Despre frica de Dumnezeu

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Religie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 6478
Mărime: 179.67KB (arhivat)
Publicat de: Ionel B.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Prof. Constantin Simiraș

Cuprins

  1. INTRODUCERE .. 3
  2. Frica de Dumnezeu .i gândul la judecata .. 4
  3. Sporirea în Mântuitoarea Frica de Dumnezeu ... 8
  4. Concluzie ... 15
  5. BIOGRAFIE ... 16

Extras din proiect

INTRODUCERE

În lucrarea de față îmi propun să prezint tema anunțată în titlu printr-o abordare în două

direcții: prezentarea unor elemente de conținut și a modului în care cuprinsul acestui conținut s-a

format. Știm că operele Sfinților Părinți sunt rodul unei gândiri teologice și a unei trăiri profunde

duhovnicești, accesul la cunoaștere se datorează gândirii și a revelației lor. Mă gândesc să spun

câteva cuvinte despre frica lui Dumnezeu fiindcă este „începutul înțelepciunii". Dar tare mi-e că

nu înțelegem noi ce este frica lui Dumnezeu; adică, să-ți fie frică de Dumnezeu dacă faci rău, și

atuncea, de frica băutului, să nu faci nici aia, nici ailaltă? Dar atuncea, dacă ne este frică de

Dumnezeu în felul acesta, cum propovăduim noi un Dumnezeu al dragostei, și unde este dragostea

dacă ne este frică de Dumnezeu așa cum ne este frică de un câine rău? Dar atunci ce este frica lui

Dumnezeu?

Am cunoscut un suflet foarte bun care, ca să se păzească de rele, și-a agațat în odaie o

icoană, sau mai bine zis un tablou, unde se arată Judecata de Apoi, și mai ales chinurile iadului. Și

atuncea nădăjduiește, când îi vin gânduri rele, ca uitându-se la chinurile iadului să se înfricoșeze și

să se ajute ca să le taie. Spunea că, la început, mergea tactica aceasta a nevoinței, dar acuma se uită

cu indiferență la toate ororile pe care le arată tabloul, și începutul înțelepciunii parcă nu se

înțelenește în inima lui. Dar îmi venea să zic: Frica de iad, frica de chinuri este aceeași cu frica de

Dumnezeu, sau când alții gândesc că, tot așa, se înfricoșează cu gândirea la draci și la tot ce ne fac

ei? Dar atuncea îmi vine gândul: Frica de drac, asta este frica de Dumnezeu? Adică, Dumnezeul

nostru este dracul? Ori Dumnezeul nostru este iadul?

Din această pricină am dorit să redau pe scurt în câteva cuvinte ce este frica de Dumnezeu

sau frica lui Dumnezeu, folosindu-mă de scrierile și explicațiile a câțiva Sfinți Părinți legate de

aceată temă, pentru a reda precis, concret și pe înțelesul la ce se referă frica de Dumnezeu sau la ce

ar trebui sa ne gândim. Căci de cele mai multe ori ne vin în minte astfel de gânduri despre care nu

avem nici un fel de cunoștință, iar din comoditate sau poate de teamă, evităm să întrebăm

persoanele care cunosc răspunsurile la întrebările noastre și rămânem astfel cu anumite lipsuri care

din nebăgare de seamă se pot umple cu multe neadevăruri.

Prin urmare în rândurile de mai jos o să vă vorbesc despre Frica de Dumnezeu, tema acestui

proiect; folosindu-mă de mărturii scrise, definiții și explicații date de pe această temă de Sfinții

Părinți.

CAPITOLUL I

FRICA DE DUMNEZEU ȘI GÂNDUL LA JUDECATĂ

Părinții duhovnicești ne vorbesc în principal despre o frică sau o teamă de lume. O angoasă,

o spaimă pătimașă , izvorâtă din teama pătimașului e a nu-și putea împlini dorințele privind lumea

și lucrurile ei.

Sfântul Maxim Mărturisitorul insistă asupra caracterului pătimaș al acestei frici. Păcatul

prim constă, pentru acest Sfânt Părinte, în dumnezeirea creației, în loc de a acorda cinstea cuvenită

Creatorului ei. Omul pătimaș nu are altă grijă decât satisfacerea irațională a dorințelor sale

păcătoase, prin intermediul lumii. El nu caută altceva decăt să-și realizeze, prin intermediul

acesteia, dorințele sale pătimașe, trăind permanent spaima, pe de o parte de lume, ca de ceva

inexplorat deplin, iar pe de altă parte, teama că ea nu va reuși să-i ofere bucuria sau plăcerea

sperată.

Același Sfânt Maxim Mărturisitorul vorbește despre lanțul vicios plăcere - durere, care

caracterizează viața pătimașă. Omul cufundat în păcate crede că poate să separe pe una de alta,

evitând tot ceea ce i-ar putea provoca durere, și alergând cu toată ființa sa spre tot ceea ce este în

stare să-i aducă plăcere. Iraționalitatea patimii constă tocmai în această focalizare, în această

direcționare a „ puterilor și resurselor sale spre dobândirea plăcerii trecătoare. te curățirea

conștiinței”.

Experiind insuficienta, neputința și lipsa de deplinătate bunurilor și mijloacelor pe care i le

oferă lumea aceasta hilară și amăgitoare, omul descoperă durerile și strâmtorările lumii. Iar

acestea, în loc să-i spiritualizeze, îl aruncă iarăși în oceanul și mai adânc al patimilor,

scufundându-l în plăcerile sale amețitoare și amăgitoare. Pe omul pătimaș, frica aceasta, în loc să-l

întoarcă spre sine și spre Dumnezeu, îl leagă și mai mult de lumea iluzorie îndepărtându-l de la

chemările mai înalte ale lui Creatorului său.

Omului pătimaș lumea nu i de descoperi în rațiunile ei și nu este cale de înaintare spre

Dumnezeu și spre fericirea veșnică, ci este o mare învolburată, ale cărei valuri sunt patimile în

infinitele lor manifestări și nuanțe reproșabile. Neîntelegându-i raționalitatea, omul pătimaș nu se

alege din această alergare fără țintă și sens duhovnicesc decât cu o îndoită teamă: de obiectul căutat

și de negăsirca lui sau de înșelarea așteptărilor sale.

Bibliografie

Ne vorbește Părintele Cleopa 1, text îngrijit de Arhim. Ioanichie Bălan; Ediția a III-a, Edit. MĂNĂSTIREA

SIHĂSTRIA 2010

Ne vorbește Părintele Cleopa 8, text îngrijit de Arhim. Ioanichie Bălan; Ediția a III-a, Edit. MĂNĂSTIREA

SIHĂSTRIA 2010

Ascetica și Mistica Ortodoxă vol. I ASCETICA, Pr. Prof. Dr. Acad.Dumitru Stăniloae; Edit. DEISIS 1993

Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul Alba Iulia

Virtuțile creștine, cărări spre fericirea veșnică, Pr. Ioan C. Teșu; TRINITAS Edit. Mitropolia Moldovei și

Bucovinei Iași, 2001

Morala creștină, Georgios Mantzaridis

Preview document

Despre frica de Dumnezeu - Pagina 1
Despre frica de Dumnezeu - Pagina 2
Despre frica de Dumnezeu - Pagina 3
Despre frica de Dumnezeu - Pagina 4
Despre frica de Dumnezeu - Pagina 5
Despre frica de Dumnezeu - Pagina 6
Despre frica de Dumnezeu - Pagina 7
Despre frica de Dumnezeu - Pagina 8
Despre frica de Dumnezeu - Pagina 9
Despre frica de Dumnezeu - Pagina 10
Despre frica de Dumnezeu - Pagina 11
Despre frica de Dumnezeu - Pagina 12
Despre frica de Dumnezeu - Pagina 13
Despre frica de Dumnezeu - Pagina 14
Despre frica de Dumnezeu - Pagina 15
Despre frica de Dumnezeu - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Despre frica de Dumnezeu.pdf

Alții au mai descărcat și

Virtute și păcat la Sfântul Apostol Pavel

INTRODUCERE Personalitatea Sf. Apostol Pavel domină întreaga dezvoltare a istoriei creştinismului primar, întrucât activitatea sa misionară a...

Tinerii în Hristos și în Biserică - Probleme morale ale tinerilor de azi

Introducere Biserica, ca Trup al lui Hristos, în ziua de astăzi, este tot mai bolnăvicioasă din cauza faptului că mădularele din care ea este...

Cultul Maicii Domnului în Vechiul și Noul Testament

„Biserica a considerat-o întotdeauna pe Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu, căci numai astfel se poate mărturisi că Cel ce S-a născut din ea nu...

Învățătura sfantului Grigorie Palama despre energiile necreate - disputa palamită

I. INTRODUCERE Cu toate că Sfântul Grigorie a trăit în secolul al XlV-lea, el are încă multe de spus vremurilor noastre, întrucât, așa cum știm,...

Teologia colindelor

Introducere Pentru a cunoaște și înțelege un om, trebuie să-i cunoști familia și mediul social. Pentru a cunoaște și înțelege un popor, trebuie...

Istoria și evoluția Liturghiei

1. Denumirile Jertfei Euharistice Jertfa euharistică a Noului Legământ nu a fost cunoscută încă de la început sub denumirea de Liturghie. Înainte...

Învierea morților după epistolele pauline

Argument După un studiu de patru ani la Seminarul Teologic Ortodox ’’ Veniamin Costachi ,, , cu binecuvântarea Parintelui Vasile Păvăleanu, de a...

Sfântul Maslu

Introducere: Menirea ontologică a omului este unirea cu Arhetipul său care este Hristos Domnul, Logosul Întrupat. În starea paradisiacă Adam, avea...

Te-ar putea interesa și

Opera Omiletică a Sfântului Vasile cel Mare și Actualitatea ei pentru Misiunea Bisericii

INTRODUCERE Interpretarea cuvântului dumnezeiesc, cu învăţături divine mai înalte, este lucru destul de greu, precum mărturiseau şi Ucenicii...

Cunoștința și credința în Dumnezeu - cele spre descoperirea adâncului inepuizabil și nemuritor al omului

I N T R O D U C E R E Ca absolventă a Facultăţii de teologie Ortodoxă am căutat în bogăţia temelor creştine - bogăţie descoperită de-a lungul...

Preoția După Rânduiala lui Melchisedec în Tâlcuirile Sfinților Părinți

INTRODUCERE Apostolii, ca şi preoţii asociaţi lor, preiau misiunea pe care Iisus şi-a asumat-o când a zis: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru...

Sfânta Liturghie - împărăția cerului pe pământ

Introducere „Voi, cei vătămaţi de stricăciune, copiii pământului, veniţi cu gânduri şi simţăminte curate la Sf. Liturghie şi luaţi de aici cele...

Noțiuni de eschatologie iudaică

Preliminarii Deși nu oferă nici o idee abstractă cu privire la viața de după moarte și cu atât mai puțin o perspectivă escatologică sistematică,...

Etică și morală

I. Definiţii, Generalităţi Încă din vremuri îndepărtate oamenii au fost preocupaţi de reglementarea relaţiilor dintre ei cu ajutorul unor norme...

Cugetarea la moarte și la judecată în spiritualitatea ortodoxă

INTRODUCERE În fiecare an, la scară planetară, mor aproximativ 50 de milioane de oameni. Dacă ne folosim de un calcul simplu, vom observa că media...

Începuturile monahismului în România

Cuvant introductiv « Monahismul este stilul de viata evanghelica consacrata rugaciunii , contemplatiei si ascezei , in retragere de lume si in...

Ai nevoie de altceva?