Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 6090
Mărime: 220.93KB (arhivat)
Publicat de: Doinita M.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, Bacau

Cuprins

  1. Capitolul I. Diagrama GANTT și diagrama PERT ... ..
  2. Capitolul II. Descrierea societății S.C. Willy Impex S.R.L. ...
  3. Capitolul III. Definirea ariei de întindere a sistemului informațional de gestiune a stocurilor ..
  4. 3.1. Componente organizatorice care au responsabilități pe linie de gestiune a stocurilor și entități externe implicate ...
  5. 3.2. Clase de procese reflectate în sistemul informațional de gestiune a stocurilor
  6. 3.3. Centralizatorul documentelor utilizate ..
  7. Capitolul IV. Diagrama de context .
  8. Capitolul V. Modelul Entitate - Asociere - Corespondență (EAC)
  9. Capitolul VI. Modelul relațional ...

Extras din referat

Capitolul I. Diagrama GANTT și diagrama PERT

Diagramele Gantt - sunt o modalitate de reprezentare grafică a proiectului. Pentru aceasta se folosesc barele orizontale prin care sunt prezentate activitățile planificate. Lungimea acestora este proporțională cu timpul alocat activităților reprezentate. Se pot folosi diferite culori pentru a scoate în relief anumite activități.

Diagramele Gantt indică data începerii și cea a finalizării activităților, nu și ordinea activităților. Acestea sunt recomandate pentru descrierea proiectelor simple sau a unor subcomponente ale proiectelor mari, cât și pentru monitorizarea modului în care se efectuează activitățile în comparație cu cele planificate, după cum se observă în tabelul nr.1.

Tabel nr.1 Gestiunea stocurilor - Diagrama GANTT-

Diagramele PERT - Program Evaluation Review Techique, sunt o modalitate de reprezentare grafică a activităților unui proiect și a relațiilor dintre ele. Acestea scot în relief ordinea în care se execută activitățile, prin prezentarea predecesorilor și succesorilor.

Secvențele de activități ale unui proiect sunt prezentate sub forma unei rețele de săgeți și noduri. Săgețile reprezintă sarcinile sau activitățile care presupun anumite resurse și un anumit timp de execuție. Nodurile rețelei simbolizează evenimentele sau reperele proiectului, reprezentând îndeplinirea uneia sau mai multor activități și/sau inițierea uneia sau mai multor activități în continuare.

Tehnica PERT constă, în primul rând, în analiza rețelei prin prisma timpilor necesari fiecarei activități și al proiectului în întregime. Deci, primul pas în aplicarea diagramelor PERT constă în determinarea tuturor acțiunilor persoanelor din proiect, după care se stabilesc relațiile de precedență dintre acțiuni. Prin urmare, dacă acțiunea A este urmată de B, atunci întâi trebuie să demareze actiunea A și după terminarea ei se continuă cu B, ca în exemplul din tabelul nr.2.

Tabelul nr.2 Planificarea activităților

Nr.

crt. Denumire activitate Durată Start

planificat Sfârșit

planificat Predecesori

1. Colectarea

cerințelor 2 săpt 05/01/2020 19/01/2020 0

2. Proiectare ecrane 5 săpt 20/01/2020 24/02/2020 1

3. Proiectare rapoarte 5 săpt 25/02/2020 31/03/2020 2

4. Proiectare baze de

date 3 săpt 01/04/2020 22/04/2020 3

5. Documentație utilizator 4 săpt 23/04/2020 21/05/2020 4

6. Programare 3 săpt 22/05/2020 12/06/2020 5

7. Testare 1 săpt 08/06/2020 15/06/2020 5,5

8. Instalare 1 săpt 16/06/2020 23/06/2020 6,5

Sunt acțiuni care pot avea mai mulți predecesori și nu pot începe până nu au fost realizate toate acțiunile anterioare. Pentru fiecare activitate se estimează timpul de realizare în ore, zile, săptămâni sau luni. Orice întârziere în execuția unei acțiuni este “critică” întrucât se reflectă imediat asupra întregului proiect.

După ce au fost determinate toate activitățile și relațiile de precedență, poate fi schițată rețeaua PERT. În final, se determină drumul critic al rețelei - calea activităților de la evenimentul de început până la cel de sfârșit care ar necesita volumul maxim de timp consumat, după cum se vede în figura nr.1.

Bibliografie

1. Romică Adam, Lect. Univ. Dr. Sisteme informatice de gestiune, Note de curs, 2019.

2. Zaharie D. și colectiv Dezvoltarea sistemelor informatice de gestiune. Ed. ASE, 2014.

3. Stanciu V. și colectiv. Biblioteca digitala ASE, Facultatea FABBV, suportul de curs Sisteme informatice financiar-monetare, Cap.IV Modelarea logică a datelor.

Preview document

Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 1
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 2
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 3
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 4
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 5
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 6
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 7
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 8
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 9
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 10
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 11
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 12
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 13
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 14
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 15
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 16
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 17
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 18
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 19
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 20
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 21
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 22
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 23
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 24
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 25
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 26
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 27
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 28
Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor.docx

Alții au mai descărcat și

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Audit intern

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile...

Te-ar putea interesa și

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Proiectarea unui Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor

Introducere Tema proiectului ”Proiecatarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor” este în strânsă legătură atât cu disciplina...

Flux informațional privind stocurile de produse finite în organizațiile informatizate

CAP. I. STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND APLICAŢIA SGPF (Sistemul de gestiune al produselor finite) 1.1. Rolul şi importanţa studiilor de...

Proiectarea unui Sistem Informatic pentru Gestionarea Stocurilor

Introducere Tema proiectului ”Proiecatarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor” este în strânsă legătură atât cu disciplina...

Proiectarea unui Sistem Informatic Pentru Gestiunea Relațiilor cu Furnizorii și a Mărfurilor

1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL 1.1. DEFINIRE, FUNCŢII Conducerea oricărei unităţi economice presupune cunoaşterea stării tuturor elementelor...

Sistemul informațional al stocurilor de produse finite pe exemplul SC Conservfruct SRL

INTRODUCERE În condiţiile societăţii informatizate o întreprindere modernă nu poate supravieţui fără să dispună de informaţii în timp real, atât...

Reforma contabilă în România - studiu și perspective

INTRODUCERE Dupa decembrie 1989, tranzitia spre economia de piata a generat in tara noastra o serie de reforme, dintre care o pozitie deloc de...

Ai nevoie de altceva?