Ministerul Afacerilor Interne

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1033
Mărime: 19.57KB (arhivat)
Publicat de: Daniel D.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Există mai multe unități, instituții și structuri aflate în subordinea / în coordonarea / în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.): Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcția Generală de Protecție Internă, Direcția Generală Anticorupție, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Instituția Prefectului, Direcția Generală de Pașapoarte, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Agenția Națională Antidrog, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Arhivele Naționale, Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Centrul Național SIS, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, Clubul Sportiv "Dinamo" București, Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne.

Fundamentul tuturor acțiunilor ce au legătură cu etica și integritatea în cadrul M.A.I. este Ordinul nr. 86/2013 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne care are următoarele prevederi în cadrul articolelor incipiente:

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează modul de organizare și desfășurare a activităților de prevenire a corupției în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.

Art. 2. - (1) Prevenirea corupției constituie ansamblul măsurilor adoptate în scopul reducerii incidenței faptelor de corupție săvârșite de personalul MAI, adoptării unui comportament integru și creșterii încrederii cetățenilor în instituție.

(2) Prevenirea corupției la nivelul MAI se realizează prin: a) informare și instruire anticorupție; b) campanii de informare; c) managementul riscurilor de corupție; d) efectuarea testelor de integritate.

M.A.I. are în vigoare un cod de etică și deontologie aplicabil polițiștilor , de asemenea are dezvoltat un plan de integritate pentru implementare la nivelul M.A.I în perioada 2017 - 2020 a Strategiei Naționale Anticorupție. Printre cele mai importante măsuri cuprinse în acest plan se numără facilitarea accesului la informațiile publice prin crearea de noi site-uri și publicarea în format open-data a cât mai multor informații, diversificarea canalelor de comunicare cu publicul, publicarea in format extins a bugetelor și execuțiilor bugetare ale instituțiilor, realizarea unei misiuni de audit împotriva corupției la nivelul MAI, acordarea de sprijin Ministerului Justiției pentru un mecanism de evaluare ex-post a incidentelor de integritate și transmiterea către acesta a evaluării SCIM. La nivelul funcțiilor de conducere se dorește o concepere a unui sistem etapizat de desfășurare a concursurilor pentru evaluarea mai bună a cunoștințelor și competențelor profesionale.

Preview document

Ministerul Afacerilor Interne - Pagina 1
Ministerul Afacerilor Interne - Pagina 2
Ministerul Afacerilor Interne - Pagina 3
Ministerul Afacerilor Interne - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Ministerul Afacerilor Interne.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Politici publice 2019

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată. Dicționarul explicativ al...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Evoluția Administrației Publice Locale de la Revoluție și Pănă în Prezent

Notiuni introductive privind administratia publica: Constitutia României din anul 1991, revizuita si republicata, în art. 120 si 121 se refera la...

Aspecte de Drept Comunitar privind Protecția Consulară

INTRODUCERE O trecere în revistă - chiar şi succintă - a diplomaţiei Uniunii Europene la acest început de secol şi de mileniu permite înţelegerea...

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Managementul riscurilor și vulnerabilităților privind ordinea și siguranța publică al structurilor de jandarmi

INTRODUCERE Asupra conceptului de ordine publică s-au formulat mai multe definiţii, în raport cu apartenenţa celor care s-au ocupat de anumite...

Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne

INTRODUCERE În prezent, drepturile salariale reprezintă principala motivație a personalului militar în ceea ce privește satisfacerea nevoilor...

Delincvența Juvenilă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DELINCVENŢA JUVENILĂ 1.1. Clarificări conceptuale Conceptul de „delincvenţă juvenilă” cuprinde două...

Subsistem Informatic Privind Evidența Resurselor Umane în Cadrul Ministerului Afacerilor Interne

ADNOTARE La teza de licenţă „Subsistem informatic privind evidenţa resurselor umane în cadrul Ministerului Afacerilor Interne” Teza de licenţă...

Ai nevoie de altceva?