Complexitatea sistemelor informaționale economice

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 7363
Mărime: 514.89KB (arhivat)
Publicat de: Silvia Mihaela G.
Puncte necesare: 6

Cuprins

  1. INTRODUCERE 2
  2. Capitolul I Contabilitatea - componentă a sistemului informațional economic 3
  3. Capitolul II Sistemul informațional contabil în cadrul MAXIGEL 9
  4. CONCLUZII 18
  5. BIBLIOGRAFIE 20

Extras din referat

Documentarea este un element foarte important, mai ales în cazul sistemelor informatice economice, deoarece permite găsirea celei mai potrivite solutii pentru a ține legătura cu un număr larg de utilizatori, cum ar fi: furnizori, clienți, acționari, asociați, bugetul de state și alte instituții publice, organe de control, salariați, instituții financiar-bancare, societăți de asigurări, publicul larg și a transmite situațiile financiar-contabile prin care comunicăm informația contabilă în mod eficient și organizat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dar și cu normele contabile europene și internaționale.

Documentarea implică trei forme: documentarea bibliografică, documentarea directă, consultarea specialiștilor, cu ajutorul cărora se face cunoașterea surselor documentare necesare continuării desfășurarii activității și se transmite informația necesară utilizatorilor interesați.

Un sistem informațional este un ansamblu de elemente care țin de colectarea, transmiterea, prelucrarea informației, un rol important revenindu-i informației ca parte centrală a sistemului informatic. Sistemul informatic redă imaginea fidelă cu ajutorul comunicării. Comunicarea este unul dintre cele mai importante instrumente pentru a avea succes în activitatea profesională. Contabilitatea este o profesie, ce presupune nu numai simpla întocmire a unor documente contabile, dar și furnizarea de informații prin intermediul acestora.

Sistemele informatice oferă ca principal produs informația, care va fi utilizată pentru fundamentarea deciziilor și pentru comunicare în interiorul și exteriorul organizației. Pentru a fi utilă factorilor decizionali, informația trebuie să fie relevantă, de calitate, completă și obținută la momentul de timp când aceasta este necesară.

Informațiile sunt obținute pe baza datelor culese din diferite surse, fiind parcurg un anumit flux de transformare a datelor în informații, care pornește de la culegerea datelor, continuă cu pregătire și gestiunea acestora, prelucrarea datelor și se sfârseste cu obținerea informației.

Sistemul informatic este parte a sistemului cibernetico-economic al firmei, care cuprinde și alte subsisteme. Analiza sistemică are în vedere componentele principale ale unui sistem, care constau în: intrări, proces de transformare și ieșiri. O componentă principală a sistemelor cibernetice este bucla de feedback, care permite autoreglarea sistemului prin compararea ieșirilor cu rezultatele așteptate pentru acestea.

Ca urmare, comunicarea devine un instrument de o importanță vitală, în momentul in care se prezintă situații financiare anuale ordonatorului de credite principal.

În cazul contabilității, comunicarea scrisă este cea mai importantă, deoarece informația transmisă de cele mai multe ori se regăsește sub forma documentelor. În ultimii ani, însă, s-a impus și comunicarea prin intermediul Internetului și a altor mijloace de transmisie electronică. Astfel, declarațiile fiscale, ca și bilanțul contabil, pot fi transmise în format electronic la organele fiscale teritoriale, ceea ce facilitează timpul de procesare a informației sau timpul de răspuns.

În aceasta lucrare am prezentat complexitatea sistemelor informaționale economice; în principal a sistemului informațional-contabil în cadrul S.C.MAXIGEL S.R.L.

Voi propune modalități de îmbunătățire a activității financiar-contabile a societății prin introducerea unui sistem informatic integrat.

Capitolul I Contabilitatea - componentă a sistemului informațional economic

Contabilitatea este o știință și un important domeniu al politicii sociale. Ca știință, contabilitatea a evoluat și s-a impus tot mai mult in practică, datorită multiplelor funcții prin care ajuta societatile comerciale. Bilanțul și Contul sunt elemente prin care se poate înțelege logica contabilitatea, modul în care aceasta interpretează, reprezintă și esențializează în plan informatic obiectul său.

Contabilitatea-componentă a evidenței economice - înregistrează, urmărește și controlează numai acele laturi ale activității care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului bănesc. Contabilitatea se deosebește de celelalte componente ale evidentei economice prin urmatoarele particularitați:

a) contabilitatea înregistreaza numai operații economice efectuate;

b) în contabilitate operațiile economice se înregistrează numai pe bază de documente justificative;

c) contabilitatea foloseste, în principal, etalonul bănesc și numai ca o completare utilizează etaloanele cantitative;

d) contabilitatea are un obiect propriu de cercetare deosebit de obiectul celorlalte știinte;

e) contabilitatea foloseste o metodă proprie de cercetare a obiectului său.

Obiectivele sau sarcinile contabilității sunt :

1. să furnizeze date necesare elaborării planurilor si programelor de activitate economică, și în primul rând bugetele unităților patrimoniale, la elaborarea cărora se furnizează informații, atât pentru venituri, cât și pentru cheltuieli;

2. să asigure urmărirea și controlul valoric al activitătilor desfășurate, prin înregistrarea cronologică a operațiilor economice și financiare, prelucrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniului, informații necesare atât pentru nevoile proprii ale unității, cât și în relațiile cu acționarii și asociații, clienții, furnizorii, băncile, cu organele fiscale și alte persoane fizice și juridice;

3. să asigure controlul integrității patrimoniului prin înregistrarea existențelor și mișcărilor elementelor patrimoniale, pe categorii, pe locuri de depozitare sau păstrare, persoanele în responsabilitatea cărora se află etc.;

4. să furnizeze informațiile necesare întocmirii documentelor de sinteză contabilă care dau imaginea fidelă a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute, astfel încat aceste informații să poată fi utilizate de toți utilizatorii la luarea deciziilor economice.

Schematic, ciclul contabil poate fi prezentat astfel :

Fig. nr.1. Ciclul contabil

O organizație privită ca un sistem dinamic și complex, se caracterizează prin trei componente:

- sistemul operațional

- sistemul de conducere

- sistemul informațional

Bibliografie

1. Andronie Maria - Analiza și proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Editura Fundației România de Mâine, București, 2007;

2. Caraiani Chirața.,. - Bazele contabilitatii, Editura InfoMega, Bucuresti, 2005;

3. Dobrin, Marinică; Mareș Marius Daniel; Popescu Aureliențu, Practica și lucrarea de licență, Editura Fundației România de Mâine, București, 2003;

4. Gherasim Zenovic (coordonator): Managementul proiectelor, Editura Fundației România de Mâine, 2010, Cota MG 436;

5. Gherasim, Zenovic, Fusaru, Doina, Andronie, Maria, - Sisteme informatice pentru asistarea deciziei economice, Editura Fundației România de Mâine, București, 2008;

6. Hurloiu Lăcrămioara, Odi Mihaela Zărnescu, Elena Burtea, Managementul documentelor financiar contabil al societăților comerciale, Editura Fundației România de Mâine, București, 2009;

7. Ilincuță Lucian-Dorel, Contabilitate financiară. Teorie, aplicații practice și teste grilă pentru autoevaluare, vol.I, Editura Fundației România de Mâine, București, 2013;

8. Ionescu Cicilia (coordonator), Zaman Gheorghe, Ristea Mihai, Ionescu Cornel, Țurlea Eugeniu, Ionescu Luminița, Georgescu Floarea, Ilincuță Lucian, Chivu Ramona: Provocări actuale în contabilitatea firmei. Compendiu de contabilitate, Editura Fundației România de Mâine, București, 2015;

9. Ionescu Luminița, Contabilitate și expertiză contabilă, Curs în tehnologie IFR, Editura Fundației România de Mâine, București, 2015;

10. Ionescu Luminița, Contabilitatea instituțiilor publice. Principii, proceduri, situații financiare, Ed. Fundației România de Mâine, Ed. A II-a revizuită și adăugită, București, 2017;

11. Ionescu Luminița, Reforma bugetului public și a contabilității publice în România, Ed. Eonomică, București,2005

12. Nicolescu Ovidiu, Sistemul informațional al organizației, Editura Economică, 2000;

13. Oprea Dumitru, Analiza și proiectarea sistemelor informaționale economice, Editura Polirom, Iași 1999

14. Răboacă, Gheorghe; Ciucur, Dumitru, Metodologia cercetării științifice economice, Editura Fundației România de mâine, Ediția a III-a, 2006;

15. xxx - CECCAR, Ghidul practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014, Editura CECCAR, București 2015;

16. xxx -CECCAR, Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilității, întocmirea, semnarea și prezentarea situațiilor financiare, ediția a IV-a, revizuită și actualizată, Editura C.E.C.C.A.R., București, 2011.

Preview document

Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 1
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 2
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 3
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 4
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 5
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 6
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 7
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 8
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 9
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 10
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 11
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 12
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 13
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 14
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 15
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 16
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 17
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 18
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 19
Complexitatea sistemelor informaționale economice - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Complexitatea sistemelor informationale economice.docx

Alții au mai descărcat și

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil

Consideraţii generale privind procesul civil Potrivit Constituţiei României orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor a...

Planificarea unei misiuni de audit

Introducere Planificarea misiunii de audit este o activitate pe care auditorul trebuie sa o faca din perspectiva logicii pt ca evaluarea...

Realizarea Controlului Fiscal și a Auditului Fiscal la Primăria Sectorului 6

INTRODUCERE În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune, evoluează în permanenţă, pentru a putea răspunde nevoilor în...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Sisteme Multiexpert

SISTEME MULTIEXPERT Inteligenţa artificială este o tehnologie informatică care s-a dezvoltat pe baza studiului raţionamentului uman, pe...

Auditul și Certificarea Situațiilor Financiare Anuale

Primele informaţii cu privire la audit datează din secolul XVIII, perioadă în care ordonatorii de audit sunt regii, împăraţii şi biserica, iar...

Control și Expertiză Contabilă

I. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR Contextul general. Obiectul, rolul şi funcţiile controlului financiar. Formele controlului financiar. Sistemul...

Te-ar putea interesa și

Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă

Activitatea economică reprezintă un domeniu fundamental pentru existenţa societăţii omeneşti, pentru ameliorarea continuă a condiţiei umane. Omul...

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici

INTRODUCERE Într-o lume fiscala de o amploare fara precedent, valorificarea informatiei economice se poate asigura numai în cadrul unor sisteme...

Raport de practică - Direcția Regională de Statistică Dolj

1.1 Scurt istoric al statisticii romanesti Statistica a fost folosită pentru rezolvarea unor nevoi practice ale vieţii sociale din cele mai vechi...

Software Bancar

Introducere Informatica a cunoscut şi cunoaşte o dinamică de dezvoltare accentuată, care s-a făcut simţită prin produse informatice cu performanţe...

Sistemul Informațional al Întreprinderii

INTRODUCERE Trăim într-o societate informatizată şi trecem printr-o explozie informaţională. De aceea este uşor să spui că managerul are nevoie să...

Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare

Analiza sistemelor - obiect de studiu şi metode de investigare Perioada pe care o străbate în prezent economia ţării noastre dovedeşte o dată în...

Dosar cu lucrări practice la disciplina sisteme expert în contabilitate

Sistemele inteligente si sistemele expert in special sunt de data mai recenta.Dezvoltarea lor se datoreaza efortului cercetatorilor in inteligenta...

Ai nevoie de altceva?