Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene

Disertație
7/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 13167
Mărime: 861.85KB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. Introducere pag. 2
 2. Cap. I Responsabilitatea socială în teoria şi practica economică
 3. 1.1Necesitatea apariţiei responsabilităţii sociale pag. 4
 4. 1.2Evoluţia conceptului de responsabilitate socială pag. 8
 5. 1.3Responsabilitate - ca acţiune voluntară pag. 14
 6. Cap. II Responsabilitatea socială la nivelul Uniunii Europene
 7. 2.1. CSR - Corporate Social Responsability. Responsabilitatea socială corporatistă în context european
 8. pag. 18
 9. 2.2.Rolul comunităţii europene în promovarea responsabilitatii sociale pag. 25
 10. Cap III Responsabilitatea socială în România
 11. 3.1.Antreprenoriatul social - noțiuni generale pag. 29
 12. 3.2Tendințe în economia socială - Unitatea Protejată pag. 31 3.2.1.Facilități fiscale pentru unitățile protejate pag. 33
 13. 3.3. Unitatea protejată”ÎMPREUNĂ” pag. 33
 14. Provocări pag. 39
 15. Concluzii pag. 41
 16. Anexe pag. 46
 17. Bibliografie pag. 49

Extras din disertație

Am ales tema cu titlul“Responsabilitatea socială a organizaţiilor la nivelul Uniunii Europene” deoarece, deşi termenul a apărut după cel de-al doilea Război Mondial, în România este considerat un domeniu nou, care în ultimii ani a cunoscut o dezvoltare semnificativă. Având contact cu domeniul social, am putut observa beneficiile aduse de dezvoltarea economiei sociale şi contribuţia acesteia la dezvoltarea economiei naţionale în general.

Acest concept defineşte capacitatea întreprinderilor de a face, în mod voluntar, mai mult decât prevede cadrul legal, pentru a îndeplini obiective sociale şi de mediu în activitatea lor cotidiană, în diverse domenii.

Comisia Europeană încurajează întreprinderile să asigure condiţii de muncă echitabile, care să respecte drepturile omului, în special atunci când este vorba de produse importate din ţări din afara UE.

Lucrarea este structurată pe trei capitole. În primul capitol mi-am propus să abordez problematica responsabilităţii sociale în mod general, în teoria şi practica economică.

Voi prezenta necesitatea apariţiei responsabilităţii sociale, deoarece, odată cu creşterea concurenţei pe piaţă şi a nevoii de diferenţiere, companiile au observant efectele pozitivepe care le poate avea responsabilitatea social asupra firmei , fiind nevoită să ţină cont de aceasta în planificarea lor strategică. Totodată, presiunea exercitată de elementele de mediu extern a făcut necesară trecerea la această nouă viziunea supra afacerilor. Necesitatea abordării corespunzătoare a orientării sociale şi managementului social constituie o problem importantă cu care se confruntă societatea modernă, ce afectează direct şi imediat, dar şi indirect, pe termen nedeterminat, viaţa indivizilor, a colectivelor şi a societăţii în ansamblu.

Mă voi referi, de asemenea, la evoluţia responsabilităţii sociale la nivel global. Unul din principalele repere în istoria RSC a fost reprezentat de poziţia lui Howard R. Bowen, care sublinia faptul că responsabilitatea social reprezintă ”obligaţiile oamenilor de afaceri de a urma acele politici, de a lua acele decizii, sau de a urma acele direcţii care sunt agreate în termeni de valori şi obiective de către societate. Acesta dorea să evidenţieze că afacerile funcţionează sub presiunea societăţii, compotamentul companiilor şi modul de operare trebuie să fie în acordul societăţii şi totodată, companiile trebuie să adere moral la valorile acesteia. Bowen avea să fie numit „părintele responsabilităţii sociale a companiei”.

În capitolul II mi-am propus să prezint activitatea de responsabilitate socială la nivelul Uniunii Europene, rolul ei în promovarea acestui gen de activităţi şi totodată, desfăşurarea RS în practica europeană.

În ceea ce privește rolul comunității europene în pomovarea acestui fenomen, voi face o scurtă paralelă între modul cum privesc companiile din câteva state europene acest fenomen. Voi urmării cum privesc companiile acest fenomen și modalitățile de a-l introduce în strategiile lor.

Studiul de caz, capitolul III al lucrării, va prezenta responsabilitatea socială în România, ca ţară membră a UE. Voi pune accentul pe dezvoltarea economiei sociale, în special sectorul întreprinderilor sociale, unităţile şi atelierele protejate.

CAP 1 RESPONSABILITATEA SOCIALĂ ÎN TEORIA ŞI PRACTICA ECONOMICĂ

1.1 Necesitatea apariţiei responsabiliăţii sociale

Dezbatearea în legătura cu responsabilitatea socială pleacă de la rolul pe care trebuie să îl aibă o companie în societate. Creșterea impactului companiilor asupra mediului înconjurător, a presiunii exercitate de către stakeholderi, precum și identificarea elementelor pozitive ale demersului responsabil social au fost principalii stimuli ai dezvoltării responsabilităţii sociale.

Odată cu creşterea concurenţei pe piaţă şi a nevoii de diferenţiere, companiile au observat efectele pozitive pe care le poate avea responsabilitatea socială asupra firmei, fiind nevoită să ţină cont de aceasta în planificarea lor strategică. Totodată, presiunea exercitată de elementele din mediul extern a făcut necesară trecerea la această nouă viziune asupra afacerilor. Astfel, putem identifica trei mari categorii de factori care au stimulat apariţia şi dezvoltarea conceptului de responsabilitate socială:

a.Deteriorarea mediului înconjurător

b.Creşterea implicării sociale a companiilor

c.Creşterea presiunii exercitate de către stakeholderi

Problemele orientării sociale constituie un imperativ acut de natură să determine eşecul sau succesul aplicării unui mecanism de rezolvare a problemelor sociale luând în considerare dimensiunile economice, sociale, politice şi de mediu. Necesitatea abordării corespunzătoare a orientării sociale şi managementului social constituie o problemă importantă cu care se confruntă societatea modernă, ce afectează direct şi imediat, dar şi indirect, pe termen nedeterminat, viaţa indivizilor, a colectivelor şi a societăţii în ansamblu

Fie că poartă numele de responsabilitate socială corporativă (RSC) sau de responsabilitate socială, fie că sunt numite civism corporatist (corporate citizenship) sau sustenabilitate, principiile managementului responsabil sunt astăzi general acceptate de mediul de afaceri, cât şi în spaţiul academic, în şcolile de management, în zona politicilor publice şi în rândul teroreticienilor din domeniul economic şi social.

Bibliografie

1.Albareda Laura, Lozano M. Josep, Ysa Tamyko,Public Policies on Corporate Social Responsibility: The Role of Governments in Europe, Journal of Business Ethics 2007, Nr. 74

2.Borţun DumitruResponsabilitatea Socială Corporativă. Dela relaţii publice la dezvoltare durabilă, Editura Tritonic, Bucureşti ,2012

3.Cohen ElaineResponsabilitatea socială corporatistă în sprijinul resurselor umane, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2011

4.Fairbrass JennyExploring Corporate Social ResponsibilityPolicy in the European Union: A Discursive Institutionalist Analysis, Journal of Common Market Studies, 2011 Volum 49. Număr 5

5.Habisch Andre, Jonker Jan, Wegner Martina,

Schmidpeter ReneCorporate Social Responsibility Across Europe, Springer Berlin - Heidelberg, 2005

6.Iamandi Irina Eugenia, Filip RaduEtică şi responsabilitate socială corporativă în afacerile internaţionale, Editura Economică, Bucureşti 2008

7.Kinderman Daniel Corporate Social Responsibility in the EU, 1993 - 2013: Institutional Ambiguity, Economic Crises, Business Legitimacy and Bureaucratic Politics, Journal of Common Market Studies 2013 Volum 51 Nr. 4

8.Lis ElenaOrientarea socială şi managementul social în acţiune, Editura Tritonic,Bucureşti 2012

9.Matten Dirk, Moon Jeremy Corporate Social Responsibility Education in Europe Journal Of Business Ethics, Nr. 54, 2004

10.Moss W. Todd, Short C. Jeremy, Payne G.Tyge, Lumpkin G.T.Dual Identities in Social Ventures: An Exploratory Study, Journal of Entrepreneurship Theory and Practice ET&P), Vol. 35 Nr.4 2010

11.Muñoz Sarah-AnneTowards a geographical research agenda for social enterprise, Area - Royal Geographical Society, Vol. 41, Nr. 4, 2009

12.Păltănea Corneliu,

Andronache Cristina

Organizaţiile neguvernamentale - complemetaritate politică sau putere? , Editura Fundaţia „Coloana Infinitului” Bucureşti 1999

13.Peredo Ana Maria,

McLean Murdith,

Social entrepreneurship: A critical review of the concept, Journal of World Business, Nr. 41, 2006

14.Stancu AlinMarketing si responsabilitate socială, Editura ASE Bucuresti, 2002

Stancu Alin, Orzan Mihai , Responsabilitatea social a companiilor românești, un pas pentru dezvoltare durabilă, Revista de Marketing Online, Vol. 1, Nr. 2

15.Legea 448 / 2006 republicată cu cmpletările ulterioare

16.Responsibilitate Socială (Corporativă) în România Analiză situaţională şi recenzie a practicilor actuale. Focalizare asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, Versiune Limba Română 1, Noiembrie 2011

Surse web:

http://eurlex.europa.eu

2.http://responsabilitatesociala.ro

3.http://europa.eu

4.http://www.ies.org.ro

5.http://www.unitate-protejata.com

Preview document

Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 1
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 2
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 3
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 4
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 5
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 6
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 7
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 8
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 9
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 10
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 11
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 12
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 13
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 14
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 15
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 16
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 17
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 18
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 19
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 20
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 21
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 22
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 23
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 24
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 25
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 26
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 27
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 28
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 29
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 30
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 31
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 32
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 33
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 34
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 35
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 36
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 37
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 38
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 39
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 40
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 41
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 42
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 43
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 44
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 45
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 46
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 47
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 48
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 49
Responsabilitatea socială a organizațiilor la nivelul Uniunii Europene - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Responsabilitatea sociala a organizatiilor la nivelul Uniunii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu privind implicarea companiilor din România în activități de Responsabilitate Socială Corporatistă

Ce este responsabilitatea sociala? CSR (Corporate Social Responsibility) este o conceptie referitoare la contributia pe care trebuie sa o aiba...

Responsabilitatea Socială

CAPITOLUL 1. RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A COMPANIILOR 1.1 INTRODUCEREA ŞI DEFINIREA CONCEPTULUI DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ A COMPANIILOR Suntem...

Antreprenoriat Social

Concepte ale antreprenoriatului social Antreprenoriatului social este o activitate inovativă, creatoare de valori sociale, având ca principal...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Bazele Antreprenoriatului

Lumea Antreprenorului Peste tot în lume numărul persoanelor care îşi realizează visul lansându-şi şi conducându-şi propria afacere este în...

Te-ar putea interesa și

Delicte de presă. Răspunderea juridică civilă cu privire la delictele de presă

1. Argument Mass-media se înfăţişează pe sine, la început de secol XXI, ca un domeniu de viaţă socială din ce în ce mai complex, concretizat în...

Contribuții privind asigurarea calității în serviciile bancare din România

Introducere 16 CAPITOLUL 1 – PREOCUPARI ACTUALE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII PRODUSELOR SI SERVICIILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANA SI LA NIVEL...

Politica Uniunii Europene de Promovare a Calității și Competitivității

Introducere Dat fiind specificul temei, complexitatea standardelor de calitate, evoluţia acestora, politica în domeniul calităţii, intrarea...

Asigurările de persoane în țările membre ale UE

Capitolul 1. Asigurările de persoane – aspecte introductive 1.1.Conceptul de asigurare de viaţă – trăsături definitorii şi sfera de cuprindere...

Protecția Consumatorilor de Servicii Financiare

Introducere De-a lungul timpului pentru economişti studiul banilor, instituțiilor bancare şi piețelor financiare a constituit unul dintre cele mai...

Markeingul tradițional și ecomarketingul

INTRODUCERE Pentru a-şi atinge obiectivele de ecomarketing, întreprinderea trebuie să combine diversele alternative strategice potenţiale,...

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Studiu privind regionalizarea în statele Uniunii Europene și perspective pentru România

În ultimul deceniu al secolului XX România şi-a căutat o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. În ansamblul formelor de cooperare pe...

Ai nevoie de altceva?