Finanțarea politicii agricole comune

Proiect
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2950
Mărime: 841.28KB (arhivat)
Publicat de: Lăzu R.
Puncte necesare: 7
Specializare: Managementul Integrării Europene și Administrație Publică

Cuprins

  1. 1. Introducere ..3
  2. 2. Istoric ...4
  3. 3. Beneficiile PAC ...5
  4. 4. Finanțarea politicii agricole comune ...6
  5. 4.1. Fondul European de Garantare Agricol (FEGA) ...6
  6. 4.2. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) .8
  7. 4.3. Viitorul PAC 12
  8. 5. Concluzii ...13
  9. 6. Bibliografie ...15

Extras din proiect

1. Introducere

Când Tratatul de la Roma a stabilit o piață comună în 1958, agricultura din cele șase state membre fondatoare era caracterizată de o intervenție puternică a statului. Pentru a include produsele agricole în libera circulație a mărfurilor, menținând în același timp și intervenția statului în sectorul agricol, a fost necesar să se elimine mecanismele de intervenție ale statului incompatibile cu piața comună și să fie adaptate la nivel comunitar: acesta a fost motivul principal pentru înființarea PAC.

Intervenția în agricultură se baza pe principiul specificității sectorului, care depindea în mare măsură de schimbările condițiilor climatice și de limitările condițiilor geografice. Asta cauza dezechilibre constante între cerere și ofertă rezultând o mare volatilitate a prețurilor și veniturilor.

Cererea de alimente nu este elastică, adică răspunde într-o mică măsură la fluctuațiile prețurilor. În plus, având în vedere durata ciclului de producție și factorii imobili de producție, aprovizionarea cu produse agricole la nivel mondial este foarte rigidă. În acest caz, o ofertă suficientă va determina scăderea prețurilor, iar dimpotrivă, reducerea ofertei va face ca prețurile să crească brusc. Toți acești factori duc la o instabilitate permanentă a pieței. În aceste condiții, autoritățile publice au avut întotdeauna o tendință clară de a reglementa piața agricolă și de a sprijini veniturile producătorilor, tendință înlocuită de politica agricolă comună.

Deși agricultura reprezintă astăzi doar o mică parte din economiile țărilor dezvoltate, inclusiv cele din Uniunea Europeană, intervenția publică a fost recent consolidată de politici agricole rurale care completează funcțiile tradiționale ale principalelor activități (mai exact producția de alimente). Toate aspectele includ dezvoltarea durabilă, răspunsul la schimbările climatice, înfrumusețarea mediului,

diversificarea și revitalizarea economiei rurale sau producția de energie și materiale biologice. În consecință, resursele publice care susțin funcțiile necomerciale ale activităților agricole (adică în afara pieței) au devenit un element cheie al ultimelor politici agricole și rurale, inclusiv din politica agricolă comună.

2. Istoric

În 1962 este elaborată politica agricolă comună (PAC), scopul ei principal era acela de a oferi cetățenilor UE alimente la prețuri accesibile precum și de a asigura un climat favorabil pentru nivelul de trai al agricultorilor.

Anul 1984 este marcat de creșterea productivității fermelor astfel încât s-au furnizat mai multe alimente decât era necesar. S-au luat măsuri pentru a adapta producția la cererea pieței.

Se trece, în anul 1992, la sprijinirea producătorilor în detrimentul sprijinirii pieței, subvențiile de preț au fost reduse și plătite direct fermierilor. Acesora li s-a recomandat să adopte practici mai prietenoase cu mediul înconjurător. În același an a avut loc „Summitul privind Pământul”, desfășurat la Rio de Janeiro unde s-au propus principiile dezvoltării durabile.

Noile reforme ale PAC, din 2003, au pus capăt legăturii dintre subvenții și producție. Acum, atât timp cât fermierii cultivă terenuri agricole și respectă siguranța alimentelor, protecția mediului, standardele de sănătate și bunăstare a animalelor, aceștia pot beneficia de venituri.

Reforma din 2013 are ca scop sporirea competitivității sectorului, promovarea agriculturii și inovarea domeniului. Aceasta se axează pe creșterea economică, sprijin pentru ocuparea forței de muncă în zonele rurale și îndreptarea ajutorului financiar către o bună productivitate a terenurilor.

Bibliografie

REGULAMENTUL (UE) NR. 1308/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 disponibil pe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - Instrumente financiare (https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/EAFRD_The_european_agricultural_fund_for_rural_development_RO.pdf )

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_ro#thepurposeandbenefitsofthecap Comisia Europeană (propunerile din mai 2018), Parlamentul European (Rezoluția din 14 noiembrie 2018, Texte adoptate, P8_TA(2018)0449) și Consiliul (proiectul de concluzii din decembrie 2019 și februarie 2020) https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_ro#overview https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/106/finantarea-politicii-agricole-comune

Preview document

Finanțarea politicii agricole comune - Pagina 1
Finanțarea politicii agricole comune - Pagina 2
Finanțarea politicii agricole comune - Pagina 3
Finanțarea politicii agricole comune - Pagina 4
Finanțarea politicii agricole comune - Pagina 5
Finanțarea politicii agricole comune - Pagina 6
Finanțarea politicii agricole comune - Pagina 7
Finanțarea politicii agricole comune - Pagina 8
Finanțarea politicii agricole comune - Pagina 9
Finanțarea politicii agricole comune - Pagina 10
Finanțarea politicii agricole comune - Pagina 11
Finanțarea politicii agricole comune - Pagina 12
Finanțarea politicii agricole comune - Pagina 13
Finanțarea politicii agricole comune - Pagina 14
Finanțarea politicii agricole comune - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Finantarea politicii agricole comune.pdf

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea rurală a regiunii nord-vest cu ajutorul fondurilor europene - plantație de cătină

INTRODUCERE Lucrarea de faţă intenţionează să descrie principalele aspecte atât teoretice cât şi practice în legătură cu Fondurile Europene, mai...

Procesul decizional de investiții

INTRODUCERE Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea, şi pentru afirmarea în...

Politică de creditare

Conceptul de credit Unul din mijloacele-cheie pentru finantarea dezvoltarii agriculturii mondiale este creditul. In conditiile in care micii...

Politici de calitate în agricultură

Integrarea României în Uniunea Europeană presupune și dezvoltarea unui sistem agricol modern, care să asigure un nivel de viață echitabil...

Finanțarea politicii agricole comune

1.Structura si functionarea Fondului European de Orientare si Garantare Agricola - FEOGA FEOGA: a fost creat in 1962 prin Regulametul nr. 25...

Noțiuni generale despre politica agricolă comună și rolul administrațiilor vamale europene privind punerea în aplicare a acesteia

I. INTRODUCERE Toate tarile puternic dezvoltate practica o politica agricola organizata si uneori foarte complexa. Acest lucru este valabil atat...

Politica agricolă comună

Politica agricola comuna 1.Istoricul Politicii agricole comune ( PAC ) Agricultura a constituit cel mai cel mai important domeniu de activitate...

Uniunea Europeană

Capitolul 1. Introducere in politica Agricola a Uniunii Europene Obiectivele primordiale ale Uniunii Europene ( UE ) sunt: -coordonarea...

Ai nevoie de altceva?