Managementul resurselor umane - recrutare, selecție, promovare, pregătirea personalului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 6058
Mărime: 31.88KB (arhivat)
Publicat de: Iurie Vasile
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ploesteanu Mara
Proiect la management, prezentat in cadrul facultatii REI, nota 10.

Extras din proiect

Managementul resurselor umane reprezintă ansamblul activităţilor de ordin

operaţional (planificarea, recrutarea, menţinerea personalului) şi de ordin energetic

(crearea unui climat organizaţional corespunzător), care permit asigurarea

organizaţiei cu resursele umane necesare şi utilizarea eficientă a acestora.

Managementul resurselor umane este un termen relativ nou. Alte denumiri

utilizate sunt: administrarea personalului, relaţii industriale, conducerea activităţilor de

personal, dezvoltarea angajaţilor, managementul personalului.

Managementul resurselor umane se referă la o abordare globală, interdisciplinară

şi profesională a problemelor legate de personalul unei organizaţii. Între strategia firmei

şi strategiile din domeniul resurselor umane trebuie să existe o concordanţă cât mai bună.

La această concordanţă se referă conceptele de “MRU strategic”, “concordanţa

strategică”, “integrare strategică”. Strategia de personal este altfel spus o strategie

parţială, cu un caracter derivat, şi se referă numai la anumite activităţi din cadrul

organizaţiei, şi anume, la acelea care aparţin funcţiunii de resurse umane.

Rolf Buhner, în funcţie de gradul de dependenţă faţă de strategia firmei,

deosebeşte trei tipuri de strategii de personal, şi anume:

- strategia de personal orientată spre investiţii: resursa umană este privită ca un element

de investiţii pentru dezvoltarea firmei.

- strategia de personal orientată valoric: acordă o importanţă deosebită valorilor

relevante într-o organizaţie.

- strategia de personal orientată spre resurse: posibilităţile de asigurare cu personal

influenţează strategia firmei.

Principalele activităţi de MRU

Managementul resurselor umane se realizează prin intermediul următoarele cinci

activităţi:

- activităţi de asigurarea personalului necesar: recrutare, selecţie, promovare, demitere,

concediere, planificarea personalului);

- instruire: instruire, evaluarea performanţelor, planificarea resurselor umane;

- recompensare: salarizare, beneficii, program de muncă, condiţii de muncă;

- sănătate şi siguranţa angajaţilor: condiţii de muncă, program de muncă;

- relaţii industriale: consiliere, informare, comunicare cu managementul firmei şi

sindicatele.

MRU îşi lasă amprenta asupra domeniului managementului performanţei

(managementul carierei, programe de dezvoltarea carierei, evaluarea performanţelor) şi

joacă un rol esenţial în schimbarea organizaţională.

Activităţile care se bucură de cea mai mare atenţie sunt în ordinea priorităţii:

- dezvoltarea managerilor/ instruire

- recrutare/angajare

- recompensare

- planificarea forţei de muncă.

Activităţile MRU pot fi împărţite în doua categorii (Herbert Heneman):

- activităţi propriu-zise de MRU:

- Asigurare cu personal

- Dezvoltarea personalului

- Recompensare

- Relaţii industriale

- Condiţii de muncă

- activităţi suport (pentru activităţile propriu-zise):

- Analiza posturilor

- Evaluarea (evaluarea posturilor, evaluarea performanţelor, evaluarea satisfacţiei

pe post)

- Planificarea resurselor umane.

Funcţiile managementului resurselor umane

Selecţia şi recrutarea personalului

Activitatea de recrutare şi selecţie presupune:

- angajarea personalului competent şi controlul cheltuielilor salariale. Angajaţii trebuie

recrutaţi, selectaţi şi apoi angajaţi în funcţie de nevoile organizaţiei. Realizarea acestor

activităţi presupune cunoaşterea şi dezvoltarea surselor de recrutare de personal pe

diverse categorii şi atragerea candidaţilor calificaţi din cadrul acestor surse.

- acoperirea la timp a posturilor vacante pentru a menţine nivelul necesar de forţă de

muncă în firmă.

- cunoaşterea posturilor, cerinţelor acestora, specificaţiilor, problemelor fiecăruia.

1. Recrutarea

Recrutarea resurselor umane este procesul managerial de menţinere şi dezvoltare a celor mai adecvate surse interne şi externe necesare asigurării cu personal competitiv în vederea realizării obiectivelor organizaţiei. Astfel, recrutarea poate fi un proces activ mai ales când organizaţia îşi propune menţinerea şi păstrarea legăturilor ori contactelor cu sursele externe de recrutare. Activitatea de recrutare poate deveni o activitate complexă şi extrem de costisitoare, care necesită o atenţie deosebită în ceea ce priveşte consecintele organizaţionale interne şi externe, precum şi necesităţile de resurse umane existente şi viitoare. De aceea, în cadrul funcţiunii de resurse umane recrutarea personalului tinde să devină o activitate de sine-stătătoare. Recrutarea personalului este considerată de numeroşi specialişti ca fiind baza întregului proces de asigurare cu personal din exteriorul organizaţiei, folosind cât mai multe metode sau surse posibile de recrutare. Asigurarea cu personal a unei organizaţii, numită şi angajare, cuprinde mai multe activităţi de baza, anume: planificarea resurselor umane, recrutarea şi selecţia personalului. Procesul de asigurare cu personal din exteriorul organizaţiei cuprinde recrutarea, selecţia şi orientarea sau integrarea personalului, în timp ce asigurarea cu personal din interiorul organizaţiei presupune unele transferuri, promovări, recalificări, reîncadrări, dezvoltări, precum şi eventuale pensionări, demisii, concedieri sau decese.

Preview document

Managementul resurselor umane - recrutare, selecție, promovare, pregătirea personalului - Pagina 1
Managementul resurselor umane - recrutare, selecție, promovare, pregătirea personalului - Pagina 2
Managementul resurselor umane - recrutare, selecție, promovare, pregătirea personalului - Pagina 3
Managementul resurselor umane - recrutare, selecție, promovare, pregătirea personalului - Pagina 4
Managementul resurselor umane - recrutare, selecție, promovare, pregătirea personalului - Pagina 5
Managementul resurselor umane - recrutare, selecție, promovare, pregătirea personalului - Pagina 6
Managementul resurselor umane - recrutare, selecție, promovare, pregătirea personalului - Pagina 7
Managementul resurselor umane - recrutare, selecție, promovare, pregătirea personalului - Pagina 8
Managementul resurselor umane - recrutare, selecție, promovare, pregătirea personalului - Pagina 9
Managementul resurselor umane - recrutare, selecție, promovare, pregătirea personalului - Pagina 10
Managementul resurselor umane - recrutare, selecție, promovare, pregătirea personalului - Pagina 11
Managementul resurselor umane - recrutare, selecție, promovare, pregătirea personalului - Pagina 12
Managementul resurselor umane - recrutare, selecție, promovare, pregătirea personalului - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane - Recrutare, Selectie, Promovare, Pregatirea Personalului.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza muncii în organizație

Recrutarea si selectia profesionala. defineste procesul complex de identificare a acelor particularitati individuale ale potentialilor candidati...

Recrutarea personalului

I.1. RECRUTAREA PERSONALULUI Recrutarea personalului este momentul de confluenta al căutarii unui post de catre o persoana, cu căutarea unei...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Metode și tehnici moderne de recrutare a resurselor umane

Surse de recrutare O etapă deosebit de importantă a procesului de recrutare de personal o prezintă identificarea surselor de recrutare. Acestea...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul Resurselor Umane

CURS I INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul organizaţiei Dezvoltarea teoriei...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Metode de recrutare

În practica managerială se întâlnesc mai multe metode ce pot fi utilizate în recrutarea potenţialilor angajaţi: 1. publicitatea 2. reţeaua de...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Eficienței Managementului Resurselor Umane în Întreprinderile Românești

Managementul resurselor umane reprezinta ansamblul activitatilor de ordin operational (planificarea, recrutarea, mentinerea personalului) si de...

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Comunicarea Managerială

INTRODUCERE Comunicarea face parte din “infrastructura” organizaţiei. Orice efort de dezvoltare a unei organizaţii trebuie să aibă în vedere cu...

Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului

CAP. 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI GENERAL 1.1. NOŢIUNI PRIVIND MANAGEMENTUL GENERAL 1.1.1. NOŢIUNEA DE...

Managementului Resurselor Umane în Cadrul hotelului Crowne Plaza Flora București

Introducere Turismul reprezinta un fenomen economico – social specific civilizatiei moderne, puternic ancorat în viata societatii si influentat de...

Plan afaceri - firmă recrutare

Argument Costurile încă scăzute ale forţei de muncă în România, în comparaţie cu celălalte ţări, au făcut ca numărul investiţiilor străine...

Evaluarea performanțelor profesionale în cadrul SC T.M.U.C.B. SA

Capitolul 1: Aspecte generale privind evaluarea performanţelor profesionale 1.1 Rolul evaluării performanţelor Un aspect important al...

Recrutarea și Selecția Profesionala a Personalului la Întreprindere

Introducere Aş vrea să încep de la faptul că anume omul este fiinţa ce stă în centrul tuturor afacerilor. Toate celelalte resurse, terenuri,...

Ai nevoie de altceva?