Relațiile instituționale și sistemele economice

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 58 în total
Mărime: 1.31MB (arhivat)
Publicat de: Martin Mitu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Rolul, esenţa, tipurile instituţiilor.

Proprietatea şi pluralismul formelor sale.

Forme de organizare a activităţii economice. Economia naturală și economia de schimb.

Banii: esența și funcțiile banilor.

Sisteme economice. Tipologia sistemelor economice.

În orice societate creşterea economică se sprijină pe 4 stîlpi de rezistenţă:

preferinţele umane;

accesul la resursele naturale şi umane;

investiţiile tehnologice;

instituţiile dezvoltării.

Dacă 2 agenţi economici găsesc posibilităţi să efectueze un schimb reciproc avantajos, ei se vor înţelege asupra condiţiilor efectuării lui.

Aceasta necesită elaborarea unor anumite reguli care determină interacţiunea lor pe parcursul perioadei cât există relaţiile de schimb între ei.

Existenţa acestor reguli presupune includerea în analiza economică a unei variabile specifice – a instituţiilor. D. North – ca „reguli de joc”, iar neoliberalii germani – ca „ ordine economică”.

Înţelesul primar al noţiunii presupune că instituţiile reflectă ceva ce prezintă autoritate în raport cu interesele şi preferinţele indivizilor.

Există o mulţime de definiţii:

Instituţia reprezintă forma de organizare a raporturilor sociale potrivit normelor juridice stabilite pe domenii de activitate;

Instituţiile sunt un ansamblu de reguli, instanţe şi credinţe existenţe în societate;

Instituţia presupune regularitate în comportamentul indivizilor bazată pe sancţiuni;

Totalitatea regulilor şi normelor create de oameni, care apar ca restricții pentru agenţii economici, precum şi mecanismele corespunzătoare de apărare şi control ale îndeplinirii lor ş.a.

Cea mai adecvată definiţie care corespunde realităţii este: Instituţiile reprezintă totalitatea regulilor şi normelor ce asigură şi controlează interacţiunea agenţilor economici pe teritoriul dat, într-o perioada de timp determinată.

Totalitatea instituţiilor cuprinde instituţii formale şi informale.

Conținut arhivă zip

  • Relatiile Institutionale si Sistemele Economice.ppt

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Fiscalitate

Impozitul pe clădiri Impozitul pe teren Taxa asupra mijloacelor de transport Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Sistemul Monetar Internațional

INTRODUCERE Unificarea monetară europeană este în prezent un proces în plină desfăşurare, ce-şi are punctul de plecare în S.M.E. . Ideea de...

Rolul Pieței de Capital în Dezvoltarea Economiei

Studiile efectuate pâna acum au lacune în încercarea lor de a face o stricta delimitare între sisteme financiare bazate pe banci si sisteme...

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procesul trecerii de la o economie centralizată la o economie de tip concurenţial, reprezintă prin...

Inițiative locale de dezvoltare economică

Dezvoltarea economică reprezintă obiectivul principal în actuala etapă şi al evoluţiei sistemului socio-economic şi premisa stabilităţii acestuia....

Banca Centrală și funcția de bancă a băncilor

CAP. I. BANCA CENTRALA SI FUNCTIA SA DE BANCA A BANCILOR 1.1. Banca Centrala - locul si functiile ocupate in cadrul sistemului bancar Banca...

Piața de Capital

CAP.1 STUDII CU PRIVIRE LA CORELAŢIA DINTRE STRUCTURA SISTEMULUI FINANCIAR ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ 1.1 STRUCTURA SISTEMULUI FINANCIAR Studiile...

Ai nevoie de altceva?