Auditorul

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1612
Mărime: 22.07KB (arhivat)
Publicat de: Irinel Olteanu
Puncte necesare: 5

Cuprins

  1. Introducere . 1
  2. Obiectivele auditorului 1
  3. Evenimente care au loc între data situațiilor financiare și data raportului auditorului . 4
  4. Fapte descoperite după data raportului auditorului, dar înaintea emiterii situațiilor financiare . 5
  5. Fapte descoperite după emiterea situațiilor financiare . 7

Extras din referat

Introducere

Prezentul Standard Internațional de Audit (ISA) tratează responsabilitățile auditorului cu privire la evenimentele ulterioare dintr-un audit al situațiilor financiare.

Situațiile financiare pot fi afectate de anumite evenimente care au loc după data situațiilor financiare. Multe cadre generale de raportare financiară fac referire, în mod specific, la astfel de evenimente. Astfel de cadre generale de raportare financiară identifică, de obicei, două tipuri de evenimente:

a) Acele evenimente care oferă probe privind condițiile care au existat la data situațiilor financiare;

b) Acele evenimente care oferă probe privind condițiile care apar după data situațiilor financiare.

Obiectivele auditorului

Obiectivele auditorului sunt :

a) Obținerea de probe de audit suficiente și adecvate cu privire la măsura în care evenimentele care au loc între data situațiilor financiare și data raportului auditorului, care implică ajustarea situațiilor financiare sau o prezentare în acestea, sunt reflectate, în mod corespunzător, în acele situații finaciare, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil;

b) Furnizarea de răspunsuri adecvate la faptele de care auditorul ia cunoștință după data raportului auditorului, care, dacă ar fi fost cunoscute de auditorla acea dată, l-ar fi putut determina pe acesta să modifice raportul auditorului.

Evenimente care au loc între data situațiilor financiare și data raportului auditorului

Auditorul trebuie să efectueze procedure de audit, concepute pentru a obține probe de audit suficiente și adecvate, potrivitt cărora evenimentele care au loc între data situațiilor financiare și data raportului auditorului, care implică ajustarea situațiilor financiare sau o prezentare în acestea, au fost identificate. Nu se așteaptă, totuși, ca auditorul să efectueze procedure de audit suplimentare cu privire la aspectele asupra cărora procedurile de audit anterior aplicate au oferit concluzii satisfăcătoare.

Auditorul trebuie să ia în considerare evaluarea riscului de către auditor în determinarea naturii și amplorii unor astfel de procedure de audit, care trebuie să includă următoarele:

a) Obținerea unei înțelegeri a oricăror procedure pe care conducerea le-a stability pentru a se asigura că evenimentele ulterioare sunt identificate.

b) Intervievarea conducerii, și acolo unde este cazul, a persoanelor însărcinate cu guvernanța, cu privire la producerea oricărui eveniment ulterior care ar putea afecta situațiile financiare.

c) Citirea minutelor, dacă există, ale întâlnirilor proprietarilor entității, conducerii și persoanelor însărcinate cu guvernanța, care au avut loc după data situațiilor financiare și intervievarea cu privire la aspectele discutate la astfel de întâlniri, pentru care nu există încă minute disponibile.

d) Citirea celor mai recente situații financiare interimare ale entității, dacă există.

Preview document

Auditorul - Pagina 1
Auditorul - Pagina 2
Auditorul - Pagina 3
Auditorul - Pagina 4
Auditorul - Pagina 5
Auditorul - Pagina 6
Auditorul - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Auditorul.docx

Te-ar putea interesa și

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Planificarea misiunii de audit intern - entități economice la SC Moldova SA

CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție...

Auditul Contului de Execuție Bugetară la Primăria Bucerdea Grânoasă

Motto: Deviza auditorilor interni: „progres prin împărtăşirea cunoştinţelor” INTRODUCERE La elaborarea acestei lucrări de cercetare am studiat...

Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel...

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Audit intern în instituții publice

INTRODUCERE Omul modern este nevoit să gestioneze resursele limitate pe care le deţine, să anticipeze ceea ce ar putea câştiga şi să stabilească...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Misiunea de Audit Intern

INTRODUCERE Auditul intern - un element esential pentru succesul unei companii Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de...

Ai nevoie de altceva?