Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 6484
Mărime: 68.30KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

Introducere

Managementul proiectelor este un proces dinamic, desfășurat în mod științific, prin care

resursele necesare sunt utilizate și organizate într-o asemenea manieră încât să conducă la îndeplinirea obiectivele proiectului. În managementul proiectelor o parte din personalul pentru implementarea proiectelor poate fi angajat temporar, în calitate de consultanți, lipsind astfel permanența rolurilor. Personalul implicat în proiect poate avea diferite roluri de îndeplinit la momente diferite.

Planificarea în cadrul elementelor prestabilite, ca bugetul, durata de realizare, planul de bază, care sunt precizate la momentul structurării proiectului prezintă o importanță fundamentală. Managementul proiectelor se caracterizează prin trăsături proprii, care asigură succesul proiectelor. Una dintre trăsături este aceea de a fi un proces complex deoarece implică, pe lângă cunoștințe economice și tehnice de specialitate din domeniul specific fiecărui proiect, o gamă largă de cunoștințe și aptitudini organizatorice, astfel încât să coordoneze în paralel organizarea optimă a timpului, conducerea echipei, precum și administrarea celorlalte resurse.

Pentru asigurarea succesului proiectelor, o condiție esențială constă în concentrarea permanentă a managementului proiectelor asupra îndeplinirii obiectivelor propuse, și deci, a schimbării într-un mod organizat a situației existente în vederea realizării situației dorite. Activitatea de management de proiect se desfășoară pe toată durata ciclului de viață al proiectului, și privește controlul acestuia în întregime.

Managementul proiectelor este deosebit de complex, deoarece reprezintă sinteza a cel puțin cinci elemente:

- de a pregăti și lansa proiectul;

- de a conduce proiectul în sine;

- de a organiza dezvoltarea și implementarea proiectului;

- de a asigura coerența acțiunilor;

- de conducere a monitorizării și evaluării.

Proiectul reprezintă un set de activități desfășurate într-o perioadă de timp determinată, planificate și controlate și care au drept scop producerea unei schimbări în bine a situației beneficiarilor organizației.

Managementul proiectului reprezintă procesul de organizare și supraveghere a proiectului pentru a asigura realizarea acestuia conform planificării, în limitele bugetului și conform specificațiilor stabilite.

Riscul exprimă incertitudinea în legătură cu producerea unor evenimente viitoare. Cum riscul este o parte inevitabilă a afacerii, managementul trebuie să descopere modalitățile de acțiune pentru controlul acestuia. Recunoașterea prezenței riscului este primul și cel mai important pas. În continuare, managerii au la dispoziție o serie de metode specifice pentru a evita riscul, pentru a reduce riscul, pentru a-și asuma riscul sau pentru a rezolva această problemă cu companiile de asigurări.

O abordare a riscului presupune privirea acestuia din două puncte de vedere. Primul se concentrează asupra evenimentelor nedorite care pot aduce prejudicii sau pierderi. De exemplu atunci când o societate comercială se lansează într-o activitate riscantă, managerii urmăresc identificarea factorilor care pot influența negativ activitatea respectivă. În acest sens se ridică următoarele întrebări: Ce se întâmplă dacă activitatea eșuează? Ce puncte slabe sunt în proiectarea activității? Suntem capabili să respectăm termenele stabilite? Se observă că în acest caz managerii nu caută să identifice oportunitățile, ci urmăresc evitarea evenimentelor care pot duce la pierderi. Această abordare exclusivistă care se focalizează asupra evenimentelor nedorite se numește perspectiva riscului pur.

Al doilea punct de vedere al abordării riscului se referă la obținerea informațiilor necesare luării unei decizii corecte. Când o decizie este luată în condiții de ignoranță, aceasta este o decizie riscantă și poate conduce la un eșec, iar în cazul unei decizii fundamentate, bazată pe informații complete și corecte, aceasta este mai puțin riscantă, iar șansele de succes în implementarea ei sunt mari.

Cele două puncte de vedere au în comun faptul că ambele privesc o activitate viitoare, o oportunitate care are întotdeauna un anumit grad de incertitudine.

Managementul riscului are un punct de vedere mai amplu în ceea ce privește riscul, de exemplu în domeniul afacerilor, o situație de risc este atunci când te afli în fața unei oportunități de câștig, dar care se poate finaliza printr-o pierdere.

Metodele moderne de identificare a riscului au fost inspirate și s-au dezvoltat din tehnici deja testate și aplicate de managementul riscului. De exemplu, metoda scorurilor pentru riscuri își are originea în metodele scorurilor echilibrate, utilizate pentru cuantificarea performanței afacerilor, în timp ce metodologia cartografierii proceselor s-a dezvoltat din domeniul managementului calității și se bazează pe tehnicile din domeniul diagramei fluxului.

Bibliografie

Băcanu, B., Practici de management strategic, Editura Polirom, Iași, 2006;

Burduș, E., Căprărescu, Gh., Androniceanu, A., Miles, M., Managementul schimbării organizaționale, ediția a-II-a, Editura Economică, București, 2003;

Ciobanu, I., Ciulu, R., Strategiile competitive ale firmei, Editura Polirom, Iași, 2005;

Horobeț, A., Managementul riscului, Editura CH Beck, București, 2005;

Ilie, M., Managementul riscurilor, Editura Economică, București, 2008;

Iliescu, C., Managementul riscului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003;

www.managementul-proiectelor.ro

Mocanu Mariana, Managementul proiectelor, Ed All Beck, 2004

Manolescu Irina, Managementul proiectelor -- note de curs, Iași, 2005

Nica Elvira, Managementul performantei, Ed Economica, 2006

Nicolescu Ovidiu, Sisteme, metode si tehnici manageriale ale organizatiei, Ed Economica, 2002

Nicolescu Ovidiu, Strategii manageriale de firma, Ed Economica, 1998

Preview document

Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 1
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 2
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 3
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 4
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 5
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 6
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 7
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 8
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 9
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 10
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 11
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 12
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 13
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 14
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 15
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 16
Modalitățile de identificare a riscurilor în managementul de proiect - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Modalitatile de identificare a riscurilor in managementul de proiect.docx

Alții au mai descărcat și

Riscul în industria farmaceutică studiu de caz SC Catena Management SRL

Rezumat În condiţiile specifice economiei de piaţă actuale, riscul a devenit o componenta esenţială a politicii manageriale de la nivelul...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE „Proiect” a devenit unul dintre cele mai utilizate cuvinte ale vocabularului de afaceri în general şi ale vocabularului actual al...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional

INTRODUCERE Gesturile, hotărârile, faptele şi activităţile omului sunt supuse elementelor de risc. Consecinţele riscurilor cu care ne confruntăm...

Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Afirmaţia că viitorul aparţine organizaţiilor orientate pe proiecte nu constituie o exagerare. Flexibilitatea şi...

Managementul Riscului

MANAGEMENTUL RISCULUI 1. Notiuni introductive în teoria riscurilor Managementul proiectelor a aparut ca un instrument de planificare,...

Managementul Riscurilor Culturale în Proiecte

Introducere Proiectele de dezvoltare a turismului din România au avut un caracter restrâns fiind organizate la nivel naţional în târguri de turism...

Riscul de Credit

1. Introducere Proiectul a fost realizat pe baza experientei în cadrul companiei de marketing Nielsen România unde am realizat practica în...

Teste managementul proiectelor

Test grila Nr. 1 1. Managementul proiectelor reprezinta: b. metoda generala de management aplicabila la toate nivelurile ierarhice; c. un...

Noțiuni generale și aplicabilitate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană

Scopul acestui curs este de a familiariza participantii cu notiunile fundamentale de management de proiect, ceea ce le va permite acestora sa...

Managementul Proiectului

Introducere în managementul proiectelor Proiect – reprezintă un proces unic care constă dintr-un ansamblu de activităţi coordonate şi controlate,...

Ai nevoie de altceva?