Audit Financiar

Curs
5.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 28477
Mărime: 170.32KB (arhivat)
Publicat de: Elena M.
Puncte necesare: 0
UNIVERSITATEA „ANDREI ŞAGUNA” CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA : CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE, AN III ANUL UNIVERSITAR :2014– 2015 SEMESTRUL 5

Cuprins

 1. CAPITOLUL I CADRUL CONCEPTUAL PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-PARTEA I. 4
 2. I.1Initiere in audit 4
 3. I.1.1. Istoricul auditului financiar 4
 4. I.1.2. Reglementări în domeniul auditului 6
 5. I.1.3. Concepte, tipuri de audit 8
 6. CAPITOLUL II CADRUL CONCEPTUAL PRIVIND AUDITUL FINANCIAR –PARTEA a II a 11
 7. II.1. Obiectivele si principiile auditului financiar contabil 11
 8. II.2. Principiile generale ale auditului financiar 14
 9. CAPITOLUL III DEONTOLOGIA AUDITORULUI FINANCIAR SI INTERESUL PUBLIC 16
 10. III.1. Organismul de reglementare a profesiei de auditor financiar 16
 11. III.2. Dobândirea calitatii de auditor financiar 17
 12. CAPITOLUL IV RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI VERSUS RESPONSABILITATEA AUDITULUI FINANCIAR 18
 13. IV.1. Caracteristicile controlului intern 18
 14. IV.2. Principiile controlului intern 25
 15. CAPITOLUL V AUDITUL STATUTAR(LEGAL) 27
 16. V.1. Cadrul legislativ si delimitările conceptuale privind auditul statutar si financiar. 27
 17. V.2. Cadrul reglementar privind categoriile de entitati care trebuie sa efectueze auditul statutar al situatiilor financiare anuale 28
 18. V.3. Auditorii statutari si supravegherea publica 29
 19. V.3.1. Autorizarea, aprobarea si formarea profesionala continua a auditorilor statutari 29
 20. V.3.2. Etica profesionala 31
 21. V.3.3. Supravegherea publica 34
 22. CAPITOLUL VI DOCUMENTAREA LUCRARILOR DE AUDIT 36
 23. CAPITOLUL VII ORIENTAREA SI PLANIFICAREA ACTIVITATII DE AUDIT 42
 24. VII.1. Acceptarea mandatului si contractarea lucrărilor de audit 42
 25. VII.2. Planificarea lucrărilor de audit 45
 26. VII.3. Cunoașterea clientului 47
 27. CAPITOLUL VIII EVALUAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN 51
 28. CAPITOLUL IX RISCURILE IN AUDIT -PRAGUL DE SEMNIFICATIE-NORME DE REFERINTA 56
 29. CAPITOLUL X ESANTIONAREA IN AUDIT .64
 30. CAPITOLUL XI TEHNICI SI PROCEDURI UTILIZATE IN AUDIT.68
 31. CAPITOLUL XII SINTETIZAREA CONCLUZIILOR 74
 32. CAPITOLUL XIII RAPORTUL DE AUDIT 79
 33. BIBLIOGRAFIE 84

Extras din curs

CAPITOLUL I CADRUL CONCEPTUAL PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-PARTEA I

I.1 Initiere in audit

I.1.1Istoricul auditului financiar

Termenul de audit provine din limba latina „audire”, care înseamnă a asculta și a trimite mai departe.

Evoluția auditului este strâns legată de evoluția contabilității, a vieții economice în ansamblu. Auditul alături de contabilitate se numără printre cele mai vechi profesii din lume.

Scopul principal al auditului în trecut îl constituia prevenirea actelor de fraudă a persoanelor care aveau în administrație bani publici. Auditorul era cel care judeca partea care dădea de seamă (de unde și ideea de ascultare).

Prin activitatea de audit se înțelege examinarea profesională a unei informații, în vederea exprimării unei opinii rezonabile și independente, prin raportarea la un criteriu (norme, standarde) de calitate în vederea satisfacerii nevoii de informații pentru utilizatori.

Realizarea unei misiuni de audit la nivelul entităților economice necesită existența unor reguli precise, cunoscute și acceptate de cei care emit și receptează informațiile supuse auditării. Regulile sunt definite atât la nivel național, cât și internațional.

Noțiunea de normă permite aprecierea calității unui audit raportat la un sistem de referință. Potrivit standardelor de audit, obiectivul unui angajament de audit al situațiilor financiare îl reprezintă posibilitatea auditorului de a exprima o opinie cu privire la situațiile financiare , dacă aceste sunt întocmite sub toate aspectele semnificative în conformitate cu un cadru identificat de raportare financiară.

Auditul este cunoscut începând cu secolul al XIII-lea, fără date precise sau localizări exacte intr-un stat ,obiectul reprezentându-l, în mod special, verificarea conturilor marilor organizații administrative. La începutul secolului al XIV-lea, auditorii făceau parte din oficialii orașelor , verificând în special sinceritatea persoanelor cu responsabilități financiare. Prin urmare, în perioada de început auditul avea ca scop verificarea înregistrării tuturor tranzacțiilor, fără a se asigura însă verificarea modului de înregistrare a tranzacțiilor, respectiv fără a acorda atenție controlului intern. În secolul XV , în orașele italiene precum Veneția, Genova, Florența, auditul devine practica curentă, scopul fiind identificarea fraudelor.

Literatura de specialitate subliniază mai multe etape în evoluția auditului, delimitate pornind de la categoria socială ce ordona si dispunea efectuarea anumitor acțiuni și activități de audit, denumiți ordonatori de audit. Evoluția auditului este strâns legată și de evoluția contabilității.

Etapele principale în evoluția auditului potrivit literaturii de specialitate

Nr.crt. Etapa Ordonatorul auditului Scopul auditului Cine efectuează auditul

1 Până la începutul secolului XVIII Regi, impărați, biserică, stat Pedepsirea hoților pentru infracțiuni de fraudă, protejarea patrimoniului unei entități Preoții

2 Secolul XVIII- prima jumătate a secolului al XIX-lea Acționarii, tribunalele jurisdicționale, statul Reprimarea fraudelor, pedepsirea celor ce le produceau, soluții în vederea asigurării integrității patrimoniului statului Auditori selectați din rândul celor mai buni contabili

3 Finele secolului al XIX-lea Acționarii, statul. Se conturează relația dintre auditori și auditați Atestarea realității situațiilor financiare în vederea identificării și evitării fraudelor Auditori aleși din rândul contabililor și al profesioniștilor

4 Începutul secolului XX Acționarii, statul Atestarea realității situațiilor financiare în vederea identificării și evitării fraudelor Profesioniști specializați în audit

5 Mijlocul secolului XX- dezvoltarea profesiei contabile, a influențelor cadrului anglo-saxon asupra sistemului contabil conceptual, conduc la dezvoltarea pe continentul european a activității de audit Acționarii, băncile, statul, patronatele, instituțiile financiare Atestarea sincerității și regularității situațiilor financiare. Cel mai important obiectiv este stabilirea gradului de fidelitate a situațiilor financiare. Auditorul aplică proceduri de testare pentru descoperirea eventualelor erori privind riscul de necontinuitate Auditori și specialiști în contabilitate. Auditorul se conturează ca expert independent.

6 În cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea Acționari, bănci, firme, stat Atestarea funcționalității controlului intern, respectarea codului general al contabilității și a normelor de audit. Auditul se transformă într-un audit al procedurilor. Se aplică procedurile de atestare pentru evaluarea riscului de necontinuitate și a imaginii fidele a situațiilor financiare. Profesioniști în domeniul economic sau juridic. Rolul lor este de asigurare, consiliere a conducerii, a managementului public sau privat privind funcționalitatea sistemului de control intern, a sincerității situațiilor financiare, identificarea erorilor, elaborarea de recomandări pentru corectarea erorilor și prevenirea pagubelor.

7 Finele secolului XX- prezent. Perioada clasificărilor și a delimitărilor conceptuale Acționari, bănci, firme, stat Consilierea managementului public și privat privind gestionarea și administrarea acestora. S-a delimitat clar auditul extern de cel intern. Auditori specializați. Auditorii s-au specializat în comunicare și analiza riscului.

Auditul reprezintă una dintre cele mai vechi profesii. La început, scopul auditului îl reprezenta protejarea integrității averilor, apoi certificarea situațiilor financiare, iar în prezent obiectivul este exprimarea unei opinii cu privire la situațiile financiare. S-a trecut de la investigarea tranzacțiilor efectuate la eșantionarea în audit și testarea soldurilor prin inventariere. Dezvoltarea tehnicii, a tehnologiilor au determinat schimbări și în domeniul auditului. A crescut necesitatea procesării datelor, ceea ce a transmis după sine ca auditorii să fie implicați și în aria sistemelor informatice.

Dezvoltarea unei societăți în ansamblu a determinat ca profesionistul auditor să aibă o pregătire mai amplă, atât în domeniul contabil, al managementului, juridic, fiscal, etică, etc.

Bibliografie

Bibliografie minimală obligatorie:;

1. ŢURLEA, E.; ROMAN, AURELIANA G.; NEAMTU, H. - Audit financiar. Misiuni de asigurare şi servicii conexe, Editura Economica, Bucuresti, 2012;

2. MUNTEANU V.-Audit financiar –contabil,Editura PROUNIVERSITARIA,Bucuresti 2012;

3. MORARIU A.;STOIAN F.-Audit financiar,Editura ASE,Bucuresti 2010.

4. OMFP nr. 3055/2009 R-pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;

5. OMFP nr.1898/2013- pentru modificarea si completarea Reglementarilor conforme cu directivele europene ,aprobate prin OMFP nr 3055/2009

Bibliografie recomandată:

1. ARENS, A.; LOEBBECKE, J. - Audit – O abordare integrată, Editia a 8-a, Editura ARC, Bucuresti, 2006;

2. DĂNESCU, TATIANA - Audit financiar- convergente intre teorie si practica, Editura Irecson, 2007;

Preview document

Audit Financiar - Pagina 1
Audit Financiar - Pagina 2
Audit Financiar - Pagina 3
Audit Financiar - Pagina 4
Audit Financiar - Pagina 5
Audit Financiar - Pagina 6
Audit Financiar - Pagina 7
Audit Financiar - Pagina 8
Audit Financiar - Pagina 9
Audit Financiar - Pagina 10
Audit Financiar - Pagina 11
Audit Financiar - Pagina 12
Audit Financiar - Pagina 13
Audit Financiar - Pagina 14
Audit Financiar - Pagina 15
Audit Financiar - Pagina 16
Audit Financiar - Pagina 17
Audit Financiar - Pagina 18
Audit Financiar - Pagina 19
Audit Financiar - Pagina 20
Audit Financiar - Pagina 21
Audit Financiar - Pagina 22
Audit Financiar - Pagina 23
Audit Financiar - Pagina 24
Audit Financiar - Pagina 25
Audit Financiar - Pagina 26
Audit Financiar - Pagina 27
Audit Financiar - Pagina 28
Audit Financiar - Pagina 29
Audit Financiar - Pagina 30
Audit Financiar - Pagina 31
Audit Financiar - Pagina 32
Audit Financiar - Pagina 33
Audit Financiar - Pagina 34
Audit Financiar - Pagina 35
Audit Financiar - Pagina 36
Audit Financiar - Pagina 37
Audit Financiar - Pagina 38
Audit Financiar - Pagina 39
Audit Financiar - Pagina 40
Audit Financiar - Pagina 41
Audit Financiar - Pagina 42
Audit Financiar - Pagina 43
Audit Financiar - Pagina 44
Audit Financiar - Pagina 45
Audit Financiar - Pagina 46
Audit Financiar - Pagina 47
Audit Financiar - Pagina 48
Audit Financiar - Pagina 49
Audit Financiar - Pagina 50
Audit Financiar - Pagina 51
Audit Financiar - Pagina 52
Audit Financiar - Pagina 53
Audit Financiar - Pagina 54
Audit Financiar - Pagina 55
Audit Financiar - Pagina 56
Audit Financiar - Pagina 57
Audit Financiar - Pagina 58
Audit Financiar - Pagina 59
Audit Financiar - Pagina 60
Audit Financiar - Pagina 61
Audit Financiar - Pagina 62
Audit Financiar - Pagina 63
Audit Financiar - Pagina 64
Audit Financiar - Pagina 65
Audit Financiar - Pagina 66
Audit Financiar - Pagina 67
Audit Financiar - Pagina 68
Audit Financiar - Pagina 69
Audit Financiar - Pagina 70
Audit Financiar - Pagina 71
Audit Financiar - Pagina 72
Audit Financiar - Pagina 73
Audit Financiar - Pagina 74
Audit Financiar - Pagina 75
Audit Financiar - Pagina 76
Audit Financiar - Pagina 77
Audit Financiar - Pagina 78
Audit Financiar - Pagina 79
Audit Financiar - Pagina 80
Audit Financiar - Pagina 81
Audit Financiar - Pagina 82
Audit Financiar - Pagina 83
Audit Financiar - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Audit Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Modificări ale aplicării IFRS-urilor de către IMM-uri

Rezumat: Lucrarea de fata prezinta o analiza compartiva privind diferentele aplicarii IFRS din punct de vedere al emiterii IFRS pentru IMM-uri de...

Finanțele întreprinderii

Întreprinderea: mediu de manifestare a fluxurilor bănești. Fluxuri reale – raporturi cu furnizorii, clienții, salariații, asociații (acționarii)....

Negociere și Comunicare în Afaceri

CAP. I DEFINIREA, OBIECTIVELE ŞI ROLUL AUDITULUI FINANCIAR CONTABIL Obiectivul fundamental al contabilităţii îl reprezintă reflectarea imaginii...

Normalizarea contabilă și fiscală în cadrul entității

Normalizarea contabila si fiscala in cadrul entitatii Normalizarea contabila este procesul prin care se elaboreaza reguli sau norme de prezentare...

Audit Financiar

Modulul 1. Auditul financiar contabil – Definire, rol şi obiective Scopul unităţii de curs: - Redarea unei imagini relevante asupra...

Curs de Audit Intern

CAPITOLUL I Abordari teoretico metodologice privnd controlul intern Standardele de management –controlul intern la entitati 1.1. Controlul...

Managementul Riscului Bancar

Punctul final al activităţii oricărei bănci îl constituie obţinerea de performanţe corespunzătoare, respectiv a unui profit care să-i permită o...

Audit financiar și guvernanță corporativă

cap.I Conceptul și principiile de guvernanță corporativă Termenul de guvernanță corporativă este din ce în ce mai mult folosit în mediul economic...

Te-ar putea interesa și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Ai nevoie de altceva?