Parlamentul României

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5673
Mărime: 40.80KB (arhivat)
Publicat de: Jeni R.
Puncte necesare: 7

Extras din referat

INTRODUCERE

Definirea dreptului

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat , în scopul reglementarii relațiilor sociale conform voinței de stat , a căror respectare obligatorie este garantată de forța constrângătoare a statului .

În general, dreptul, este constituit din norme juridice care reglementează relații sociale esențiale, prefigurând anumite conduite ale subiectelor (oameni, autorități, colectivități), în vederea conviețuirii umane, a stabilirii ordinii sociale și realizarea unor valori corespunzătoare stadiului de dezvoltare al societății.

Considerații generale

Parlamentul a apărut ca o reacție împotriva tiraniei, în climatul ideilor care susțineau că titularul puterii suverane este poporul, în perioada revoluțiilor burgheze din Anglia și din unele țări europene. Parlamentul s-a concretizat într-o instituție sub formă de adunare reprezentativă căreia i s-a încredințat în primul rând atribuția de a legifera și de a controla executivul, ca expresie a voinței suverane a poporului. Denumirea generică de parlament a apărut în Anglia, iar din punct de vedere etimologic provine din limba franceză, „parler”, a vorbi, datorită dezbaterilor din cadrul acestui tip de instituție. Tot o formulă cu caracter general este aceea de adunare reprezentativă.

Parlamentele, în unele țări, poartă denumiri proprii, care uneori înglobează două adunări. De exemplu, Congresul SUA. În alte țări, fiecare cameră are numele ei dacă parlamentul este bicameral. În termeni generali se mai desemnează cele două adunări prin camera superioară și camera inferioară, datorită tradiției istorice. Inițial, camera superioară sau senatul avea un rol mai important, membrii ei nu erau aleși, făceau parte din aristocrație. În prezent, în unele state, se consideră că ele au mai puțină putere decât camera inferioară, acolo unde competențele celor două adunări sunt diferite.

Parlamentul exercită atribuțiile calității lui de organ reprezentativ suprem și anume: organizează principalele relații sociale prin mijloacele sale specifice și anume, legiferarea; stabilește opțiunilor politice fundamentale propuse de guvern și urmărește modul cum sunt aduse la îndeplinire; numește, controlează și revocă alte autorități publice care concură la funcționarea mecanismului democratic. In opinia noastră, toate aceste funcții presupun deliberare și decizie.

ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Structura și mandatul Parlamentului

Parlamentul României este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a României. Parlamentul este bicameral, fiind alcătuit din Senat și Camera Deputaților.

Reprezentanții poporului sunt aleși în Parlament, pe baza votului universal, egal, direct, secret și liber consimțit, pe un mandat de 4 ani. Camera Deputaților și Senatul au prerogative egale, cu excepția numirii numai de către Senat a Avocatului Poporului, justificând bicameralismul.

Organizarea internă a Parlamentului este stabilită prin regulament propriu. Pentru îndeplinirea atribuțiilor lor, Camerele își organizează birouri, comisii care își desfășoară activitatea numai pe baza regulamentelor adoptate.

Convocat de Președintele României, în cel mult 20 de zile de la alegeri, Parlamentul își desfășoară primele activități separat în fiecare Cameră, acestea alegându-și birouri de vârstă, alcătuite din cel mai vârstnic parlamentar și 4 secretari, stabiliți din rândul celor mai tineri deputați, respectiv senatori. În vederea validării mandatelor parlamentarilor, Camerele își aleg în prima lor ședință câte o comisie de validare, care trebuie să reflecte configurația politică rezultată din alegeri.

Camerele se pronunță printr-un singur vot asupra listei parlamentarilor propuși pentru validare și prin vot separat pentru fiecare deputat sau senator propus să i se invalideze mandatul. Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majorității parlamentarilor prezenți.

Camera Deputaților este organizată în conformitate cu propriul Regulament. Structurile interne ale Camerei sunt constituite din: Biroul permanent, Grupurile parlamentare și Comisiile parlamentare.

Rolul Parlamentului

Parlamentul este, potrivit Constituției, forul care dezbate și aprobă toate legile după care ne ghidăm în societate: în raporturile noastre de muncă, sociale, în educație, sănătate sau apărare. Tot Parlamentul numește șefii de servicii secrete, judecătorii Curții Constituționale sau Avocatul Poporului.

Componența și programul Guvernului depind tot de Parlament. Imediat după alegeri, în funcție de înțelegerile politice, majoritatea parlamentarilor înaintează președintelui o propunere de premier. Cabinetul de miniștri și programul de guvernare sunt validate tot prin votul aleșilor. Dacă în cei patru ani de mandat, deputații și senatorii sunt nemulțumiți de prestația Guvernului, pot vota o moțiune de cenzură prin care să îi demită pe premier și pe miniștri.

Activitatea de zi cu zi a Parlamentului presupune, însă, elaborarea, dezbaterea și votarea legilor. Fiecare propunere inițiată de parlamentari, Guvern sau cetățeni se discută prima oară în comisiile de specialitate și apoi se votează în plen.

Dacă un proiect legislativ s-a votat prima oară la Camera Deputaților, el urmează aceeași procedură în Senat. Și invers. Deputații au ultimul cuvânt când vine vorba despre legislația muncii, mediu, ajutoare sociale. Senatul decide regulile din educație sau administrație locală.

În ședințe reunite, parlamentarii votează conducerea serviciilor secrete sau a diverselor instituții din subordine: Autoritatea de Supraveghere Financiară, televiziunea publică, Avocatul Poporului.

Tot împreună, aleșii primesc mesajul președintelui României sau rapoartele de activitate ale Consiliului Suprem de apărare a țării. În situație de criză, Parlamentul poate declara starea de război, mobilizarea și încetarea ostilităților militare.

Dacă trei zile pe săptămână parlamentarii lucrează la București, vinerea este dedicată alegătorilor. La cabinetele parlamentare din țară, deputații și senatorii trebuie să discute propunerile și doleanțele cetățenilor din colegiile lor.

Bibliografie

În perioada mandatului, Camera Deputaților și Senatul își desfășoară activitatea în sesiuni, respectiv anumite perioade de timp, determinate de Legea fundamentală. Sesiunile pot fi ordinare

Preview document

Parlamentul României - Pagina 1
Parlamentul României - Pagina 2
Parlamentul României - Pagina 3
Parlamentul României - Pagina 4
Parlamentul României - Pagina 5
Parlamentul României - Pagina 6
Parlamentul României - Pagina 7
Parlamentul României - Pagina 8
Parlamentul României - Pagina 9
Parlamentul României - Pagina 10
Parlamentul României - Pagina 11
Parlamentul României - Pagina 12
Parlamentul României - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Parlamentul Romaniei.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloace și tehnici de comunicare - Relațiile cu media

furnizeză informații mediei; propun material precum fotografii, casete video, reprezentări grafice a informației asistate de calculator, etc;...

Structura pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența...

Drept Civil - curs și tematică pt examen

16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor...

Administrație publică

STATUL - reprezintă forma instituționalizată de organizare politică a unei colectivități umane constituite istoric și localizate geografic pe un...

Organizații europene și euroatlantice

Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune...

Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică

INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea...

Finanțe publice

S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a...

Evoluția conceptului drepturile omului

Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul...

Te-ar putea interesa și

Rolul și atribuțiile Parlamentului României în context European

Pentru a argumenta motivul pentru care am ales să abordez această lucrare, consider că cel mai potrivit ar fi să citez din George Alexianu, care a...

Studiu de planificare teritorială Comuna Beliș - Județul Cluj

INTRODUCERE Studiul de planificare teritorială al comunei Beliș din județul Cluj, este o cercetare pornită din interesul propriu pentru spațiului...

Mediul de Afaceri în România

INTRODUCERE Prezenta lucrare este o analiza a mediului economic din România , a prolemelor ce care se confrunta aceasta , a masurilor ce se...

Politica bugetară a României din 1990 până la 2008

I. Notiuni referitoare la politica bugetara 1. Procesul bugetar Procesul bugetar reprezinta o succesiune de etape ce constau in elaborarea,...

Organizarea și funcționarea Parlamentului României

Istoria parlamentara in Romania incepe cu anul 1831 cand, in Tara Romanesca, a fost adoptat un act cu caracter constitutional denumit Regulament...

Activitatea Europarlamentarilor din România la Parlamentul European

I. PARLAMENTUL EUROPEAN Parlamentul European este institutia cu cea mai spectaculoasa evolutie din istoria Uniunii Europene. Initial, ca Adunare...

Parlamentul României

Inlocuirea structurilor au permis revenirea tarii la traditiile sale parlamentare si la un Parlament cu adevarat reprezentativ si racordat la...

Parlamentul României

Istoria parlamentară în România începe în anul 1831 când în Ţara Românească a fost adoptat un act cu caracter constituţional denumit "Regulamentul...

Ai nevoie de altceva?