Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 24505
Mărime: 117.44KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigore Aurica, Tureac Cornelia
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. Capitolul 1. Rolul strategiei de marketing pentru atingerea obiectivelor firmei 3
 2. 1.1. Strategia de marketing şi relaţiile sale cu politicile şi tacticile de marketing 3
 3. 1.2. Locul strategiei de piaţă în activitatea de marketing 4
 4. 1.3. Fundamentarea strategiei de marketing 5
 5. 1.4. Tipologia strategiilor de marketing 8
 6. 1.4.1. Strategiile liderilor de piaţă 11
 7. 1.4.2. Strategiile “challengerilor “ 13
 8. 1.4.3. Strategiile “ urmăritorilor ” 14
 9. 1.4.4. Strategiile de preţ 16
 10. 1.4.5. Strategiile de distribuţie 20
 11. 1.4.6. Strategiile de promovare 22
 12. 1.4.7. Strategiile de vânzare 23
 13. Capitolul 2 – Situaţia pieţei băuturilor din România 26
 14. 2.1. Prezentarea situaţiei existente pe piaţă 27
 15. 2.2. Prezentarea pieţei sub aspectul ofertei 30
 16. 2.3. Prezentarea pieţei sub aspectul cererii 33
 17. Capitolul 3. Politici de marketing ale firmei „EUROPEAN DRINKS” 37
 18. 3.1. Conţinutul şi rolul politicilor de marketing 37
 19. 3.2. Strategia de piaţă 39
 20. 3.3. Prezentarea Departamentului Vânzări 45
 21. 3.4. Prezentarea produsului „IZVORUL MINUNILOR” 48
 22. Capitolul 4. Studiu de caz: Mixul de marketing utilizat de Firma EUROPEAN DRINKS 51
 23. 4.1. Politica de produs 52
 24. 4.2. Politica de preţ 57
 25. 4.3. Politica de distribuţie 60
 26. 4.4. Politica promoţională 65
 27. CONCLUZII 72
 28. Bibliografie 78

Extras din licență

Capitolul 1. Rolul strategiei de marketing pentru atingerea obiectivelor firmei

Având în vedere că întreprinderea trebuie să se raporteze permanent pieţei pe care acţionează, să se acomodeze schimbărilor apărute în cadrul acestei pieţe, putem spune că strategia de marketing este o strategie generală a întreprinderii, strategie care străbate toate activităţile şi deciziile care se iau în cadrul întreprinderii.

Trebuie menţionat că materializarea strategiei de marketing - adică promovarea unei politici de marketing a întreprinderii - presupune iniţierea unui şir de acţiuni practice şi antrenarea unor eforturi financiare şi umane.

Aceste acţiuni practice se referă la stabilirea obiectivelor strategice ale întreprinderii, după care aceasta va trebui să elaboreze strategii detaliate cu privire la produs, preţ, distribuţie şi promovare, aceste strategii fiind deci strategii derivate din strategia de marketing.

1.1. Strategia de marketing şi relaţiile sale cu politicile şi tacticile de marketing

Orientarea strategică a activităţii economice este o caracteristică a politicii de marketing a întreprinderii moderne. Politica de marketing incorporează un set de strategii, adecvate condiţiilor în care întreprinderea îşi desfăşoară activitatea şi potrivit opţiunilor sale.

În literatura de specialitate sunt date o serie de definiţii politicii de marketing a întreprinderii. Dintre acestea vom exemplifica: modul în care întreprinderea concepe dezvoltarea activităţii sale, direcţiile de perspectivă şi acţiunile practice, concrete vizând valorificarea potenţialului său în concordanţă cu cerinţele pieţei, caracterizează politica de marketing a întreprinderii. Politica de marketing reuneşte şi tacticile aferente desemnând un anume stil propriu întreprinderii, o anumită manieră specifică de abordare şi rezolvare a problemelor sale.

Politica de marketing se concretizează într-un ansamblu coerent de strategii şi tactici de marketing, de programe concrete de acţiuni. Deşi se află în strânsa legătură, strategia şi politica de marketing sunt noţiuni diferite, fiecare având o arie de cuprindere specifică: “ ele se află în raport de parte la întreg “

Termenii prin intermediul cărora se exprimă strategia de marketing sunt sintetici şi concişi. Strategia va fi precisă şi realistă şi trebuie să indice ce se urmăreşte în esenţă, şi cum se intenţionează să se ajungă la scopul vizat. Aşadar, obiectivele companiei se vor exprima în termeni operaţionali (volum de vânzări, cota de piaţă, rata profitului, etc.), iar modul în care întreprinderea intenţionează să realizeze aceste obiective va lua forma unor atribute.

“Strategia este calea generală pentru atingerea obiectivelor specifice şi ar trebui să descrie mijlocul prin care obiectivele se vor realiza, timpul necesar şi resursele alocate.”

Trebuie să se facă o distincţie clară intre strategie şi tactică, şi aceasta pentru că modalitatea de punere în aplicare a strategiei este domeniul tacticii de marketing.

Acestea reprezintă acţiuni practice prin care întreprinderea, pentru a-si atinge obiectivele strategice, îşi pune în valoare potenţialul material, financiar şi uman, adaptându-se totodată condiţiilor pieţei. Între strategie şi tacticile aferente trebuie să existe o corespondenţă, de fapt tacticile se află în relaţie de subordonare faţă de strategie.

În funcţie de termenul de referinţă ( elementul vizat ), strategia de marketing poate lua diverse forme sau concretizări precum: strategie de piaţă, strategie de produs, strategie de preţ, etc.

Bibliografie

1. Alexandru, I., Matei, L. – „Servicii publice”, Ed. Economică, Bucureşti, 2000.

2. Androniceanu Armenia – Marketingul schimbărilor, Ed.ALL, 1998;

3. Baker M.J. – Marketing, Ed Societatea Ştiinţă şi Tehnică S.A., 1997.

4. Balaure V. – Marketing în alimentaţie şi turism, Bucureşti, 1994.

5. Cornescu V. – Rolul şi importanţa controlului în conducerea întreprinderii, Bucureţti, 1984.

6. Cornescu V., Mihăilescu, Stanciu S. – Management, Ed. Actami, 1998.

7. Dragomir, G. - Finanţele – Politici, tehnici, strategii, Vol. I – Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius Galaţi, 2001

8. Doole I., Lowe R. – International Marketing Strategy, International Thomson Business Press, London, 1997

9. Drucker F. Peter – Societatea post capitalistă, Editura Image, Bucureşti 1999

10. Emilian, R. – „Marketingul serviciilor, Ed. Expert, Bucureşti, 2000

11. Florescu C. – coordonator , V. Balaure , St. Boboc , I. Catoiu , V. Olteanu , N.Al. Pop. – Marketing - Ed. Marketer , Bucuresti, 1992

12. Grindea R. – Marketing şi publicitate în afacerea independentă , Ed. Intermedia Ltd- Disin Compro S.R.L., 1993.

13. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007

14. Grigore A. - Marketingul serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

15. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

16. Ioncică, M. – „Economia serviciilor”, Ed. Uranus, Bucureşti, 2001.

17. Istrate Ion, Bran Florina, Roşu Anca Gabriela - Economia turismului şi mediul înconjurător, Editura Economică, 1996

18. Kotler Ph. – Principles of marketing – New Jersey – 1989.

19. Kotler Ph. – Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 1997.

20. Kotler P. – Managementul Marketingului - Ed. Teora , Bucuresti , 1998

21. Moise Z. – Marketing prin intermediul târgurilor şi expoziţiilor, Ed All , 1997.

22. Moldoveanu M. – Marketing şi cultură , Ed. Exvent, 1997.

23. Moşteanu, I. – „Preţuri şi tarife” Indicatori ai circulaţiei turistice hoteliere.

24. Niculescu, E. – „Marketing modern”, Ed. Polirom, Iaşi, 2000

25. Nicolescu O. – Management şi marketing, Supliment la Revista Tribuna Economică, 1991.

26. Olteanu V. – Marketingul serviciilor, Ed. Expert, Bucureşti, 1994.

27. Patriche D – Programe de marketing, Colecţia “Biblioteca Comerţului Românesc” – 1994.

28. Sasu C. – Marketing internaţional, Ed. Graphix, Iaşi, 1994.

29. Stanciu S. – Bazele marketingului, Ed. Universitatea, Bucureşti, 1999

Preview document

Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 1
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 2
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 3
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 4
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 5
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 6
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 7
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 8
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 9
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 10
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 11
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 12
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 13
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 14
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 15
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 16
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 17
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 18
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 19
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 20
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 21
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 22
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 23
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 24
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 25
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 26
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 27
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 28
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 29
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 30
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 31
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 32
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 33
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 34
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 35
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 36
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 37
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 38
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 39
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 40
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 41
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 42
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 43
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 44
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 45
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 46
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 47
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 48
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 49
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 50
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 51
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 52
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 53
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 54
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 55
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 56
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 57
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 58
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 59
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 60
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 61
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 62
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 63
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 64
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 65
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 66
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 67
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 68
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 69
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 70
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 71
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 72
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 73
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 74
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 75
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 76
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 77
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 78
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 79
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 80
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 81
Studiul Mixului de Marketing pe Piața Băuturilor din România - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Studiul Mixului de Marketing pe Piata Bauturilor din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Calculația Costurilor

INTRODUCERE Atât timp cât prețul va fi factorul care influențează decizia cumpărătorului de a alege dintre două produse substituibile cel cu...

Strategie de marketing online a organizației Coca-Cola

INTRODUCERE În contextul de actualitate internetul se află la bază oricărei activități indiferent de natura acesteia, profesională sau personală,...

Analiza SWOT SC Sevenstar SRL

CAPITOLUL 1 STRATEGIA ŞI POLITICA ORGANIZAŢIEI 1.1. MANAGEMENTUL ÎN ROMÂNIA Începuturile culturii manageriale în România, se regăsesc în...

Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INVESTIGAREA COMPORTAMENTULUI DE CUMPĂRARE Specialiştii din ţările noastre şi cei occidentali apreciază...

Analiza viabilității performanțelor managerial financiare a SC Yagiz Impex SRL

CAPITOLUL I Aspecte ,elemente tehnico metodologice privind diagnosticarea viabilitatii manageriale a “ S.C. YAGIZ IMPEX S.R.L.” Definire si...

Piața băuturilor alcoolice din România - studiu de caz - pătrunderea firmei Khortytsa pe piața românească de vodka

Introducere firma KHORTYTSA Sediu: Ukraine Industrie: Vinuri si bauturi spirtoase Size: 5,000 angajati Fondata in 1995 Pozitionare...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Publicitatea - factor de creștere a vânzărilor

EXPUNERE DE MOTIVE În contextul integrării României în Uniunea Europeană, activitatea de publicitate are un rol deosebit în ceea ce priveşte...

Strategia de comunicare a firmei

Pentru a sublinia importanţa comunicării şi a acestei lucrări îl voi cita pe Martin Luther King “Oamenii se urăsc pentru că se tem unii de alţii;...

Comunicarea de Marketing și Promovarea la Compania Coca-Cola

INTRODUCERE „Nevoia de comunicare reprezintă un element definitoriu pentru orice relaţie interumană. În prezent, multitudinea de canale şi de...

Proiect Nestle

Nestlé este liderul mondial în domeniul alimentatiei si firma cu unul din cel mai înalt grad de internationalizare. DatoritÎ pietei interne relativ...

Apele Minerale - Izvor de Sănătate

I. Memoriu justificativ Apele minerale constituie principala bogăţie în patrimoniul naţional românesc al factorilor naturali terapeutici, existând...

Jacobs Cappuccino

Cap. 1 Prezentarea produsului 1.1. Produsul: În anul 1946 Cappuccino îsi capata denumirea. Aceasta este derivata din numele ordinului capucin,...

Proiect la Marketing Antreprenorial

Capitolul 1 Analiza pietei 1.1. Analiza pietei Evolutia pietei Pe fondul vremi capricioase, cu temperaturi sub media multianuala, piata apelor...

Apa Minerală Amfiteatru

Apa minerală este, probabil, cea mai complexă substanţă pe care a creat-o natura în laboratoarele ei subterane. Ea reprezintă totodată un produs...

Ai nevoie de altceva?