...

Economia Serviciilor - Capitolele 4-6

CAPITOLUL 4. SERVICII DE PIAŢĂ Serviciile de piaţă reprezintă activităţi care fac obiectul vânzării şi cumpărării pe piaţă, indiferent de momentul...

Curs economie mondială

Unitatea de învăţare nr 1: Delimitări conceptuale privind economia mondială 1. Apariţia economiei mondiale. Premisele apariţiei economiei mondiale...

Economia Serviciilor

UI 1.1 Introducere Acest capitol îsi propune sã facã o introducere în domeniul economiei serviciilor, punând accent, în principal, pe definirea...

Economia Serviciilor

ACQUIS-UL COMUNITAR ÎN DOMENIUL SERVICIILOR Avantajul competitiv al întreprinderilor depinde tot mai mult de concepţia, gestiunea şi integrarea cu...

Economie Mondială

CAPITOLUL 1 ECONOMIA MONDIALĂ „O REALITATE DINAMICĂ” Sistemul capitalist a stat la baza apariţiei şi dezvoltării economiei mondiale. Piaţa...

Te-ar putea interesa și

Calitatea seviciilor în economia de piață - Studiu de caz Auto-Fast

CAPITOLUL 1. SERVICII ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ Introducere Într-o economie modernă serviciile devin din ce în ce mai importante, contribuind în mod...

Strategii de dezvoltare durabilă a serviciilor în economia modernă

CAPITOLUL 1 Importanţa serviciilor în economia modernă 1.1 Serviciile – sector distinct al economiei Concepţia modernă referitoare la sistemele...

Analiza pieței serviciilor de sănătate

INTRODUCERE În ultimii ani, serviciile au jucat un rol extrem de important în dezvoltarea economiei și a societății, aducând o contribuție...

Tendințe în dezvoltarea sectorului Românesc al serviciilor

INTRODUCERE În prezent asistăm la nivel global, la trecerea la un nou tip de economie, bazat pe preponderenta activitaţilor terţiare în crearea...

Serviciile Turistice în Economia Mondială

Întroducere În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Analiza statistico-economică a corelației dintre prețul și calitatea bunurilor și serviciilor

INTRODUCERE În domeniul fenomenelor şi proceselor economice, iau naştere o serie de legături, de interdependenţe, determinate de acţiunea unor...

Rentabilitatea în Turism

Introducere Factorii economici exteriori au facut ca în ultimii zece ani piata romaneasca a turismului sa se caracterizeze printr-o mare...

Internaționalizarea Sectorului serviciilor-factor al Creșterii și Dezvoltării Economice Contemporane

Introducere Creşterea rolului serviciilor în viata economica si sociala pe plan mondial, în special pentru tarile dezvoltate, a fost interpretata...

Ai nevoie de altceva?