Introducere în Antreprenoriat

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 13393
Mărime: 60.40KB (arhivat)
Publicat de: Oana Pal
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN ANTREPRENORIAT

Abordarea managementului antreprenorial se poate realiza în mai multe moduri. Premisele la care se referă abordarea sunt:

A. Întreprinderea – este componenta cea mai importantă a economiei şi a societăţii; este o organizaţie alcătuită din una sau mai multe persoane care desfăşoară activităţi utilizând mijloace economice în vederea obţinerii de profit.

Importanţa ei decurge din faptul că:

- este principala creatoare de substanţă economică;

- oferă locuri de muncă;

- performanţele sale sunt reflectate în economia unei ţări şi standardele de viaţă ale populaţiei.

B. IMM-ul – reprezintă eşalonul cel mai important al întreprinderilor îndeplinind funcţii economice, tehnice şi sociale. Argumente:

- generează cea mai mare parte din PIB;

- oferă locuri de muncă;

- generează inovaţii aplicabile în economie;

- prezintă cel mai ridicat dinamism în condiţiile ridicate de piaţă;

- realizează produse şi servicii la costuri mai reduse decât firmele mari;

- dovedesc flexibilitate şi avangarditate ridicate la cerinţele şi schimbările pieţei;

- este una din principalele surse de venit ale bugetului de stat;

- oferă posibilitatea îndeplinirii profesionale şi sociale a populaţiei;

- se caracterizează prin flexibilitate, inovabilitate şi dinamism;

- reprezintă germenii firmelor mari;

- actualele condiţii tehnice şi economice duc la crearea de IMM-uri.

Slăbiciuni:

- cantitate mică de resurse incorporabile şi de rezerve disponibile;

- dependenţă de o persoană denumită şi antreprenor;

- nivelul tehnic mai scăzut;

- mai puţin stabile şi durabile.

C. Antreprenorul – constituie unul din principalii piloni actori ai economiei de piaţă:

- rolul acestuia rezultă din faptul că îi aparţine ideea creativă a IMM-urilor, cea de-a doua fiind cei care transformă IMM-ul într-o întreprindere mare;

- au rol determinant în modelarea mediului economic;

- constituie componenta principală a clasei de firmă;

- au rol determinant în crearea economiei de piaţă (cererea – oferta).

Valorificarea majoră a potenţialului IMM-ului şi antreprenorului este condiţionată de apelarea la managementul antreprenorial.

1.1 Activităţile antreprenoriale şi spiritul întreprinzător

După americanul Dan Muzyca activitatea antreprenorialului constă în identificarea şi valorificarea unei oportunităţi economice. Caracteristicile procesului antreprenorial sunt:

- este un act de voinţă umană;

- se produce la nivelul unei firme;

- implică o schimbare a organizaţiei;

- determină discontinuităţi în procese;

- este un proces holistic;

- este un proces dinamic;

- reprezintă un demers unic;

- implică numeroase variabile;

- rezultatul antreprenorial depinde de numeroase variabile.

Principalele variabile care influenţează activitatea antreprenorială sunt:

Variabilele interne se manifestă în cadrul creat de variabilele externe care pot avea un impact major asupra iniţiativelor antreprenoriale.

Mai mulţi specialişti printre care Peter Drucker apreciază că în prezent se manifestă pe plan mondial o revoluţie antreprenorială, adică are loc o trecere de la economia de tip managerial la cea de tip antreprenorial. Sursele de evoluţie antreprenoriale sunt multiple, respectiv:

• schimbările tehnice prin invenţii, inovaţii şi echipamente;

• schimbările economice care se referă la:

- trecerea la economia de tip informaţional;

- trecerea la economia de piaţă;

• internaţionalizarea activităţilor economice;

• schimbările sociale care au ca rezultat o diminuare a discrepanţelor sociale şi o dezvoltare a clasei de mijloc;

• schimbările politice (trecerea la proprietatea privată);

• schimbările psihologice, au drept suport evoluţia complexă şi spectaculoasă a populaţiei.

1.2 Definirea si caracteristicile antreprenorilor

În accepţiunea lui Kevin caracteristicile antreprenorilor sunt:

- o persoană care îşi asumă riscuri;

- un furnizor de capital financiar;

- un decident;

- un lider industrial;

- un manager sau un lider antreprenor;

- un organizator sau un coordonator de resurse umane;

- un proprietar de firmă;

- un utilizator de factori de producţie;

- un contractant;

- un arbitru;

- o persoană care alocă resurse pentru utilizări alternative;

- o persoană care imaginează, dezvoltă şi concretizează viziuni.

Rolurile antreprenorilor sunt:

- investitor;

- proprietar;

- manager;

- executant;

- inventator .

Preview document

Introducere în Antreprenoriat - Pagina 1
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 2
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 3
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 4
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 5
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 6
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 7
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 8
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 9
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 10
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 11
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 12
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 13
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 14
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 15
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 16
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 17
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 18
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 19
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 20
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 21
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 22
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 23
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 24
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 25
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 26
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 27
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 28
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 29
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 30
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 31
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 32
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 33
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 34
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 35
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 36
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 37
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 38
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 39
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 40
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 41
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 42
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 43
Introducere în Antreprenoriat - Pagina 44

Conținut arhivă zip

  • Introducere in Antreprenoriat.doc

Alții au mai descărcat și

Antreprenoriatul și Mediul Corporatist

INTRODUCERE Tema lucrării de licenţă pentru care am optat se intitulează „Antreprenoriatul şi întreprinderile mici şi mijlocii”, iar ca studiu de...

Importanța parteneriatului public-privat

Introducere Asigurarea unor servicii cost eficiente in arii din ce in ce mai extinse in baza unor bugete limitate este o mare provocare pentru...

Istoria economiei naționale

1.1. Obiectul istoriei economice Din cadrul vieţii sociale, a sistemului social global al societăţii, subsistemul vieţii economice ocupă cel mai...

Finanțarea prin Bursa de Valori

Bursa de Valori, reprezintă o piaţă secundară pe care sunt tranzacţionate titluri de valoare – acţiuni şi obligaţiuni. Bursa de Valori furnizează...

Managementul Riscurilor

Tema I. Introducere în teoria riscurilor 1. Analiza definiţiilor noţiunii de risc. 2. Funcţiile riscului. 3. Factorii de influenţă asupra...

Antreprenoriat și Leadership

În traducere liberă, managementul semnifică “conducere”, însă se pune problema dacă noţiunea de management este sau nu sinonimă cu noţiunea de...

Antreprenoriat

Antreprenoriatul – factor dinamizator al economiei Conceptul de antreprenoriat: definiţii, istoric, abordări actuale Antreprenoriat şi inovare;...

Managementul Proiectelor Economice

CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL PROIECTELOR 1.1. Abordări privind conceptul de management şi proiect Conform unei accepţiuni a Asociaţiei Americane de...

Te-ar putea interesa și

Finanțarea Activității de Antreprenoriat

INTRODUCERE Dimensiunile dezvoltării micului business, în mare măsură, depind de capacitatea micilor întreprinderi de a avea acces şi a mobiliza...

Antreprenoriat

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent, antreprenoriatul reprezintă una dintre cele mai dezbătute teme atât în cadrul Uniunii Europene, cât şi...

Abordarea Antreprenoriatului în Perspectivă socio-psihologică

Introducere Prezenta lucrare îşi propune să aducă în atenţie următoarele aspecte: definirea caracteristicilor esenţiale ale antreprenoriatului ce...

Abordarea antreprenoriatului din perspectiva socio-psihologică

INTRODUCERE Cu câţiva ani in urma, noţiunea de „afacere" căpătase o pronunţată conotaţie peiorativă. Expresii de genul „Eşti afacerist!" se...

Antreprenoriatul social - studiu de caz România și Marea Britanie

INTRODUCERE În context actual și avându-se în vedere dinamicile sistemice și caracteristicle societăților contemporane, antreprenoriatul social...

Elaborarea Sistemului de Management al Firmei

1. Date iniţiale. 2. Selectarea modurilor raţionale de execuţie a lucrărilor. 3. Dimensionarea volumului, volumului-muncă şi a necesarului de...

Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului

INTRODUCERE Perspectiva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, globalizarea economiei mondiale, mediul concurenţial cu reguli...

Antreprenoriatul Feminin

INTRODUCERE Sub ochii noştri, o nouă profesiune, sau un standard ocupaţional după cum spun experţii în cariere, îşi cere cu fervoare drepturile...

Ai nevoie de altceva?